21.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/11


BELGIJOS KARALYSTĖS, ČEKIJOS RESPUBLIKOS, DANIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, GRAIKIJOS RESPUBLIKOS, ISPANIJOS KARALYSTĖS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS, AIRIJOS, ITALIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS, VENGRIJOS RESPUBLIKOS, MALTOS RESPUBLIKOS, NYDERLANDŲ KARALYSTĖS, AUSTRIJOS RESPUBLIKOS, LENKIJOS RESPUBLIKOS, PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS, SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS, SUOMIJOS RESPUBLIKOS, ŠVEDIJOS KARALYSTĖS, JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS

(EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ)

IR

BULGARIJOS RESPUBLIKOS BEI RUMUNIJOS

SUTARTIS DĖL BULGARIJOS RESPUBLIKOS IR RUMUNIJOS STOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ

JO DIDENYBĖ BELGŲ KARALIUS,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

JOS DIDENYBĖ DANIJOS KARALIENĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

ESTIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

GRAIKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

JO DIDENYBĖ ISPANIJOS KARALIUS,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

AIRIJOS PREZIDENTĖ,

ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

KIPRO RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

LATVIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ,

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

JO PRAKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDYSIS HERCOGAS,

VENGRIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

MALTOS PREZIDENTAS,

JOS DIDENYBĖ NYDERLANDŲ KARALIENĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKOS FEDERALINIS PREZIDENTAS,

LENKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

RUMUNIJOS PREZIDENTAS,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

SUOMIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖ,

JOS DIDENYBĖ JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS KARALIENĖ,

SUVIENYTI noro toliau siekti įgyvendinti Europos Sąjungos tikslus,

PASIRYŽĘ tęsti vis glaudesnės Europos tautų sąjungos kūrimo ant jau padėtų pamatų procesą,

ATSIŽVELGDAMI į tai, kad Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-58 straipsnis, kaip ir Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnis, Europos valstybėms suteikia galimybę tapti Sąjungos narėmis,

ATSIŽVELGDAMI į tai, kad Bulgarijos Respublika ir Rumunija pareiškė norą tapti Sąjungos narėmis,

ATSIŽVELGDAMI į tai, kad Taryba, gavusi Komisijos nuomonę ir Europos Parlamento pritarimą, yra pareiškusi pritarianti šių valstybių priėmimui,

ATSIŽVELGDAMI į tai, kad šios Sutarties pasirašymo metu jau yra pasirašyta Sutartis dėl Konstitucijos Europai, tačiau jos dar nėra ratifikavusios visos Sąjungos valstybės narės, ir kad Bulgarija ir Rumunija įstos į 2007 m. sausio 1 d. sudėties Europos Sąjungą,

JO DIDENYBĖ BELGŲ KARALIUS,

Karel DE GUCHT

užsienio reikalų ministrą

Didier DONFUT

Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorių Europos reikalams

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

Georgi PARVANOV

Prezidentą

Simeon SAXE-COBURG

Ministrą Pirmininką

Solomon PASSY

užsienio reikalų ministrą

Meglena KUNEVA

Europos reikalų ministrę

ČEKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Vladimír MÜLLER

ministro pavaduotoją Sąjungos reikalams

Jan KOHOUT

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių,

Čekijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje

JOS DIDENYBĖ DANIJOS KARALIENĖ,

Friis Arne PETERSEN

Nuolatinį valstybės sekretorių

Claus GRUBE

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių,

Danijos Karalystės nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Hans Martin BURY

