11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/2


Informacija, susijusi su Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje laikinu taikymu

2014 m. balandžio 11 d. Briuselyje pasirašyto Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (1) laikinam taikymui būtinos procedūros buvo užbaigtos 2014 m. balandžio 11 d.; susitarimas laikinai taikomas nuo 2014 m. balandžio 12 d.


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 5.