12006E055

Europos Bendrijos steigimo Sutarties (Konsoliduota redakcija) - Trečioji dalis. Bendrijos politikos sritys - III ANTRAŠTINĖ DALIS. Laisvas asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas - 3 skyrius. Paslaugos - 55 straipsnis

Oficialusis leidinys C 321 E , 29/12/2006 p. 0063 - 0063
Oficialusis leidinys C 325 , 24/12/2002 p. 0056 - suvestinė redakcija
Oficialusis leidinys C 340 , 10/11/1997 p. 0198 - suvestinė redakcija
Oficialusis leidinys C 224 , 31/08/1992 p. 0024 - suvestinė redakcija
(nėra oficialaus EEB sutarties leidimo)


55 straipsnis

Šio skyriaus reglamentuojamiems klausimams taikomos 45–48 straipsnių nuostatos.

--------------------------------------------------