28.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 23/122


2016 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1825, kuriuo dėl dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 901/2014, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 279, 2016 m. spalio 15 d. )

79 puslapyje priedo 3 punkto c papunktis, kuriuo pakeičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 901/2014 1 priedėlio 5 punktas, pakeičiamas taip:

„c)

1 priedėlio 5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

L3e-A3 motociklo pavyzdys, kuriame už aiškiai pažymėto stačiakampio ribų pateikiama papildomos informacijos apie pakeistą transporto priemonę (CV) – L3e-A2 motociklą. Šiuo atveju tai yra laikinas ir grįžtamas gamintojo leidžiamas pirmą kartą užregistruoto L3e-A3 motociklo pakeitimas, kad, pakeitus jo konfigūraciją į sumažintos galios L3e-A2 konfigūraciją, jis būtų užregistruotas nacionaliniu lygmeniu (pvz., taikoma A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimą turintiems transporto priemonių vairuotojams):

MOTORUDOLPH

L3e-A3

e4*168/2013*2691

JRM00DBP008002211

84 dB(A) – 4 250 min– 1

maks. 352 kg

L3e-A2

e4*168/2013*2692

83 dB(A) – 3 750 min– 1

35 kW“.“