18.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 160/50


Pranešimas dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, įsigaliojimo

2008 m. vasario 28 d. Briuselyje pasirašytam pirmiau minėtam protokolui (1) įsigalioti būtinos procedūros buvo užbaigtos 2011 m. kovo 7 d. Todėl šis protokolas įsigaliojo 2011 m. balandžio 7 d. pagal jo 9 straipsnio pirmą dalį.


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3.