21999A0710(03)Oficialusis leidinys L 176 , 10/07/1999 p. 0053 - 0062


Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės

susitarimas pasikeičiant laiškais

dėl komitetų, padedančių Europos Komisijai naudotis savo vykdomaisiais įgaliojimais

A. Bendrijos laiškas

Gerbiamasis Pone,

Taryba primena derybas dėl Susitarimo dėl Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir yra gerai įsidėmėjusi Islandijos ir Norvegijos prašymą, jų dalyvavimo priimant sprendimus tose srityse, kurioms taikomas tas Susitarimas, dvasia ir siekiant sustiprinti Susitarimo tinkamą funkcionavimą, visomis teisėmis dalyvauti komitetų, kurie padeda Europos Komisijai naudotis savo vykdomaisiais įgaliojimais, darbe.

Taryba pažymi, kad ateityje, kai tokios procedūros bus taikomos tose srityse, kurioms taikomas Susitarimas, iš tikrųjų Islandijai ir Norvegijai reikės dalyvauti tų komitetų darbe, taip pat siekiant užtikrinti, jog Susitarimo procedūros buvo taikytos atitinkamiems aktams ar priemonėms, kad šie galėtų tapti privalomais Islandijai ir Norvegijai.

Dėl to Europos bendrija yra pasirengusi įsipareigoti, kai tik iškils būtinumas, derėtis dėl atitinkamų susitarimų, kad Islandija ir Norvegija galėtų dalyvauti šių komitetų darbe.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte man pranešti, ar Jūsų Vyriausybė sutinka ar nesutinka su tuo, kas pirmiau išdėstyta.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.Gjört í Brussel 18. maí 1999.Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

B. Islandijos laiškas

Gerbiamasis Pone,

Turiu garbę pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

"Taryba primena derybas dėl Susitarimo dėl Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir yra gerai įsidėmėjusi Islandijos ir Norvegijos prašymą, jų dalyvavimo priimant sprendimus tose srityse, kurioms taikomas tas Susitarimas, dvasia ir siekiant sustiprinti Susitarimo tinkamą funkcionavimą, visomis teisėmis dalyvauti komitetų, kurie padeda Europos Komisijai naudotis savo vykdomaisiais įgaliojimais, darbe.

Taryba pažymi, kad ateityje, kai tokios procedūros bus taikomos tose srityse, kurioms taikomas Susitarimas, iš tikrųjų Islandijai ir Norvegijai reikės dalyvauti tų komitetų darbe, taip pat siekiant užtikrinti, jog Susitarimo procedūros buvo taikytos atitinkamiems aktams ar priemonėms, kad šie galėtų tapti privalomais Islandijai ir Norvegijai.

Dėl to Europos bendrija yra pasirengusi įsipareigoti, kai tik iškils būtinumas, derėtis dėl atitinkamų susitarimų, kad Islandija ir Norvegija galėtų dalyvauti šių komitetų darbe.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte man pranešti, ar Jūsų Vyriausybė sutinka ar nesutinka su tuo, kas pirmiau išdėstyta."

Turiu garbę pranešti, kad mano Vyriausybė pritaria Jūsų laiško turiniui.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.Gjört í Brussel 18. maí 1999.Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por la República de IslandiaFor Republikken IslandFür die Republik IslandΓια τη Δημοκρατία της ΙσλανδίαςFor the Republic of IcelandPour la République d'IslandePer la Repubblica d'IslandaVoor de Republiek IJslandPela República da IslândiaIslannin tasavallan puolestaPå Republiken Islands vägnarFyrir hönd Lyðveldisins ÍslandsFor Republikken Island

+++++ TIFF +++++

A. Bendrijos laiškas

Gerbiamasis Pone,

Taryba primena derybas dėl Susitarimo dėl Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir yra gerai įsidėmėjusi Islandijos ir Norvegijos prašymą, jų dalyvavimo priimant sprendimus tose srityse, kurioms taikomas tas Susitarimas, dvasia ir siekiant sustiprinti Susitarimo tinkamą funkcionavimą, visomis teisėmis dalyvauti komitetų, kurie padeda Europos Komisijai naudotis savo vykdomaisiais įgaliojimais, darbe.

Taryba pažymi, kad ateityje, kai tokios procedūros bus taikomos tose srityse, kurioms taikomas Susitarimas, iš tikrųjų Islandijai ir Norvegijai reikės dalyvauti tų komitetų darbe, taip pat siekiant užtikrinti, jog Susitarimo procedūros buvo taikytos atitinkamiems aktams ar priemonėms, kad šie galėtų tapti privalomais Islandijai ir Norvegijai.

Dėl to Europos bendrija yra pasirengusi įsipareigoti, kai tik iškils būtinumas, derėtis dėl atitinkamų susitarimų, kad Islandija ir Norvegija galėtų dalyvauti šių komitetų darbe.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte man pranešti, ar Jūsų Vyriausybė sutinka ar nesutinka su tuo, kas pirmiau išdėstyta.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.Gjört í Brussel 18. maí 1999.Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

B. Norvegijos laiškas

Gerbiamasis Pone,

Turiu garbę pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

"Taryba primena derybas dėl Susitarimo dėl Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir yra gerai įsidėmėjusi Islandijos ir Norvegijos prašymą, jų dalyvavimo priimant sprendimus tose srityse, kurioms taikomas tas Susitarimas, dvasia ir siekiant sustiprinti Susitarimo tinkamą funkcionavimą, visomis teisėmis dalyvauti komitetų, kurie padeda Europos Komisijai naudotis savo vykdomaisiais įgaliojimais, darbe.

