9.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/27


2013 m. balandžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 363/2013, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 111, 2013 m. balandžio 23 d. )

2 puslapis, |II priedo A punktą „Asmenys“ skaityti taip:

„A.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Bashar (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Gimęs 1965 m. rugsėjo 11 d.

Damaske;

diplomatinio paso Nr. D1903.

Respublikos Prezidentas; įsakymą dėl represijų prieš protestuotojus davęs asmuo ir jų vadovas.

2011 5 23

2.

Maher (

Image

) (dar žinomas kaip Mahir) Al-Assad (

Image

)

Gimęs 1967 m. gruodžio 8 d.;

diplomatinio paso Nr. 4138.

Kariuomenės 4-osios šarvuočių divizijos vadas, „Baath“ partijos centrinės vadovybės narys, Respublikos gvardijos lyderis; Prezidento Bashar Al-Assad brolis; pagrindinis represijų prieš protestuotojus vadovas.

2011 5 9

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (dar žinomas kaip Mamlouk)

Gimęs 1946 m. vasario 19 d.

Damaske;

diplomatinio paso Nr. 983.

Sirijos generalinio žvalgybos direktorato (GID) vadovas; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

2011 5 9

4.

Atej (

Image

) (dar žinomas kaip Atef, Atif) Najib (

Image

) (dar žinomas kaip Najeeb)

 

Buvęs politinio saugumo direktorato vadovas Dara'a; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

2011 5 9

5.

Hafiz (

Image

) Makhluf (

Image

) (dar žinomas kaip Hafez Makhlouf)

Gimęs 1971 m. balandžio 2 d.

Damaske;

diplomatinio paso Nr. 2246.

Pulkininkas, vadovaujantis vienam iš žvalgybos tarnybos skyrių (Generalinio žvalgybos direktorato Damasko padaliniui); Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; Maher Al-Assad artimas asmuo; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

2011 5 9

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (dar žinomas kaip Mohammed Dib Zeitoun)

Gimęs 1951 m. gegužės 20 d.

Damaske;

diplomatinio paso Nr. D000001300.

Politinio saugumo direktorato vadovas; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

2011 5 9

7.

Amjad (

Image

) Al-Abbas (

Image

)

 

Politinio saugumo vadovas Banjase; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus Baidoje.

2011 5 9

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Gimęs 1969 m. liepos 10 d.

Damaske;

paso Nr. 454224.

Sirijos verslininkas; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; kontroliuoja „Al Mahreq“, „Bena Properties“, „Cham Holding Syriatel“, „Souruh Company“ investavimo fondus ir šiuo tikslu teikia finansavimą ir paramą režimui.

2011 5 9

9.

Abd Al-Fatah (

Image

) Qudsiyah (

Image

)

Gimęs 1953 m.

Hame;

diplomatinio paso Nr. D0005788.

Sirijos karinės žvalgybos (SMI) vadovas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 9

10.

Jamil (

Image

) (dar žinomas kaip Jameel) Hassan (

Image

)

 

Sirijos oro pajėgų žvalgybos vadovas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 9

11.

Rustum (

Image

) Ghazali (

Image

)

Gimęs 1953 m. gegužės 3 d.

Dara'a;

diplomatinio paso Nr. D000000887.

Sirijos karinės žvalgybos Damasko rajono padalinio vadovas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 9

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Gimęs 1962 m. birželio 18 d.

Kerdaloje;

paso Nr. 88238.

Prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus būdamas „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų nariu.

2011 5 9

13.

Munzir (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Gimęs 1961 m. kovo 1 d.

Latakijoje;

pasų Nr. 86449 ir Nr. 842781.

Prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus būdamas „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų nariu.

2011 5 9

14.

Asif (

Image

) Shawkat (

Image

)

Gimęs 1950 m. sausio 15 d.

Al-Madehleh, Tartuse.

Štabo vado pavaduotojas saugumo ir žvalgybos reikalais; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 23

15.

Hisham (

Image

) Ikhtiyar (

Image

,

Image

,

Image

) (dar žinomas kaip Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Gimęs 1941 m. liepos 20 d.

Damaske.

Sirijos nacionalinio saugumo tarnybos vadovas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

Pranešama, kad žuvo per 2012 m. liepos 18 d. bombardavimą.

2011 5 23

16.

Faruq (

Image

) (dar žinomas kaip Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (dar žinomas kaip Al Char', Al Shara', Al Shara)

Gimęs 1938 m. gruodžio 10 d.

Sirijos viceprezidentas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 23

17.

Muhammad (

Image

) Nasif (

Image

) (dar žinomas kaip Naseef, Nassif, Nasseef, Nasief) Khayrbik (

Image

,

Image

) (dar žinomas kaip Khier Bek)

Gimęs 1937 m. balandžio 10 d. (arba 1937 m. gegužės 20 d.)

Hame;

diplomatinio paso Nr. 0002250;

paso Nr. 000129200.

Sirijos viceprezidento padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 23

18.

Mohamed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Gimęs 1966 m. gegužės 20 d.;

paso Nr. 002954347.

Sirijos verslininkas ir kelių užsienio bendrovių vietos atstovas; asmuo, susijęs su Maher Al-Assad; valdo dalį jo finansinių ir ekonominių reikalų ir tokiu būdu finansuoja režimą.

2011 5 23

19.

Iyad (

Image

) (dar žinomas kaip Eyad) Makhlouf (

Image

)

Gimęs 1973 m. sausio 21 d.

Damaske;

paso Nr. N001820740.

Rami Makhlouf brolis ir Generalinio žvalgybos direktorato pareigūnas, prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 23

20.

Bassam (

Image

) Al Hassan (

Image

) (dar žinomas kaip Al Hasan)

 

Prezidento patarėjas strateginiais klausimais; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 23

21.

Dawud Rajiha

 

Ginkluotųjų pajėgų štabo vadas, atsakingas už karinius veiksmus naudojant smurtą prieš taikius protestuotojus.

Žuvo per 2012 m. liepos 18 d. bombardavimą.

2011 5 23

22.

Ihab (

Image

) (dar žinomas kaip Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Gimęs 1973 m. sausio 21 d.

Damaske;

paso Nr. N002848852.

„Syriatel“ prezidentas, kuris pagal licencinę sutartį moka 50 % pelno Sirijos Vyriausybei.

