20.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/24


2020 m. kovo 13 d. Komisijos rekomendacijos dėl atitikties vertinimo ir rinkos priežiūros procedūrų atsižvelgiant į COVID-19 grėsmę klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79I, 2020 m. kovo 16 d. )

4 puslapis, 21 konstatuojamojoje dalyje:

yra:

„Remiantis Reglamento (ES) 2016/425 26 straipsnio 4 dalimi ir V priedo 7 punkto f papunkčiu“,

turi būti:

„Remiantis Reglamento (ES) 2016/425 24 straipsnio 6 dalimi ir V priedo 4 punkto f papunkčiu“.