17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/1


Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/01)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

41 682 444

88 453

41 770 897

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 682 444

88 453

41 770 897

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

 

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

 

p.m.

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

 

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

 

p.m.

2 5

KITOS PAJAMOS

 

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 072 174

 

1 072 174

 

BENDRA SUMA

42 754 618

88 453

42 843 071

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

220 000

 

220 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

 

5 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 719 644

 

23 719 644

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 215 000

 

3 215 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

270 000

 

270 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (5)

505 400

 

505 400

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

 

12 000

2 5

EAA VALDYMAS

230 000

 

230 000

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

 

10 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 242 400

 

4 242 400

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI

 

 

 

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

14 792 574

88 453

14 881 027

 

BENDRA SUMA

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.