2011 5 23

23.

Zoulhima (

Image

) (dar žinomas kaip Zu al-Himma) Chaliche (

Image

) (dar žinomas kaip Shalish, Shaleesh) (dar žinomas kaip Dhu al-Himma Shalish)

Gimęs 1951 m. arba 1946 m. arba 1956 m.

Kerdaha.

Prezidento apsaugos vadas; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus; Prezidento Bashar Al-Assad pirmos eilės pusbrolis.

2011 6 23

24.

Riyad (

Image

) Chaliche (

Image

) (dar žinomas kaip Shalish, Shaleesh) (dar žinomas kaip Riyad Shalish)

 

„Military Housing Establishment“ direktorius; finansuoja režimą; Prezidento Bashar Al-Assad pirmos eilės pusbrolis.

2011 6 23

25.

Brigados vadas Mohammad (

Image

) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Jafari (

Image

) (dar žinomas kaip Jaafari, Ja'fari, Aziz; dar žinomas kaip Jafari, Ali; dar žinomas kaip Jafari, Mohammad Ali; dar žinomas kaip Ja'fari, Mohammad Ali; dar žinomas kaip Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Gimęs 1957 m. rugsėjo 1 d.

Yazd, Iranas.

Irano revoliucijos gvardijos vyriausiasis vadas; dalyvavo tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje malšinti.

2011 6 23

26.

Generolas majoras Qasem (

Image

) Soleimani (

Image

) (dar žinomas kaip Qasim Soleimany)

 

Irano revoliucijos gvardijos specialiųjų pajėgų „Qods“ vadas; dalyvavo tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje malšinti.

2011 6 23

27.

Hossein Taeb (dar žinomas kaip Taeb, Hassan; dar žinomas kaip Taeb, Hosein; dar žinomas kaip Taeb, Hossein; dar žinomas kaip Taeb, Hussayn; dar žinomas kaip Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Gimęs 1963 m.

Teherane, Iranas.

Irano revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už žvalgybą; dalyvavo tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje malšinti.

2011 6 23

28.

Khalid (

Image

) (dar žinomas kaip Khaled) Qaddur (

Image

) (dar žinomas kaip Qadour, Qaddour)

 

Maher Al-Assad verslo partneris; finansuoja režimą.

2011 6 23

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (dar žinomas kaip Ri'af Al-Quwatli dar žinomas kaip Raeef Al-Kouatly)

 

Maher Al-Assad verslo partneris ir atsakingas už kai kurių jo verslo reikalų tvarkymą; finansuoja režimą.

2011 6 23

30.

Mohammad (

Image

) (dar žinomas kaip Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

Image

) (dar žinomas kaip Muflih)

 

Hamo miesto Sirijos karinės žvalgybos tarnybos vadovas, dalyvavo vykdant represijas prieš demonstrantus.

2011 8 1

31.

Generolas majoras Tawfiq (

Image

) (dar žinomas kaip Tawfik) Younes (

Image

) (dar žinomas kaip Yunes)

 

Žvalgybos generalinio direktorato vidaus saugumo departamento vadovas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 8 1

32.

Mr Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (dar žinomas kaip Abu Rami)

Gimęs 1932 m. spalio 19 d.

Latakijoje, Sirija.

Bashar ir Mahir al-Assad artimas asmuo ir dėdė iš motinos pusės. Rami, Ihab ir Iyad Makhlouf verslo partneris ir tėvas.

2011 8 1

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (dar žinomas kaip Jaber)

Gimęs Latakijoje.

Asmuo, susijęs su Mahir al-Assad „Shabiha“ nereguliariosiose karinėse pajėgose. Tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas bei naudojant smurtą prieš civilius gyventojus ir koordinuoja „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų grupių veiklą.

2011 8 1

34.

Hayel (

Image

) Al-Assad (

Image

)

 

Maher Al-Assad pavaduotojas, vykdant represijas dalyvavusio kariuomenės 4-osios divizijos karo policijos padalinio vadovas.

2011 8 23

35.

Ali (

Image

) Al-Salim (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Saleem)

 

Sirijos gynybos ministerijos aprūpinimo ginklais padalinio, per kurį Sirijos kariuomenė aprūpinama visais ginklais, direktorius.

2011 8 23

36.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Bashar Al-Assad pusbrolis; buvęs bendrovės „Nizar Oilfield Supplies“ vadovas.

Labai artimas pagrindiniams valdžios pareigūnams; finansuoja „Shabiha“ Latakijos regione.

2011 8 23

37.

Brigados generolas Rafiq (

Image

) (dar žinomas kaip Rafeeq) Shahadah (

Image

) (dar žinomas kaip Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Sirijos karinės žvalgybos 293-iojo padalinio (vidaus reikalai) Damaske vadovas; tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Damaske. Prezidento Bashar Al-Assad patarėjas strateginiais ir karinės žvalgybos klausimais.

2011 8 23

38.

Brigados generolas Jamea (

Image

) Jamea (

Image

)(dar žinomas kaip Jami Jami, Jame', Jami')

 

Sirijos karinės žvalgybos padalinio Deir az Zore vadovas; tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Deir az Zore ir al Bukamale.

2011 8 23

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Gimęs 1935 m.

Alepe.

Viceministro pavaduotojas, buvęs gynybos ministras, Prezidento Bashar Al-Assad specialusis pasiuntinys.

Pranešama, kad žuvo per 2012 m. liepos 18 d. bombardavimą.

2011 8 23

40.

Muhammad (

Image

) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image

) (dar žinomas kaip Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (

Image

)

 

Nuo 2005 m. „Baath“ arabų socialistų partijos regioninio sekretoriaus padėjėjas, 2000–2005 m. „Baath“ regioninės partijos nacionalinio saugumo klausimų direktorius. Buvęs Hamo gubernatorius (1998–2000 m.). Artimas Prezidento Bashar Al-Assad ir Maher Al-Assad bendrininkas. Su represijomis prieš civilius gyventojus susijusius sprendimus priimantis vyresnysis pareigūnas.

2011 8 23

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

 

Atsakingas už 1980 m. Hame įvykdytus nužudymus, grąžintas atgal į Damaską kaip Prezidento Bashar Al-Assad specialusis patarėjas.

