4.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/49


2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 276, 2010 m. spalio 20 d. )

41 puslapis, 8 straipsnis, 2 dalis, b punktas:

yra:

„b)

tuo klausimu pateikta mokslinių įrodymų, kad procedūros tikslas negali būti pasiektas naudojant kitas nei nežmoginiai primatai rūšis ir naudojant tame priede neišvardytas rūšis.“

;

turi būti:

„b)

tuo klausimu yra moksliškai pagrįsta, kad procedūros tikslas negali būti pasiektas naudojant kitas nei nežmoginiai primatai rūšis ir naudojant tame priede neišvardytas rūšis.“