11.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/56


2012 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 392/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 123, 2012 m. gegužės 9 d. )

3 puslapis, 8 straipsnis:

yra:

„2012 m. gegužės 29 d.“,

turi būti:

„2013 m. gegužės 29 d.“;

3 puslapis, 9 straipsnio 1 dalis:

yra:

„2012 m. rugsėjo 29 d.“,

turi būti:

„2013 m. rugsėjo 29 d.“;

3 puslapis, 9 straipsnio 2 dalis:

yra:

„2012 m. gegužės 29 d.“,

turi būti:

„2013 m. gegužės 29 d.“;

3 puslapis, 9 straipsnio 3 dalis:

yra:

„2012 m. gegužės 29 d.“,

turi būti:

„2013 m. gegužės 29 d.“;

3 puslapis, 10 straipsnio 2 dalis:

yra:

„Jis taikomas nuo 2012 m. gegužės 29 d. Tačiau 3 straipsnio d ir e punktai ir 4 straipsnio b, c bei d punktai taikomi nuo 2012 m. rugsėjo 29 d.“,

turi būti:

„Jis taikomas nuo 2013 m. gegužės 29 d. Tačiau 3 straipsnio d ir e punktai ir 4 straipsnio b, c bei d punktai taikomi nuo 2013 m. rugsėjo 29 d.“