21996A1115(01)Oficialusis leidinys L 292 , 15/11/1996 p. 0029 - 0030


Susitarimas pasikeičiant raštais

tarp Europos bendrijos ir Egipto Arabų Respublikos, iš dalies keičiantis Egipto kilmės iš jo įvežamų ryžių importo į Bendriją tvarką

Raštas Nr. 1

1996 m. lapkričio 4 d., Briuselis

Gerbiamasis Pone,

Turiu garbę priminti Europos bendrijos ir Egipto Arabų Respublikos susitarimą pasikeičiant raštais dėl Egipto kilmės iš jo įvežamų ryžių importo į Bendriją tvarkos.

Pagal šį Susitarimą, Egipto kilmės iš jo įvežamiems ryžiams (KN kodas 1006) taikomi muitai, apskaičiuoti pagal Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 12 straipsnį, atėmus sumą, lygią 25 % minėtų muitų vertės.

Muitų mažinimo taikymui daugiau nebeturi įtakos tai, ar Egiptas renka šio produkto eksporto mokestį.

Šis muitų mažinimas taikomas nuo 1996 m. gegužės 1 d.

Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo abi Šalys.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad sutinkate su šio rašto turiniu.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Europos bendrijos vardu

+++++ TIFF +++++

Raštas Nr. 2

1996 m. lapkričio 4 d., Briuselis

Gerbiamasis Pone,

Turiu garbę patvirtinti, kad gavau Jūsų šios dienos raštą, kuriame rašoma:

"Turiu garbę priminti Europos bendrijos ir Egipto Arabų Respublikos susitarimą pasikeičiant raštais dėl Egipto kilmės iš jo įvežamų ryžių importo į Bendriją tvarkos.

Pagal šį Susitarimą, Egipto kilmės iš jo įvežamiems ryžiams (KN kodas 1006) taikomi muitai, apskaičiuoti pagal Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 12 straipsnį, atėmus sumą, lygią 25 % minėtų muitų vertės.

Muitų mažinimo taikymui daugiau nebeturi įtakos tai, ar Egiptas renka šio produkto eksporto mokestį.

Šis muitų mažinimas taikomas nuo 1996 m. gegužės 1 d.

Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo abi Šalys.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad sutinkate su šio rašto turiniu."

Turiu garbę patvirtinti, kad Egipto Arabų Respublikos Vyriausybė pritaria Jūsų rašto turiniui.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Egipto Arabų Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------