Taryba pažymi, kad ateityje, kai tokios procedūros bus taikomos tose srityse, kurioms taikomas Susitarimas, iš tikrųjų Islandijai ir Norvegijai reikės dalyvauti tų komitetų darbe, taip pat siekiant užtikrinti, jog Susitarimo procedūros buvo taikytos atitinkamiems aktams ar priemonėms, kad šie galėtų tapti privalomais Islandijai ir Norvegijai.

Dėl to Europos bendrija yra pasirengusi įsipareigoti, kai tik iškils būtinumas, derėtis dėl atitinkamų susitarimų, kad Islandija ir Norvegija galėtų dalyvauti šių komitetų darbe.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte man pranešti, ar Jūsų Vyriausybė sutinka ar nesutinka su tuo, kas pirmiau išdėstyta."

Turiu garbę pranešti, kad mano Vyriausybė pritaria Jūsų laiško turiniui.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.Gjört í Brussel 18. maí 1999.Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PAREIŠKIMAI

1. Tarybos pareiškimas, vieningai priimtas jos narių, nurodytų Šengeno protokolo 6 straipsnio 1 dalyje

"Taryba susitaria, kad sprendimus, kuriuos pagal Susitarimą turi priimti Mišrus komitetas, vieningai priima Tarybos narių, nurodytų Šengeno protokolo 6 straipsnio 1 dalyje, atstovai ir Islandijos bei Norvegijos Vyriausybių atstovai, išskyrus atvejus, kai darbo tvarkos taisyklės arba Susitarimas, kuris turi būti priimtas pagal Šengeno protokolo 6 straipsnio 2 dalį, nustato kitaip."

2. Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl Direktyvos 95/46/EB

"1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31) nebuvo įtraukta į Susitarimo su Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalyste dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis B priedą, numatant 1998 m. gruodžio 2 d. Komisijos pasiūlymą, kad EEE jungtinis komitetas priimtų sprendimą įtraukti tą direktyvą į EEE susitarimo [1] XI priedą.

Europos Sąjunga yra tos nuomonės, kad ši direktyva yra sudedamoji Šengeno acquis dalis tiek, kiek ji pakeitė 1990 m. Šengeno konvencijos nuostatas pagal tos konvencijos 134 straipsnį.

Jei ši direktyva nebūtų įtraukta į EEE susitarimo XI priedą, Sąjunga mano, kad Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalystė imsis reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad jos taikys jos nuostatas.

Šis pareiškimas bus paskelbtas kartu su pirmiau minėto susitarimo su Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalyste tekstu Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje."

3. Pareiškimas, įtrauktas į Tarybos protokolą priimant derybų nurodymus

"Taryba sutinka, bet kuris klausimas, susijęs su Susitarimo su Islandija ir Norvegija įgyvendinimu, turėtų būti laiku įtraukiamas į Mišraus komiteto darbotvarkę. Prieš renkantis Mišriam komitetui, pirmininkaujanti narė, manydama, kad taip reikia, arba bet kurios delegacijos ar Komisijos prašymu sušaukia Tarybos kompetentingo organo posėdį, kad nustatytų, ar nereikia kokio nors konkretaus klausimo perduoti svarstyti Mišriam komitetui arba ar kokį nors kitą konkretų klausimą būtų geriau aptarti ar išspręsti pačioje Sąjungoje (pavyzdžiui, vizų klausimus ar kitus klausimus, kuriems asociacijos procedūra, numatyta Šengeno protokolo 6 straipsnyje, nėra griežtai taikoma.

Dėl I punkto sąraše [2]: nei pasiūlymai, dėl kurių deramasi Sąjungoje, nei Europos Sąjungos sutartimi grindžiamų aktų priėmimas ar rengimas įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai negali būti perduotas Mišriam komitetui, kol nepraeis tam tikras pagrįstas laikotarpis.

Tai, kad tam tikri klausimai nėra aptariami Susitarime, kuris bus sudarytas remiantis Šengeno protokolo 6 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka, žinoma, neatmeta galimybės reguliariai informuoti mūsų Islandijos ir Norvegijos partnerius apie tai, kad daroma Sąjungoje tokiais klausimais."

4. Derybų delegacijų deklaracija, padaryta parafuojant Susitarimą

"Derybų delegacijos atkreipia dėmesį į Tarpvyriausybinės konferencijos 47 deklaraciją pasirašant Amsterdamo sutartį.

Jos sutaria, jog būtų pageidautina, kad Susitarimo Susitariančiosios Šalys imtųsi reikiamų parengiamųjų priemonių, kad būtų sudarytos sąlygos Susitarimui įsigalioti tą pačią dieną, kai įsigalioja ir Amsterdamo sutartis."

5. Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės, Komisijos ir Norvegijos derybų delegacijų deklaracija

"Derybose dalyvaujančios Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės, Komisijos ir Norvegijos delegacijos susitaria, kad klausimas dėl atvejų, kuriais pagal Norvegijos teisę būtų galimas laikinas taikymas, neturi poveikio Susitarimo 8 straipsnio 4 dalies taikymui."

[1] 1998 m. gruodžio 9 d. Tarybos dok. 13992 EEE ECO 466.

[2] Žr. Tarybos sprendimo projekto dėl tam tikrų susitarimų taikant Tarybos ir Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą Susitarimą dėl šių valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir toliau plėtojant Šengeno acquis (1999 m. balandžio 22 d. doc. 66 11/3/99 SCHENGEN 17 Rev 3)1 straipsnį.

--------------------------------------------------