2022 11 29   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 453/19


Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2022/C 453/04)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

46 998 000

– 696 000

46 302 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

46 998 000

– 696 000

46 302 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

9 897 000

– 149 000

9 748 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 897 000

– 149 000

9 748 000

 

BENDRA SUMA

56 895 000

– 845 000

56 050 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

44 800 000

– 580 000

44 220 000

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

2 700 000

630 000

3 330 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

47 500 000

50 000

47 550 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 655 000

–51 000

3 604 000

2 2

IRT

1 830 000

– 407 000

1 423 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

400 000

–50 000

350 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 885 000

– 508 000

5 377 000

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 510 000

– 387 000

3 123 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 510 000

– 387 000

3 123 000

 

BENDRA SUMA

56 895 000

– 845 000

56 050 000

Etatų planas 1

Kategorija ir lygis

 

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

9

9

AD 13

12

12

AD 12

18

18

AD 11

19

19

AD 10

12

12

AD 9

20

17

AD 8

18

15

AD 7

16

11

AD 6

2

2

AD 5

2

tarpinis skaičiu AD

129

116

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

AST 7

2

2

AST 6

4

3

AST 5

3

4

AST 4

2

3

AST 3

1

1

AST 2

AST 1

tarpinis skaičiu AST

13

13

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

tarpinis skaičiu AST/SC

Iš viso

142

129

Bendra Suma

142

129

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

Iš viso

424

403