32003R0866Oficialusis leidinys L 124 , 20/05/2003 p. 0019 - 0022


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 866/2003

2003 m. gegužės 19 d.

aštuonioliktą kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Osama bin Ladenu, Alkaeda tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Osama bin Ladenu, Alkaeda tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 742/2002 [2], ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1) Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą yra įšaldomi.

(2) 2003 m. balandžio 10 d. Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir organizacijų, kurių atžvilgiu taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą, o 2003 m. balandžio 25 d. Sankcijų komitetas nusprendė techniškai pataisyti šį sąrašą, todėl reikia iš dalies pakeisti I priedą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio Reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gegužės 19 d.

Komisijos vardu

Christopher Patten

Komisijos narys

[1] OL L 139, 2002 5 29, p. 9.

[2] OL L 106, 2003 4 29, p. 16.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1. Įrašas

"Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Sweden, gimimo data 1974 m. lapkričio 20 d."

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Ali Ahmed Yusaf (taip pat žinomas kaip Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Sweden (Švedija); gimimo data 1974 m. lapkričio 20 d.; gimimo vieta: Garbaharey, Somalia (Somalis); pilietybė: Švedijos; paso Nr.: Švedijos pasas 1041635; nacionalinis identifikacijos Nr: 741120–1093".

2. Įrašas

"Al-Kadr, Ahmad Said (taip pat žinomas kaip Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); gimęs 1948 3 1, Cairo, Egypt (Egiptas); manoma, kad yra egiptietis arba kanadietis"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Ahmad Sa'id Al-Kadr; gimimo data: 1948 m. kovo 1 d.; gimimo vieta: Cairo, Egypt (Egiptas); pilietybė: Kanados, manoma, kad turi ir Egipoto pielietybę".

3. Įrašas

"AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (taip pat žinoma kaip AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); gimimo data 1974 m. lapkričio 12 d.; gimimo data – Tunisas; adresas: Via A. Masina Nr. 7, Milan, Italija; Italijos mokesčių mokėtojo kodas: DAOMMD74T11Z352Z"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (taip pat žinomas kaip Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), (a) Via A. Masina Nr. 7, Milan, Italy (Italija), (b) Via Dopini Nr. 3, Gallarati, Italy (Italija); gimimo data: 1974 m. lapkričio 12 d., gimimo vieta: Tunis, Tunisia (Tunisas); pilietybė: Tuniso; paso Nr. L 191609 išduotas 1996 m. vasario 28 d.; nacionalinis identifikacijos Nr.: 04643632 1999 m. birželio 18 d.; Italijos mokesčių mokėtojo kodas: DAOMMD74T11Z352Z. Kita informacija: jo motinos vardas yra Bent Ahmed Ourida".

4. Įrašas

"ESSID, Sami Ben Khemais; gimimo data 1968 m. vasario 10 d.; gimimo vieta Tunisia (Tunisas); Adresas: Via Dubini Nr. 3, Gallarate (VA), Italy (Italija); Italijos mokesčių mokėtojo kodas: SSDSBN68B10Z352F"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (taip pat žinomas kaip (a) Omar El Mouhajer (b) Saber), Via Dubini Nr. 3, Gallarate (VA), Italy (Italija); gimimo data: 1968 m. vasario 10 d.; gimimo vieta: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia (Tunisas); pilietybė: Tuniso; paso Nr.: K/929139 išduotas 1995 m. vasario 14 d.; nacionalinis identifikacijos Nr.: 00319547 išduotas 1994 m. gruodžio 8 d.; Italijos mokesčių mokėtojo kodas: SSDSBN68B10Z352F. Kita informacija: jo motinos vardas yra Saidani Beya".

5. Įrašas

"BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (taip pat žinomas kaip AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; taip pat žinomas kaip AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; taip pat žinomas kaip AIADI, Ben Muhammad; taip pat žinomas kaip AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10–1415–80809, Munich, Germany (Vokietija); 129 Park Road, London NW8, England (Anglija); 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58–60, Vienna, Austria (Austrija); Tunisia (Tunisas); gimęs 1963 1 21, Safais (Sfax), Tunisia (Tunisas)"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (taip pat žinomas kaip (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad (c) Aiadi, Ben Muhammad (d) Aiady, Ben Muhammad (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig (g) Abou El Baraa), (a) Helene Meyer Ring 10–1415–80809, Munich, Germany (Vokietija) (b) 129 Park Road, NW8, London, England (c) 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgium (Belgija) (d) Darvingasse 1/2/58–60, Vienna, Austria (Austrija); gimimo data: 1963 m. kovo 21 d.; gimimo vieta: Sfax, Tunisia (Tunisas); pilietybė: Tuniso, Bosnijos, Austrijos; paso Nr.: E 423362 išduotas 1988 m. gegužės 15 d. Islamabade; nacionalinis identifikacijos Nr: 1292931; kita informacija: jo motions vardas yra Medina Abid; faktiškai jis yra Airijoje".

