02017R2470 — LT — 16.04.2019 — 008.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2470

2017 m. gruodžio 20 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 351 2017.12.30, p. 72)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/460 2018 m. kovo 20 d.

  L 78

2

21.3.2018

 M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/461 2018 m. kovo 20 d.

  L 78

7

21.3.2018

 M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/462 2018 m. kovo 20 d.

  L 78

11

21.3.2018

 M4

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/469 2018 m. kovo 21 d.

  L 79

11

22.3.2018

 M5

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/991 2018 m. liepos 12 d.

  L 177

9

13.7.2018

 M6

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1011 2018 m. liepos 17 d.

  L 181

4

18.7.2018

 M7

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1018 2018 m. liepos 18 d.

  L 183

9

19.7.2018

 M8

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1032 2018 m. liepos 20 d.

  L 185

9

23.7.2018

►M9

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1023 2018 m. liepos 23 d.

  L 187

1

24.7.2018

►M10

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1122 2018 m. rugpjūčio 10 d.

  L 204

36

13.8.2018

►M11

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1123 2018 m. rugpjūčio 10 d.

  L 204

41

13.8.2018

►M12

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1132 2018 m. rugpjūčio 13 d.

  L 205

15

14.8.2018

►M13

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1133 2018 m. rugpjūčio 13 d.

  L 205

18

14.8.2018

►M14

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1293 2018 m. rugsėjo 26 d.

  L 243

2

27.9.2018

►M15

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1631 2018 m. spalio 30 d.

  L 272

17

31.10.2018

►M16

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1632 2018 m. spalio 30 d.

  L 272

23

31.10.2018

►M17

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1633 2018 m. spalio 30 d.

  L 272

29

31.10.2018

►M18

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1647 2018 m. spalio 31 d.

  L 274

51

5.11.2018

►M19

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1648 2018 m. spalio 29 d.

  L 275

1

6.11.2018

►M20

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1991 2018 m. gruodžio 13 d.

  L 320

22

17.12.2018

►M21

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2016 2018 m. gruodžio 18 d.

  L 323

1

19.12.2018

►M22

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2017 2018 m. gruodžio 18 d.

  L 323

4

19.12.2018

►M23

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/108 2019 m. sausio 24 d.

  L 23

4

25.1.2019

►M24

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/109 2019 m. sausio 24 d.

  L 23

7

25.1.2019

►M25

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/110 2019 m. sausio 24 d.

  L 23

11

25.1.2019

►M26

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/387 2019 m. kovo 11 d.

  L 70

17

12.3.2019

►M27

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/388 2019 m. kovo 11 d.

  L 70

21

12.3.2019

►M28

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/456 2019 m. kovo 20 d.

  L 79

13

21.3.2019

►M29

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/506 2019 m. kovo 26 d.

  L 85

11

27.3.2019
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2470

2017 m. gruodžio 20 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašas

Šiuo reglamentu nustatomas ir jo priede pateikiamas Sąjungos naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama pateikti rinkai Sąjungoje, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2015/2283 6 straipsnio 1 dalyje, sąrašas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M9
PRIEDAS

SĄJUNGOS NAUJŲ MAISTO PRODUKTŲ SĄRAŠAS

Sąrašo turinys

1. Sąjungos sąrašą sudaro 1 ir 2 lentelės.

2. 1 lentelėje yra išvardyti leidžiami naudoti nauji maisto produktai ir pateikta ši informacija:

1 skiltis.

:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

2 skiltis.

:

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos Ši skiltis padalyta į dvi dalis: nurodyta maisto produktų kategorija ir didžiausias leidžiamas kiekis

3 skiltis.

:

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

4 skiltis.

:

Kiti reikalavimai

3. 2 lentelėje yra pateiktos naujų maisto produktų specifikacijos ir ši informacija:

1 skiltis.

:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

2 skiltis.

:

Specifikacijos1 lentelė. Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Leidžiamas naudoti naujas maisto produktas

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

►M29  Duomenų apsauga ◄

N-acetil-D-neuramino rūgštis

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „N-acetil-D-neuramino rūgštis“

Maisto papildų, kurių sudėtyje yra N-acetil-D-neuramino rūgšties, etiketėje turi būti nurodyta, kad maisto papildo neturėtų vartoti kūdikiai, maži ir jaunesni nei 10 metų amžiaus vaikai, kurie per tą patį 24 valandų laikotarpį yra žindomi arba vartoja kitus maisto produktus, į kuriuos įdėta N-acetil-D-neuramino rūgšties.

 

 

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013 (1)

0,05 g/l paruošto mišinio

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams bei mažiems vaikams skirti maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

0,05 g/kg kietųjų maisto produktų

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai kūdikiams ir mažiems vaikams, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių kūdikių ir mažų vaikų, kuriems šie maisto produktai yra skirti, mitybos reikalavimų, tačiau bet kokiu atveju neviršijant didžiausio leidžiamo kiekio, nustatyto lentelėje atitinkamos kategorijos produktams.

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

0,2 g/l (gėrimų)

1,7 g/kg (batonėlių)

Maisto produktai, kurių etiketėje nurodyta, kad juose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 828/2014 (2) reikalavimus

1,25 g/kg

Nearomatizuoti pasterizuoto ir sterilizuoto (taip pat kaitinto UAT) pieno gaminiai

0,05 g/l

Nearomatizuoti rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai apdoroti, aromatizuoti rauginti pieno gaminiai, įskaitant termiškai apdorotus gaminius

0,05 g/l (gėrimų)

0,4 g/kg (kietųjų maisto produktų)

Pieno gaminių pakaitalai, įskaitant pakaitalus gėrimams balinti

0,05 g/l (gėrimų)

0,25 g/kg (kietųjų maisto produktų)

Javainių batonėliai

0,5 g/kg

Saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant

8,3 g/kg

Vaisių ir daržovių gėrimai

0,05 g/l

Aromatizuoti gėrimai

0,05 g/l

Rūšinė kava, arbata, žolelių ir vaisių užpilai, cikorija; arbata, žolelių ir vaisių užpilai bei cikorijos ekstraktai; užpilams paruošta arbata, augalai, vaisiai ir grūdai

0,2 g/kg

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB (3)

300 mg per dieną visiems vyresniems nei 10 metų vartotojams

55 mg per dieną kūdikiams

130 mg per dieną mažiems vaikams

250 mg per dieną 3–10 metų amžiaus vaikams

Džiovintas tikrojo baobabo (Adansonia digitata) vaisiaus minkštimas

Nenurodyta

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „tikrojo baobabo vaisių minkštimas“

 

 

Šliaužiančiosios vaisginos (Ajuga reptans) ekstraktas iš ląstelių kultūrų

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

 

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

Atitinka įprastą panašaus ekstrakto iš šliaužiančiosios vaisginos (Ajuga reptans) žydinčių antžeminių dalių naudojimo maisto papilduose būdą

L-alanil-L-glutaminas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

 

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

 

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, išskyrus maisto produktus kūdikiams ir mažiems vaikams

Gėrimai, skirti intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantys sportininkams

Mikrodumblių Ulkenia sp. aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias DHR kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „mikrodumblių Ulkenia sp. aliejus“

 

 

Grūdiniai gaminiai, duona, bandelės ir saldūs sausainiai

200 mg/100 g

Javainių batonėliai

500 mg/100 g

Nealkoholiniai gėrimai (įskaitant pieno gėrimus)

60 mg/100 ml

▼M25

Alanblekijų (Allanblackia) aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „alanblekijų (Allanblackia) aliejus“

 

 

Geltonieji tepieji riebalai ir grietininiai užtepai

30 g/100 g

Daržovių aliejaus (*) ir pieno mišiniai (priskiriami maisto produktų kategorijai „Pieno gaminių pakaitalai, įskaitant pakaitalus gėrimams balinti“)

30 g/100 g

(*)  Išskyrus alyvuogių aliejų ir alyvuogių išspaudų aliejų, kaip apibrėžta Rreglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo VIII dalyje.

▼M9

Didžiašakio alavijo (Aloe macroclada Baker) lapų ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

 

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

Atitinka įprastą panašaus gelio iš tikrojo alavijo (Aloe vera (L) Burm.) naudojimo maisto papilduose būdą

Krilių (Euphausia superba) taukai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas DHR ir EPR sumos kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „vėžiagyvių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstraktas“

 

 

Pieno gaminiai, išskyrus pieno gėrimus

200 mg/100 g arba sūrio produktams – 600 mg/100 g

Pieno gaminių pakaitalai, išskyrus gėrimus

200 mg/100 g arba sūrio produktų pakaitalams – 600 mg/100 g

Nealkoholiniai gėrimai

Pieno gėrimai

Pieno gaminių pakaitalų gėrimai

80 mg/100 ml

Tepieji riebalai ir padažai

600 mg/100 g

Maistiniai riebalai

360 mg/100 ml

Pusryčių dribsniai

500 mg/100 g

Grūdiniai gaminiai, duona, bandelės ir saldūs sausainiai

200 mg/100 g

Maistiniai batonėliai/javainių batonėliai

500 mg/100 g

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

3 000  mg per dieną visiems vartotojams

450 mg per dieną nėščioms ir žindančioms moterims

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, ir pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

250 mg patiekale

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams bei mažiems vaikams skirti maisto produktai, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 609/2013

200 mg/100 ml

Maistas, reikalingas intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantis sportininkams

Maisto produktai, kurių etiketėje nurodyta, kad juose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 828/2014 reikalavimus

Krilių (Euphausia superba) taukai, gausūs fosfolipidų

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas DHR ir EPR sumos kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „vėžiagyvių krilių (Euphausia superba) lipidų ekstraktas“

 

 

Pieno gaminiai, išskyrus pieno gėrimus

200 mg/100 g arba sūrio produktams – 600 mg/100 g

Pieno gaminių pakaitalai, išskyrus gėrimus

200 mg/100 g arba sūrio produktų pakaitalams – 600 mg/100 g

Nealkoholiniai gėrimai

Pieno gėrimai

Pieno gaminių pakaitalų gėrimai

80 mg/100 ml

Tepieji riebalai ir padažai

600 mg/100 g

Maistiniai riebalai

360 mg/100 ml

Pusryčių dribsniai

500 mg/100 g

Grūdiniai gaminiai, duona, bandelės ir saldūs sausainiai

200 mg/100 g

Maistiniai batonėliai/javainių batonėliai

500 mg/100 g

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

3 000  mg per dieną visiems vartotojams

450 mg per dieną nėščioms ir žindančioms moterims

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, ir pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

