12003TN11/APP/COficialusis leidinys C 227 E , 23/09/2003 p. 0762 - 0762
Oficialusis leidinys L 236 , 23/09/2003 p. 0874 - 0874


C priedėlis,

nurodytas XI priedo 4 skyriaus B skirsnio I poskirsnio 2 punkte [*]

Įmonių, naudojančių nepatobulintų narvų sistemą, kuriai taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės, sąrašas (Direktyvos 1999/74/EB 5 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktai)

GYVŪNŲ GEROVĖ

Nr. | Įmonės pavadinimas | Licencijos Nr. | Dedeklių vištų skaičius |

1 | Gauci M'Louise | PBLM051 | (11000) įskaitomi tik tie narvai, kurie atitinka pereinamojo laikotarpio priemonės sąlygas |

2 | Micallef Paul | PBLM064 | 8000 |

3 | Vella Samuel | PBLM079 | 9500 |

4 | Mifsud Jude | PBLM065 | 7100 |

5 | Zammit Francis | PBLM081 | 500 |

6 | Camilleri Anna | PLM007 | 2200 |

7 | Vella Joseph | PLG018 | 2670 |

8 | Busuttil | PBLM024 | (6000) įskaitomi tik tie narvai, kurie pradėti naudoti 2 000 m. ir atitinka pereinamojo laikotarpio priemonės sąlygas |

9 | Gatt Victor | PLG008 | 12200 |

10 | Grech Saviour | PBLM053 | 1698 |

11 | Lumach Co Ltd | PLM016 | 15000 |

12 | Vella Kalcidon | PLM024 | 9000 |

[*] XI priedo tekstą žr. OL L 236, 2003 9 23, p. 859.

--------------------------------------------------