2011 8 23

42.

Brigados generolas Nawful (

Image

) (dar žinomas kaip Nawfal, Nofal) Al-Husayn (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Sirijos karinės žvalgybos padalinio Idlibe vadovas; tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Idlibo provincijoje.

2011 8 23

43.

Brigados vadas Husam (

Image

) Sukkar (

Image

)

 

Prezidento patarėjas saugumo klausimais; prezidento patarėjas saugumo agentūrų vykdomų represijų ir smurto prieš civilius gyventojus klausimais.

2011 8 23

44.

Brigados generolas Muhammed (

Image

) Zamrini (

Image

)

 

Sirijos karinės žvalgybos padalinio Homse vadovas; tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Homse.

2011 8 23

45.

Generolas leitenantas Munir (

Image

) (dar žinomas kaip Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image

) (dar žinomas kaip Adnuf, Adanof)

Gimęs 1951 m.

Sirijos kariuomenės operacijų ir mokymų generalinio štabo vado pavaduotojas; tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Sirijoje.

2011 8 23

46.

Brigados generolas Ghassan (

Image

) Khalil (

Image

) (dar žinomas kaip Khaleel)

 

Žvalgybos generalinio direktorato informacijos padalinio vadovas; tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Sirijoje.

2011 8 23

47.

Mohammed (

Image

) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (

Image

) (dar žinomas kaip Jaber)

Gimęs Latakijoje.

„Shabiha“ nereguliarios karinės pajėgos. Asmuo, susijęs su Maher al-Assad „Shabiha“ nereguliariosiose karinėse pajėgose. Tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas bei naudojant smurtą prieš civilius gyventojus ir koordinuoja „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų grupių veiklą.

2011 8 23

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Artimas Maher Al-Assad verslo partneris; žinoma, kad jis teikia finansinę paramą Sirijos režimui.

2011 8 23

49.

Fares (

Image

) Chehabi (

Image

) (dar žinomas kaip Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Ahmad Chehabi sūnus.

Gimęs 1972 m. gegužės 7 d.

Alepo pramonės rūmų direktorius. „Cham Holding“ pirmininko pavaduotojas. Teikia ekonominę paramą Sirijos režimui.

2011 9 2

50.

Tarif (

Image

) Akhras (

Image

,

Image

) (dar žinomas kaip Al Akhras)

Gimęs 1951 m. birželio 2 d.

Homse, Sirija;

Sirijos paso Nr. 0000092405.

Žinomas verslininkas, gaunantis naudos iš režimo politikos ir remiantis režimą. Grupės „Akhras“ (prekės, prekyba, perdirbimas ir logistika) įsteigėjas ir buvęs Homso prekybos rūmų pirmininkas. Glaudūs verslo ryšiai su Prezidento Al-Assad šeima. Sirijos prekybos rūmų federacijos valdybos narys. Teikė režimui pramonės paskirties ir gyvenamąsias patalpas improvizuotoms įkalinimo stovykloms ir logistinę paramą (autobusus ir tankų vilkikus).

2011 9 2

51.

Issam (

Image

) Anbouba (

Image

)

„Anbouba for Agricultural Industries Co.“ direktorius.

Gimęs 1952 m.

Homse, Sirija.

Teikia finansinę paramą represiniam aparatui ir sukarintoms grupuotėms, kurios naudoja jėgą prieš civilius gyventojus Sirijoje. Suteikia nuosavybę (pastatus, sandėlius) improvizuotoms įkalinimo stovykloms. Finansiniais ryšiais susijęs su aukštais Sirijos pareigūnais.

2011 9 2

52.

Mazen (

Image

) al-Tabba (

Image

)

Gimęs 1958 m. sausio 1 d.

Damaske;

Sirijos paso Nr. 004415063, galioja iki 2015 m. gegužės 6 d.

Ihab Mkhlour ir Nizar al-Assad (kuriam nustatytos sankcijos 2011 m. rugpjūčio 23 d.) verslo partneris; al-diyar lil-Saraafa (dar žinomos kaip Diar Electronic Services), valiutos keitimo bendrovės, kuri remia Sirijos centrinio banko politiką, bendrasavininkis kartu su Rami Makhlour.

2012 3 23

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

)

Gimęs 1955 m.

Daraa.

Adib Mayaleh atsakingas už ekonominės ir finansinės paramos teikimą Sirijos režimui vykdant savo kaip Sirijos centrinio banko valdytojo funkcijas.

2012 5 15

54.

Generolas majoras Jumah (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Ahmed)

 

Specialiųjų pajėgų vadas; atsakingas už smurto naudojimą prieš protestuotojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

55.

Pulkininkas Lu'ai (

Image

) (dar žinomas kaip Louay) al-Ali (

Image

)

 

Sirijos karinės žvalgybos Dara'a padalinio vadovas; atsakingas už smurtą prieš protestuotojus Dara’a.

2011 11 14

56.

Generolas leitenantas Ali (

Image

) Abdullah (

Image

) (dar žinomas kaip Abdallah) Ayyub (

Image

)

 

Generalinio štabo vado pavaduotojas (personalas ir žmogiškieji ištekliai); atsakingas už smurto naudojimą prieš protestuotojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

57.

Generolas leitenantas Jasim (

Image

) (dar žinomas kaip Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Freij)

 

Generalinio štabo vadas; atsakingas už smurto naudojimą prieš protestuotojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

58.

Generolas Aous (

Image

) (Aws) Aslan (

Image

)

Gimęs 1958 m.

Respublikos gvardijos bataliono vadovas; Maher al-Assad ir prezidentui al-Assad artimas asmuo; dalyvavo vykdant represijas prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

59.

Generolas Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

Generolas, vadovaujantis 4-osios divizijos rezervinei tarnybai; Maher al-Assad patarėjas ir saugumo operacijų koordinatorius; atsakingas už represijas prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

60.

Abdullah (

Image

) (dar žinomas kaip Abdallah) Berri (

Image

)

 

Berri šeimos nereguliariųjų karinių pajėgų vadovas; vadovauja provyriausybinėms nereguliariosioms karinėms pajėgoms, dalyvavusioms vykdant represijas prieš civilius gyventojus Alepe.

2011 11 14

61.

