31996R1107Oficialusis leidinys L 148 , 21/06/1996 p. 0001 - 0010


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1107/96

1996 m. birželio 12 d.

dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos [1], ypač į jo 17 straipsnį,

kadangi pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnio nuostatas per šešis mėnesius nuo to reglamento įsigaliojimo valstybės narės pateikė Komisijai teisiškai saugomus pavadinimus ar pavadinimus, tradiciškai nusistovėjusius valstybėse narėse, kuriuos jos nori įregistruoti;

kadangi, išanalizavus pateiktus pavadinimus pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 nuostatas, paaiškėjo, kad tam tikri pavadinimai atitinka to reglamento nuostatas ir gali būti registruojami ir saugomi Bendrijos lygiu kaip geografinės nuorodos ar kilmės vietos nuorodos;

kadangi bendriniai pavadinimai neregistruojami;

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 7 straipsnis netaikomas 17 straipsnyje nustatyta tvarka;

kadangi pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 14 straipsnio 3 dalį kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda neregistruojama, kai, atsižvelgiant į prekės ženklo reputaciją ar pripažinimą, įgytą jo naudojimo laikotarpiu, registracija gali suklaidinti vartotoją dėl tikros produkto kilmės;

kadangi, kai kilmės vietos nuorodai arba geografinei nuorodai, kurios pavadinimas jau įregistruotas kaip prekės ženklas, suteikiama teisinė apsauga vienintelio gamintojo iniciatyva pagal kriterijus, numatytus Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2037/93 [2] 1 straipsnyje, tas gamintojas negali uždrausti kitiems apibrėžtos srities gamintojams, gaminantiems pagal registruotą specifikaciją, naudoti saugomą kilmės vietos nuorodą arba saugomą geografinę nuorodą;

kadangi, kai prekės ženklas ir įregistruota kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda sutampa, prekės ženklo naudojimas, atitinkantis vieną iš Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 13 straipsnyje nurodytų atvejų, gali būti tęsiamas tik tuomet, jeigu prekės ženklas atitinka to reglamento 14 straipsnio 2 dalyje numatytus reikalavimus;

kadangi tam tikros valstybės narės nurodė, kad nėra prašoma suteikti teisinę apsaugą tam tikroms nuorodoms ir į tai turėtų būti atsižvelgta;

kadangi saugomų kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų registracija nereiškia, kad atleidžiama nuo pareigos vykdyti galiojančias taisykles dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų;

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 15 straipsnyje numatytas Komiteto balsavimas nepateikė jokios nuomonės; kadangi nepareiškus nuomonės ir pagal minėto straipsnio nuostatas Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą, dėl kurio Taryba turėjo nuspręsti kvalifikuota balsų dauguma per tris mėnesius; kadangi, atsižvelgiant į tai, kad Taryba per minėtą laikotarpį nesiėmė jokių veiksmų, pasiūlytas priemones turi patvirtinti Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede išvardyti pavadinimai įregistruojami kaip saugomos geografinės nuorodos (SGN) arba saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnio nuostatas.

Pagal 17 straipsnio nuostatas pateikti pavadinimai, kurie nėra įtraukti į priede pateikiamą sąrašą, toliau saugomi nacionaliniu lygiu tol, kol dėl jų bus priimtas sprendimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimtas Briuselyje, 1996 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 208, 1992 7 24, p. 1.

[2] OL L 185, 1993 7 28, p. 5.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

A. EB SUTARTIES II PRIEDE NURODYTI ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTI PRODUKTAI

Šviežia mėsa (ir skerdienos dalys)

ISPANIJA

- Carne de Ávila (SGN)

- Carne de Morucha de Salamanca (SGN)

- Pollo y Capón del Prat (SGN)

- Ternasco de Aragón (SGN)

PRANCŪZIJA

- Agneau de Quercy (SGN)

- Boeuf de Chalosse (PGI)

- Veau de l’Aveyron et du Ségala (SGN)

- Dinde de Bresse (SKVN)

- Volailles de Bresse (SKVN)

- Volailles de Houdan (SGN)

- Agneau de l’Aveyron (SGN)

- Agneu de Bourbonnais (SGN)