Europos reikalų valstybės ministrą

Wilhelm SCHÖNFELDER

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių,

Vokietijos Federacinės Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje

ESTIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Urmas PAET

užsienio reikalų ministrą

Väino REINART,

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių,

Estijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje

GRAIKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Yannis VALINAKIS

užsienio reikalų ministro pavaduotoją

Vassilis KASKARELIS

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių,

Graikijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje

JO DIDENYBĖ ISPANIJOS KARALIUS,

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministrą

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ

Europos Sąjungos klausimų valstybės sekretorių

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Claudie HAIGNERÉ

ministrę prie užsienio reikalų ministro, atsakingą už Europos reikalus

Pierre SELLAL

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių,

Prancūzijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje

AIRIJOS PREZIDENTĖ,

Dermot AHERN

užsienio reikalų ministrą

Noel TREACY

valstybės ministrą, atsakingą už Europos reikalus

ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Roberto ANTONIONE

užsienio reikalų valstybės sekretorių

Rocco Antonio CANGELOSI

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių,

Italijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje

KIPRO RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

George IACOVOU

užsienio reikalų ministrą

Nicholas EMILIOU

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių,

Kipro Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje

LATVIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ,

Artis PABRIKS

užsienio reikalų ministrą

Eduards STIPRAIS

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių,

Latvijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Antaną VALIONĮ

užsienio reikalų ministrą

Albiną JANUŠKĄ

Užsienio reikalų ministerijos sekretorių

JO PRAKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDYSIS HERCOGAS,

Jean-Claude JUNCKER

Ministrą Pirmininką, valstybės ministrą, finansų ministrą

Jean ASSELBORN

Ministro Pirmininko pavaduotoją, užsienio reikalų ir imigracijos ministrą

VENGRIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Dr. Ferenc SOMOGYI

užsienio reikalų ministrą

Dr. Etele BARÁTH

ministrą be portfelio, atsakingą už Europos reikalus

MALTOS PREZIDENTAS,

Hon. Michael FRENDO

užsienio reikalų ministrą

Richard CACHIA CARUANA

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių,

Maltos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje

JOS DIDENYBĖ NYDERLANDŲ KARALIENĖ,

Dr. B.R. BOT

užsienio reikalų ministrą

Atzo NICOLAÏ

Europos reikalų ministrą

AUSTRIJOS RESPUBLIKOS FEDERALINIS PREZIDENTAS,

Hubert GORBACH

kanclerio pavaduotoją

Dr. Ursula PLASSNIK

federalinę užsienio reikalų ministrę

LENKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Adam Daniel ROTFELD

užsienio reikalų ministrą

Jarosław PIETRAS

Europos reikalų valstybės sekretorių

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

valstybės ir užsienio reikalų ministrą

Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES

Europos reikalų valstybės sekretorių

RUMUNIJOS PREZIDENTAS,

Traian BĂSESCU

Rumunijos Prezidentą

Călin POPESCU - TĂRICEANU

Rumunijos Ministrą Pirmininką

Mihai - Răzvan UNGUREANU

užsienio reikalų ministrą

Leonard ORBAN

vyriausiąjį derybininką su Europos Sąjunga

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Božo CERAR

Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorių

SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Eduard KUKAN

užsienio reikalų ministrą

József BERÉNYI

Užsienio reikalų valstybės sekretorių

SUOMIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ,

Eikka KOSONEN

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių,

Suomijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖ,

Laila FREIVALDS

užsienio reikalų ministrę

Sven-Olof PETERSSON

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių,

Švedijos Karalystės nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje

JOS DIDENYBĖ JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS KARALIENĖ,

Sir John GRANT KCMG

Nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių,

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1.   Šia Sutartimi Bulgarijos Respublika ir Rumunija tampa Europos Sąjungos narėmis.

2.   Bulgarijos Respublika ir Rumunija tampa Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties su pakeitimais ar papildymais Šalimis.

3.   Priėmimo sąlygos ir tvarka išdėstytos prie šios Sutarties pridedamame Protokole. To Protokolo nuostatos yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

4.   Protokolas, įskaitant jo priedus ir priedėlius, pridedamas prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir prie Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, o jo nuostatos yra neatskiriama tų Sutarčių dalis.

2 straipsnis

1.   Jei įstojimo dieną Sutartis dėl Konstitucijos Europai nėra įsigaliojusi, Bulgarijos Respublika ir Rumunija tampa Sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, su pakeitimais ar papildymais Šalimis.

Tokiu atveju 1 straipsnio 2–4 dalys taikomos nuo Sutarties dėl Konstitucijos Europai įsigaliojimo dienos.

2.   Priėmimo sąlygos ir dėl tokio priėmimo padarytos Sutarčių, kuriomis grindžiama Sąjunga, pritaikomosios pataisos, kurios bus taikomos nuo įstojimo dienos iki Sutarties dėl Konstitucijos Europai įsigaliojimo dienos, yra išdėstytos prie šios Sutarties pridedamame Akte. To Akto nuostatos yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3.   Jei Sutartis dėl Konstitucijos Europai įsigalioja po įstojimo, 1 straipsnio 3 dalyje nurodytas Protokolas minėtos Sutarties įsigaliojimo dieną pakeičia 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą Aktą. Tokiu atveju minėto Protokolo nuostatos laikomos ne sukuriančiomis naują teisinį poveikį, bet Sutartyje dėl Konstitucijos Europai, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartyje ir tame Protokole nustatytomis sąlygomis išsaugančiomis teisinį poveikį, kuris atsirado pagal 2 straipsnio 2 dalyje nurodyto Akto nuostatas.

Remiantis šia Sutartimi arba 2 dalyje nurodytu Aktu iki 1 straipsnio 3 dalyje nurodyto Protokolo įsigaliojimo priimti aktai galioja ir jų teisinis poveikis išsaugomas iki tų aktų pakeitimo ar panaikinimo.

3 straipsnis

Šiai Sutarčiai taikomos nuostatos dėl valstybių narių teisių ir įsipareigojimų bei Sąjungos institucijų galių ir jurisdikcijos yra išdėstytos Sutartyse, kurių Šalimis tampa Bulgarija ir Rumunija.

4 straipsnis

1.   Šią Sutartį Aukštosios Susitariančios Šalys ratifikuoja pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas. Ratifikavimo dokumentai ne vėliau kaip iki 2006 m. gruodžio 31 d. deponuojami Italijos Respublikos Vyriausybei.

