14.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/178


2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 422/2014, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 129, 2014 m. balandžio 30 d. )

7 puslapis, 3 straipsnis, lentelė, Jungtinei Karalystei skirta eilutė, 5 stulpelis:

yra:

„120,8“,

turi būti:

„128,0“.