- Boeuf charolais du Bourbonnais (SGN)

- Boeuf du Maine (SGN)

- Veau du Limousin (SGN)

- Volailles de l’Ain (SGN)

- Volailles du Gers (SGN)

- Volailles du Maine (SGN)

- Volailles du Loué (SGN)

- Volailles de l’Orléanais (SGN)

- Volailles de Bourgogne (SGN)

- Volailles du plateau de Langres (SGN)

- Volailles du Charolais (SGN)

- Volailles de Normandie (SGN)

- Volailles de Bretagne (SGN)

- Volailles de Challans (SGN)

- Volailles de Vendée (SGN)

- Volailles d’Alsace (SGN)

- Volailles du Forez (SGN)

- Volailles du Béarn (SGN)

- Volailles de Cholet (SGN)

- Volailles des Landes (SGN)

- Volailles de Licques (SGN)

- Volailles d’Auvergne (SGN)

- Volailles du Velay (SGN)

- Volailles du Val de Sèvres (SGN)

- Volailles d’Ancenis (SGN)

- Volailles de Janzé (SGN)

- Volailles du Gatinais (SGN)

- Volailles du Berry (SGN)

- Volailles de la Champagne (SGN)

- Volailles du Languedoc (SGN)

- Volailles du Lauragais (SGN)

- Volailles de Gascogne (SGN)

- Volailles de la Drôme (SGN)

LIUKSEMBURGAS

- Viande de porc, marque nationale, grand–duché de Luxembourg (SGN)

PORTUGALIJA

- Borrego de Montemor–o–Novo (SGN)

- Borrego Serra da Estrela (SKVN)

- Cabrito das Terras Altas do Minho (SGN)

- Cabrito da Gralheira (SGN)

- Cabrito da Beira (SGN)

- Vitela de Lafões (SGN)

- Borrego da Beira (SGN)

- Cabrito de Barroso (SGN)

- Borrego Terrincho (SKVN)

- Carne Alentejana (SKVN)

- Carne Arouquesa (SKVN)

- Carne Marinhoa (SKVN)

- Carne Mertolenga (SKVN)

- Cordeiro Bragancano (SKVN)

DIDŽIOJI BRITANIJA

- Orkney beef (SKVN)

- Orkney lamb (SKVN)

- Scotch beef (SGN)

- Scotch lamb (SGN)

- Shetland lamb (SKVN)

Mėsos produktai

BELGIJA

- Jambon d’Ardenne (SGN)

ISPANIJA

- Cecina de León (SGN)

- Dehesa de Extremadura (SKVN)

- Guijuelo (SKVN)

- Jamón de Teruel (SKVN)

- Sobrasada de Mallorca (SGN)

ITALIJA

- Prosciutto di Parma (SKVN)

- Prosciutto di S. Daniele (SKVN)

- Prosciutto di Modena (SKVN)

- Prosciutto Veneto Berico–Euganeo (SKVN)

- Salame di Varzi (SKVN)

- Salame Brianza (SKVN)

- Speck dell’Alto Adige (SGN)

LIUKSEMBURGAS

- Salaisons fumées, marque nationale Grand–Duché de Luxembourg (SGN)

PORTUGALIJA

- Presunto de Barroso (SGN)

Sūriai

DANIJA

- Danabiu (SGN)

- Esrom (SGN)

GRAIKIJA

- Aνεβατó(Anevato) (SKVN)

- Γαλοτύρι (Galotyri) (SKVN)

- Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon) (SKVN) [1]

- Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis) (SKVN) [2]

- Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou) (SKVN) [3]

- Καλαθάκι Λήμνου (Kalathaki Limnou) (SKVN)

- Κασέρι (Kasseri) (SKVN)

- Κατίκι Δομοκού (Katiki Domokou) (SKVN)

- Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera) (SKVN)

- Κοπανιστή (Kopanisti) (SKVN)

- Λαδοτύρι Μυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) (SKVN)

- Μανούρι (Manouri) (SKVN)

- Μετσοβόνε (Metsovone) (SKVN)

- Μπάτζος (Batzos) (SKVN)

- Ξυνομυζήθρα (Xynomyzithra Kritis) (SKVN)

