19.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/2


Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis laikino taikymo

2011 m. gruodžio 16 d. Ženevoje pasirašytas Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis (1) laikinai taikomas nuo 2012 m. rugpjūčio 22 d., tą dieną Rusijos Federacijai įstojus į PPO.


(1)  OL L 57, 2012 2 29, p. 15.