18.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 261/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1556

2018 m. spalio 17 d.

kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 18 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 maisto produktų sveikumo teiginiai draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginius maisto tvarkymo subjektai gali teikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) (toliau – Tarnyba) moksliniam vertinimui atlikti ir Komisijai bei valstybėms narėms susipažinti;

(3)

Tarnyba pateikia nuomonę dėl atitinkamo sveikumo teiginio;

(4)

Komisija, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, sprendžia dėl leidimo vartoti sveikumo teiginius suteikimo;

(5)

gavus „Laboratoires Nutrition et Cardiométabolisme“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnybos paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su produkto Stablor® (gėrimo ruošinys, kurį sudaro nustatyta makro- ir mikroelementų dalis ir kuriam būdinga tam tikra aminorūgščių proporcija (triptofano ir neutralių aminorūgščių santykis)) vartojimu ir visceralinių riebalų masės mažinimu, palaikant liesąją kūno masę (Klausimas Nr. EFSA-Q-2016-00319 (2)). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Subalansuotai maitinantis, šiek tiek sumažinant gaunamų kalorijų kiekį ir papildomai vartojant produktą Stablor®, produktas padeda antsvorio turintiems arba nutukusiems žmonėms, turintiems pilvo srities riebalų perteklių ir kuriems kyla metabolinių rizikos veiksnių sąlygota širdies ligų rizika, sumažinti visceralinių riebalų masę, palaikant liesąją kūno masę“;

(6)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2017 m. vasario 28 d., padarė išvadą, kad tarp produkto Stablor® vartojimo ir visceralinių riebalų masės mažinimo, palaikant liesąją kūno masę, jei laikomasi sumažintos energinės vertės dietos, priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(7)

gavus „Suomen Terveysravinto Oy“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnybos paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su kurkumino vartojimu ir normaliu sąnarių funkcionavimu (Klausimas Nr. EFSA-Q-2016-00856 (3)). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Kurkuminas padeda palaikyti normalų sąnarių funkcionavimą“;

(8)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2017 m. gegužės 8 d., padarė išvadą, kad tarp kurkumino vartojimo ir sąnarių funkcionavimo palaikymo priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(9)

gavus „Marks and Spencer PLC“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnybos paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su angliavandenių/baltymų (CHO:P) vartojimo santykiu ≤ 1,8 poveikiu energijos apykaitai, jei laikomasi sumažintos energinės vertės dietos ir mažinamas kūno svoris (Klausimas Nr. EFSA-Q-2016-00436 (4)). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Padeda sumažinti kūno masę ir kūno riebalų kiekį, jei vartojama mažiausiai 12 savaičių laikantis sumažintos energinės vertės dietos (< 8 368 kJ/2 000 kcal/per dieną)“;

(10)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2017 m. birželio 13 d., padarė išvadą, kad tarp CHO:P vartojimo santykiu ≤ 1,8 poveikio energijos apykaitai laikantis sumažintos energinės vertės dietos ir kūno masės mažinimo priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(11)

gavus „Loc Troi group“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnybos paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su produkto Vibigaba (daiginti rudieji ryžiai) vartojimu ir kūno masės mažinimu, jei laikomasi sumažintos energinės vertės dietos (Klausimas Nr. EFSA-Q-2017-00032 (5)). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda mažinti svorį“;

(12)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2017 m. liepos 21 d., padarė išvadą, kad tarp produkto Vibigaba (daiginti rudieji ryžiai) vartojimo ir kūno masės mažinimo, jei laikomasi sumažintos energinės vertės dietos, priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(13)

gavus „Loc Troi group“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnybos paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su produkto Vibigaba (daiginti rudieji ryžiai) vartojimu ir ilgalaikiu normalios gliukozės koncentracijos kraujyje palaikymu (Klausimas Nr. EFSA- Q-2017-00033 (6)). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje“;

(14)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2017 m. liepos 21 d., padarė išvadą, kad tarp produkto Vibigaba (daiginti rudieji ryžiai) vartojimo ir ilgalaikio normalios gliukozės koncentracijos kraujyje palaikymo priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(15)

gavus „Loc Troi group“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnybos paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su produkto Vibigaba (daiginti rudieji ryžiai) vartojimu ir normalaus kraujospūdžio palaikymu (Klausimas Nr. EFSA- Q-2017-00031 (7)). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Padeda palaikyti normalų kraujospūdį“;

(16)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2017 m. liepos 21 d., padarė išvadą, kad tarp produkto Vibigaba (daiginti rudieji ryžiai) vartojimo ir normalaus kraujospūdžio palaikymo priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(17)

gavus „Loc Troi group“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnybos paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su produkto Vibigaba (daiginti rudieji ryžiai) vartojimu ir normalios cholesterolio koncentracijos kraujyje palaikymu (Klausimas Nr. EFSA- Q-2017-00030 (8)). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje“;

(18)

2017 m. liepos 21 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp produkto Vibigaba (daiginti rudieji ryžiai) vartojimo ir normalios cholesterolio koncentracijos kraujyje palaikymo priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(19)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardyti sveikumo teiginiai neįtraukiami į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, nustatytą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2017;15(2):4723.

(3)  EFSA Journal 2017;15(5):4774.

(4)  EFSA Journal 2017;15(6):4839.

(5)  EFSA Journal 2017;15(7):4915.

(6)  EFSA Journal 2017;15(7):4916.

(7)  EFSA Journal 2017;15(7):4914.

(8)  EFSA Journal 2017;15(7):4913.


PRIEDAS

Atmestas sveikumo teiginys

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produktų kategorija

Teiginys

EFSA nuomonės nuoroda

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Produktas Stablor® (gėrimo ruošinys, kurį sudaro nustatyta makro- ir mikroelementų dalis ir kuriam būdinga tam tikra aminorūgščių proporcija (triptofano ir neutralių aminorūgščių santykis))

Subalansuotai maitinantis, šiek tiek sumažinant gaunamų kalorijų kiekį ir papildomai vartojant produktą Stablor®, produktas padeda antsvorio turintiems arba nutukusiems žmonėms, turintiems pilvo srities riebalų perteklių ir kuriems kyla metabolinių rizikos veiksnių sąlygota širdies ligų rizika, sumažinti visceralinių riebalų masę, palaikant liesąją kūno masę.

Q-2016-00319

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Kurkuminas

Kurkuminas padeda palaikyti normalų sąnarių funkcionavimą.

Q-2016-00856

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Angliavandenių/baltymų (CHO:P) vartojimo santykiu ≤ 1,8 poveikis energijos apykaitai, jei laikomasi sumažintos energinės vertės dietos ir mažinamas kūno svoris

Padeda sumažinti kūno masę ir kūno riebalų kiekį, jei vartojama mažiausiai 12 savaičių laikantis sumažintos energinės vertės dietos (< 8 368 kJ/2 000  kcal/per dieną).

Q-2016-00436

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Vibigaba (daiginti rudieji ryžiai)

Laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda mažinti svorį.

Q-2017-00032

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Vibigaba (daiginti rudieji ryžiai)

Padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje.

Q-2017-00033

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Vibigaba (daiginti rudieji ryžiai)

Padeda palaikyti normalų kraujospūdį.

Q-2017-00031

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Vibigaba (daiginti rudieji ryžiai)

Padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje.

Q-2017-00030