- Πηχτόγαλο Χανίων (Pichtogalo Chanion) (SKVN)

- Σαν Μιχάλη (San Michali) (SKVN)

- Σφέλα (Sfela) (SKVN)

- Φέτα (Feta) (SKVN)

- Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού (Formaella Arachovas Parnassou) (SKVN)

ISPANIJA

- Cabrales (SKVN)

- Idiazábal (SKVN)

- Mahón (SKVN)

- Picón Bejes–Tresviso (SKVN)

- Queso de Cantabria (SKVN)

- Queso de La Serena (SKVN)

- Queso Manchego (SKVN)

- Queso Tetilla (SKVN)

- Queso Zamorano (SKVN)

- Quesucos de Liébana (SKVN)

- Roncal (SKVN)

PRANCŪZIJA

- Beaufort (SKVN)

- Bleu des Causes (SKVN)

- Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (SKVN)

- Brocciu Corse ou brocciu (SKVN)

- Chabichou du Poitou (SKVN) [4]

- Crottin de Chavignol ou Chavignol (SKVN) [5]

- Époisses de Bourgogne (SKVN)

- Laguiole (SKVN)

- Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (SKVN) [6]

- Pouligny Saint Pierre (SKVN)

- Picodon de l'Ardèche ou picodon de la Drôme (SKVN) [7]

- Salers (SKVN)

- Selles-sur-Cher (SKVN)

- Sainte–Maure de Tourain (SKVN) [8]

- Tomme de Savoie (SGN) [9]

- Langres (SKVN)

- Neufchâtel (SKVN)

- Abondance (SKVN)

- Camembert de Normandie (SKVN) [10]

- Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (SKVN)

- Chaource (SKVN)

- Comté (SKVN)

- Emmental de Savoie (SGN) [11]

- Emmental français est-central (SGN) [12]

- Livarot (SKVN)

- Maroilles ou Marolles (SKVN)

- Munster ou Munster-Géromé (SKVN)

- Pont-l’Évêque (SKVN)

- Reblochon ou reblochon de Savoie (SKVN)

- Roquefort (SKVN)

- Saint-Nectaire (SKVN)

- Tomme des Pyrénées (SGN) [13]

- Bleu d’Auvergne (SKVN)

- Brie de Meaux (SKVN) [14]

- Brie de Melun (SKVN) [15]

- Mont d’or ou vacherin du Haut-Doubs (SKVN)

ITALIJA

- Canestrato Pugliese (SKVN) [16]

- Fontina (SKVN)

- Gorgonzola (SKVN)

- Grana Padano (SKVN)

- Parmigiano Regianno (SKVN)

- Pecorino Siciliano (SKVN) [17]

- Provolone Valpadana (SKVN) [18]

- Casciotta d’Urbino (SKVN) [19]

- Pecorino Romano (SKVN) [20]

- Quartirolo Lombardo (SKVN)

- Taleggio (SKVN)

- Asiago (SKVN)

- Formai de Mut Dell’alta Valle Brembana (SKVN) [21]

- Montasio (SKVN)

- Mozzarella di Bufala Campana (SKVN) [22]

- Murazzano (SKVN)

OLANDIJA

- Noord-Hollandse Edammer (SKVN) [23] [24]

- Noord-Hollandse Gouda (SKVN) [25] [26]

PORTUGALIJA

- Queijo de Nisa (SKVN)

- Queijo de Azeitão (SKVN)

- Queijo de Évora (SKVN)

- Queijo de São. Jorge (SKVN)

- Queijo Rabaçal (SKVN)

- Queijo Serpa (SKVN)

- Queijo Serra da Estrela (SKVN)

- Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (SKVN)

- Queijo Terrincho (SKVN)

DIDŽIOJI BRITANIJA

- White Stilton cheese (SKVN)/Blue Stilton cheese (SKVN)

- West Country farmhouse Cheddar cheese (SKVN) [27] [28]

- Beacon Fell traditional Lancashire cheese (SKVN) [29]

- Swaledale cheese (SKVN)/Swaledale ewes cheese (SKVN)

- Bonchester cheese (SKVN)

- Buxton blue (SKVN)

- Dovedale cheese (SKVN)

- Single Gloucester (SKVN)

Kiti gyvulinės kilmės produktai (kiaušiniai, medus, pieno produktai, išskyrus sviestą, ir t. t.)