George (

Image

) Chaoui (

Image

)

 

Sirijos elektroninės armijos narys; dalyvavo vykdant smurtines represijas ir raginant naudoti smurtą prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

62.

Generolas majoras Zuhair (

Image

) (dar žinomas kaip Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image

)

 

Generalinio žvalgybos direktorato vadovo pavaduotojas; atsakingas už smurto naudojimą visoje Sirijoje ir protestuotojų bauginimus bei kankinimus.

2011 11 14

63.

Amar (

Image

) (dar žinomas kaip Ammar) Ismael (

Image

) (dar žinomas kaip Ismail)

Gimęs 1973 m. balandžio 3 d.

(arba panašiai tuo metu) Damaske.

Civilis. Sirijos elektroninės armijos vadovas (teritorinė armijos žvalgybos tarnyba); dalyvavo vykdant smurtines represijas ir raginant naudoti smurtą prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

64.

Mujahed (

Image

) Ismail (

Image

) (dar žinomas kaip Ismael)

 

Sirijos elektroninės armijos narys; dalyvavo vykdant smurtines represijas ir raginant naudoti smurtą prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

65.

Generolas majoras Nazih (

Image

)

 

Generalinio žvalgybos direktorato direktoriaus pavaduotojas; atsakingas už smurto naudojimą visoje Sirijoje ir protestuotojų bauginimus bei kankinimus.

2011 11 14

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (dar žinomas kaip Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

4-osios divizijos bataliono vadas; atsakingas už represijas prieš civilius gyventojus Deir el-Zor.

2011 11 14

67.

Generolas majoras Wajih (

Image

) (dar žinomas kaip Wajeeh) Mahmud (

Image

)

 

18-osios šarvuočių divizijos vadas; atsakingas už smurtą prieš protestuotojus Homse.

2011 11 14

68.

Bassam (

Image

) Sabbagh (

Image

,

Image

) (dar žinomas kaip Al Sabbagh)

Gimęs 1959 m. rugpjūčio 24 d.

Damaske.

Adresas: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.

Sirijos paso Nr. 004326765, išduotas 2008 m. lapkričio 2 d., galioja iki 2014 m. lapkričio mėn.

Teisės ir finansų patarėjas, tvarko Rami Makhlouf ir Khaldoun Makhlouf reikalus. Kartu su Bashar al-Assad dalyvauja finansuojant nekilnojamojo turto projektą Latakijoje. Teikia režimui finansinę paramą.

2011 11 14

69.

Generolas leitenantas Talal (

Image

) Mustafa (

Image

) Tlass (

Image

)

 

Generalinio štabo vado pavaduotojas (logistika ir tiekimas); atsakingas už smurto naudojimą prieš protestuotojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

70.

Generolas majoras Fu'ad (

Image

) Tawil (

Image

)

 

Sirijos oro pajėgų žvalgybos vadovo pavaduotojas; atsakingas už smurto naudojimą visoje Sirijoje ir protestuotojų bauginimus bei kankinimus.

2011 11 14

71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (dar žinoma kaip Bushra Shawkat)

Gimusi 1960 m. spalio 24 d.

Bashar Al-Assad sesuo ir Asif Shawkat žmona, Saugumo ir žvalgybos štabo vado pavaduotoja. Dėl artimų asmeninių ir glaudžių finansinių ryšių su Sirijos prezidentu Bashar Al-Assad bei kitais pagrindiniais Sirijos režimo veikėjais ji gauna naudos iš Sirijos režimo ir yra su juo susijusi.

2012 3 23

72.

Asma (

Image

) Al-Assad (

Image

) (dar žinoma kaip Asma Fawaz Al Akhras)

Gimusi 1975 m. rugpjūčio 11 d.

Londone, Jungtinė Karalystė.

Paso Nr. 707512830, galioja iki 2020 m. rugsėjo 22 d.;

mergautinė pavardė: Al Akhras.

Bashar Al-Assad žmona. Dėl artimų asmeninių ir glaudžių finansinių ryšių su Sirijos prezidentu Bashar Al-Assad ji gauna naudos iš Sirijos režimo ir yra su juo susijusi.

2012 3 23

73.

Manal (

Image

) Al-Assad (

Image

) (dar žinoma kaip Manal Al Ahmad)

Gimusi 1970 m. vasario 2 d.

Damaske.

Sirijos paso Nr.: 0000000914;

mergautinė pavardė: Al Jadaan.

Maher Al-Assad sutuoktinė ir todėl gauna naudos iš režimo bei yra artimai su juo susijusi.

2012 3 23

74.

Anisa (

Image

) (dar žinoma kaip Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image

) (dar žinoma kaip Anisah Al-Assad)

Gimusi 1934 m.;

mergautinė pavardė: Makhlouf.

Prezidento Al-Assad motina. Dėl artimų asmeninių ir glaudžių finansinių ryšių su Sirijos prezidentu Bashar Al-Assad ji gauna naudos iš Sirijos režimo ir yra su juo susijusi.

2012 3 23

75.

Generolas leitenantas Fahid (

Image

) (dar žinomas kaip Fahd) Al-Jassim (

Image

)

 

Štabo vadas; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

76.

Generolas majoras Ibrahim (

Image

) Al-Hassan (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Hasan)

 

Štabo vado pavaduotojas; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

77.

Brigados vadas Khalil (

Image

) (dar žinomas kaip Khaleel) Zghraybih (

Image

,

Image

) (dar žinomas kaip Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14-oji divizija; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

78.

Brigados vadas Ali (

Image

) Barakat (

Image

)

 

Respublikos gvardijos divizijos 103-ioji brigada; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

79.

Brigados vadas Talal (

Image

) Makhluf (

Image

) (dar žinomas kaip Makhlouf)

 

Respublikos gvardijos divizijos 103-ioji brigada; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

80.

Brigados vadas Nazih (

Image

) (dar žinomas kaip Nazeeh) Hassun (

Image

) (dar žinomas kaip Hassoun)

 

Sirijos oro pajėgų žvalgyba; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

81.

Kapitonas Maan (

Image

) (dar žinomas kaip Ma’an ) Jdiid (

Image

) (dar žinomas kaip Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Prezidento gvardija; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

82.

Mohammad (

Image

) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Politinio saugumo skyrius; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

83.

