9.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/1


Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių įsigaliojimo

Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos pranešė viena kitai apie tai, kad užbaigtos procedūros, būtinos Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių (1) įsigaliojimui. Todėl šis susitarimas, pagal jo 8 straipsnį, įsigaliojo 2018 m. balandžio 4 d.


(1)  OL L 258, 2017 10 6, p. 4.