02019D1956 — LT — 03.08.2020 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1956

2019 m. lapkričio 26 d.

dėl tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/35/ES įgyvendinimą

(OL L 306 2019.11.27, p. 26)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2020/1146 2020 m. liepos 31 d.

  L 250

121

3.8.2020


Pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 257, 6.8.2020, p.  39 (2020/1146,)
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1956

2019 m. lapkričio 26 d.

dėl tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/35/ES įgyvendinimą1 straipsnis

Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Direktyvos 2014/35/ES įgyvendinimą ir išvardytų šio sprendimo I priede, nuorodos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Direktyvos 2014/35/ES įgyvendinimą ir išvardytų šio sprendimo II priede, nuorodos panaikinamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuo tame priede nustatytų datų.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
I PRIEDASNr.

Standarto nuoroda

1.

EN 60204-1:2018

Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60204-1:2016, modifikuotas)

2.

EN 60335-1:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2010, modifikuotas)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

▼M1

2a.

EN 60335–1:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

EN 60335–1:2012/A11:2014

EN 60335–1:2012/A13:2017

EN 60335–1:2012/A1:2019

EN 60335–1:2012/A2:2019

EN 60335–1:2012/A14:2019

▼B

3.

EN 60335-2-4:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbinių centrifugoms (IEC 60335-2-4:2008, modifikuotas)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

▼M1

3a.

EN 60335–2-4:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbinių centrifugoms

EN 60335–2-4:2010/A1:2015

EN 60335–2-4:2010/A11:2018

EN 60335–2-4:2010/A2:2019

▼B

4.

EN 60335-2-15:2016

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skysčių šildymo prietaisams (IEC 60335-2-15:2012, modifikuotas)

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

5.

EN 60335-2-16:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-16 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami maisto atliekų smulkintuvams (IEC 60335-2-16:2002, modifikuotas)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

EN 60335-2-16:2003/A11:2018

6.

EN 60335-2-28:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-28 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami siuvamosioms mašinoms (IEC 60335-2-28:2002, modifikuotas)

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

EN 60335-2-28:2003/A11:2018

7.

EN 60335-2-29:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-29 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami akumuliatorių įkrovikliams (IEC 60335-2-29:2002+A1:2004)

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 60335-2-29:2004/A11:2018

8.

EN 60335-2-55:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-55 dalis. Ypatingieji

reikalavimai, keliami akvariumuose ir sodo baseinuose naudojamiems elektriniams aparatams (IEC 60335-2-55:2002)

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

EN 60335-2-55:2003/A11:2018

9.

EN 60335-2-59:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-59 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vabzdžių gaudyklėms (IEC 60335-2-59:2002, modifikuotas)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-2-59:2003/A11:2018

10.

EN 60335-2-74:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-74 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kilnojamiems panardinamiesiems šildytuvams (IEC 60335-2-74:2002)

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

EN 60335-2-74:2003/A11:2018

11.

EN 60335-2-85:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-85 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami audinių apdorojimo garu aparatams (IEC 60335-2-85:2002)

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

12.

EN 60335-2-109:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-109 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vandens apdorojimo ultravioletine spinduliuote prietaisams (IEC 60335-2-109:2010)

EN 60335-2-109:2010/A1:2018

EN 60335-2-109:2010/A2:2018

13.

EN 60529:1991

Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC 60529:1989)

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/AC:2016-12

EN 60529:1991/A2 :2013/AC:2019-02

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

14.

EN 60598-2-22:2014

Šviestuvai. 2-22 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Avarinio apšvietimo šviestuvai (IEC 60598-2-22:2014)

EN 60598-2-22/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

15.

EN 60715:2017

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių matmenys. Standartinis montavimas ant bėginių laikiklių, skirtas mechaniniam perjungimo ir valdymo įrenginių bei pagalbinių reikmenų tvirtinimui (IEC 60715:2017)

16.

EN 60898-1:2019

Elektriniai reikmenys. Jungtuvai, naudojami buitinių ir panašių įrenginių apsaugai nuo viršsrovių. 1 dalis. Kintamosios srovės jungtuvai (IEC 60898-1:2015, modifikuotas)

17.

EN 60947-2:2017

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 2 dalis. Jungtuvai (IEC 60947-2:2016)

18.

EN 60947-5-1:2017

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 5-1 dalis. Valdymo grandinių įtaisai ir perjungimo elementai. Elektromechaniniai valdymo grandinių įtaisai (IEC 60947-5-1:2016)

19.