250 mg patiekale

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams bei mažiems vaikams skirti maisto produktai, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 609/2013

200 mg/100 ml

Maistas, reikalingas intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantis sportininkams

Maisto produktai, kurių etiketėje nurodyta, kad juose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 828/2014 reikalavimus

Daug arachidono rūgšties turintis Mortierella alpina aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „aliejus iš Mortierella alpina“ arba „Mortierella alpina aliejus“

 

 

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 609/2013

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai neišnešiotiems kūdikiams, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 609/2013

Argano (Argania spinosa) aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „argano aliejus“, o jeigu aliejus naudojamas kaip pagardas, etiketėje nurodoma „tik pagardams skirtas aliejus“

 

 

Kaip pagardai

Nenurodyta

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

Atitinka įprastą aliejaus naudojimo maisto produktuose būdą

Iš dumblių Haematococcus pluvialis gautas dervingasis aliejus, kuriame daug astaksantino

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „astaksantinas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

40–80 mg dervingojo aliejaus per dieną, tai reiškia ≤ 8 mg astaksantino per dieną

Baziliko (Ocimum basilicum) sėklos

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

 

 

 

Vaisių sultys ir vaisių bei daržovių sulčių mišiniai

3 g/200 ml, kai pridedama sveikų baziliko (Ocimum basilicum) sėklų

Fermentuotų juodųjų pupelių ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „fermentuotų juodųjų (sojos) pupelių ekstraktas“ arba „fermentuotų sojų ekstraktas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

4,5 g per dieną

Galvijų laktoferinas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „iš karvės pieno gautas laktoferinas“

 

 

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai (gatavi), kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

100 mg/100 ml

Pieniški maisto produktai mažiems vaikams (gatavi)

200 mg/100 g

Perdirbti grūdiniai maisto produktai (kieto pavidalo)

670 mg/100 g

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Priklausomai nuo asmens poreikių iki 3 g per dieną

Pieno gėrimai

200 mg/100 g

Gėrimams ruošti skirti miltelių mišiniai, kuriuose pieno miltelių daugiausia (gatavi)

330 mg/100 g

Rauginto pieno gėrimai (įskaitant jogurto gėrimus)

50 mg/100 g

Nealkoholiniai gėrimai

120 mg/100 g

Jogurtiniai gaminiai

80 mg/100 g

Sūrio gaminiai

2 000  mg/100 g

Valgomieji ledai

130 mg/100 g

Tortai ir pyragai

1 000  mg/100 g

Saldainiai

750 mg/100 g

Kramtomoji guma

3 000  mg/100 g

▼M16

Galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatas“.

Maisto papildų, kurių sudėtyje yra galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliato, etiketėje nurodoma:

„Šio maisto papildo neturėtų vartoti jaunesni kaip trejų/aštuoniolikos (*) metų vaikai/paaugliai.“

(*)  Priklausomai nuo amžiaus grupės, kuriai skirtas maisto papildas.

 

Leidimas naudoti suteiktas 2018 m. lapkričio 20 d. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėjas: „Armor Protéines S.A.S.“, 19 bis, rue de la Libération 35460 Saint-Brice-en-Coglès, Prancūzija. Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatą leidžiama tik bendrovei „Armor Protéines S.A.S.“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesiremdami nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų bendrovės „Armor Protéines S.A.S.“ leidimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2023 m. lapkričio 20 d.

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

30 mg/100 g (milteliai)

3,9 mg/100 ml (regeneruoti)

Tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

30 mg/100 g (milteliai)

4,2 mg/100 ml (regeneruoti)

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

300 mg per dieną

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

58 mg per dieną mažiems vaikams

380 mg per dieną 3–18 metų vaikams ir paaugliams

610 mg per dieną suaugusiesiems

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

58 mg per dieną mažiems vaikams

250 mg per dieną 3–18 vaikams ir paaugliams

610 mg per dieną suaugusiesiems

▼M9

Akmengrūdžio (Buglossoides arvensis) sėklų aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas stearidono rūgšties (STR) kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „rafinuotas akmengrūdžio (Buglossoides) aliejus“

 

 

Pieno gaminiai ir pieno gaminių pakaitalai

250 mg/100 g

75 mg/100 g gėrimuose

Sūriai ir sūrio gaminiai

750 mg/100 g

Sviestas ir kitos riebalų ir aliejų emulsijos, įskaitant tepiuosius pieno riebalus (išskyrus skirtus virti ar kepti)

750 mg/100 g

Pusryčių dribsniai

625 mg/100 g

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, išskyrus maisto papildus kūdikiams ir mažiems vaikams

500 mg per dieną

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, išskyrus specialiosios medicininės paskirties maisto produktus kūdikiams ir mažiems vaikams

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, ir pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

250 mg patiekale

Vėžiagyvių Calanus finmarchicus aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „vėžiagyvių Calanus finmarchicus aliejus“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

2,3 g per dieną

Kramtomosios gumos pagrindas (monometoksipolietilenglikolis)

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „kramtomosios gumos pagrindas (1,3-butadienas, 2-metil-homopolimeras, maleinizuotas, esteriai su polietilenglikolio monometilo eteriu)“ arba „kramtomosios gumos pagrindas (įskaitant CAS Nr. 1246080–53–4)“

 

 

Kramtomoji guma

8  %

Kramtomosios gumos pagrindas (metilo vinilo eterio ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras)

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „kramtomosios gumos pagrindindas (įskaitant metilo vinilo eterio ir maleino rūgšties anhidrido kopolimerą)“ arba „gumos pagrindindas (įskaitant CAS Nr. 9011–16–9)“

 

 

Kramtomoji guma

2  %

Ispaninio šalavijo (Salvia hispanica) aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „ispaninio šalavijo (Salvia hispanica) aliejus“

 

 

Riebalai ir aliejai

10  %

Grynas ispaninio šalavijo aliejus

2 g per dieną

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

2 g per dieną

Ispaninio šalavijo (Salvia hispanica) sėklos

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „ispaninio šalavijo (Salvia hispanica) sėklos“.

2.  Fasuotos ispaninio šalavijo (Salvia hispanica) sėklos turi būti papildomai ženklinamos, siekiant informuoti vartotoją, kad rekomenduojama paros norma yra ne daugiau kaip 15 g.

 

 

Duonos produktai

5 % (sveikų ispaninio šalavijo sėklų arba jų rupių miltų)

Kepiniai

10 % sveikų ispaninio šalavijo sėklų

Pusryčių dribsniai

10 % sveikų ispaninio šalavijo sėklų

Vaisių, riešutų ir sėklų mišiniai

10 % sveikų ispaninio šalavijo sėklų

Vaisių sultys ir vaisių bei daržovių sulčių mišiniai

15 g per dieną, kai pridedama ispaninio šalavijo sėklų (sveikų, trintų arba jų rupių miltų)

Fasuotos ispaninio šalavijo sėklos

15 g per dieną sveikų ispaninio šalavijo sėklų

Vaisiniai užtepai

1 % sveikų ispaninio šalavijo sėklų

Jogurtas

1,3 g sveikų ispaninio šalavijo sėklų 100 g jogurto ar 4,3 g ispaninio šalavijo sėklų 330 g jogurto (porcija)

Sterilizuoti gatavi javų grūdų, javams prilyginamų grūdų ir (arba) ankštinių augalų patiekalai

5 % sveikų ispaninio šalavijo sėklų

Aspergillus niger chitingliukanas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Aspergillus niger chitingliukanas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

5 g per dieną

Iš tikrosios pinties (Fomes fomentarius) gautas chitingliukano kompleksas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „iš tikrosios pinties (Fomes fomentarius) gautas chitingliukanas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

5 g per dieną

Iš dvisporio pievagrybio (Agaricus bisporus) ir juodojo galvenio (Aspergillus niger) ekstrahuotas chitozanas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „iš dvisporio pievagrybio (Agaricus bisporus) ekstrahuotas chitozanas“ arba „iš juodojo galvenio (Aspergillus niger) ekstrahuotas chitozanas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

Atitinka įprastą iš vėžiagyvių gauto chitozano naudojimo maisto papilduose būdą

Chondroitino sulfatas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „chondroitino sulfatas, gautas mikrobinės fermentacijos ir sulfatavimo būdu“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, skirti suaugusiesiems (išskyrus nėščias ir žindančias moteris)

1 200  mg per dieną

Chromo pikolinatas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas bendras chromo kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „chromo pikolinatas“

 

 

Maisto produktai, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 609/2013

250 μg per dieną

Maisto produktai, papildyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 (4)

Švitrūnas (Cistus incanus L. Pandalis herb)

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „švitrūnas (Cistus incanus L. Pandalis herb)“

 

 

Žolelių užpilai

Numatoma paros dozė: 3 g žolelių per dieną (2 puodeliai per dieną)

Citikolinas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „citikolinas“

2.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra citikolino, etiketėse turi būti nurodyta, kad produktas nėra skirtas vartoti vaikams

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

500 mg per dieną

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

250 mg vienoje porcijoje ir ne daugiau kaip 1 000  mg didžiausios leidžiamosios paros dozės

Clostridium butyricum

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)“ arba „Clostridium butyricum (CBM 588)“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

1,35 × 108 KSV per dieną

▼M29

D-ribozė

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „D-ribozė“.

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra D-ribozės, etiketėje turi būti nurodyta, kad maisto produktai neturėtų būti vartojami, jei tą pačią dieną vartojami maisto papildai, kurių sudėtyje yra D-ribozės.

 

Leidimas naudoti suteiktas 2019 m. balandžio 16 d. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėjas: „Bioenergy Life Science, Inc.“, 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, JAV. Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą D-ribozę leidžiama tik „Bioenergy Life Science, Inc.“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesiremdami nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų „Bioenergy Life Science, Inc.“ sutikimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2024 m. balandžio 16 d.

