11.9.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/31


2019 m. gegužės 17 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/798, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132, 2019 m. gegužės 20 d. )

3 puslapis, priedas, 36 įrašas, skiltis „Vardas, pavardė“:

yra:

„Nizar (Image 1) al-Asaad (Image 2) (dar žinomas kaip Nizar Asaad)“,

turi būti:

„Nizar (Image 3) Al-Assad (Image 4) (dar žinomas kaip Al-Asad; Assad; Asad)“.