EN 60947-5-5:1997

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 5-5 dalis. Valdymo grandinių įtaisai ir perjungimo elementai. Mechaniškai blokuojami elektriniai avarinio stabdymo įtaisai (IEC 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

20.

EN 61008-1:2012

Buitiniai ir panašios paskirties liekamąja srove valdomi jungtuvai be integruotos apsaugos nuo viršsrovių. 1 dalis. Bendrosios taisyklės (IEC 61008-1:2010, modifikuotas)

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A2:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A12:2017

21.

EN IEC 61010-2-201:2018

Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-201 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami valdymo įrangai (IEC 61010-2-201:2017)

22.

EN IEC 61058-1:2018

Prietaisų jungikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 61058-1:2016)

23.

EN 61643-11:2012

Žemosios įtampos apsaugos nuo viršįtampio įtaisai. 11 dalis. Apsaugos nuo viršįtampio įtaisai, prijungti prie žemosios įtampos tiekimo sistemų. Reikalavimai ir bandymo metodai (IEC 61643-11:2011, modifikuotas)

EN 61643-11:2012/A11:2018

24.

EN 61851-23:2014

Elektrinių transporto priemonių laidžiojo įkrovimo sistema. 23 dalis. Elektrinių transporto priemonių įkrovimo nuolatine srove stotis (IEC 61851-23:2014)

EN 61851-23:2014/AC:2016-06

25.

EN 62560:2012

Didesnės kaip 50 V įtampos bendrojo apšvietimo lempos su šviesos diodu ir savuoju balastiniu įtaisu. Saugos techniniai reikalavimai (IEC 62560:2011, modifikuotas)

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A11:2019

26.

EN 62606:2013

Bendrieji reikalavimai, keliami lankinės pažaidos aptiktuvams (IEC 62606:2013, modifikuotas)

EN 62606:2013/A1:2017

27.

EN 63024:2018

Reikalavimai, taikomi automatinio kartotinio įjungimo įtaisams, skirtiems buitinės ir panašios paskirties jungtuvams ir

liekamąja srove valdomiems jungtuvams su integruota apsauga nuo viršsrovių ir be jos (IEC 63024:2017, modifikuotas)

▼M1

28.

EN 50620:2017

Elektros kabeliai. Elektrinių transporto priemonių įkrovimo kabeliai

EN 50620:2017/A1:2019

29.

EN 60335–2-5:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami indaplovėms

EN 60335–2-5:2015/A11:2019

30.

EN 60335–2-7:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbimo mašinoms

EN 60335–2-7:2010/A1:2013

EN 60335–2-7:2010/A11:2013

EN 60335–2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335–2-12:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildymo plokštėms ir panašiems prietaisams

EN 60335–2-12:2003/A1:2008

EN 60335–2-12:2003/A2:2019

EN 60335–2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335–2-13:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami gruzdintuvėms, keptuvėms ir panašiems prietaisams

EN 60335–2-13:2010/A11:2012

EN 60335–2-13:2010/A1:2019

33.

EN 60335–2-17:2013

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–17 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami užtiesalams, pagalvėms, aprangai ir kitokiems lankstiesiems šildymo prietaisams

EN 60335–2-17:2013/A11:2019

34.

EN 60335–2-35:2016

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–35 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tekančio vandens šildytuvams

EN 60335–2-35:2016/A1:2019

35.

EN 60335–2-47:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–47 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams puodams

EN 60335–2-47:2003/AC:2007

EN 60335–2-47:2003/A1:2008

EN 60335–2-47:2003/A11:2012

EN 60335–2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335–2-48:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–48 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams spinduliuojamiesiems keptuvams ir skrudintuvams

EN 60335–2-48:2003/AC:2007

EN 60335–2-48:2003/A1:2008

EN 60335–2-48:2003/A11:2012

EN 60335–2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335–2-49:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–49 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams elektriniams maisto ir indų šildymo prietaisams

EN 60335–2-49:2003/AC:2007

EN 60335–2-49:2003/A1:2008

EN 60335–2-49:2003/A11:2012

EN 60335–2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335–2-52:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–52 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami burnos higienos prietaisams

EN 60335–2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335–2-52:2003/A1:2008

EN 60335–2-52:2003/A11:2010

EN 60335–2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335–2-61:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–61 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems patalpų šildytuvams

EN 60335–2-61:2003/A1:2005

EN 60335–2-61:2003/A2:2008

EN 60335–2-61:2003/A11:2019

40.

