2.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 60/57


2016 m. lapkričio 3 d. Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34) klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 347, 2016 m. gruodžio 20 d. )

43 puslapis, 13 straipsnis:

yra:

„2.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio b punkto, 9 straipsnio 4 dalies, 15 straipsnio 1 dalies ir 17 straipsnio 2 dalies, sintetinių priemonių vertinimui gali būti taikomos šios alternatyvios taisyklės:“,

turi būti:

„2.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio 2 dalies, 9 straipsnio 4 dalies, 15 straipsnio 1 dalies ir 17 straipsnio 2 dalies, sintetinių priemonių vertinimui gali būti taikomos šios alternatyvios taisyklės:“.