25.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 197/1


Informacija apie Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo įsigaliojimo datą

Pirmiau nurodytas 2018 m. spalio 25 d. Briuselyje pasirašytas Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas įsigaliojo 2019 m. liepos 19 d.