Khald (

Image

) (dar žinomas kaip Khaled) Al-Taweel (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Tawil)

 

Politinio saugumo skyrius; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

84.

Ghiath (

Image

) Fayad (

Image

) (dar žinomas kaip Fayyad)

 

Politinio saugumo skyrius; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

85.

Brigados generolas Jawdat (

Image

) Ibrahim (

Image

) Safi (

Image

)

154-o pulko vadas

Įsakė kariuomenei šaudyti į protestuotojus Damaske ir aplink Damaską, įskaitant Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

2012 1 23

86.

Generolas majoras Muhammad (

Image

) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Durgham

4-os divizijos vadas

Įsakė kariuomenei šaudyti į protestuotojus Damaske ir aplink Damaską, įskaitant Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

2012 1 23

87.

Generolas majoras Ramadan (

Image

) Mahmoud (

Image

) Ramadan (

Image

)

35-o specialiųjų pajėgų pulko vadas

Įsakė kariuomenei šaudyti į protestuotojus Baniyas ir Deraa.

2012 1 23

88.

Brigados generolas Ahmed (

Image

) (dar žinomas kaip Ahmad) Yousef (

Image

) (dar žinomas kaip Youssef) Jarad (

Image

) (dar žinomas kaip Jarrad)

132-os brigados vadas

Įsakė kariuomenei šaudyti į protestuotojus Deraa, be kita ko, naudoti kulkosvaidžius ir priešlėktuvinius ginklus.

2012 1 23

89.

Generolas majoras Naim (

Image

) (dar žinomas kaip Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image

) Suleiman (

Image

)

3-os divizijos vadas

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Douma.

2012 1 23

90.

Brigados generolas General Jihad (

Image

) Mohamed (

Image

) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

Image

)

65-os brigados vadas

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Douma.

2012 1 23

91.

Generolas majoras General Fo'ad (

Image

) (dar žinomas kaip Fouad, Fu’ad) Hamoudeh (

Image

) (dar žinomas kaip Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Karinių operacijų Idlibe vadas

2011 m. rugsėjo mėn. pradžioje davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Idlibe.

2012 1 23

92.

Generolas majoras Bader (

Image

) Aqel (

Image

)

Specialiųjų pajėgų vadas

Davė įsakymus kareiviams surinkti žuvusiųjų kūnus ir perduoti juos mukhabarat (žvalgybos tarnybai); atsakingas už smurtą Bukamal.

2012 1 23

93.

Brigados generolas Ghassan (

Image

) Afif (

Image

) (dar žinomas kaip Afeef)

45-o pulko vadas

Vadovavo karinėms operacijoms Homse, Baniyas ir Idlibe.

2012 1 23

94.

Brigados generolas Mohamed (

Image

) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

Image

) (dar žinomas kaip Maarouf, Ma'ruf)

45-o pulko vadas

Karinių operacijų Homse vadas. Davė įsakymus šaudyti į protestuotojus Homse.

2012 1 23

95.

Brigados generolas Yousef (

Image

) Ismail (

Image

) (dar žinomas kaip Ismael)

134-os brigados vadas

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į namus ir žmones ant stogų Talbiseg vykusių prieš dieną žuvusių protestuotojų laidotuvių metu.

2012 1 23

96.

Brigados generolas Jamal (

Image

) Yunes (

Image

) (dar žinomas kaip Younes)

555-o pulko vadas

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Mo'adamiyeh.

2012 1 23

97.

Brigados generolas Mohsin (

Image

) Makhlouf (

Image

)

 

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Al-Herak.

2012 1 23

98.

Brigados generolas Ali (

Image

) Dawwa

 

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Al-Herak.

2012 1 23

99.

Brigados generolas Mohamed (

Image

) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image

) (dar žinomas kaip Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

106-os brigados vadas, Prezidento sargybinis

Davė įsakymus kariuomenei mušti protestuotojus lazdomis ir juos suimti. Atsakingas už represijas prieš taikius protestuotojus Douma.

2012 1 23

100.

Generolas majoras Suheil (

Image

) (dar žinomas kaip Suhail) Salman (

Image

) Hassan (

Image

)

5-os divizijos vadas

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Deraa gubernijoje.

2012 1 23

101.

Wafiq (

Image

) (dar žinomas kaip Wafeeq) Nasser (

Image

)

Suwayda regioninio skyriaus (Karinės žvalgybos departamento) vadovas

Kaip Karinės žvalgybos departamento Suwayda skyriaus vadovas atsakingas už savavališką sulaikytųjų kalinimą ir kankinimą Suwayda.

2012 1 23

102.

Ahmed (

Image

) (dar žinomas kaip Ahmad) Dibe (

Image

) (dar žinomas kaip Dib, Deeb)

Deraa regioninio skyriaus (Generalinio saugumo direktorato) vadovas

Kaip Generalinio saugumo direktorato Deraa regioninio skyriaus vadovas atsakingas už savavališką sulaikytųjų kalinimą ir kankinimą Deraa.

2012 1 23

103.

Makhmoud (

Image

) (dar žinomas kaip Mahmoud) al-Khattib (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Khatib, Al-Khateeb)

Tyrimų skyriaus (Politinio saugumo direktorato) vadovas

Kaip Politinio saugumo direktorato Tyrimų skyriaus vadovas atsakingas už sulaikytųjų kalinimą ir kankinimą.

2012 1 23

104.

Mohamed (

Image

) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image

) (dar žinomas kaip Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image

)

Operacijų skyriaus (Politinio saugumo direktorato) vadovas

Kaip Politinio saugumo direktorato Operacijų skyriaus vadovas atsakingas už sulaikytųjų kalinimą ir kankinimą.

2012 1 23

105.

Nasser (

Image

) (dar žinomas kaip Naser) Al-Ali (

Image

) (dar žinomas kaip brigados generolas Nasr al-Ali)

Deraa regioninio skyriaus (Politinio saugumo direktorato) vadovas

Kaip Politinio saugumo direktorato Deraa regioninio skyriaus vadovas atsakingas už sulaikytųjų kalinimą ir kankinimą. Nuo 2012 m. balandžio mėn. Politinio saugumo direktorato Deraa padalinio vadovas (buvęs Homso skyriaus vadovas).

2012 1 23

106.

Dr. Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al –Halqi (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Halki)

Gimęs 1964 m.

Daraa provincijoje.

