23.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 253/2012

2012 m. kovo 22 d.

kuriuo 167-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą, 7a straipsnio 1 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, kaip numatyta tame reglamente;

(2)

2012 m. kovo 12 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė įtraukti du fizinius asmenis ir vieną organizaciją į asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą. 2012 m. kovo 14 d. komitetas nusprendė į sąrašą įtraukti dar keturis fizinius asmenis ir iš dalies pakeisti vieną sąrašo įrašą;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas;

(4)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Antraštinė dalis „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ papildoma šiuo įrašu:

„Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (alias a) Jemaah Anshorut Tauhid, b) Jemmah Ansharut Tauhid, c) Jem’mah Ansharut Tauhid, d) Jamaah Ansharut Tauhid, e) Jama’ah Ansharut Tauhid, f) Laskar 99). Adresas: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonezija. Telefono Nr. 0271-2167285. E. paštas info@ansharuttauhid.com. Kita informacija: a) įsteigė Abu Bakar Ba'asyir ir jai vadovauja; b) įsteigta 2008 m. liepos 27 d., Sole, Indonezija; c) siejama su Jemaah Islamiyah (JI); d) interneto svetainė http:/ansharuttauhid.com/. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2012 03 12.“

(2)

Antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiais įrašais:

(a)

„Mochammad Achwan (alias a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan). Adresas: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonezija. Gimimo data: a) 1948 05 04, b) 1946 05 04. Gimimo vieta: Tulungagungas, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Nacionalinis asmens atpažinties Nr. 3573010405480001 (Indonezijos asmens tapatybės kortelė Mochammad Achwan vardu). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2012 03 12.“

(b)

„Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir (alias a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, b) Rashid Rida Ba’aysir, c) Rashid Rida Bashir). Adresas: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonezija. Gimimo data: 1974 01 31. Gimimo vieta: Sukoharjas, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Nacionalinis asmens atpažinties Nr. 1127083101740003 (Indonezijos asmens tapatybės kortelė Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir vardu). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2012 03 12.“

(c)

„Mustafa Hajji Muhammad Khan (alias a) Hassan Ghul, b) Hassan Gul, c) Hasan Gul, d) Khalid Mahmud, e) Ahmad Shahji, f) Mustafa Muhammad, g) Abu Gharib al-Madani, h) Abu-Shaima, i) Abu- Shayma). Gimimo data: a) tarp 1977 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn., b) 1976 m. Gimimo vieta: a) Medina, Saudo Arabija, b) Sangraras, Sindo Provincija, Pakistanas. Pilietybė: a) Pakistano, b) Saudo Arabijos. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2012 03 14.“

(d)

„Hafiz Abdul Salam Bhuttavi (alias a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, b) Hafiz Abdusalam Budvi, c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, d) Abdul Salam Budvi, e) Abdul Salam Bhattwi, f) Abdul Salam Bhutvi, g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, h) Molvi Abdursalam Bhattvi). Prievardis: a) maulavis, b) mula. Gimimo data: 1940 m. Gimimo vieta: Gudžranvala, Pandžabo provincija, Pakistanas. Pilietybė: Pakistano. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2012 03 14.“

(e)

„Zafar Iqbal (alias a) Zaffer Iqbal, b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, d) Malik Zafar Iqbal, e) Zafar Iqbal Chaudhry, f) Muhammad Zafar Iqbal). Gimimo data: 1953 10 04. Gimimo vieta: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistanas. Pilietybė: Pakistano. Paso Nr. DG5149481 (pasas, išduotas 2006 08 22, nebegalioja nuo 2011 08 21, paso numeris registre A2815665). Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: a) 35202-4135948-7, b) 29553654234. Kita informacija: kitas prievardis – profesorius. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2012 03 14.“

(f)

„Abdur Rehman (alias a) Abdul Rehman, b) Abd Ur-Rehman, c) Abdur Rahman, d) Abdul Rehman Sindhi, e) Abdul Rehman al-Sindhi, f) Abdur Rahman al-Sindhi, g) Abdur Rehman Sindhi, h) Abdurahman Sindhi, i) Abdullah Sindhi, j) Abdur Rehman Muhammad Yamin. Adresas: Karačis, Pakistanas. Gimimo data: 1965 10 03. Gimimo vieta: Mirpurkhas, Pakistanas. Pilietybė: Pakistano. Paso Nr.: CV9157521 (Pakistano piliečio pasas, išduotas 2008 09 08, nustos galioti 2013 09 07). Nacionalinis asmens atpažinties Nr. 44103-5251752-5. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2012 03 14.“

(3)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle- Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD r) Jama'at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama'at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama'at-ud-Da'awah, y) Jama'at-ud- Da'awa, z) Jamaati-ud-Dawa. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 05 02.“ pakeičiamas taip:

„Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle- Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD r) Jama'at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama'at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama'at-ud-Da'awah, y) Jama'at-ud- Da'awa, z) Jamaati-ud-Dawa, aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 05 02.“