Javainių batonėliai

0,20 g/100 g

Smulkūs konditerijos kepiniai

0,31 g/100 g

Šokoladiniai konditerijos gaminiai (išskyrus šokoladinius batonėlius)

0,17 g/100 g

Pieno gėrimai (išskyrus salyklinius gėrimus ir pieno kokteilius)

0,08 g/100 g

Gėrimai, skirti intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantys sportininkams, izotoniniai ir energetiniai gėrimai

0,80 g/100 g

Batonėliai, skirti intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantys sportininkams

3,3 g/100 g

Pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti (geriami)“

0,13 g/100 g

Pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti (batonėliai)

3,30 g/100 g

Konditerijos gaminiai

0,20 g/100 g

Arbata ir žolelių užpilai (miltelių pavidalo, kuriuos prieš vartojant reikia paruošti)

0,23 g/100 g

▼M9

Beriebalių kakavos miltelių ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Vartotojams turi būti nurodyta per dieną suvartoti ne daugiau kaip 600 mg polifenolių; tai prilygsta 1,1 g beriebalių kakavos miltelių ekstrakto

 

 

Maistiniai batonėliai

1 g per dieną ir 300 mg polifenolių prilygsta ne daugiau kaip 550 mg beriebalių kakavos miltelių ekstrakto vienoje maisto produkto arba maisto papildo porcijoje

Pieno gėrimai

Kiti maisto produktai (įskaitant maisto papildus, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB), kurie jau įsitvirtino kaip funkcinių sudedamųjų dalių nešikliai ir paprastai siūlomi vartoti sveikata besidomintiems suaugusiesiems

Liesas kakavos ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Vartotojams turi būti nurodyta per dieną suvartoti ne daugiau kaip 600 mg kakavos flavanolių

 

 

Maisto produktai, įskaitant maisto papildus, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

730 mg vienoje porcijoje ir apie 1,2 g per dieną

Blakinės kalendros (Coriandrum sativum) sėklų aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „blakinės kalendros sėklų aliejus“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

600 mg per dieną

▼M15

Spanguolių ekstrakto milteliai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Spanguolių ekstrakto milteliai“

 

Leidimas naudoti suteiktas 2018 m. lapkričio 20 d. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėjas: „Ocean Spray Cranberries Inc.“, One Ocean Spray DRIVE Lakeville-Middleboro, MA, 02349, JAV.

Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą spanguolių ekstrakto miltelius leidžiama tik „Ocean Spray Cranberries Inc.“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesiremdami nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų „Ocean Spray Cranberries Inc.“ leidimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2023 m. lapkričio 20 d.

Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai, skirti suaugusiesiems

350 mg per dieną

▼M9

Džiovinti plunksnalapės gudobelės (Crataegus pinnatifida) vaisiai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „džiovinti plunksnalapės gudobelės (Crataegus pinnatifida) vaisiai“

 

 

Žolelių užpilai

Atitinka įprastą glotniosios gudobelės (Crataegus laevigata) naudojimo maisto produktuose būdą

Džemai ir drebučiai pagal Direktyvą 2001/113/EB (5)

Kompotai

ALFA-ciklodekstrinas

Nenurodyta

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „alfa-ciklodekstrinas“ arba „α-ciklodekstrinas“

 

 

Gama-ciklodekstrinas

Nenurodyta

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „gama-ciklodekstrinas“ arba „γ-ciklodekstrinas“

 

 

▼M21

Laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) kruopos

(Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Nenurodyta

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „pirštuočių (Digitaria exilis) kruopos“

 

 

▼M9

Dekstrano preparatas, pagamintas naudojant Leuconostoc mesenteroides

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „dekstranas“

 

 

Grūdiniai gaminiai

5  %

Augalinės kilmės diacilglicerolio aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „augalinės kilmės diacilglicerolio aliejus (ne mažiau kaip 80 % diacilglicerolių)“

 

 

Kepimo aliejus

 

Tepieji riebalai

Salotų užpilai

Majonezas

Pakaitinis maisto produktas svoriui kontroliuoti (geriamas)

Grūdiniai gaminiai

Jogurto gaminiai

Dihidrokapsiatas (DHK)

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „dihidrokapsiatas“

2.  Maisto papildų, kurių sudėtyje yra sintetinio dihidrokapsiato, etiketėje bus nurodyta „neskirtas vaikams iki 4.5 metų“

 

 

Javainių batonėliai

9 mg/100 g

Sausainiai ir traškučiai

9 mg/100 g

Ryžių užkandžiai

12 mg/100 g

Gazuoti gėrimai, skiedžiamieji gėrimai, vaisių sulčių gėrimai

1,5 mg/100 ml

Daržovių gėrimai

2 mg/100 ml

Kavos gėrimai, arbatos gėrimai

1,5 mg/100 ml

Negazuotas aromatizuotas vanduo

1 mg/100 ml

Apvirta avižinių kruopų košė

2,5 mg/100 g

Kiti javai

4,5 mg/100 g

Valgomieji ledai, pieno desertai

4 mg/100 g

Pudingo mišiniai (gatavi)

2 mg/100 g

Jogurtiniai gaminiai

2 mg/100 g

Šokoladiniai konditerijos gaminiai

7,5 mg/100 g

Kieti saldainiai

27 mg/100 g

Becukrė guma

115 mg/100 g

Pieno/grietinėlės pakaitalai

40 mg/100 g

Saldikliai

200 mg/100 g

Sriubos (gatavos)

1,1 mg/100 g

Salotų užpilai

16 mg/100 g

Augaliniai baltymai

5 mg/100 g

Gatavi patiekalai

3 mg patiekale

Pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

3 mg patiekale

Pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti (geriami)

1 mg/100 ml

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

3 mg per kartą

9 mg per dieną

Nealkoholiniams gėrimams ruošti skirti miltelių mišiniai

14,5 mg/kg prilygsta 1,5 mg/100 ml

▼M13

Džiovintos antžeminės smulkiažiedžių hudijų (Hoodia parviflora) dalys

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Džiovintos antžeminės smulkiažiedžių hudijų (Hoodia parviflora) dalys“

 

Leidimas naudoti suteiktas 2018 m. rugsėjo 3 d. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, saugomais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėjas: „Desert Labs, Ltd.“, Kibbutz Yotvata, 88820 Izraelis

Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą džiovintas antžemines smulkiažiedžių hudijų (Hoodia parviflora) dalis leidžiama tik „Desert Labs, Ltd.“, nebent kitas pareiškėjas gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesiremdamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, saugomais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį arba gauna „Desert Labs, Ltd.“ leidimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2023 m. rugsėjo 3 d.

Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai, skirti suaugusiesiems

9,4 mg per dieną

▼M9

Sausasis citrininės aloyzijos (Lippia citriodora) ekstraktas iš ląstelių kultūrų

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „sausasis citrininės aloyzijos (Lippia citriodora) ekstraktas iš ląstelių kultūrų HTN®Vb“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

Atitinka įprastą panašaus citrininės aloyzijos (Lippia citriodora) lapų ekstrakto naudojimo maisto papilduose būdą

Siauralapės ežiuolės (Echinacea angustifolia) ekstraktas iš ląstelių kultūrų

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

 

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

Atitinka įprastą panašaus siaurialapės ežiuolės (Echinacea angustifolia) šaknų ekstrakto naudojimo maisto papilduose būdą

Rausvažiedės ežiuolės (Echinacea purpurea) ekstraktas iš ląstelių kultūrų

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „sausasis rausvažiedės ežiuolės (Echinacea purpurea) ekstraktas iš ląstelių kultūrų HTN®Vb“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

Atitinka įprastą panašaus rausvažiedės ežiuolės (Echinacea purpurea) gėlės žiedo žiedelio ekstrakto naudojimo maisto papilduose būdą

Gyslotinio ežeinio (Echium plantagineum) aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas stearidono rūgšties (STR) kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „rafinuotas ežeinio aliejus“

 

 

Pieno gaminiai ir geriamieji jogurto gaminiai, pateikiami kaip viena porcija

250 mg/100 g 75 mg/100 g gėrimuose

Sūrio gaminiai

750 mg/100 g

Tepieji riebalai ir padažai

750 mg/100 g

Pusryčių dribsniai

625 mg/100 g

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

500 mg per dieną

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, ir pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

250 mg patiekale

▼M18

Kiaušinių membranų hidrolizatas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Kiaušinių membranų hidrolizatas“

 

Leidimas naudoti suteiktas 2018 m. lapkričio 25 d. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėjas: „Biova, LLC“, 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa, JAV. Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą kiaušinių membranų hidrolizatą leidžiama tik bendrovei „Biova, LLC“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesinaudodami nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų „Biova, LLC“ sutikimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2023 m. lapkričio 25 d.

Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai, skirti visiems suaugusiems vartotojams

450 mg per dieną

▼M9

Epigalokatechingalatas – išgrynintas kininio arbatmedžio (Camellia sinensis) lapų ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Etiketėje turi būti nurodyta, kad vartotojai per dieną turėtų suvartoti ne daugiau kaip 300 mg ekstrakto

 

 

Maisto produktai, įskaitant maisto papildus, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

150 mg ekstrakto vienoje maisto produkto arba maisto papildo porcijoje

L-ergotioneinas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „L-ergotioneinas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

30 mg per dieną visiems vartotojams (išskyrus nėščias ir žindančias moteris)

20 mg per dieną vyresniems nei 3 metų vaikams

Geležies natrio etilendiamino tetraacto rūgšties druska

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis (bevandenės etilendiamino tetraacto rūgšties druskos)

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „geležies natrio EDTA“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

18 mg per dieną (vaikams)

75 mg per dieną (suaugusiesiems)

Maisto produktai, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 609/2013

12 mg/100 g

Maisto produktai, papildyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1925/2006

Geležies amonio fosfatas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „geležies amonio fosfatas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

Turi būti naudojamas pagal Direktyvą 2002/46/EB, Reglamentą (ES) Nr. 609/2013 ir (arba) Reglamentą (EB) Nr. 1925/2006

Maisto produktai, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 609/2013

Maisto produktai, papildyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1925/2006

Žuvų (Sardinops sagax) peptidai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas žuvų peptidų produkto kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „žuvų (Sardinops sagax) peptidai“

 

 

Jogurtiniai maisto produktai, jogurto gėrimai, rauginti pieno gaminiai ir pieno milteliai

0,48 g/100 g (gatavi)

Aromatizuotas vanduo ir daržovių gėrimai

0,3 g/100 g (gatavi)

Pusryčių dribsniai

2 g/100 g

Sriubos, troškiniai ir sriubų milteliai

0,3 g/100 g (gatavi)

Flavonoidai iš Glycyrrhiza glabra

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas paprastojo saldymedžio (Glycyrrhiza glabra) flavonoidų kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „flavonoidai iš Glycyrrhiza glabra L.“

2.  Ženklinant maisto produktus, į kuriuos pridėta produkto kaip naujos maisto sudedamosios dalies, turi būti nurodyta, kad:

a)  produkto neturėtų vartoti nėščios ir žindančios moterys, vaikai ir jauni paaugliai, ir

b)  receptinius vaistus vartojantys žmonės turėtų produktą vartoti tik prižiūrimi gydytojo;

c)  per parą turėtų būti suvartojama ne daugiau kaip 120 mg flavonoidų.