Ministras Pirmininkas ir buvęs sveikatos apsaugos ministras. Būdamas Ministru Pirmininku dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

107.

Mohammad (

Image

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image

) Al-Sha'ar (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Chaar, Al-Shaar) (dar žinomas kaip Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Gimęs 1956 m.

Alepe.

Vidaus reikalų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2011 12 1

108.

Dr. Mohammad (

Image

) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

,

Image

)

Gimęs 1945 m.

Damaske.

Finansų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2011 12 1

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (dar žinomas kaip Imad Mohammad Dib Khamees)

Gimęs 1961 m. rugpjūčio 1 d.

netoli Damasko.

Elektros energijos ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Gimęs 1954 m.

Tartuse.

Ministro pirmininko pavaduotojas tarnybų reikalams, Vietos administravimo ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

111.

Joseph (

Image

) (dar žinomas kaip Josef) Suwaid (

Image

) (dar žinomas kaip Swaid) (dar žinomas kaip Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Gimęs 1958 m.

Damaske.

Valstybės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

112.

Eng Hussein (

Image

) (dar žinomas kaip Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (dar žinomas kaip Hussein Mahmud Farzat)

Gimęs 1957 m.

Hame.

Valstybės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

113.

Mansour (

Image

)Fadlallah (

Image

)Azzam (

Image

) (dar žinomas kaip Mansur Fadl Allah Azzam)

Gimęs 1960 m.

Sweida provincijoje.

Prezidento reikalų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

114.

Dr. Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (dar žinomas kaip Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Gimęs 1964 m.

Damaske.

Telekomunikacijų ir technologijų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

115.

Generolas Ali (

Image

) Habib (

Image

) (dar žinomas kaip Habeeb) Mahmoud (

Image

)

Gimęs 1939 m.

Tartuse.

Buvęs gynybos ministras. Susijęs su Sirijos režimu ir Sirijos kariuomene bei jos vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2011 8 1

116.

Tayseer (

Image

) Qala (

Image

) Awwad (

Image

)

Gimęs 1943 m.

Damaske.

Buvęs teisingumo ministras. Susijęs su Sirijos režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2011 9 23

117.

Dr. Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Gimęs 1966 m.

Tartuse.

Buvęs informacijos ministras. Susijęs su Sirijos režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2011 9 23

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) Al-Shaar (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Gimęs 1956 m.

Alepe.

Buvęs ekonomikos ir prekybos ministras. Susijęs su Sirijos režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2011 12 1

119.

Sufian (

Image

) Allaw (

Image

)

Gimęs 1944 m.

al-Bukamal, Deir Ezzor.

Buvęs naftos ir mineralinių išteklių ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

120.

Dr. Adnan (

Image

) Slakho (

Image

)

Gimęs 1955 m.

Damaske.

Buvęs pramonės ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

121.

Dr. Saleh (

Image

) Al-Rashed (

Image

)

Gimęs 1964 m.

Alepo provincijoje.

Buvęs švietimo ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

122.

Dr. Fayssal (

Image

) (dar žinomas kaip Faysal) Abbas (

Image

)

Gimęs 1955 m.

Hamo provincijoje.

Buvęs transporto ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

123.

Ghiath (

Image

) Jeraatli (

Image

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Gimęs 1950 m.

Salamiya.

Buvęs valstybės ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

124.

Yousef (

Image

) Suleiman (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Ahmed)

Gimęs1956 m.

Hasakoje

Buvęs valstybės ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

125.

Hassan (

Image

,

Image

) al-Sari (

Image

)

Gimęs 1953 m.

Hame.

Buvęs valstybės ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

126.

Bouthaina (

Image

) Shaaban (

Image

) (dar žinoma kaip Buthaina Shaaban)

Gimusi 1953 m.

Homse, Sirija.

Nuo 2008 m. liepos mėn. Prezidento patarėja politikos ir žiniasklaidos klausimais; eidama šias pareigas yra susijusi su smurtinėmis represijomis prieš gyventojus.

2012 6 26

127.

Brigados generolas Sha'afiq (

Image

) (dar žinomas kaip Shafiq, Shafik) Masa (

Image

) (dar žinomas kaip Massa)

 

Sausumos kariuomenės Žvalgybos tarnybos 215 padalinio (Damaskas) vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą. Dalyvauja represiniuose veiksmuose prieš civilius.

2012 7 24

128.

Brigados generolas Burhan (

Image

) Qadour (

Image

) (dar žinomas kaip Qaddour, Qaddur)

 

Sausumos kariuomenės Žvalgybos tarnybos 291 padalinio (Damaskas) vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

129.

Brigados generolas Salah (

Image

) Hamad (

Image

)

 

Sausumos kariuomenės Žvalgybos tarnybos 291 padalinio vadovo pavaduotojas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

130.

Brigados generolas Muhammad (

Image

) (arba: Mohammed) Khallouf (

Image

) (dar žinomas kaip Abou Ezzat)

 

Sausumos kariuomenės Žvalgybos tarnybos, kuriai tenka esminis vaidmuo armijos represiniame mechanizme, 235 padalinio (vad. „Palestinos“ padalinys, Damaskas) vadovas. Tiesiogiai dalyvauja represiniuose veiksmuose prieš oponentus. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

131.

Generolas majoras Riad (

Image

) (dar žinomas kaip Riyad) al-Ahmed (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Ahmad)

 

Sausumos kariuomenės Žvalgybos tarnybos Latakijos padalinio vadovo pavaduotojas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą ir žudymą.

2012 7 24

132.

Brigados generolas Abdul- Salam (

Image

Image

,

Image

) Fajr Mahmoud (

Image

)

 

Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos Bab Touma padalinio (Damaskas) vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

133.

Brigados generolas Jawdat (

Image

) al-Ahmed (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Ahmad)

 

Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos Homso padalinio vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

134.

Pulkininkas Qusay (

Image

) Mihoub (

Image

)

 

Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos Deros padalinio vadovas (iš Damasko atsiųstas į Derą, šiame mieste prasidėjus manifestacijoms). Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

135.

Pulkininkas Suhail (

Image

) (dar žinomas kaip Suheil) Al-Abdullah (

Image

) (dar žinomas kaip Al- Abdallah)

 

Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos Latakijos padalinio vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

136.

