9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/31


Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 333/09)

PAJAMOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

9 217 000

 

9 217 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 217 000

 

9 217 000

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

 

p.m.

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

3

PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ

3 0

EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

 

330 000

330 000

3 1

ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS

 

420 000

420 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

 

750 000

750 000

 

BENDRA SUMA

9 217 000

750 000

9 967 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

85 000

85 000

 

 

85 000

85 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

142 000

142 000

 

 

142 000

142 000

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

311 400

311 400

 

 

311 400

311 400

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

350 000

350 000

 

 

350 000

350 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

31 600

31 600

 

 

31 600

31 600

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

22 000

22 000

 

 

22 000

22 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

62 000

62 000

 

 

62 000

62 000

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

433 000

433 000

 

 

433 000

433 000

2 7

BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI

55 000

55 000

 

 

55 000

55 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 330 000

1 330 000

 

 

1 330 000

1 330 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

VEIKLOS KOORDINAVIMAS

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

 

BENDRA SUMA

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000