3.  Flavonoidų kiekis galutiniame produkte nurodomas maisto produkto, kurio sudėtyje yra šios medžiagos, etiketėje.

Gėrimai, kurių sudėtyje yra flavonoidų, tiekiami galutiniam vartotojui tik vienos porcijos pakuotėmis.

 

Pieno gėrimai

120 mg per dieną

Jogurtiniai gėrimai

Vaisių ar daržovių gėrimai

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

120 mg per dieną

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

120 mg per dieną

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

120 mg per dieną

Iš pūslėtųjų guveinių (Fucus vesiculosus) ekstrahuotas fukoidanas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „iš pūslėtųjų guveinių (Fucus vesiculosus) ekstrahuotas fukoidanas“

 

 

Maisto produktai, įskaitant maisto papildus, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, skirti visiems vartotojams

250 mg per dieną

Iš jūrinių dumblių (Undaria pinnatifida) ekstrahuotas fukoidanas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „iš jūrinių dumblių (Undaria pinnatifida) ekstrahuotas fukoidanas“

 

 

Maisto produktai, įskaitant maisto papildus, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, skirti visiems vartotojams

250 mg per dieną

2′-fukozillaktozė

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „2′-fukozillaktozė“.

2.  Maisto papildų, kurių sudėtyje yra 2′-fukozillaktozės, etiketėje turi būti nurodyta, kad papildai neturėtų būti vartojami, jei tą pačią dieną vartojami maisto produktai, į kuriuos pridėta 2′-fukozillaktozės.

3.  Mažiems vaikams skirtų maisto papildų, kurių sudėtyje yra 2′-fukozillaktozės, etiketėje turi būti nurodyta, kad papildai neturėtų būti vartojami, jei tą pačią dieną vaikas žindomas arba vartojami kiti maisto produktai, į kuriuos pridėta 2′-fukozillaktozės.

 

 

Nearomatizuoti pasterizuoto ir sterilizuoto (taip pat kaitinto UAT) pieno gaminiai

1,2 g/l

Nearomatizuoti rauginti pieno gaminiai

1,2 g litre gėrimo

19,2 g kilograme produkto, išskyrus gėrimus

Aromatizuoti rauginti pieno gaminiai, įskaitant termiškai apdorotus gaminius

1,2 g litre gėrimo

19,2 g kilograme produkto, išskyrus gėrimus

Pieno gaminių pakaitalai, įskaitant pakaitalus gėrimams balinti

1,2 g litre gėrimo

12 g kilograme produkto, išskyrus gėrimus

400 g kilograme pieno pakaitalo

Javainių batonėliai

12 g/kg

Saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant

200 g/kg

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

1,2 g/l produkto, dedama atskirai arba kartu su ne daugiau kaip 0,6 g/l lakto-N-neotetraozės, kai santykis galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas, yra 2:1

Tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

1,2 g/l produkto, dedama atskirai arba kartu su ne daugiau kaip 0,6 g/l lakto-N-neotetraozės, kai santykis galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas, yra 2:1

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams bei mažiems vaikams skirti maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

12 g kilograme produkto, išskyrus gėrimus

1,2 g/l skysto gatavo produkto, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas

Mažiems vaikams skirti pieno gėrimai ir panašūs gaminiai

1,2 g/l pieno gėrimo ir panašaus produkto, dedama atskirai arba kartu su ne daugiau kaip 0,6 g lakto-N-neotetraozės, kai santykis galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas, yra 2:1

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

4,8 g litre gėrimo

40 g kilograme batonėlių

Duonos ir tešlos gaminiai, prie kurių pridėtas užrašas apie tai, kad juose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 828/2014 reikalavimus

60 g/kg

Aromatizuoti gėrimai

1,2 g/l

Kava, arbata (išskyrus juodąją arbatą), žolelių ir vaisių užpilai, cikorija; arbata, žolelių ir vaisių užpilai bei cikorijos ekstraktai; užpilams paruošta arbata, augalai, vaisiai ir grūdai bei šių produktų mišiniai ir tirpūs mišiniai

9,6 g/l – didžiausias leidžiamas kiekis taikomas gataviems produktams

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, išskyrus kūdikiams skirtus maisto papildus

3,0 g per dieną visiems vartotojams

1,2 g per dieną mažiems vaikams

Galaktooligosacharidas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis (išreikštas galaktooligosacharidų kiekiu (kg) galutinio maisto produkto kilograme)

 

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

0,333

Pienas

0,020

Pieno gėrimai

0,030

Pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti (geriami)

0,020

Pieno gaminių pakaitalų gėrimai

0,020

Jogurtas

0,033

Pieniški desertai

0,043

Užšaldyti pieno desertai

0,043

Vaisių gėrimai ir energiniai gėrimai

0,021

Pakaitiniai kūdikių maisto produktai (gėrimai)

0,012

Kūdikiams skirtos sultys

0,025

Kūdikiams skirti jogurto gėrimai

0,024

Kūdikiams skirti desertai

0,027

Kūdikiams skirti užkandžiai

0,143

Kūdikiams skirti dribsniai

0,027

Gėrimai, skirti intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantys sportininkams

0,013

Sultys

0,021

Vaisių pyragų įdarai

0,059

Vaisių gaminiai

0,125

Batonėliai

0,125

Grūdai

0,125

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

0,008

Gliukozamino HCl

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

 

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

Atitinka įprastą iš jūrinių bestuburių gauto gliukozamino naudojimo maisto produktuose būdą

Maisto produktai, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 609/2013

 

Pakaitinis maisto produktas svoriui kontroliuoti

Maistas, reikalingas intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantis sportininkams

Maisto produktai, kurių etiketėje nurodyta, kad juose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 828/2014 reikalavimus

Gliukozamino sulfato KCl

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

 

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

Atitinka įprastą iš jūrinių bestuburių gauto gliukozamino naudojimo maisto produktuose būdą

Gliukozamino sulfato NaCl

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

 

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

Atitinka įprastą iš jūrinių bestuburių gauto gliukozamino naudojimo maisto produktuose būdą

Pupenių derva

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „pupenių derva“.

2.  Maisto produktų, kuriuose yra pupenių dervos, etiketėje turi būti aiškiai ir matomai nurodyta, kad dėl pupenių dervos naudojimo jaunesniems nei 8 metų vaikams gali sutrikti virškinimas.

Pavyzdžiui, „Nesaikingai vartojant šį produktą gali sutrikti virškinimas, ypač jaunesniems nei 8 metų vaikams“.

3.  Kai dviejų skyrių pakuotėje pateikiami pieno gaminiai ir dribsniai, vartojimo nurodymuose turi būti aiškiai parašyta, kad prieš vartojimą dribsnius ir pieno gaminįbūtina sumaišyti, siekiant atsižvelgti į tai, jog gali kilti virškinamojo trakto nepraeinamumo rizika.

 

 

Švieži pieno gaminiai, tokie kaip jogurtas, raugintas pienas, šviežias sūris ir kiti pieniški desertai

1,5 g/100 g

Skystieji maisto produktai iš vaisių ar daržovių (tirštieji vaisių ar daržovių kokteiliai)

1,8 g/100 g

Vaisių ar daržovių kompotai

3,25 g/100 g

Dribsniai, prie kurių pridedamas pieno gaminys, dviejų skyrių pakuotėje

10 g/100 g dribsnių

Pridedamame pieno gaminyje nėra

1 g/100 g gatavo produkto

Termiškai apdoroti pieno gaminiai, fermentuoti Bacteroides xylanisolvens

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

 

 

 

Rauginto pieno gaminiai (skysti, pusiau skysti ir purškiamuoju džiovinimu pagaminti milteliai)

 

Hidroksitirozolis

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „hidroksitirozolis“.

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra hidroksitirozolio, etiketėje nurodoma tokia informacija:

a)  šis maisto produktas neturėtų būti skirtas vartoti jaunesniems nei trijų metų amžiaus vaikams, nėščioms ir žindančioms moterims;

b)  šis maisto produktas neturėtų būti naudojamas virti arba kepti.

 

 

Žuvų taukai ir daržovių aliejai (išskyrus alyvuogių aliejų ir alyvuogių išspaudų aliejų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (6) VII priedo VIII dalyje), tokio pavidalo teikiami rinkai

0,215 g/kg

Tepieji riebalai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo VII dalyje, tokio pavidalo teikiami rinkai

0,175 g/kg

Ledo struktūrą keičiantis III tipo HPLC 12 baltymas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „ledo struktūrą keičiantis baltymas“

 

 

Valgomieji ledai

0,01  %

Vandeninis džiovintų svaigiojo bugienio (Ilex guayusa) lapų ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „džiovintų svaigiojo bugienio(Ilex guayusa) lapų ekstraktas“

 

 

Žolelių užpilai

Atitinka įprastą panašaus vandeninio džiovintų paragvajinio bugienio (Ilex paraguariensis) lapų ekstrakto naudojimo žolelių užpiluose ir maisto papilduose būdą

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

Izomaltooligosacharidas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „izomaltooligosacharidas“.

2.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra nauja sudedamoji dalis, etiketėje turi būti nurodyta „gliukozės šaltinis“.

 

 

Sumažintos energinės vertės gaivieji gėrimai

6,5  %

Energiniai gėrimai

5,0  %

Maistas, reikalingas intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantis sportininkams (įskaitant izotoninius gėrimus)

6,5  %

Vaisių sultys

5  %

Perdirbtos daržovės ir daržovių sultys

5  %

Kiti gaivieji gėrimai

5  %

Javainių batonėliai

10  %

Sausainiai

20  %

Pusryčių dribsnių batonėliai

25  %

Kieti saldainiai

97  %

Minkšti saldainiai/Šokoladiniai batonėliai

25  %

Pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti (batonėliai arba pieniški)

20  %

Izomaltuliozė

Nenurodyta

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „izomaltuliozė“.

2.  Prie naujo maisto produkto pavadinimo etiketėje turi būti pateikiama nuoroda, kad „izomaltuliozė sudaryta iš gliukozės ir fruktozės“.

 

 

▼M14

Laktitolis

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto papildų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „laktitolis“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB (kapsulių, tablečių ar miltelių pavidalo), skirti suaugusiesiems

20 g per dieną

▼M9

Lakto-N-neotetraozė

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „lakto-N-neotetraozė“.