Brigados generolas Khudr (

Image

) Khudr (

Image

)

 

Generalinio žvalgybos direktorato Latakijos padalinio vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

137.

Brigados generolas Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (dar žinomas kaip Maala, Maale)

 

Generalinio žvalgybos direktorato 285 padalinio (Damaskas) vadovas (2011 m. pabaigoje pakeitė brigados generolą Hussam Fendi). Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

138.

Brigados generolas Firas (

Image

) Al-Hamed (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Hamid)

 

Generalinio žvalgybos direktorato 318 padalinio (Homsas) vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

139.

Brigados generolas Hussam (

Image

) (dar žinomas kaip Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image

) (dar žinomas kaip Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Nuo 2012 m. balandžio mėn. – Politinio saugumo direktorato Homso padalinio vadovas (pakeitė brigados generolą Nasr al-Ali). Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

140.

Brigados generolas Taha (

Image

) Taha (

Image

)

 

Atsakingas už Politinio saugumo direktorato Latakijos padalinio teritoriją. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

141.

Bassel (

Image

) (dar žinomas kaip Basel) Bilal (

Image

)

 

Policijos pareigūnas centriniame Idlibo kalėjime. Tiesiogiai dalyvavo centriniame Idlibo kalėjime laikomų oponentų kankinimuose.

2012 7 24

142.

Ahmad (

Image

) (dar žinomas kaip Ahmed) Kafan (

Image

)

 

Policijos pareigūnas centriniame Idlibo kalėjime. Tiesiogiai dalyvavo centriniame Idlibo kalėjime laikomų oponentų kankinimuose.

2012 7 24

143.

Bassam (

Image

) al-Misri (

Image

)

 

Policijos pareigūnas centriniame Idlibo kalėjime. Tiesiogiai dalyvavo centriniame Idlibo kalėjime laikomų oponentų kankinimuose.

2012 7 24

144.

Ahmed (

Image

) (dar žinomas kaip Ahmad) al-Jarroucheh (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Gimęs 1957 m.

Generalinio žvalgybos direktorato išorės padalinio (279 padalinys) vadovas. Eidamas šias pareigas yra atsakingas už Generalinio žvalgybos direktorato aparatą Sirijos ambasadose. Jis tiesiogiai dalyvauja Sirijos valdžios institucijų vykdomose oponentų represijose, visų pirma atsako už užsienyje veikiančios Sirijos opozicijos represijas.

2012 7 24

145.

Michel (

Image

) Kassouha (

Image

) (dar žinomas kaip Kasouha) (dar žinomas kaip Ahmed Salem; dar žinomas kaip Ahmed Salem Hassan)

Gimęs 1948 m. vasario 1 d.

Nuo XX a. 8-o dešimtmečio pradžios dirba Sirijos saugumo tarnyboje, dalyvauja kovoje su oponentais Prancūzijoje ir Vokietijoje. Nuo 2006 m. kovo mėn. jis yra atsakingas už Sirijos Generalinio žvalgybos direktorato 273 padalinio viešuosius ryšius. Ilgą laiką ėjęs aukštas pareigas, jis yra artimas Generalinio žvalgybos direktorato vadovui Ali Mamlouk – vienam iš pagrindinių režimo saugumo veikėjų, kuriam nuo 2011 m. gegužės 9 d. taikomos ES ribojamosios priemonės. Jis tiesiogiai remia režimo vykdomas oponentų represijas, ir atsako, inter alia, už užsienyje veikiančios Sirijos opozicijos represijas.

2012 7 24

146.

Generolas Ghassan (

Image

) Jaoudat (

Image

) Ismail (

Image

) (dar žinomas kaip Ismael)

Gimęs 1960 m.

Kilmės vieta: Drekish, Tartuso regionas.

Atsakingas už Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos misijų padalinį, kuris, bendradarbiaudamas su specialiųjų operacijų padaliniu, vadovauja Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos elitinėms pajėgoms, atliekančioms svarbų vaidmenį režimo vykdomose represijose. Eidamas šias pareigas Ghassan Jaoudat Ismail yra vienas iš atsakingų kariškių, tiesiogiai įgyvendinančių režimo vykdomas represijas prieš oponentus.

2012 7 24

147.

Generolas Amer (

Image

) al-Achi (

Image

) (dar žinomas kaip Amis al Ashi; dar žinomas kaip Ammar Aachi; dar žinomas kaip Amer Ashi)

 

Alepo karo mokyklos absolventas, Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos žvalgybos padalinio vadovas (nuo 2012 m.), artimas Sirijos gynybos ministrui Daoud Rajah. Eidamas pareigas Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnyboje, Amer al- Achi dalyvauja Sirijos opozicijos represijose.

2012 7 24

148.

Generolas Mohammed (

Image

) (dar žinomas kaip Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image

) Nasr (

Image

) (arba: Mohammed Ali Naser)

Gimęs apie 1960 m.

Artimas jaunesniajam Prezidento broliui Maher Al-Assad. Didžiąją karjeros dalį praleido Respublikos gvardijoje. 2010 m. pradėjo dirbti Generalinio žvalgybos direktorato, atsakingo už susidorojimą su politine opozicija, vidaus skyriuje (arba 251 skyriuje). Būdamas vienu iš to skyriaus vyresniųjų pareigūnų, generolas Mohammed Ali tiesiogiai dalyvauja represijose, nukreiptose prieš oponentus.

2012 7 24

149.

Generolas Issam (

Image

) Hallaq (

Image

)

 

Nuo 2010 m. – Karinių oro pajėgų štabo viršininkas. Vadovauja prieš oponentus nukreiptoms oro operacijoms.

2012 7 24

150.

Ezzedine (

Image

) Ismael (

Image

) (dar žinomas kaip Ismail)

Gimęs 5-o dešimtmečio viduryje (tikriausiai 1947 m.)

Bastir, Džeblos regionas.

Atsargos generolas, užėmęs aukštas pareigas Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnyboje; šio amžiaus 1-o dešimtmečio pradžioje pradėjo vadovauti šiai tarnybai. 2006 m. paskirtas Prezidento patarėju politiniais ir saugumo klausimais. Eidamas Sirijos Prezidento patarėjo politiniais ir saugumo klausimais pareigas, Ezzedine Ismael dalyvauja režimo vykdomoje represinėje politikoje, nukreiptoje prieš oponentus.

