12005SA042

Aktas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos sąjunga, pritaikomųjų pataisų - KETVIRTOJI DALIS: LAIKINOSIOS NUOSTATOS - IV ANTRAŠTINĖ DALIS:KITOS NUOSTATOS - 42 straipsnis

Oficialusis leidinys L 157 , 21/06/2005 p. 0217 - 0217


42 straipsnis

Jei perėjimui nuo Bulgarijoje ir Rumunijoje esamo režimo prie režimo, kuris atsiranda dėl Bendrijos veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto saugos taisyklių taikymo, palengvinti yra būtinos pereinamojo laikotarpio priemonės, Komisija tokias priemones patvirtina laikydamasi atitinkamos tvarkos, nustatytos taikytinuose teisės aktuose. Šių priemonių galima imtis per trejus metus nuo įstojimo dienos, ir jos taikomos tik tuo laikotarpiu.

--------------------------------------------------