ISPANIJA

- Miel de La Alcarria (SKVN)

PRANCŪZIJA

- Crème d’Isigny (SKVN)

- Crème fraîche fluide d’Alsace (SGN)

LIUKSEMBURGAS

- Miel luxembourgeois de marque nationale (SKVN)

PORTUGALIJA

- Mel da Serra da Lousã (SKVN)

- Mel das Terras Altas de Minho (SKVN)

- Mel da Terra Quente (SKVN)

- Mel da Serra de Monchique (SKVN)

- Mel do Parque de Montezinho (SKVN)

- Mel do Alentejo (SKVN)

- Mel dos Açores (SKVN)

- Mel de Barroso (SKVN)

- Mel do Ribatejo Norte (Serra d’Aire, Albufeira de Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão) (SKVN)

Aliejus ir riebalai

BELGIJA

- Beurre d’Ardenne (SKVN)

Alyvų aliejus

GRAIKIJA

- Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Viannos Iraklion Crete) (SKVN) [30] [31]

- Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou) (SKVN)

- Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymno Crète) (SKVN) [32] [33]

- Κροκεές Λακωνίας (Krokees Lakonia) (SKVN) [34]

- Πέτρινα Λακωνίας (Petrina Lakonia) (SKVN) [35]

- Κρανίδι Αργολίδας (Kranidi Argolidas) (SKVN) [36]

- Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Iraklion Crete) (SKVN) [37] [38]

- Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (Archanes Iraklion Crete) (SKVN) [39] [40]

- Λακωνία (Lakonia) (SGN)

- Χανιά Κρήτης (Hania Crète) (SGN) [41]

- Κεφαλονιά (Kefallonia) (SGN)

- Ολυμπία (Olympia) (SGN)

- Λέσβος (Lesbos) (SGN)

- Πρέβεζα (Preveza) (SGN)

- Ρόδος (Rhodes) (SGN)

- Θάσος (Thassos) (SGN)

ISPANIJA

- Baena (SKVN)

- Les Garrigues( SKVN)

- Sierra de Segura (SKVN)

- Siurana (SKVN)

PRANCŪZIJA

- Huile d’olive de Nyons (SKVN)

- Beurre d’Isigny (SKVN)

- Beurre Charentes-Poitou – Beurre des Charentes – Beurre des Deux–Sèvres (SKVN)

LIUKSEMBURGAS

- Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (SKVN)

PORTUGALIJA

- Azeite de Moura (SKVN)

- Azeite de Trás-os-Montes (SKVN)

- Azeites do Ribatejo (SKVN)

- Azeites do Norte Alentejano (SKVN)

- Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (SKVN)

Vaisiai, daržovės ir grūdai

GRAIKIJA

- Ακτινίδιο Σπερχειού(kiwi Sperchiou) (SKVN)

- Ελιά Καλαμάτας(olive de Kalamata) (SKVN)

- Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας(pistache de Phtiotida) (SKVN)

- Κουμ Κουάτ Κερκύρας(kumquat de Corfou) (SKVN)

- Ξερά σύκα Κύμης(figues sèches de Kimi) (SKVN)

- Μήλα Ζαγοράς Πηλίου(pommes Zagoras Piliou) (SKVN) [42]

- Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου(aubergine tsakonique de Léonidio) (SKVN)

ISPANIJA

- Arroz del Delta del Ebro (SGN)

- Calasparra (SKVN)

- Cerezas de la Montaña de Alicante (SGN)

- Espárrago de Navarra (SGN)

- Faba Asturiana (SGN)

- Judias de El Barco de Avila (SGN)

- Lenteja de la Armuña (SGN)

- Nisperos Callosa d’En Sarriá (SKVN)

- Pimientos del Piquillo de Lodosa (SKVN)

- Uva de mesa embolsada "Vinalopo" (SKVN)

PRANCŪZIJA

- Ail rose de Lautrec (SGN)

