24.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/35


2008 m. sausio 30 d. Komisijos sprendimo 2008/97/EB, iš dalies keičiančio Sprendimą 93/52/EEB paskelbiant, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta galvijų bruceliozės (B. melitensis), ir Sprendimą 2003/467/EB paskelbiant, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta galvijų tuberkuliozės ir galvijų bruceliozės ir kad tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta enzootinės galvijų leukozės, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 32, 2008 m. vasario 6 d. )

Sprendimo 2008/97/EB I priedas:

yra:

„Sprendimo 93/52/EEB II priedo antra dalis dėl Italijos pakeičiama taip:

„Italijoje:

Abrucų regionas: Peskaros provincija.

Friulio Venecijos Džulijos regionas.

Lacijaus regionas: Latina, Romos provincijos.

…“.“

turi būti:

„Sprendimo 93/52/EEB II priedo antra dalis dėl Italijos pakeičiama taip:

„Italijoje:

Abrucų regionas: Peskaros provincija.

Friulio Venecijos Džulijos regionas.

Lacijaus regionas: Latina, Riečio, Romos, Viterbo provincijos.

…“.“