2.  Maisto papildų, kurių sudėtyje yra lakto-N-neotetraozės, etiketėje turi būti nurodyta, kad papildai neturėtų būti vartojami, jei tą pačią dieną vartojami maisto produktai, į kuriuos pridėta lakto-N-neotetraozės.

3.  Mažiems vaikams skirtų maisto papildų, kurių sudėtyje yra lakto-N-neotetraozės, etiketėje turi būti nurodyta, kad papildai neturėtų būti vartojami, jei tą pačią dieną vaikas žindomas arba vartojami kiti maisto produktai, į kuriuos pridėta lakto-N-neotetraozės.

 

 

Nearomatizuoti pasterizuoto ir sterilizuoto (taip pat kaitinto UAT) pieno gaminiai

0,6 g/l

Nearomatizuoti rauginti pieno gaminiai

0,6 g litre gėrimo

9,6 g kilograme produkto, išskyrus gėrimus

Aromatizuoti rauginti pieno gaminiai, įskaitant termiškai apdorotus gaminius

0,6 g litre gėrimo

9,6 g kilograme produkto, išskyrus gėrimus

Pieno gaminių pakaitalai, įskaitant pakaitalus gėrimams balinti

0,6 g litre gėrimo

6 g kilograme produkto, išskyrus gėrimus

200 g kilograme pieno pakaitalo

Javainių batonėliai

6 g/kg

Saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant

100 g/kg

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

0,6 g/l kartu su 1,2 g/l 2′-fukozillaktozės, kurių santykis galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas, yra 1:2

Tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

0,6 g/l kartu su 1,2 g/l 2′-fukozillaktozės, kurių santykis galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas, yra 1:2

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams bei mažiems vaikams skirti maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

6 g kilograme produkto, išskyrus gėrimus

0,6 g/l skysto gatavo produkto, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas

Mažiems vaikams skirti pieno gėrimai ir panašūs gaminiai

0,6 g/l pieno gėrimuose ir panašiuose produktuose, dedama atskirai arba kartu su 2′-fukozillaktoze, kurių santykis galutiniame vartoti paruoštame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas, yra 1:2

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

2,4 g litre gėrimo

20 g kilograme batonėlių

Duonos ir tešlos gaminiai, prie kurių pridėtas užrašas apie tai, kad juose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 828/2014 reikalavimus

30 g/kg

Aromatizuoti gėrimai

0,6 g/l

Kava, arbata (išskyrus juodąją arbatą), žolelių ir vaisių užpilai, cikorija; arbata, žolelių ir vaisių užpilai bei cikorijos ekstraktai; užpilams paruošta arbata, augalai, vaisiai ir grūdai bei šių produktų mišiniai ir tirpūs mišiniai

4,8 g/l – didžiausias leidžiamas kiekis taikomas gataviems produktams

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, išskyrus kūdikiams skirtus maisto papildus

1,5 g per dieną visiems vartotojams

0,6 g per dieną mažiems vaikams

▼M20

Sausmedžio (Lonicera caerulea L.) uogos (haskap)

(Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Nenurodyta

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „sausmedžio (Lonicera caerulea L.) uogos“

 

 

▼M9

Mėlynžiedės liucernos (Medicago sativa) lapų ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „mėlynžiedės liucernos (Medicago sativa) baltymas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

10 g per dieną

Likopenas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „likopenas“

 

 

Vaisių ir (arba) daržovių sulčių gėrimai (įskaitant koncentratus)

2,5 mg/100 g

Gėrimai, skirti intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantys sportininkams

2,5 mg/100 g

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, ir pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

8 mg patiekale

Pusryčių dribsniai

5 mg/100 g

Riebalai ir padažai

10 mg/100 g

Sriubos, išskyrus pomidorų

1 mg/100 g

Duona (įskaitant traškią duoną)

3 mg/100 g

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

15 mg per dieną

Likopenas, gautas iš grybo Blakeslea trispora

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „likopenas“

 

 

Vaisių ir (arba) daržovių sulčių gėrimai (įskaitant koncentratus)

2,5 mg/100 g

Gėrimai, skirti intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantys sportininkams

2,5 mg/100 g

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, ir pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

8 mg patiekale

Pusryčių dribsniai

5 mg/100 g

Riebalai ir padažai

10 mg/100 g

Sriubos, išskyrus pomidorų

1 mg/100 g

Duona (įskaitant traškią duoną)

3 mg/100 g

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

15 mg per dieną

Likopenas iš pomidorų

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „likopenas“

 

 

Vaisių ir (arba) daržovių sulčių gėrimai (įskaitant koncentratus)

2,5 mg/100 g

Gėrimai, skirti intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantys sportininkams

2,5 mg/100 g

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, ir pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

8 mg patiekale

Pusryčių dribsniai

5 mg/100 g

Riebalai ir padažai

10 mg/100 g

Sriubos, išskyrus pomidorų

1 mg/100 g

Duona (įskaitant traškią duoną)

3 mg/100 g

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

15 mg per dieną

Likopeno dervingasis aliejus iš pomidorų

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas likopeno kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „likopeno dervingasis aliejus iš pomidorų“

 

 

Vaisių ir (arba) daržovių sulčių gėrimai (įskaitant koncentratus)

2,5 mg/100 g

Gėrimai, skirti intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantys sportininkams

2,5 mg/100 g

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, ir pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

8 mg patiekale

Pusryčių dribsniai

5 mg/100 g

Riebalai ir padažai

10 mg/100 g

Sriubos, išskyrus pomidorų

1 mg/100 g

Duona (įskaitant traškią duoną)

3 mg/100 g

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Magnio citrato malatas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „magnio citrato malatas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

 

Vaistinės magnolijos ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Vaistinės magnolijos ekstraktas“

 

 

Mėtiniai saldainiai (konditerijos gaminiai)

0,2 % – jei skirti burnos kvapui gaivinti. Kai pridedama ne daugiau kaip 0,2 %, o guma ir (arba) mėtinis saldainis ne sunkesnis kaip 1,5 g, kiekvienoje gumos arba mėtinio saldainio porcijoje turi būti ne daugiau kaip 3 mg vaistinės magnolijos ekstrakto.

Kramtomoji guma

Kukurūzų gemalų aliejaus, kurio sudėtyje yra daug nesumuilinamų medžiagų

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „kukurūzų gemalų aliejaus ekstraktas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

2 g per dieną

Kramtomoji guma

2  %

Metilceliuliozė

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „metilceliuliozė“

Metilceliuliozė neturi būti naudojama maisto produktams, specialiai paruoštiems mažiems vaikams

 

Valgomieji ledai

2  %

Aromatizuoti gėrimai

Aromatizuoti arba nearomatizuoti rauginto pieno gaminiai

Šalti desertai (pieno, riebalų, vaisių, grūdų, kiaušinių gaminiai)

Vaisių gaminiai (išspaudos, tyrės ar kompotai)

Sriubos ir sultiniai

▼M11

1-metilnikotinamido chloridas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „1-metilnikotinamido chloridas“

Maisto papildai, kurių sudėtyje yra 1-metilnikotinamido chlorido, etiketėje nurodoma tokia informacija:

Šį maisto papildą turėtų vartoti tik suaugusieji, išskyrus nėščias ir žindančias moteris

 

Leidimas naudoti suteiktas 2018 m. rugsėjo 2 d. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, saugomais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėjas: „Pharmena S.A.“, Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Lenkija. Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą 1-metilnikotinamido chloridą leidžiama tik „Pharmena S.A.“, nebent kitas pareiškėjas gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesiremdamasnuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, saugomais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų „Pharmena S.A.“ leidimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2023 m. rugsėjo 2 d.

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, skirti suaugusiesiems (išskyrus nėščias ir žindančias moteris)

58 mg per dieną

▼M9

(6S)-5-metiltetrahidrofolinė rūgštis, gliukozamino druska

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „(6S)-5-metiltetrahidrofolinė rūgštis, gliukozamino druska“ arba „5MTHF-gliukozaminas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, kaip foliatų šaltiniai

 

 

 

 

Organinis silicis (monometilsilanetriolis)

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas silicio kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „organinis silicis (monometilsilanetriolis)“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, skirti suaugusiesiems (skysto pavidalo)

10,40 mg per dieną

Valgomojo dantenio (Lentinula edodes) micelio ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „grybų (Lentinula edodes) ekstraktas“ arba „valgomojo dantenio ekstraktas“

 

 

Duonos gaminiai

2 ml/100 g

Gaivieji gėrimai

0,5 ml/100 ml

Gatavi patiekalai

2,5 ml patiekale

Jogurtiniai maisto produktai

1,5 ml/100 ml

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

2,5 ml per dieną

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių sultys

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „indinės morindos vaisių sultys“ arba „Morinda citrifolia vaisių sultys“

 

 

Pasterizuoti vaisių ir vaisių nektaro gėrimai

30 ml vienoje porcijoje (iki 100 % indinės morindos vaisių sulčių)

arba

20 ml du kartus per dieną, ne daugiau kaip 40 ml per dieną

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių sulčių milteliai

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

6,6 g per dieną (tai prilygsta 30 ml indinės morindos vaisų sulčių)

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „indinės morindos vaisių sulčių milteliai“ arba „Morinda citrifolia vaisių sulčių milteliai“

 

 

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių tyrė ir koncentratas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas:

vaisių tyrė:

„Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių tyrė“ arba „Noni vaisių tyrė“

Vaisių koncentratas:

„Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių koncentratas“ arba „Noni vaisių koncentratas“

 

 

 

Vaisių tyrė

Saldainiai, konditerijos gaminiai

45 g/100 g

Javainių batonėliai

53 g/100 g

Maistinių gėrimų mišinių milteliai (sausoji masė)

53 g/100 g

Gazuoti gėrimai

11 g/100 g

Ledai ir šerbetas

31 g/100 g

Jogurtas

12 g/100 g

Sausainiai

53 g/100 g

Bandelės, tortai ir pyragai

53 g/100 g

Pusryčių dribsniai (pilno grūdo)

88 g/100 g

Džemai ir drebučiai pagal Direktyvą 2001/113/EB

133 g/100 g

Pagal neapdorotą kiekį, skirtą pagaminti 100 g galutinio produkto

Saldieji užtepai, užpildai ir glajus

31 g/100 g

Pikantiški padažai, marinatai, riebūs padažai ir uždarai

88 g/100 g

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

26 g per dieną

 

Vaisių koncentratas

Saldainiai, konditerijos gaminiai

10 g/100 g

Javainių batonėliai

12 g/100 g

Maistinių gėrimų mišinių milteliai (sausoji masė)

12 g/100 g

Gazuoti gėrimai

3 g/100 g

Ledai ir šerbetas

7 g/100 g

Jogurtas

3 g/100 g

Sausainiai

12 g/100 g

Bandelės, tortai ir pyragai

12 g/100 g

Pusryčių dribsniai (pilno grūdo)

20 g/100 g

Džemai ir drebučiai pagal Direktyvą 2001/113/EB

30 g/100 g

Saldieji užtepai, užpildai ir glajus

7 g/100 g

Pikantiški padažai, marinatai, riebūs padažai ir uždarai

20 g/100 g

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

6 g per dieną

Morinda citrifolia lapai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Noni lapai“ arba „Morinda citrifolia lapai“.