EN 60335–2-66:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–66 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vandens čiužinių šildytuvams

EN 60335–2-66:2003/A1:2008

EN 60335–2-66:2003/A2:2012

EN 60335–2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335–2-84:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–84 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tualetams

EN 60335–2-84:2003/A1:2008

EN 60335–2-84:2003/A2:2019

42.

EN 60335–2-87:2002

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–87 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams gyvulių apsvaiginimo įrenginiams

EN 60335–2-87:2002/A1:2007

EN 60335–2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335–2-98:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–98 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drėkintuvams

EN 60335–2-98:2003/A1:2005

EN 60335–2-98:2003/A2:2008

EN 60335–2-98:2003/A11:2019

44.

EN 60669–1:2018

Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektros įrenginių jungikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

EN 60669–1:2018/AC:2018–11

45.

EN 60691:2016

Šiluminiai saugikliai. Reikalavimai ir naudojimo vadovas

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728–11:2017

Televizinių ir garsinių signalų bei interaktyviųjų paslaugų kabeliniai tinklai. 11 dalis. Sauga

EN 60728–11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Įrenginių jungtuvai

48.

EN 60947–5-4:2003

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 5–4 dalis. Valdymo grandinių įtaisai ir perjungimo elementai. Mažos energijos kontaktų veikimo vertinimo metodai. Specialieji bandymai

EN 60947–5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947–9-1:2019

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 9–1 dalis. Aktyviosios lanko slopinimo sistemos. Lanko gesinimo įtaisai

50.

EN IEC 60974–2:2019

Lankinio suvirinimo įranga. 2 dalis. Aušinimo skysčiu sistemos

51.

EN IEC 60974–3:2019

Lankinio suvirinimo įranga. 3 dalis. Lanko uždegimo ir stabilizavimo įtaisai

52.

EN IEC 60974–5:2019

Lankinio suvirinimo įranga. 5 dalis. Vielos tiektuvai

53.

EN IEC 60974–7:2019

Lankinio suvirinimo įranga. 7 dalis. Degikliai

54.

EN 61347–2-7:2012

Lempų valdymo įtaisai. 2–7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami iš baterijos maitinamiems elektroniniams (autonominio) avarinio apšvietimo valdymo įtaisams

EN 61347–2-7:2012/A1:2019

55.

EN 61347–2-11:2001

Lempų valdymo įtaisai. 2–11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami įvairioms šviestuvuose naudojamoms elektroninėms grandinėms

EN 61347–2-11:2001/AC:2002

EN 61347–2-11:2001/AC:2010

EN 61347–2-11:2001/A1:2019

56.

EN 61386–1:2008

Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

EN 61386–1:2008/A1:2019

57.

EN 61439–3:2012

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 3 dalis. Nespecialistų naudojami skirstomieji skydai

EN 61439–3:2012/AC:2019–04

58.

EN IEC 61535:2019

Įrengimo jungtys, naudojamos nuolatiniam sujungimui stacionariuosiuose įrenginiuose

59.

EN 61557–9:2015

Žemosios įtampos skirstomųjų sistemų, kurių kintamoji įtampa neviršija 1 000 V, o nuolatinė įtampa 1 500 V, elektrinė sauga. Įranga apsauginėms priemonėms tikrinti, matuoti ar stebėti. 9 dalis. Įranga IT sistemų izoliacijos pažaidos vietoms nustatyti

EN 61557–9:2015/AC:2017–02

60.

EN IEC 61558–1:2019

Transformatorių, reaktorių, maitinimo šaltinių ir jų derinių sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai

61.

EN 61643–31:2019

Žemosios įtampos įrangos apsaugos nuo viršįtampių įtaisai. 31 dalis. Apsaugos nuo viršįtampių įtaisų, skirtų fotovoltiniams įrenginiams, reikalavimai ir bandymo metodai

62.

EN IEC 61851–1:2019

Elektrinių transporto priemonių laidžiojo įkrovimo sistema. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

63.

EN 62026–3:2015

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. Valdiklio ir įtaiso sietuvai (CDIs). 3 dalis. DeviceNet

EN 62026–3:2015/AC:2019–12

64.

EN 62035:2014

Išlydžio lempos (išskyrus liuminescencines lempas). Saugos reikalavimai

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Kabelių tvarkymo sistemos. Elektrinių įrenginių kabelių apkabos

▼B
II PRIEDASNr.

