29.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 319/39


2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38) klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 297, 2013 m. lapkričio 7 d. )

80 puslapis, I priedas, 3 dalis „Atskaitomybės lentelės“, 1 lentelė „Atsargos. Duomenys kuriuos reikia pateikti kas ketvirtį“ pakeičiama taip:

1   lentelė

Atsargos

Duomenys, kuriuos reikia pateikti kas ketvirtį

 

A.

Vidaus

B.

Euro zona, išskyrus vidaus

C.

Likęs pasaulis

D.

Iš viso

 

PFĮ

Ne PFĮ – iš viso

 

PFĮ

Ne PFĮ – iš viso

 

iš jo

ne euro zonos valstybių narių

iš jo

JAV

iš jo

Japonijios

 

Valdžios sekorius

(S.13)

Kiti rezidentai

 

Valdžios sekorius

(S.13)

Kiti rezidentai

Iš viso

Ne PRF investiciniai fondai

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127)

Draudimo bendrovės + pensijų fondai (S.128+S.129)

Ne finansų bendrovės (S.11)

Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14+S.15)

Iš viso

Ne PRF investiciniai fondai

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127)

Draudimo bendrovės + pensijų fondai (S.128+S.129)

Ne finansų bendrovės (S.11)

Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14+S.15)

TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Indėliai ir paskolų reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 metų ir iki 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Užsienio valiutomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 metų ir iki 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Visomis valiutomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 metų ir iki 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų biržinės akcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų investicinių fondų akcijos (vienetai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2+3)a

a iš jų vertybiniai popieriai, paskolinti arba parduoti pagal atpirkimo sutartis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nefinansinis turtas (įskaitant ilgalaikį turtą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Likęs turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Gautos paskolos ir indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

IF akcijos(vienetai)  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Likę įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF: i) pildo juodus laukus; ii) teikia 2 lentelėje prašomą informaciją apie tuos vertybinius popierius, apie kuriuos informacija renkama apie kiekvieną vertybinį popierių; ir iii) pildo pilkus laukus apie tuos vertybinius popierius, apie kuriuos informacija nėra renkama apie kiekvieną vertybinį popierių.

82 ir 83 puslapiai, I priedas, 3 dalis „Atskaitomybės lentelės“, 3 lentelė „Patikslinimai dėl perkainojimo arba sandoriai. Duomenys, kuriuos reikia pateikti kas ketvirtį“ ir 4 lentelė „Duomenys, kuriuos reikia pateikti kas mėnesį“ pakeičiamos taip:

3   lentelė

Patikslinimai dėl perkainojimo arba sandoriai

Duomenys, kuriuos reikia pateikti kas ketvirtį

 

A.

Vidaus

B.

Euro zona, išskyrus vidaus

C.

Likęs pasaulis

D.

Iš viso

 

PFĮ

Ne PFĮ – iš viso

 

PFĮ

Ne PFĮ – iš viso

 

iš jo

ne euro zonos valstybių narių

iš jo

JAV

iš jo

Japonijos

 

Valdžios sekorius

(S.13)

Kiti rezidentai

 

Valdžios sekorius

(S.13)

Kiti rezidentai

Iš viso

Ne PRF investiciniai fondai

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127)

Draudimo bendrovės + pensijų fondai (S.128+S.129)

Ne finansų bendrovės (S.11)

Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14+S.15)

Iš viso

Ne PRF investiciniai fondai

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127)

Draudimo bendrovės + pensijų fondai (S.128+S.129)

Ne finansų bendrovės (S.11)

Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14+S.15)

TURTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Indėliai ir paskolų reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 metų ir iki 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Užsienio valiutomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 metų ir iki 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 2 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Visomis valiutomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

nuo 1 metų ir iki 2 metų

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

nuo 2 metų

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

3

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai)

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

iš jų biržinės akcijos

 

MINIMUM

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

iš jų investicinių fondų akcijos / vienetai

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

4

Išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM  (3)

5

Nefinansinis turtas (įskaitant ilgalaikį turtą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM  (3)

6

Likęs turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Gautos paskolos ir indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

IF akcijos (vienetai)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

9

Išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM  (3)

10

Likę įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF: i) pildo juodus laukus, pažymėtus „MINIMUM“; ii) pildo visus laukus, pažymėtus „MINIMUM“ apie tuos vertybinius popierius, apie kuriuos duomenys nerenkami kaip apie kiekvieną vertybinį popierių; ir iii) jeigu atitinkamas NCB tiesiogiai renka informaciją apie sandorius, teikia informaciją, kurios prašoma 2 lentelėje, apie tuos vertybinius popierius, apie kuriuos informacija yra renkama kaip apie kiekvieną vertybinį popierių.

NCB gali papildomai reikalauti pildyti: i) juodus laukus, kurie nėra pažymėti žodžiu „MINIMUM“, ir ii) pilkus laukus, kurie nėra pažymėti žodžiu „MINIMUM“ tų vertybinių popierių, apie kuriuos informacija nėra renkama kaip apie kiekvieną vertybinį popierių.


4   lentelė

Duomenys, kuriuos reikia pateikti kas mėnesį

 

A.

Vidaus

B.

Euro zona, išskyrus vidaus

C.

Likęs pasaulis

D.

Iš viso

 

PFĮ

Ne PFĮ – iš viso

 

PFĮ

Ne PFĮ – iš viso

 

Valdžios sekorius

(S.13)

Kiti rezidentai

 

Valdžios sekorius

(S.13)

Kiti rezidentai

Iš viso

Ne PRF investiciniai fondai

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127)

Draudimo bendrovės + pensijų fondai (S.128+S.129)

Ne finansų bendrovės (S.11)

Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14+S.15)

Iš viso

Ne PRF investiciniai fondai

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127)

Draudimo bendrovės + pensijų fondai (S.128+S.129)

Ne finansų bendrovės (S.11)

Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14+S.15)

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

IF akcijos (vienetai)  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF akcijų (vienetų) leidimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF akcijų (vienetų) išpirkimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Jeigu atskaitingasis agentas negali tiesiogiai nustatyti turėtojo rezidavimo vietos ir sektoriaus, atitinkamus duomenis jis pateikia remdamasis prieinama informacija. Pareikštinių akcijų atveju informacija gali būti renkama iš PFĮ arba KFT, išskyrus investicinius fondus (kaip nurodyta šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje ir šio priedo 2 dalies 3 pastraipoje).

(2)  Jeigu atskaitingasis agentas negali tiesiogiai nustatyti turėtojo rezidavimo vietos ir sektoriaus, atitinkamus duomenis jis pateikia remdamasis prieinama informacija. Pareikštinių akcijų atveju informacija gali būti renkama iš PFĮ arba KFT , išskyrus investicinius fondus (kaip nurodyta šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje ir šio priedo 2 dalies 3 pastraipoje).

(3)  NCB gali leisti IF neteikti duomenų pagal šį straipsnį, jeigu 1 lentelėje išvardintos ketvirčio atsargos sudaro mažiau negu 5 % išleistų IF akcijų (vienetų) vertės.

(4)  Atsargos; patikslinimai dėl perkainojimo arba sandoriai