2022 10 19   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/24


2022 m. kovo 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/408, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 84, 2022 m. kovo 11 d. )

9 puslapis, lentelė, stulpelis „Identifikuojamoji informacija“, 131 eilutė:

yra:

„Gimimo data: 1980 5 10 arba 1983 10 21“,

turi būti:

„Gimimo data: 1983 10 21“.