7.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 202/397


16 Straipsnis

Laisvė užsiimti verslu

Laisvė užsiimti verslu pripažįstama pagal Sąjungos teisę ir nacionalinius teisės aktus bei praktiką.