2023 6 1   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 142/43


2023 m. sausio 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/192, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 26 I, 2023 m. sausio 30 d. )

3 puslapis, priedas, pirmas stulpelis, subjektai:

yra:

„175.“,

turi būti:

„174a.“