Standarto nuoroda

Panaikinimo data

1.

EN 50557:2011

Reikalavimai, taikomi automatinio kartotinio įjungimo įtaisams, skirtiems buitinės ir panašios paskirties jungtuvams su integruota apsauga nuo viršsrovių ir be jos

2021 m. gegužės 27 d.

2.

EN 60204-1:2006

Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60204-1:2005, modifikuotas)

EN 60204-1:2006/A1:2009

2021 m. gegužės 27 d.

3.

EN 60335-1:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai.Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2010, modifikuotas)

EN 60335-1:2012/A11:2014

2021 m. gegužės 27 d.

4.

EN 60335-2-4:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbinių centrifugoms (IEC 60335-2-4:2008, modifikuotas)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

2021 m. gegužės 27 d.

5.

EN 60335-2-15:2002

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skysčių šildymo prietaisams (IEC 60335-2-15:2002)

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

2021 m. gegužės 27 d.

6.

EN 60335-2-16:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-16 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami maisto atliekų smulkintuvams (IEC 60335-2-16:2002, modifikuotas)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

2021 m. gegužės 27 d.

7.

EN 60335-2-28:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-28 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami siuvamosioms mašinoms (IEC 60335-2-28:2002, modifikuotas)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

2021 m. gegužės 27 d.

8.

EN 60335-2-29:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-29 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami akumuliatorių įkrovikliams (IEC 60335-2-29:2002+A1:2004)

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

2021 m. gegužės 27 d.

9.

EN 60335-2-55:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-55 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami akvariumuose ir sodo baseinuose naudojamiems elektriniams aparatams (IEC 60335-2-55:2002)

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

2021 m. gegužės 27 d.

10.

EN 60335-2-59:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-59 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vabzdžių gaudyklėms (IEC 60335-2-59:2002, modifikuotas)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

2021 m. gegužės 27 d.

11.

EN 60335-2-74:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-74 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kilnojamiems panardinamiesiems šildytuvams (IEC 60335-2-74:2002)

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

2021 m. gegužės 27 d.

12.

EN 60335-2-85:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-85 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami audinių apdorojimo garu aparatams (IEC 60335-2-85:2002)

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

2021 m. gegužės 27 d.

13.

EN 60335-2-109:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-109 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vandens apdorojimo ultravioletine spinduliuote prietaisams (IEC

60335-2-109:2010)

2021 m. gegužės 27 d.

14.

EN 60529:1991

Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC 60529:1989)

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

2020 m. gegužės 27 d.

15.

EN 60598-2-22:2014

Šviestuvai. 2-22 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Avarinio apšvietimo šviestuvai (IEC 60598-2-22:2014)

EN 60598-2-22/AC:2015

2020 m. gegužės 27 d.

16.

EN 62560:2012

Didesnės kaip 50 V įtampos bendrojo apšvietimo lempos su šviesos diodu ir savuoju balastiniu įtaisu. Saugos techniniai reikalavimai (IEC 62560:2011, modifikuotas)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

2021 m. gegužės 27 d.

17.

EN 60715:2001

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių matmenys. Standartinis elektrinių įtaisų

2021 m. gegužės 27 d.

 

montavimas perjungimo ir valdymo įrangoje ant bėginių mechaninio tvirtinimo laikiklių (IEC 60715:1981+A1:1995)

 

18.

EN 60898-1:2003

Elektriniai reikmenys. Jungtuvai, naudojami buitinių ir panašių įrenginių apsaugai nuo viršsrovių. 1 dalis. Kintamosios srovės jungtuvai (IEC 60898-1:2002, modifikuotas)

EN 60898-1:2003/A1:2004

EN 60898-1:2003/A11:2005

EN 60898-1:2003/A13:2012

2021 m. gegužės 27 d.

19.

EN 60947-2:2006

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 2 dalis. Jungtuvai (IEC 60947-2:2006)

EN 60947-2:2006/A1:2009

EN 60947-2:2006/A2:2013

2021 m. gegužės 27 d.

20.

EN 60947-5-1:2004

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 5-1 dalis. Valdymo grandinių įtaisai ir perjungimo elementai. Elektromechaniniai valdymo grandinių įtaisai (IEC 60947-5-1:2003)

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

2021 m. gegužės 27 d.

21.

