18.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/156


2015 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2015/1835, kuriuo apibrėžiamas Europos gynybos agentūros statutas, būstinė ir veiklos nuostatai, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 266, 2015 m. spalio 13 d. )

73 ir 74 puslapiai, II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Sprendimas 2011/411/BUSP

Šis sprendimas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 4 dalis

5 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnio 3 dalies g–i punktai

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnio 1 dalies b punktas

9 straipsnio 1 dalies c punktas

9 straipsnio 1 dalies b punktas

9 straipsnio 1 dalies c punktas

9 straipsnio 1 dalies p punktas

9 straipsnio 1 dalies r punktas

9 straipsnio 1 dalies p ir q punktai

10 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 3 dalies e punktas

10 straipsnio 3 dalies f punktas

10 straipsnio 4 dalies e punktas

10 straipsnio 3 dalies g punktas

10 straipsnio 4 dalies f punktas

10 straipsnio 3 dalies h punktas

10 straipsnio 4 dalies g punktas

10 straipsnio 3 dalies i punktas

10 straipsnio 4 dalies h punktas

10 straipsnio 3 dalies j punktas

10 straipsnio 4 dalies i punktas

10 straipsnio 3 dalies k punktas

10 straipsnio 4 dalies j punktas

10 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 5 dalis

10 straipsnio 5 dalis

10 straipsnio 6 dalis

10 straipsnio 6 dalis

10 straipsnio 7 dalis

11 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnio 4 dalies a ir b punktai

11 straipsnio 5 dalis

11 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 6 dalis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 5 dalis

13 straipsnio 5 dalis

13 straipsnio 6 dalis

13 straipsnio 6 dalis

13 straipsnio 7 dalis

13 straipsnio 7 dalis

13 straipsnio 8 dalis

13 straipsnio 8 dalis

13 straipsnio 9 dalis

13 straipsnio 9 dalis

13 straipsnio 10 dalis

13 straipsnio 10 dalis

13 straipsnio 11 dalis

14 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnio 3 dalis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 3 dalis

19 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

22 straipsnio 4 dalis

24 straipsnio 4 dalies antras sakinys

23 straipsnis

24 straipsnis

23 straipsnio 2 dalis

24 straipsnio 4 dalies pirmas sakinys

25 straipsnis

24 straipsnis

26 straipsnis

24 straipsnio 6–8 dalys

24 straipsnio 6 dalis

25 straipsnis

27 straipsnis

27 straipsnio 3 dalis

26 straipsnis

28 straipsnis

27 straipsnis

29 straipsnis

28 straipsnis

30 straipsnis

31 straipsnis

29 straipsnis

32 straipsnis

30 straipsnis

33 straipsnis

31 straipsnis

34 straipsnis

32 straipsnis

35 straipsnis“