2.   Ši Sutartis įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d., jei iki tos dienos bus deponuoti visi ratifikavimo dokumentai.

Tačiau jei kuri nors iš 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių nustatytu laikus nebus deponavusi savo ratifikavimo dokumento, ši Sutartis įsigalioja kitai valstybei, kuri savo dokumentą yra deponavusi. Tuo atveju Taryba nedelsdama vieningai priima sprendimą dėl būtinų šios Sutarties, 1 straipsnio 3 dalyje nurodyto Protokolo 10 straipsnio, 11 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio, 21 straipsnio 1 dalies, 22, 31, 34 ir 46 straipsnių, III priedo 2 punkto 1 papunkčio b dalies, 2 punkto 2 papunkčio ir 2 punkto 3 papunkčio bei IV priedo B skirsnio ir prireikus 2 straipsnio 2 dalyje nurodyto Akto 9–11 straipsnių, 14 straipsnio 3 dalies, 15 straipsnio, 24 straipsnio 1 dalies, 31, 34, 46 ir 47 straipsnių, III priedo 2 punkto 1 papunkčio b dalies, 2 punkto 2 papunkčio ir 2 punkto 3 papunkčio ir IV priedo B skirsnio pritaikomųjų pataisų; ji taip pat gali vieningai pareikšti, kad minėto Protokolo, įskaitant jo priedus bei priedėlius, ir prireikus minėto Akto, įskaitant jo priedus ir priedėlius, nuostatos, kuriose aiškiai daroma nuoroda į ratifikavimo dokumento nedeponavusią valstybę, neteko galios, arba ji gali tas nuostatas patikslinti.

Nepaisant visų būtinų ratifikavimo dokumentų deponavimo pagal 1 dalį, ši Sutartis įsigalioja 2008 m. sausio 1 d., jei Taryba priima sprendimą dėl abiejų stojančiųjų valstybių pagal 1 straipsnio 3 dalyje nurodyto Protokolo 39 straipsnį arba iki Sutarties dėl Konstitucijos Europai įsigaliojimo pagal 2 straipsnio 2 dalyje nurodyto Akto 39 straipsnį.

Jei toks sprendimas priimamas tik dėl vienos iš stojančiųjų valstybių, ši Sutartis tai valstybei įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.

3.   Nepaisant 2 dalies, Sąjungos institucijos iki įstojimo gali patvirtinti 1 straipsnio 3 dalyje nurodyto Protokolo 3 straipsnio 6 dalyje, 6 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje, 6 straipsnio 4 dalies antrojoje pastraipoje, 6 straipsnio 7 dalies antrojoje ir trečiojoje pastraipose, 6 straipsnio 8 dalies antrojoje pastraipoje, 6 straipsnio 9 dalies trečiojoje pastraipoje, 17, 19 straipsniuose, 27 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 28 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 29 straipsnyje, 30 straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnio 4 dalyje, 32 straipsnio 5 dalyje, 34 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 37, 38 straipsniuose, 39 straipsnio 4 dalyje, 41, 42, 55, 56, 57 straipsniuose ir IV–VIII prieduose nurodytas priemones. Iki Sutarties dėl Konstitucijos Europai įsigaliojimo tokios priemonės patvirtinamos pagal atitinkamas 2 straipsnio 2 dalyje nurodyto Akto 3 straipsnio 6 dalies, 6 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos, 6 straipsnio 4 dalies antrosios pastraipos, 6 straipsnio 7 dalies antrosios ir trečiosios pastraipų, 6 straipsnio 8 dalies antrosios pastraipos, 20, 22 straipsnių, 27 straipsnio 1 ir 4 dalių, 28 straipsnio 4 ir 5 dalių, 29 straipsnio, 30 straipsnio 3 dalies, 31 straipsnio 4 dalies, 32 straipsnio 5 dalies, 34 straipsnio 3 ir 4 dalių, 37, 38 straipsnių, 39 straipsnio 4 dalies, 41, 42, 55, 56, 57 straipsnių ir IV–VIII priedų nuostatas.

Šios priemonės įsigalioja tik tuo atveju, jei įsigalioja ši Sutartis, ir tik nuo jos įsigaliojimo dienos.

5 straipsnis

Prie šios Sutarties pridedamas bulgarų ir rumunų kalbomis parengtas Sutarties dėl Konstitucijos Europai tekstas. Tie tekstai yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis kaip Sutarties dėl Konstitucijos Europai tekstai airių, anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis.

Italijos Respublikos Vyriausybė perduoda Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos Vyriausybėms patvirtiną Sutarties dėl Konstitucijos Europai kopiją visomis pirmojoje pastraipoje nurodytomis kalbomis.

6 straipsnis

Ši vienu originaliu egzemplioriumi airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis sudaryta Sutartis, kurios tekstai kiekviena iš šių kalbų yra autentiški, deponuojama Italijos Respublikos Vyriausybės archyvuose, o ši patvirtintą kopiją perduoda kiekvienos kitos ją pasirašiusios valstybės vyriausybei.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezindenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кυπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image