20.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 330/105


2019 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2019/2158 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2019/38) klaidų ištaisymas

(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 327, 2019 m. gruodžio 17 d.)

104 puslapis, 11 straipsnis:

yra:

„Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

turi būti:

„Šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.“