2.  Vartotojui turi būti nurodyta, kad puodelyje užpilo turėtų būti ne daugiau kaip 1 g džiovintų ir skrudintų Morinda citrifolia lapų.

 

 

Užpilai ruošiami taip:

į puodelį užpilo turėtų būti dedama ne daugiau kaip 1 g džiovintų ir skrudintų Morinda citrifolia lapų.

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių milteliai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „ Morinda citrifolia vaisių milteliai“ arba „indinės morindos vaisių milteliai“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

2,4 g per dieną

Mikrodumbliai Odontella aurita

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „mikrodumbliai Odontella aurita

 

 

Aromatizuoti tešlos gaminiai

1,5  %

Žuvienės

1  %

Jūros produktų paštetai

0,5  %

Sultinių ruošiniai

1  %

Krekeriai

1,5  %

Užšaldyta žuvis džiūvėsėliuose

1,5  %

Fitosteroliais (fitostanoliais) praturtintas aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas fitosterolių (fitostanolių) kiekis

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 III priedo 5 dalį

 

 

Tepieji riebalai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo VII dalyje ir II priedėlio B ir C dalyse, išskyrus virti ir kepti skirtus riebalus bei užtepus, pagamintus iš sviesto arba kitų gyvūninių riebalų

1.  Produktai, kuriuose yra naujos maisto sudedamosios dalies, pateikiami taip, kad juos būtų galima lengvai dalyti į porcijas, kuriose būtų ne daugiau kaip 3 g (jei vartojama 1 porcija per dieną), arba ne daugiau kaip 1 g (jei vartojamos 3 porcijos per dieną) pridėtų fitosterolių (fitostanolių).

2.  Į gėrimų indą įdėtų fitosterolių (fitostanolių) kiekis neviršija 3 g.

3.  Salotų padažai, majonezas ir aštrūs padažai turi būti pateikiami vienos porcijos pakuotėje.

Pieno gaminiai, pvz., pusriebio arba nugriebto pieno gaminiai, į kuriuos gali būti pridėta vaisių ir (arba) javų grūdų, rauginto pieno, pvz., jogurto ir sūrio gaminiai (riebumas ≤ 12 g/100 g produkto), kurių pieno riebumas galėjo būti sumažintas, o riebalai arba baltymai iš dalies arba visiškai pakeisti augaliniais riebalais arba baltymais.

Sojų gėrimai

Salotų padažai, majonezas ir aštrūs padažai

Iš kalmarų ekstrahuoti riebalai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas DHR ir EPR sumos kiekis

Naujo maisto produkto pavadinimas, nurodomas ženklinant jo turinčius maisto produktus, yra „kalmarų riebalai“

 

 

Pieno gaminiai, išskyrus pieno gėrimus

200 mg/100 g arba sūrio produktams – 600 mg/100 g

Pieno gaminių pakaitalai, išskyrus gėrimus

200 mg/100 g arba sūrio produktų pakaitalams – 600 mg/100 g

Tepieji riebalai ir padažai

600 mg/100 g

Pusryčių dribsniai

500 mg/100 g

Grūdiniai gaminiai (duona ir bandelės)

200 mg/100 g

Javainių batonėliai

500 mg/100 g

Nealkoholiniai gėrimai (įskaitant pieno gėrimus)

60 mg/100 ml

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

3 000  mg per dieną visiems vartotojams

450 mg per dieną nėščioms ir žindančioms moterims

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, ir pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

200 mg patiekale

Pasterizuoti vaisių gaminiai, pagaminti apdorojant aukštu slėgiu

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Greta vaisių gaminių ir bet kokio produkto, kurio sudėtyje jis yra naudojamas, pavadinimo turi būti nurodyti žodžiai „pasterizuota apdorojant aukštu slėgiu“

 

 

Vaisių rūšys:

obuoliai, abrikosai, bananai, gervuogės, mėlynės, vyšnios, kokosai, figos, vynuogės, greipfrutai, mandarinai, mangai, melionai, persikai, kriaušės, ananasai, slyvos, avietės, rabarbarai, braškės

 

Fosfatuotas kukurūzų krakmolas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „fosfatuotas kukurūzų krakmolas“

 

 

Gatavi grūdiniai gaminiai

15  %

Tešlos gaminiai

Pusryčių dribsniai

Javainių batonėliai

Iš žuvies fosfolipidų gautas fosfatidilserinas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas fosfatidilserino kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „žuvų fosfatidilserinas“

 

 

Jogurtiniai gėrimai

50 mg/100 ml

Milteliai, kuriuose pieno miltelių daugiausia

3 500  mg/100 g (lygiavertis 40 mg/100 ml gatavo gėrimo)

Jogurtiniai maisto produktai

80 mg/100 g

Javainių batonėliai

350 mg/100 g

Šokoladiniai konditerijos gaminiai

200 mg/100 g

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 609/2013 reikalavimus

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

300 mg per dieną

Iš sojos fosfolipidų gautas fosfatidilserinas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas fosfatidilserino kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „sojos fosfatidilserinas“

 

 

Jogurtiniai gėrimai

50 mg/100 ml

Milteliai, kuriuose pieno miltelių daugiausia

3,5 g/100 g (prilygsta 40 mg/100 ml gatavo produkto)

Jogurtiniai maisto produktai

80 mg/100 g

Javainių batonėliai

350 mg/100 g

Šokoladiniai konditerijos gaminiai

200 mg/100 g

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 609/2013 reikalavimus

Fosfolipidų produktas, kurio sudėtyje yra vienodas fosfatidilserino ir fosfatido rūgšties kiekis

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas fosfatidilserino kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „sojų fosfatidilserinas ir fosfatido rūgštis“

Produktas neturi būti skirtas parduoti nėščioms ar žindančioms moterims

 

Pusryčių dribsniai

80 mg/100 g

Javainių batonėliai

350 mg/100 g

Jogurtiniai maisto produktai

80 mg/100 g

Kreminiai sojų gaminiai

80 mg/100 g

Jogurtiniai gėrimai

50 mg/100 g

Kreminiai sojų gėrimai

50 mg/100 g

Milteliai, kuriuose pieno miltelių daugiausia

3,5 g/100 g (prilygsta 40 mg/100 ml gatavo produkto)

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

800 mg per dieną

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 609/2013 reikalavimus

Iš kiaušinių trynių gauti fosfolipidai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

 

 

 

Nenurodyta

Fitoglikogenas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „fitoglikogenas“

 

 

Perdirbti maisto produktai

25  %

Fitosteroliai/fitostanoliai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 III priedo 5 dalį

 

 

Ryžių gėrimai

1.  Ryžių gėrimai pateikiami taip, kad juos būtų galima lengvai dalyti į porcijas, kuriose būtų ne daugiau kaip 3 g (jei vartojama 1 porcija per dieną), arba ne daugiau kaip 1 g (jei vartojamos 3 porcijos per dieną) pridėtų fitosterolių (fitostanolių).

Į gėrimų indą įdėtų fitosterolių (fitostanolių) kiekis neviršija 3 g.

Salotų padažai, majonezas ir aštrūs padažai turi būti pateikiami vienos porcijos pakuotėje.

Ruginė duona, kurios miltų sudėtyje yra ≥ 50 % rugių (viso grūdo rugių miltų, sveikų ir eižėtų rugių grūdų ir rugių dribsnių) ir ≤ 30 % kviečių, ir į kurią įdėta ≤ 4 % cukraus, tačiau nėra įdėta riebalų

Salotų padažai, majonezas ir aštrūs padažai

Sojų gėrimai

Pieno gaminiai, pvz., pusriebio ir nugriebto pieno gaminiai, į kuriuos gali būti įdėta vaisių ir (arba) javų grūdų, pieno riebumas gali būti sumažintas arba pieno riebalai ir (arba) baltymai iš dalies arba visiškai pakeisti augaliniais riebalais ir (arba) baltymais.

Rauginto pieno gaminiai, pvz., jogurto ir sūrio gaminiai (riebumas < 12 %/100 g), kuriuose pieno riebumas gali būti sumažintas arba pieno riebalai ir (arba) baltymai iš dalies arba visiškai pakeisti augaliniais riebalais ir (arba) baltymais.

Tepieji riebalai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo VII dalyje ir II priedėlio B ir C dalyse, išskyrus virti ir kepti skirtus riebalus bei užtepus, pagamintus iš sviesto arba kitų gyvūninių riebalų.

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

3 g per dieną

Slyvų kauliukų aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

 

 

 

Skirtas kepti ir pagardinti

Atitinka įprastą aliejaus naudojimo maisto produktuose būdą

Bulvių baltymai (koaguliuoti) ir jų hidrolizatai

Nenurodyta

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „bulvių baltymas“

 

 

Proliloligopeptidazė (fermentinis preparatas)

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „proliloligopeptidazė“

 

 

Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai, skirti visiems suaugusiesiems

120 PPU per dieną (2,7 g fermentinio preparato per dieną) (2 × 106 PPI per dieną)

PPU – prolilpeptidazės vienetai arba prolinproteazės vienetai

PPI – proteazės pikomoliai pagal tarptautinę klasifikaciją

Iš kiaulių inkstų ekstrahuoti baltymai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

 

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

3 kapsulės per dieną prilygsta 12,6 mg ekstrakto iš kiaulių inkstų per dieną

Diamino oksidazės (DAO) kiekis: 0,9 mg per dieną (3 kapsulės, kai vienos kapsulės sudėtyje yra 0,3 mg DAO

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

▼M10

Pirolochinolino chinono dinatrio druska

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Pirolochinolino chinono dinatrio druska“.