EN 60947-5-5:1997

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 5-5 dalis. Valdymo grandinių įtaisai ir perjungimo elementai. Mechaniškai blokuojami elektriniai avarinio stabdymo įtaisai (IEC 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

2021 m. gegužės 27 d.

22.

EN 61008-1:2012

Buitiniai ir panašios paskirties liekamąja srove valdomi jungtuvai be integruotos apsaugos nuo viršsrovių. 1 dalis. Bendrosios taisyklės (IEC 61008-1:2010, modifikuotas)

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A2:2014

2021 m. gegužės 27 d.

23.

EN 61010-2-201:2013

Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-201 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami valdymo įrangai (IEC 61010-2-201:2013)

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

2021 m. gegužės 27 d.

24.

EN 61058-1:2002

Prietaisų jungikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 61058-1:2000+A1:2001, modifikuotas)

EN 61058-1:2002/A2:2008

2021 m. gegužės 27 d.

25.

EN 61643-11:2012

Žemosios įtampos apsaugos nuo viršįtampio įtaisai. 11 dalis. Apsaugos nuo viršįtampio įtaisai, prijungti prie žemosios įtampos tiekimo sistemų. Reikalavimai ir bandymo metodai (IEC 61643-11:2011, modifikuotas)

2021 m. gegužės 27 d.

26.

EN 61851-23:2014

Elektrinių transporto priemonių laidžiojo įkrovimo sistema. 23 dalis. Elektrinių transporto priemonių įkrovimo nuolatine srove stotis (IEC 61851-23:2014)

2020 m. gegužės 27 d.

27.

EN 62560:2012

Didesnės kaip 50 V įtampos bendrojo apšvietimo lempos su šviesos diodu ir savuoju balastiniu įtaisu. Saugos techniniai reikalavimai (IEC 62560:2011, modifikuotas)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

2021 m. gegužės 27 d.

28.

EN 62606:2013

Bendrieji reikalavimai, keliami lankinės pažaidos aptiktuvams (IEC 62606:2013, modifikuotas)

2021 m. gegužės 27 d.

▼M1

29.

EN 60335–2-5:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami indaplovėms

2022 m. vasario 3 d.

30.

EN 60335–2-7:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbimo mašinoms

EN 60335–2-7:2010/A1:2013

EN 60335–2-7:2010/A11:2013

2022 m. vasario 3 d.

31.

EN 60335–2-12:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–12 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami šildymo plokštėms ir panašiems prietaisams

EN 60335–2-12:2003/A1:2008

2022 m. vasario 3 d.

32.

EN 60335–2-13:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami gruzdintuvėms, keptuvėms ir panašiems prietaisams

EN 60335–2-13:2010/A11:2012

2022 m. vasario 3 d.

33.

EN 60335–2-17:2013

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–17 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami užtiesalams, pagalvėms, aprangai ir kitokiems lankstiesiems šildymo prietaisams

2022 m. vasario 3 d.

34.

EN 60335–2-35:2016

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–35 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tekančio vandens šildytuvams

2022 m. vasario 3 d.

35.

EN 60335–2-47:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–47 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams puodams

EN 60335–2-47:2003/AC:2007

EN 60335–2-47:2003/A1:2008

EN 60335–2-47:2003/A11:2012

2022 m. vasario 3 d.

36.

EN 60335–2-48:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–48 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams spinduliuojamiesiems keptuvams ir skrudintuvams

EN 60335–2-48:2003/AC:2007

EN 60335–2-48:2003/A1:2008

EN 60335–2-48:2003/A11:2012

2022 m. vasario 3 d.

37.

EN 60335–2-49:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–49 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams elektriniams maisto ir indų šildymo prietaisams

EN 60335–2-49:2003/AC:2007

EN 60335–2-49:2003/A1:2008

EN 60335–2-49:2003/A11:2012

2022 m. vasario 3 d.

38.

EN 60335–2-52:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–52 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami burnos higienos prietaisams

EN 60335–2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335–2-52:2003/A1:2008

EN 60335–2-52:2003/A11:2010

2022 m. vasario 3 d.

39.

EN 60335–2-61:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–61 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems patalpų šildytuvams

EN 60335–2-61:2003/A1:2005

EN 60335–2-61:2003/A2:2008

2022 m. vasario 3 d.

40.

EN 60335–2-66:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–66 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vandens čiužinių šildytuvams

EN 60335–2-66:2003/A1:2008

EN 60335–2-66:2003/A2:2012

2022 m. vasario 3 d.