2012 7 24

151.

Samir (

Image

) (dar žinomas kaip Sameer) Joumaa (

Image

) (dar žinomas kaip Jumaa, Jum'a, Joum'a) (dar žinomas kaip Abou Sami)

Gimęs apie 1962 m.

Beveik 20 metų yra Muhammad Nasif Khayrbik – vieno iš pagrindinių Bachar al-Assad patarėjų saugumo klausimais, oficialiai einančio viceprezidento Faruq Al Shar' padėjėjo pareigas – kabineto direktorius. Samir Joumaa dėl savo artimų ryšių su Bachar al-Assad ir Muhammad Nasif Khayrbik dalyvauja režimo vykdomoje represinėje politikoje, nukreiptoje prieš oponentus.

2012 7 24

152.

Dr. Qadri (

Image

) (dar žinomas kaip Kadri) Jamil (

Image

) (dar žinomas kaip Jameel)

 

Ministro pirmininko pavaduotojas ekonomikos reikalams, Vidaus prekybos ir vartotojų apsaugos reikalų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

153.

Waleed (

Image

) (dar žinomas kaip Walid) Al Mo'allem (

Image

) (dar žinomas kaip Al Moallem, Muallem)

 

Ministro pirmininko pavaduotojas užsienio ir emigrantų reikalams. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

154.

Generolas majoras Fahd (

Image

) Jassem (

Image

) Al Freij (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Furayj)

 

Gynybos ministras ir karinis vadas. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

155.

Dr. Mohammad (

Image

) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image

) (dar žinomas kaip Abd al-Sattar) Al Sayed (

Image

) (dar žinomas kaip Al Sayyed)

 

Religinių fondų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

156.

Inžinierė Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (dar žinoma kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (

Image

)

 

Turizmo ministrė. Būdama Vyriausybės ministre dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

157.

Inžinierius Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Vandens išteklių ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

158.

Inžinierius Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) Al Abdallah (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Abdullah)

 

Žemės ūkio ir žemės ūkio reformos ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

159.

Dr. Mohammad (

Image

) (dar žinomas kaip Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (dar žinomas kaip Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (dar žinomas kaip Mu’la, Ma’la, Muala, Maala, Mala)

 

Aukštojo mokslo ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

160.

Dr. Hazwan Al Wez (dar žinomas kaip Al Wazz)

 

Švietimo ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

161.

Dr. Mohamad (

Image

) (dar žinomas kaip Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image

) (dar žinomas kaip Dhafer) Mohabak (

Image

) (dar žinomas kaip Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Ekonomikos ir užsienio prekybos ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

162.

Dr. Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (dar žinomas kaip Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (dar žinomas kaip Said, Sa’eed, Saeed)

 

Transporto ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

163.

Dr. Safwan (

Image

) Al Assaf (

Image

)

 

Aprūpinimo būstu ir miestų plėtros ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

164.

Inžinierius Yasser (

Image

) (dar žinomas kaip Yaser) Al Siba'ii (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Sibai, Al-Siba’i, Al Sibaei)

 

Viešųjų darbų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

165.

Inžinierius Sa'iid (

Image

) (dar žinomas kaip Sa’id, Sa’eed, Saeed) Ma'thi (

Image

) (dar žinomas kaip Mu’zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

Naftos ir mineralinių išteklių ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

166.

Dr. Lubana (

Image

) (dar žinoma kaip Lubanah) Mushaweh (

Image

) (dar žinoma kaip Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Gimusi 1955 m.

Damaske.

Kultūros ministrė. Būdama Vyriausybės ministre dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

167.

Dr. Jassem (

Image

) (dar žinomas kaip Jasem) Mohammad (

Image

) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

Gimęs 1968 m.

Darbo ir socialinių reikalų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (dar žinomas kaip Al Zoubi, Al Zo’bi, Al Zou’bi)

Gimęs 1959 m. rugsėjo 27 d.

Damaske.

Informacijos ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

169.

Dr. Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (dar žinomas kaip Abdou) Al Sikhny (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Pramonės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

170.

Najm (

Image

) (dar žinomas kaip Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (dar žinomas kaip Al-Ahmed)

 

Teisingumo ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

171.

Dr. Abdul- Salam (

Image

Image

,

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Sveikatos apsaugos ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

172.

Dr. Ali (

Image

) Heidar (

Image

) (dar žinomas kaip Haidar, Heydar, Haydar)

 

Valstybės ministras, atsakingas už nacionalinio susitaikymo reikalus. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

173.

Dr. Nazeera (

Image

) (dar žinoma kaip Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (dar žinoma kaip Sarkis)

 

Valstybės ministrė, atsakinga už aplinkos apsaugos reikalus. Būdama Vyriausybės ministre dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

174.

Mohammed (

Image

) Turki (

Image

) Al Sayed (

Image

)

 

Valstybės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

175.

Najm-eddin (

Image

) (dar žinomas kaip Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (dar žinomas kaip Khrait)

 

Valstybės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

176.

Abdullah (

Image

) (dar žinomas kaip Abdallah) Khaleel (

Image

) (dar žinomas kaip Khalil) Hussein (

Image

) (dar žinomas kaip Hussain)

 

Valstybės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (dar žinomas kaip Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Valstybės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

178.

Sulieman (

Image

) Maarouf (

Image

) (dar žinomas kaip Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Pasas: turi Jungtinės Karalystės pasą.

Prezidento Al-Assad šeimai artimas verslininkas. Turi į sąrašą įtrauktos televizijos stoties „Addounia TV“ akcijų. Artimas asmuo į sąrašą įtrauktam Muhammad Nasif Khayrbik. Remia Sirijos režimą.

2012 10 16

179.

Razan (

Image

) Othman (

Image

)

Rami Makhlouf žmona, Waleed (dar žinomo kaip Walid) Othman dukra.

Gimusi 1977 m. sausio 31 d.

Latakijos gubernijoje.

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 06090034007.

Ji palaiko artimus asmeninius ir finansinius ryšius su Rami Makhlouf – Prezidento Bashar Al-Assad pusbroliu ir pagrindiniu režimą finansuojančiu asmeniu –, kuris įtrauktas į sąrašą. Todėl ji yra susijusi su Sirijos režimu ir gauna iš jo naudos.

2012 10 16“