17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/49


Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/14)

PAJAMOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO ĮNAŠAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI (REA)

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

 

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

 

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

 

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

 

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

141 168

141 168

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

141 168

141 168

 

BENDRA SUMA

52 162 600

– 626 400

51 536 200

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

320 350

–75 190

245 160

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

BENDRA SUMA

52 162 600

– 626 400

51 536 200