7.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 202/337


5.   Deklaracija dėl Europos Vadovų Tarybos politinio susitarimo dėl Sprendimo dėl Europos Parlamento sudėties projekto

Europos Vadovų Taryba, remdamasi Europos Parlamento pasiūlymu, duos politinį sutikimą dėl Sprendimo dėl Europos Parlamento sudėties 2009–2014 m. teisėkūros laikotarpiu peržiūrėto projekto.