7.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 202/187


320 straipsnis

(EB sutarties ex 277 straipsnis)

Daugiametė finansinė programa ir metinis biudžetas sudaromas eurais.