12.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 407/9


2018 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaitos klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 108, 2018 m. kovo 22 d. )

(2018/C 407/08)

109 puslapis, 1 1 skyrius, skiltyje „2018 m. asignavimai“:

yra:

„3 923 000“,

turi būti:

„3 239 000“;

109 puslapis, eilutė „1 antraštinė dalis – Iš viso“, skiltyje „2018 m. asignavimai“:

yra:

„4 607 000“,

turi būti:

„3 923 000“;

110 puslapis, eilutė „Bendra suma“, skiltyje „2018 m. asignavimai“:

yra:

„9 900 720“,

turi būti:

„9 216 720“.