11.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/57


Klaidų ištaisymas 2004 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2185/2004, atidarančiame 2005 metams tarifų kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms prekėms, kurių kilmės šalis yra Norvegija

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 373, 2004 m. gruodžio 21 d. )

13 puslapyje:

vietoje:

„Vieta:

Oslas

2004

Metai

10

Mėnuo

25

Diena“

rašyti:

„Vieta:

Oslas

2005

Metai

10

Mėnuo

25

Diena“