6. Įrašas

"BOUCHOUCHA, Mokhtar (taip pat žinomas kaip BUSHUSHA, Mokhtar); gimimo data 1969 m. spalio 13 d.; gimimo vieta Tunisas; Adresas: Via Milano Nr. 38, Spinadesco (CR), Italy (Italija); Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BCHMHT69R13Z352T"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (taip pat žinomas kaip Bushusha, Mokhtar), Via Milano Nr. 38, Spinadesco (CR), Italy (Italija); gimimo data: 1969 m. spalio 13 d.; gimimo vieta: Tunis, Tunisia (Tunisas); pilietybė: Tuniso; paso Nr.: K/754050 išduotas 1999 m. gegužės 26 d.; nacionalinis identifikacijos Nr.: 04756904 išduotas 1987 m. rugsėjo 14 d.; Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BCHMHT69R13Z352T. Kita informacija: jo motinos vardas yra Bannour Hedia".

7. Įrašas

"CHARAABI, Tarek (taip pat žinomas kaip SHARAABI, Tarek); gimimo data 1970 m. kovo 31 d.; gimimo vieta Tunisas; Adresas: Viale Bligny Nr. 42, Milan, Italy (Italija); Italijos mokesčių mokėtojo kodas: CHRTRK70C31Z352U"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (taip pat žinomas kaip (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, Frank), Viale Bligny Nr. 42, Milan, Italy (Italija); gimimo data: 1970 m. kovo 31 d.; gimimo vieta: Tunis, Tunisia (Tunisas); pilietybė: Tuniso; paso Nr.: L 579603 išduotas 1997 m. lapkričio 19 d. Milane; nacionalinis identifikacijos Nr.: 007–99090; Italijos mokesčių mokėtojo kodas: CHRTRK70C31Z352U. Kita informacija: jo motinos vardas yra Charaabi Hedia".

8. Įrašas

"DARKAZANLI, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Hamburg, 2085 Germany; gimęs 1958 8 4, Aleppo, Syria (Sirija); Paso Nr. 1310636262 (Vokietija)"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Mamoun DARKAZANLI (taip pat žinomas kaip (a) Abu Ilyas (b) Abu Ilyas Al Suri (c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany (Vokietija); gimimo data: 1958 m. rugpjūčio 4 d.; gimimo vieta: Damascus, Syria (Sirija); pilietybė: Sirijos ir Vokietijos; paso Nr.: 1310636262 (Vokietija), galiojimas baigiasi 2005 m. spalio 29 d.; nacionalinis identifikacijos Nr.: Vokietijos asmens tapatybę patvirtinančio documento Nr. 1312072688, galiojimas baigiasi 2011 m. rugpjūčio 20 d.".

9. Įrašas

"HIJAZI, Riad (taip pat žinomas kaip HIJAZI, Raed M.; taip pat žinomas kaip AL-HAWEN, Abu-Ahmad; taip pat žinomas kaip ALMAGHRIBI, Rashid (marokietis); taip pat žinomas kaip AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (amerikietis); taip pat žinomas kaip AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Jordan (Jordanas); gimęs 1968 m., California, USA (JAV); SSN: 548–91–5411"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (taip pat žinomas kaip (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad (d) Al-Maghribi, Rashid (the Moroccan) (e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (the American)); gimimo data: 1968 m. gruodžio 30 d.; gimimo vieta: California, United States of America (Jungtinės Amerikos Valstijos); pilietybė: Jordanijos pilietis; nacionalinis identifikacijos Nr.: SSN: 548–91–5411 Nacionalinis numeris 9681029476; kita informacija: kilęs iš Ramlah; gyvenamoji vieta būnant Jordane - al-Shumaysani (Sheisani) (Amman sritis), už profesinių sąjungų komplekso".

10. Įrašas

"Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Switzerland (Šveicarija); gimimo data 1938 m. birželio 16 d.; gimimo vieta: Damascus, Syria (Sirija); Šveicarijos ir Tuniso pilietis"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italy (Italija); gimimo data: 1938 m. birželio 16 d.; gimimo vieta: Damascus, Syria (Sirija); pilietybė: Šveicarijos".

11. Įrašas

"Huber, Albert Friedrich Armand (taip pat žinomas kaip Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Switzerland (Šveicarija), gimimo data 1927 m."

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Armand Albert Friedrich HUBER (taip pat žinomas kaip Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Switzerland (Šveicarija); gimimo data 1927 m.; pilietybė: Šveicarijos".

12. Įrašas

"Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (taip pat žinomas kaip Abu Zubaida ir Abd Al-Hadi Al-Wahab). Gimęs 1971 3 12, Riyadh, Saudi Arabia (Saudo Arabija). Manoma, kad yra Saudo Arabijos, Palestinos arba Jordanijos pilietis. Artimas UBL sąjungininkas ir teroristų kelionių pagalbininkas"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

keičiamas šiuo tekstu:

"Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (taip pat žinomas kaip (a) Abu Zubaida (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (e) Abu Zubaydah (f) Tariq); gimimo data: 1971 m. kovo 12 d.; gimimo vieta: Riyadh, Saudi Arabia (Saudo Arabija): pilietybė: manoma, kad yra Saudo Arabijos ir Palestinos pilietis; paso Nr.: Egipto paso Nr. 484824 išduoto 1984 m. sausio 18 d. Egipto ambasadoje Riyadh turėtojas; kita informacija: artimas Osama bin Ladeno sąjungininkas ir teroristų kelionių pagalbininkas".

