7.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 202/399


29 Straipsnis

Teisė naudotis įdarbinimo tarnybų paslaugomis

Kiekvienas turi teisę naudotis nemokamomis įdarbinimo tarnybų paslaugomis.