Maisto papildai, kurių sudėtyje yra pirolochinolino chinono dinatrio druskos, turi būti pažymėti tokiu įrašu:

Šį maisto papildą turėtų vartoti tik suaugusieji, išskyrus nėščias ir žindančias moteris

 

Leidimas naudoti suteiktas 2018 m. rugsėjo 2 d. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, saugomais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėjas: „Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.“, Mitsubishi Building 5–2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100–8324, Japonija. Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą pirolochinolino chinono dinatrio druską leidžiama tik „Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.“, nebent kitas pareiškėjas gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesiremdamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, saugomais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų „Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.“ leidimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2023 m. rugsėjo 2 d.

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, skirti suaugusiesiems (išskyrus nėščias ir žindančias moteris)

20 mg per dieną

▼M9

Rapsų aliejus, kurio sudėtyje yra daug nesumuilinamų medžiagų

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „rapsų aliejaus ekstraktas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

1,5 g vienoje porcijoje, rekomenduojamoje suvartoti per parą

Rapsų baltymai

Kaip augalinių baltymų šaltinis maisto produktuose, išskyrus pradinio maitinimo kūdikių mišinius ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinius

 

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „rapsų baltymai“.

2.  Visų maisto produktų, kuriuose yra rapsų baltymų, etiketėje turi būti nurodyta, kad ši sudedamoji dalis gali sukelti alerginę reakciją vartotojams, kurie yra alergiški garstyčioms ir jų produktams. Jei reikia, šis teiginys pateikiamas šalia sudedamųjų dalių sąrašo.

 

 

▼M17

Rafinuotas krevečių peptidų koncentratas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Rafinuotas krevečių peptidų koncentratas“.

 

Leidimas naudoti suteiktas 2018 m. lapkričio 20 d. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėjas: „Marealis AS“, Stortorget 1, Kystens Hus, 2 aukštas, N-9008 Tromsø, adresas korespondencijai: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø,Norvegija. Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą rafinuotą krevečių peptidų koncentratą leidžiama tik „Marealis AS“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesinaudodami nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų „Marealis AS“ leidimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2023 m. lapkričio 20 d.

Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai, skirti suaugusiesiems

1 200 mg per dieną

▼M9

Transresveratrolis

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto papildų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „transresveratrolis“

2.  Maisto papildų, kurių sudėtyje yra transresveratrolio, etiketėse turi būti nurodyta, kad vaistus vartojantys žmonės turėtų produktą vartoti tik prižiūrimi gydytojo.

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, skirti suaugusiesiems (skysto pavidalo)

150 mg per dieną

Transresveratrolis (mikrobinis šaltinis)

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto papildų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „transresveratrolis“

2.  Maisto papildų, kurių sudėtyje yra transresveratrolio, etiketėse turi būti nurodyta, kad vaistus vartojantys žmonės turėtų produktą vartoti tik prižiūrimi gydytojo.

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

Atitinka įprastą iš japoninio pelėvirkščio (Fallopia japonica) ekstrahuoto resveratrolio naudojimo maisto papilduose būdą

Gaidžių skiauterių ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „gaidžių skiauterių ekstraktas“ arba „gaidžiukų skiauterių ekstraktas“

 

 

Pieno gėrimai

40 mg/100 g arba mg/100 ml

Rauginti pieno gėrimai

80 mg/100 g arba mg/100 ml

Jogurto gaminiai

65 mg/100 g arba mg/100 ml

Šviežias sūris

110 mg/100 g arba mg/100 ml

Valgomųjų plukenetijų (Plukenetia volubilis) aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „valgomųjų plukenetijų (Plukenetia volubilis) aliejus“

 

 

Kaip ir sėmenų aliejui

Atitinka įprastą sėmenų aliejaus naudojimo maisto produktuose būdą

Salatrimai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „mažesnės energetinės vertės riebalai (salatrimai)“.

2.  Turi būti nurodyta, kad nesaikingai vartojant gali kilti virškinamojo trakto sutrikimų.

3.  Turi būti nurodyta, kad produktai nėra skirti vartoti vaikams.

 

 

Grūdiniai ir konditerijos gaminiai

 

Mikrodumblių Schizochytrium sp. aliejus, kuriame gausu DHR ir EPR

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas DHR ir EPR sumos kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „mikrodumblių Schizochytrium sp. aliejus, kuriame gausu DHR ir EPR“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, skirti suaugusiesiems (išskyrus nėščias ir žindančias moteris)

3 000  mg per dieną

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, skirti nėščioms ir žindančioms moterims

450 mg per dieną

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, ir pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

250 mg patiekale

Mažiems vaikams skirti pieno gėrimai ir panašūs gaminiai

200 mg/100 g

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams bei mažiems vaikams skirti maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Maistas, reikalingas intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantis sportininkams

Maisto produktai, kurių etiketėje nurodyta, kad juose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 828/2014 reikalavimus

Grūdiniai gaminiai, duona, bandelės ir saldūs sausainiai

200 mg/100 g

Pusryčių dribsniai

500 mg/100 g

Maistiniai riebalai

360 mg/100 g

Pieno gaminių pakaitalai (išskyrus gėrimus)

600 mg/100 g sūrio 200 mg/100 g sojos ir pieno gaminių pakaitalų (išskyrus gėrimus)

Pieno gaminiai, išskyrus pieno gėrimus

600 mg/100 g sūrio 200 mg/100 g pieno gaminio (įskaitant pieną, šviežią sūrį ir jogurto gaminius; išskyrus gėrimus)

Nealkoholiniai gėrimai (įskaitant pieno gaminių pakaitalus ir pieno gėrimus)

80 mg/100 g

Javainių arba maistiniai batonėliai

500 mg/100 g

Tepieji riebalai ir padažai

600 mg/100 g

▼M26

Mikrodumblių Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias DHR kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „mikrodumblių Schizochytrium sp. aliejus“

 

 

Pieno gaminiai, išskyrus pieno gėrimus

200 mg/100 g arba sūrio gaminiams – 600 mg/100 g

Pieno gaminių pakaitalai, išskyrus gėrimus

200 mg/100 g arba sūrio gaminių pakaitalams – 600 mg/100 g

Tepieji riebalai ir padažai

600 mg/100 g

Pusryčių javainiai

500 mg/100 g

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

250 mg DHR per dieną visiems vartotojams

450 mg DHR per dieną nėščioms ir žindančioms moterims

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, ir pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

250 mg patiekale

Mažiems vaikams skirti pieno gėrimai ir panašūs gaminiai

200 mg/100 g

Maistas, reikalingas intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantis sportininkams

Maisto produktai, kurių etiketėje nurodyta, kad juose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 828/2014 reikalavimus

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Grūdiniai gaminiai, duona, bandelės ir saldūs sausainiai

200 mg/100 g

Javainių batonėliai

500 mg/100 g

Maistiniai riebalai

360 mg/100 g

Nealkoholiniai gėrimai (įskaitant pieno gaminių pakaitalus ir pieno gėrimus)

80 mg/100 ml

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 609/2013

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams bei mažiems vaikams skirti maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

200 mg/100 g

 

Vaisių ir (arba) daržovių tyrės

100 mg/100 g

▼M24

Mikrodumblių Schizochytrium sp. aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias DHR kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „mikrodumblių Schizochytrium sp. aliejus“

 

 

Pieno gaminiai, išskyrus pieno gėrimus

200 mg/100 g arba sūrio gaminiams – 600 mg/100 g

Pieno gaminių pakaitalai, išskyrus gėrimus

200 mg/100 g arba sūrio gaminių pakaitalams – 600 mg/100 g

Tepieji riebalai ir padažai

600 mg/100 g

Pusryčių javainiai

500 mg/100 g

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

250 mg DHR per dieną visiems vartotojams

450 mg DHR per dieną nėščioms ir žindančioms moterims

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, ir pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

250 mg patiekale

Mažiems vaikams skirti pieno gėrimai ir panašūs gaminiai

200 mg/100 g

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams bei mažiems vaikams skirti maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Maistas, reikalingas intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantis sportininkams

Maisto produktai, kurių etiketėje nurodyta, kad juose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 828/2014 reikalavimus

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Grūdiniai gaminiai, duona, bandelės ir saldūs sausainiai

200 mg/100 g

Javainių batonėliai

500 mg/100 g

Maistiniai riebalai

360 mg/100 g

Nealkoholiniai gėrimai (įskaitant pieno gaminių pakaitalus ir pieno gėrimus)

80 mg/100 ml

Vaisių ir (arba) daržovių tyrės

100 mg/100 g

▼M9

Mikrodumblių Schizochytrium sp. (T18) aliejus

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias DHR kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „mikrodumblių Schizochytrium sp. aliejus“

 

 

Pieno gaminiai, išskyrus pieno gėrimus

200 mg/100 g arba sūrio gaminiams – 600 mg/100 g

Pieno gaminių pakaitalai, išskyrus gėrimus

200 mg/100 g arba sūrio gaminių pakaitalams – 600 mg/100 g

Tepieji riebalai ir padažai

600 mg/100 g

Pusryčių dribsniai

500 mg/100 g

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

250 mg DHR per dieną visiems vartotojams

450 mg DHR per dieną nėščioms ir žindančioms moterims

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, ir pakaitiniai maisto produktai svoriui kontroliuoti

250 mg patiekale

Mažiems vaikams skirti pieno gėrimai ir panašūs gaminiai

200 mg/100 g

Maistas, reikalingas intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantis sportininkams

Maisto produktai, kurių etiketėje nurodyta, kad juose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 828/2014 reikalavimus

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Grūdiniai gaminiai, duona, bandelės ir saldūs sausainiai

200 mg/100 g

Javainių batonėliai

500 mg/100 g

Maistiniai riebalai

360 mg/100 g

Nealkoholiniai gėrimai (įskaitant pieno gaminių pakaitalus ir pieno gėrimus)

80 mg/100 ml

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 609/2013

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams bei mažiems vaikams skirti maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

200 mg/100 g

▼M22

Dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupas

(Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Nenurodyta

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „sorgų (Sorghum bicolor) sirupas“

 

 

▼M9

Fermentuotų sojų ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „fermentuotų sojų ekstraktas“.

2.  Maisto papildų, kurių sudėtyje yra fermentuotų sojų ekstrakto, etiketėse turi būti nurodyta, kad vaistus vartojantys žmonės turėtų produktą vartoti tik prižiūrimi gydytojo.

