28.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/116


2019 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/244, kuriuo importuojamam Argentinos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis kompensacinis muitas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 40, 2019 m. vasario 12 d. )

65 puslapis, 1 straipsnio 2 dalyje:

yra:

„Bendrovė

Galutinis kompensacinis muitas

Papildomas TARIC kodas

Aceitera General Deheza S.A.

33,4 %

C493

Bunge Argentina S.A.

33,4 %

C494

LDC Argentina S.A.

26,2 %

C495

Molinos Agro S.A.

25,0 %

C496

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A

25,0 %

C497

Vicentin S.A.I.C.

25,0 %

C498

COFCO International Argentina S.A.

28,2 %

C490

Cargill S.A.C.I.

28,2 %

C491

Visos kitos bendrovės

33,4 %

C999 “

turi būti:

„Bendrovė

Galutinis kompensacinis muitas

Papildomas TARIC kodas

Aceitera General Deheza S.A.

33,4 %

C493

Bunge Argentina S.A.

33,4 %

C494

LDC Argentina S.A.

26,2 %

C495

Molinos Agro S.A.

25,0 %

C496

Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A

25,0 %

C497

Vicentin S.A.I.C.

25,0 %

C498

COFCO International Argentina S.A.

28,2 %

C490

Cargill S.A.C.I.

28,2 %

C491

Visos kitos bendrovės

33,4 %

C999 “