13. Įrašas

"NASREDDIN, Ahmed Idris (taip pat žinomas kaip NASREDDIN, Ahmad I.; taip pat žinomas kaip NASREDDIN, Hadj Ahmed; taip pat žinomas kaip NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy (Italija); 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland (Šveicarija); Piazzale Biancamano, Milan, Italy (Italija); Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco (Marokas); gimimo data: 1929 m. lapkričio 22 d.; gimimo vieta: Adi Ugri, Ethiopia (Etiopija); Italijos mokesčių mokėtojo kodas: NSRDRS29S22Z315Y"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Nasreddin Ahmed IDRIS (taip pat žinomas kaip (a) Nasreddin, Ahmad I. (b) Nasreddin, Hadj Ahmed (c) Nasreddine, Ahmed Idriss (d)Ahmed Idris Nasreddin), (a) Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy (Italija), (b) Piazzale Biancamano, Milan, Italy (Italija), (c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco (Marokas), (d) Nr. 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tangiers, Morocco (Marokas); gimimo data: 1929 m. lapkričio 22 d.; gimimo vieta: Adi Ugri, Ethiopia (Etiopija) (dabar Eritrėja); pilietybė: Italijos; nacionalinis identifikacijos Nr.: Italijos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento Nr. AG 2028062 (galiojimas baigiasi 2005 m. rugsėjo 7 d.); Užsieniečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento Nr.: K 5249; Italijos mokesčių mokėtojo kodas: NSRDRS29S22Z315Y. Kita informacija: 1994 m. p. Nasreddin išvyko iš savo gyvenamosios vietos 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Šveicarija, ir persikėlė į Maroką".

14. Įrašas

"Mansour, Mohamed (taip pat žinomas kaip Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Switzerland (Šveicarija); Zurich, Switzerland (Šveicarija); gimimo data 1928 m., gimimo vieta Egiptas arba Jungtiniai Arabų Emyratai"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Mansour MOHAMED (taip pat žinomas kaip Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurich), Switzerland (Šveicarija); gimimo data: 1928 m. rugpjūčio 30 d.; gimimo vieta: (a) Egiptas (b) Jungtiniai Arabų Emyratai; pilietybė: Šveicarijos".

15. Įrašas

"Nada, Youssef (taip pat žinomas kaip Nada, Youssef M.) (taip pat žinomas kaip Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy (Italija); Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Switzerland (Šveicarija); Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Switzerland (Šveicarija); gimimo data 1931 m. gegužės 17 d. arba 1937 m. gegužės 17 d.; gimimo vieta: Alexandria, Egypt (Egiptas); Tuniso pilietis"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Nada Youssef MUSTAFA (taip pat žinomas kaip (a) Nada, Youssef, (b) Nada, Youssef M.), (a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy (Italija) (b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italy (Italija) (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italy (Italija); gimimo data: (a) 1931 m. gegužės 17 d. (b) 1937 m. gegužės 17 d.; gimimo vieta: Alexandria, Egypt (Egiptas); nacionalinis identifikacijos Nr.: Italijos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento Nr. AE 1111288 (galiojimas baigiasi 2005 m. kovo 21 d.)".

16. Įrašas

"Abdul Rahman Yasin (taip pat žinomas kaip TAHA, Abdul Rahman S.; taip pat žinomas kaip TAHER, Abdul Rahman S.; taip pat žinomas kaip YASIN, Abdul Rahman Said; taip pat žinomas kaip YASIN, Aboud); gimęs 1960 4 10, Bloomington, Indiana United States of America (Jungtinės Amerikos Valstijos); SSN 156–92–9858 (Jungtinės Amerikos Valstijos); paso Nr. 27082171 (Jungtinės Amerikos Valstijos (išduotas 1992 6 21 Amman, Jordanijoje) arba paso Nr. M0887925 (Irakas); Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Abdul Rahman YASIN (taip pat žinomas kaip (a) Taha, Abdul Rahman S. (b) Taher, Abdul Rahman S. (c) Yasin, Abdul Rahman Said (d) Yasin, Aboud); gimimo data: 1960 m. balandžio 10 d.; gimimo vieta: Bloomington, Indiana United States of America (Jungtinės Amerikos Valstijos); pilietybė: Amerikos; paso Nr.: (a) 27082171 (Jungtinės Amerikos Valstijos (išduotas 1992 m. birželio 21 d. Amman, Jordanijoje)) (b) MO887925 (Irakas); nacionalinis identifikacijos Nr.: SSN 156–92–9858 (Jungtinės Amerikos Valstijos); kita informacija: Abdul Rahman Yasin yra Irake".

17. Įrašas

"Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Switzerland (Šveicarija)"

antraštėje

"fizianiai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Switzerland (Šveicarija); gimimo data: 1933 m. gegužės 7 d.".

--------------------------------------------------