- Noix de Grenoble (SKVN)

- Pommes et poires de Savoie (SGN)

- Poireaux de Créances (SGN)

- Chasselas de Moissac (SGN)

- Mirabelles de Lorraine (SGN)

- Olives noires de Nyons (SKVN)

- Pommes de terres de Merville (SGN)

ITALIJA

- Arancia Rossa di Sicilia (SGN)

- Cappero di Pantelleria (SGN)

- Castagna di Montella (SGN)

- Fungo di Borgotaro (SGN)

- Nocciola del Piemonte (SGN)

OLANDIJA

- Opperdoezer Ronde (SKVN)

AUSTRIJA

- Wachauer Marille (SKVN)

PORTUGALIJA

- Amêndoa Douro (SKVN)

- Ameixa d’Elvas (SKVN)

- Ananás dos Açores/São Miguel (SKVN)

- Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (SKVN)

- Castanha dos Soutos da Lapa (SKVN)

- Castanha Marvão-Portalegre (SKVN)

- Castanha da Pradela (SKVN)

- Castanha da Terra Fria (SKVN)

- Citrinos do Algarve (SGN)

- Cereja de São Julião-Portalegre (SKVN)

- Cereja da Cova da Beira (SGN)

- Maçã da Portalegre (SGN)

- Maçã da Beira Alta (SGN)

- Maçã Bravo de Esmolfe (SKVN)

- Maçã da Cova da Beira (SGN)

- Maçã de Alcobaça (SGN)

- Maracujá dos São Miguel/Açores (SKVN)

- Pêssego da Cova da Beira (SGN)

DIDŽIOJI BRITANIJA

- Jersey Royal potatoes (SKVN)

Kiti II priede nurodyti produktai

Sidras

DIDŽIOJI BRITANIJA

- Herefordshire cider/perry (SGN)

- Worcestershire cider/perry (SGN)

- Gloucestershire cider/perry (SGN)

B. REGLAMENTO (EEB) Nr. 2081/92 I PRIEDE IŠVARDYTI MAISTO PRODUKTAI

Alus

DIDŽIOJI BRITANIJA

- Newcastle brown ale (SGN)

- Kentish ale and Kentish strong ale (SGN)

- Rutland bitter (SGN)

Natūralus mineralinis vanduo ir šaltinių vanduo

VOKIETIJA

- Bad Hersfelder Naturquell (SKVN)

- Bad Pyrmonter (SKVN)

- Birresborner (SKVN)

- Bissinger Auerquelle (SKVN)

- Caldener Mineralbrunnen (SKVN)

- Ensinger Mineralwasser (SKVN)

- Felsenquelle Beiserförth (SKVN)

- Gemminger Mineralquelle (SKVN)

- Graf Meinhard Quelle Giessen (SKVN)

- Haaner Felsenquelle (SKVN)

- Haltern Quelle (SKVN)

- Katlenburger Burgbergquelle (SKVN)

- Kißlegger Mineralquellen (SKVN)

- Leisslinger Mineralbrunnen (SKVN)

- Löwensteiner Mineralquelle (SKVN)

- Rhenser Mineralbrunnen (SKVN)

- Rilchinger Arnandus Quelle (SKVN)

- Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (SKVN)

- Siegsdorfer Petrusquelle (SKVN)

- Teinacher Mineralquellen (SKVN)

- Überkinger Mineralquelle (SKVN)

- Vesalia Quelle (SKVN)

- Bad Niedernauer Quelle (SKVN)

- Göppinger Quelle (SKVN)

- Höllen Sprudel (SKVN)

- Lieler Quelle (SKVN)

- Schwollener Sprudel (SKVN)

- Steinsieker Mineralwasser (SKVN)

- Blankenburger Wiesenquelle (SKVN)

- Wernigeröder Mineralbrunnen (SKVN)

- Wildenrath Quelle (SKVN)

Duona, pyragaičiai, tortai, saldainiai, sausainiai ir kiti kepyklų gaminiai

GRAIKIJA

- Κρητικό παξιμάδι(Cretan biscotte) (SGN)

ISPANIJA

- Turrón de Jijona (SGN)

- Turrón de Alicante (SGN)

PRANCŪZIJA

- Bergamote(s) de Nancy (SGN)

C. ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI, IŠVARDYTI REGLAMENTO (EEB) Nr. 2081/92 II PRIEDE

Eterinis aliejus

PRANCŪZIJA

- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (SKVN)

[1] Neprašoma pavadinimo "Γραδιέρα" (Graviera) "Graviera" teisinės apsaugos.

