21.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 78/1


Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo įsigaliojimo

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (1) įsigaliojo 2018 m. kovo 1 d., po to, kai 2018 m. vasario 26 d. buvo užbaigta Pagrindų susitarimo 57 straipsnio 1 dalyje numatyta procedūra.


(1)  OL L 343, 2017 12 22, p. 3.