41.

EN 60335–2-84:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–84 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tualetams

EN 60335–2-84:2003/A1:2008

2022 m. vasario 3 d.

42.

EN 60335–2-87:2002

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–87 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams gyvulių apsvaiginimo įrenginiams

EN 60335–2-87:2002/A1:2007

2022 m. vasario 3 d.

43.

EN 60335–2-98:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2–98 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drėkintuvams

EN 60335–2-98:2003/A1:2005

EN 60335–2-98:2003/A2:2008

2022 m. vasario 3 d.

44.

EN 60669–1:2018

Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektros įrenginių jungikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2021 m. vasario 3 d.

45.

EN 60691:2003

Šiluminiai saugikliai. Reikalavimai ir naudojimo vadovas

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

2022 m. vasario 3 d.

46.

EN 60728–11:2010

Televizinių ir garsinių signalų bei interaktyviųjų paslaugų kabeliniai tinklai. 11 dalis. Sauga

2022 m. vasario 3 d.

47.

EN 60934:2001

Įrenginių jungtuvai

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

2022 m. vasario 3 d.

48.

EN 60947–5-4:2003

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 5–4 dalis. Valdymo grandinių įtaisai ir perjungimo elementai. Mažos energijos kontaktų veikimo vertinimo metodai. Specialieji bandymai

2022 m. vasario 3 d.

49.

EN 60974–2:2013

Lankinio suvirinimo įranga. 2 dalis. Aušinimo skysčiu sistemos

2022 m. vasario 3 d.

50.

EN 60974–3:2014

Lankinio suvirinimo įranga. 3 dalis. Lanko uždegimo ir stabilizavimo įtaisai

2022 m. vasario 3 d.

51.

EN 60974–5:2013

Lankinio suvirinimo įranga. 5 dalis. Vielos tiektuvai

2022 m. vasario 3 d.

52.

EN 60974–7:2013

Lankinio suvirinimo įranga. 7 dalis. Degikliai

2022 m. vasario 3 d.

53.

EN 61347–2-7:2012

Lempų valdymo įtaisai. 2–7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami iš baterijos maitinamiems elektroniniams (autonominio) avarinio apšvietimo valdymo įtaisams

2022 m. vasario 3 d.

54.

EN 61347–2-11:2001

Lempų valdymo įtaisai. 2–11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami įvairioms šviestuvuose naudojamoms elektroninėms grandinėms

EN 61347–2-11:2001/AC:2002

EN 61347–2-11:2001/AC:2010

2022 m. vasario 3 d.

55.

EN 61386–1:2008

Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2022 m. vasario 3 d.

56.

EN 61439–3:2012

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 3 dalis. Nespecialistų naudojami skirstomieji skydai

2021 m. vasario 3 d.

57.

EN 61535:2009

Įrengimo jungtys, naudojamos nuolatiniam sujungimui stacionariuosiuose įrenginiuose

EN 61535:2009/A1:2013

2022 m. vasario 3 d.

58.

EN 61557–9:2015

Žemosios įtampos skirstomųjų sistemų, kurių kintamoji įtampa neviršija 1 000 V, o nuolatinė įtampa 1 500 V, elektrinė sauga. Įranga apsauginėms priemonėms tikrinti, matuoti ar stebėti. 9 dalis. Įranga IT sistemų izoliacijos pažaidos vietoms nustatyti

2021 m. vasario 3 d.

59.

EN 61558–1:2005

Galios transformatorių, elektros maitinimo šaltinių, droselių ir panašių gaminių sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai

EN 61558–1:2005/A1:2009

EN 61558–1:2005/AC:2006

2022 m. vasario 3 d.

60.

EN 61851–1:2011

Elektrinių transporto priemonių laidžiojo įkrovimo sistema. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2022 m. vasario 3 d.

61.

EN 62026–3:2015

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. Valdiklio ir įtaiso sietuvai (CDIs). 3 dalis. DeviceNet

2021 m. vasario 3 d.

62.

EN 62035:2014

Išlydžio lempos (išskyrus liuminescencines lempas). Saugos reikalavimai

2022 m. vasario 3 d.

63.

EN 62275:2015

Kabelių tvarkymo sistemos. Elektrinių įrenginių kabelių apkabos

2022 m. vasario 3 d.

64.

EN 50178:1997

Elektroninių įrenginių naudojimas galios įrangoje