[2] Neprašoma pavadinimo "Γραδιέρα" (Graviera) "Graviera" teisinės apsaugos.

[3] Neprašoma pavadinimo "Γραδιέρα" (Graviera) "Graviera" teisinės apsaugos.

[4] Neprašoma pavadinimo "Chabichou" teisinės apsaugos.

[5] Neprašoma pavadinimo "Crottin" teisinės apsaugos.

[6] Neprašoma pavadinimo "Brebis Pyrénées" teisinės apsaugos.

[7] Neprašoma pavadinimo "Picodon" teisinės apsaugos.

[8] Neprašoma pavadinimo "Sainte Maure" teisinės apsaugos.

[9] Neprašoma pavadinimo "Tomme" teisinės apsaugos.

[10] Neprašoma pavadinimo "Camembert" teisinės apsaugos.

[11] Neprašoma pavadinimo "Emmental" teisinės apsaugos.

[12] Neprašoma pavadinimo "Emmental" teisinės apsaugos.

[13] Neprašoma pavadinimo "Tomme" teisinės apsaugos.

[14] Neprašoma pavadinimo "Camembert" teisinės apsaugos.

[15] Neprašoma pavadinimo "Brie" teisinės apsaugos.

[16] Neprašoma pavadinimo "Canestrato" teisinės apsaugos.

[17] Neprašoma pavadinimo "Pecorino" teisinės apsaugos.

[18] Neprašoma pavadinimo "Provolone" teisinės apsaugos.

[19] Neprašoma pavadinimo "Caciotta" teisinės apsaugos.

[20] Neprašoma pavadinimo "Pecorino" teisinės apsaugos.

[21] Neprašoma pavadinimo "Provolone" teisinės apsaugos.

[22] Neprašoma pavadinimo "Caciotta" teisinės apsaugos.

[23] Neprašoma pavadinimo "Formai de Mut" teisinės apsaugos.

[24] Neprašoma pavadinimo "Mozzarella" teisinės apsaugos.

[25] Neprašoma pavadinimo "Noord-hollandse" teisinės apsaugos.

[26] Neprašoma pavadinimo "Edammer" teisinės apsaugos.

[27] Neprašoma pavadinimo "Gouda" teisinės apsaugos.

[28] Neprašoma pavadinimo "Cheddar" teisinės apsaugos.

[29] Neprašoma pavadinimo "West country" teisinės apsaugos.

[30] Neprašoma pavadinimo "Lancashire" teisinės apsaugos.

[31] Neprašoma pavadinimo "Ηρακλείου" (Iraklion) teisinės apsaugos.

[32] Neprašoma pavadinimo "Κρήτης" (Crete) teisinės apsaugos.

[33] Neprašoma pavadinimo "Ρεθύμνης" (Rethymno) teisinės apsaugos.

[34] Neprašoma pavadinimo "Λακωνίας" (Lakonias) teisinės apsaugos.

[35] Neprašoma pavadinimo "Λακωνίας" (Lakonias) teisinės apsaugos.

[36] Neprašoma pavadinimo "Αργολίδας" (Argolidas) teisinės apsaugos.

[37] Neprašoma pavadinimo "Ηρακλείου" (Iraklion) teisinės apsaugos.

[38] Neprašoma pavadinimo "Κρήτης" (Crete) teisinės apsaugos.

[39] Neprašoma pavadinimo "Ηρακλείου" (Iraklion) teisinės apsaugos.

[40] Neprašoma pavadinimo "Κρήτης" (Crete) teisinės apsaugos.

[41] Neprašoma pavadinimo "Κρήτης" (Crete) teisinės apsaugos.

[42] Neprašoma pavadinimo "Πηλίου" (Pilios) teisinės apsaugos.

--------------------------------------------------