7.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 202/394


2 Straipsnis

Žmogaus teisė į gyvybę

1.   Kiekvienas asmuo turi teisę į gyvybę.

2.   Niekam negali būti paskirta ar įvykdyta mirties bausmė.