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, kapsulėmis, tabletėmis ar milteliais, skirti suaugusiesiems (išskyrus nėščias ir žindančias moteris)

100 mg per dieną

Kviečių (Triticum aestivum) ekstraktas, kuriame daug spermidino

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto papildų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „kviečių ekstraktas, kuriame daug spermidino“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, skirti suaugusiesiems (išskyrus nėščias ir žindančias moteris)

Prilygsta ne daugiau kaip 6 mg spermidino per dieną

Sukromaltas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „sukromaltas“.

2.  Prie naujo maisto produkto pavadinimo etiketėje turi būti pateikiama nuoroda, kad „sukromaltas sudarytas iš gliukozės ir fruktozės“.

 

 

Nenurodyta

Cukranendrių ląsteliena

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

 

 

 

Duona

8  %

Grūdinės prekės

5  %

Mėsos ir raumeninio audinio produktai

3  %

Pagardai ir prieskoniai

3  %

Trinti sūriai

2  %

Specialieji dietiniai produktai

5  %

Padažai

2  %

Gėrimai

5  %

Saulėgrąžų aliejaus ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „saulėgrąžų aliejaus ekstraktas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

1,1 g per dieną

Džiovinti mikrodumbliai Tetraselmis chuii

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „mikrodumbliai Tetraselmis chuii“ arba „mikrodumbliai T. chuii

Maisto papildų, kurių sudėtyje yra džiovintų mikrodumblių Tetraselmis chuii, etiketėje nurodoma tokia informacija: „Sudėtyje yra labai mažas jodo kiekis“

 

 

Padažai

20 % arba 250 mg per dieną

Specialiosios druskos

1  %

Uždarai

250 mg per dieną

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

250 mg per dieną

Australiniai tigriniai ešeriai (Therapon barcoo/Scortum)

Paskirtis tokia pati, kaip ir lašišos, t. y. kulinariniai žuvies gaminiai ir patiekalai, įskaitant virtus, žalius, rūkytus arba keptus žuvies gaminius

 

 

 

D-tagatozė

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „D-tagatozė“.

2.  Visų produktų, kurių sudėtyje suvartojamos D-tagatozės kiekis yra didesnis nei 15 g vienoje porcijoje, ir visų gėrimų, kurių sudėtyje jos kiekis yra didesnis nei 1 %, etiketėje turi būti užrašas „Nesaikingai vartojamas produktas gali turėti vidurius laisvinantį poveikį“.

 

 

Nenurodyta

Taksifolino koncentruotas ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „taksifolino koncentruotas ekstraktas“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, skirti visiems vartotojams, išskyrus kūdikius, mažus vaikus, ir jaunesnius nei 14 metų vaikus bei paauglius

100 mg per dieną

Trehalozė

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „trehalozė“. Jis turi būti užrašytas etiketėje arba nurodytas jo turinčio maisto produkto sudedamųjų dalių sąraše.

2.  Prie naujo maisto produkto pavadinimo etiketėje turi būti pateikiama nuoroda, kad „trehalozė sudaryta iš gliukozės“.

 

 

Nenurodyta

Ultravioletine spinduliuote apdoroti grybai (Agaricus bisporus)

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas vitamino D2 kiekis

 

 

 

Dvisporiai pievagrybiai (Agaricus bisporus)

10 μg vitamino D2 100 g šviežios medžiagos svorio

1.  Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „ultravioletine spinduliuote apdoroti grybai (Agaricus bisporus)“.

2.  Prie naujo maisto produkto pavadinimo etiketėje turi būti pateikta nuoroda, kad „kontroliuojamas apdorojimas šviesa vitamino D kiekiui padidinti“ arba „apdorota UV spinduliais vitamino D2 kiekiui padidinti“.

 

 

UV apdorotos kepimo mielės (Saccharomyces cerevisiae)

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas vitamino D2 kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „mielės su vitaminu D“ arba „mielės su vitaminu D2“.

 

 

Mielinė duona ir mielinės bandelės

5 μg vitamino D2/100 g

Smulkieji mieliniai duonos ar pyrago kepiniai

5 μg vitamino D2/100 g

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

5 μg vitamino D2 per dieną

UV apdorota duona

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas vitamino D2 kiekis

Prie naujo maisto produkto pavadinimo etiketėje turi būti pateikiamas užrašas „sudėtyje yra vitamino D, kuris gautas apdorojus produktą UV spinduliuote“

 

 

Mielinė duona ir mielinės bandelės (be glaisto)

3 μg vitamino D2/100 g

UV spinduliuote apdorotas pienas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas vitamino D3 kiekis

1.  Naujo maisto produkto etiketėje nurodomas pavadinimas „apdorota ultravioletine spinduliuote“

2.  Jei ultravioletine spinduliuote apdoroto pieno sudėtyje yra toks vitamino D kiekis, kuris pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 XIII priedo A dalies 2 punktą laikomas dideliu, etiketėje įrašomas šis tekstas: „sudėtyje yra vitamino D, kuris gautas apdorojus produktą ultravioletine spinduliuote“ arba „pienas, kurio sudėtyje yra vitamino D, gauto apdorojus pieną ultravioletine spinduliuote“.

 

 

Pasterizuotas nenugriebtas pienas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, skirtas vartoti toks, koks yra

5–32 μg/kg visiems vartotojams, išskyrus kūdikius

Pasterizuotas pusriebis pienas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, skirtas vartoti toks, koks yra

1–15 μg/kg visiems vartotojams, išskyrus kūdikius

Vitaminas K2 (menachinonas)

Turi būti naudojamas pagal Direktyvą 2002/46/EB, Reglamentą (ES) Nr. 609/2013 ir (arba) Reglamentą (EB) Nr. 1925/2006

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „menachinonas“ arba „Vitaminas K“ arba „Vitaminas K2“.

Kvietinių sėlenų ekstraktas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „kvietinių sėlenų ekstraktas“

Kvietinių sėlenų ekstrakto negalima pateikti rinkai kaip maisto papildo ar sudedamosios maisto papildo dalies. Jo negalima dėti ir į pradinio maitinimo kūdikių mišinius.

 

Alus ir jo pakaitalai

0,4 g/100 g

Gatavi javų produktai

9 g/100 g

Pieno gaminiai

2,4 g/100 g

Vaisių ir daržovių sultys

0,6 g/100 g

Gaivieji gėrimai

0,6 g/100 g

Mėsos pusgaminiai

2 g/100 g

▼M19

Ksilooligosacharidai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis (**)

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Ksilooligosacharidai“.

 

 

Balta duona

14 g/kg

Rupi duona

14 g/kg

Pusryčių javainiai

14 g/kg

Sausainiai

14 g/kg

Sojų gėrimai

3,5 g/kg

Jogurtas (*)

3,5 g/kg

Vaisiniai užtepai

30 g/kg

Šokoladiniai konditerijos gaminiai

30 g/kg

(*)  Maisto produktuose naudojami ksilooligosacharidai neturi visiškai arba iš dalies pakeisti bet kurios pieno sudedamosios dalies.

(**)  Didžiausias leidžiamas kiekis apskaičiuojamas pagal specifikacijas, skirtas miltelių pavidalui Nr. 1.

▼M9

Iš mielių gauti beta gliukanai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas grynų iš mielių (Saccharomyces cervisiae) gautų beta gliukanų kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „iš mielių (Saccharomyces cerevisiae) gauti beta gliukanai“

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, išskyrus maisto papildus kūdikiams ir mažiems vaikams

1,275 g per dieną vyresniems nei 12 metų vaikams ir visiems suaugusiesiems

0,675 g per dieną jaunesniems nei 12 metų vaikams

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

1,275 g per dieną

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, išskyrus specialiosios medicininės paskirties maisto produktus kūdikiams ir mažiems vaikams

1,275 g per dieną

Gėrimai iš vaisių ir (arba) daržovių sulčių, įskaitant koncentratą ir dehidruotas sultis

1,3 g/kg

Vaisių aromato gėrimai

0,8 g/kg

Kakavos gėrimų milteliai

38,3 g/kg (milteliai)

Kiti gėrimai

0,8 g/kg (gatavi)

7 g/kg (milteliai)

Javainių batonėliai

6 g/kg

Pusryčių dribsniai

15,3 g/kg

Nesmulkintų grūdų ir daug ląstelienos turintys karštai ruošiami pusryčių dribsniai

1,5 g/kg

Sausainiai

6,7 g/kg

Krekeriai

6,7 g/kg

Pieno gėrimai

3,8 g/kg

Rauginti pieno gaminiai

3,8 g/kg

Pieno gaminių pakaitalai

3,8 g/kg

Sausasis pienas arba pieno milteliai

25,5 g/kg

Sriubos ir sriubų mišiniai

0,9 g/kg (gatavos)

1,8 g/kg (sutirštintos)

6,3 g/kg (milteliai)

Šokoladas ir konditerijos gaminiai

4 g/kg

Baltymų batonėliai ir milteliai

19,1 g/kg

Džemas, marmeladas ir kiti vaisiniai užtepai

11,3 g/kg

▼M12

Zeaksantinas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „zeaksantinas“.

 

 

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

2 mg per dieną

▼M9

Cinko L-pidolatas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „cinko L-pidolatas“

 

 

Maisto produktai, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 609/2013

3 g per dieną

Mažiems vaikams skirti pieno gėrimai ir panašūs produktai

Pakaitinis maisto produktas svoriui kontroliuoti

Maistas, reikalingas intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantis sportininkams

Maisto produktai, kurių etiketėje nurodyta, kad juose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 828/2014 reikalavimus

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

(1)   2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

(2)   2014 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 828/2014 dėl informacijos apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, teikimo vartotojams reikalavimų (OL L 228, 2014 7 31, p. 5).

(3)   2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).

(4)   2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (OL L 404, 2006 12 30, p. 26).

(5)   2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/113/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių džemų, želės, marmeladų ir saldintos kaštonų tyrės (OL L 10, 2002 1 12, p. 67).

(6)   2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).2 lentelė. Specifikacijos

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Specifikacijos

N-acetil-D-neuramino rūgštis

Aprašymas:

N-acetil-D-neuramino rūgštis yra nuo baltos iki beveik baltos spalvos kristaliniai milteliai

Apibrėžtis

Cheminis pavadinimas:

IUPAC pavadinimas:

N-acetil-D-neuramino rūgštis (dihidratas)

5-acetamido-3,5-dideoksi-D-glicero-D-galakto-non-2-ulopiranozinė rūgštis (dihidratas)

Sinonimai:

Sialo rūgštis (dihidratas)

Cheminė formulė

C11H19NO9 (rūgštis)

C11H23NO11 (C11H19NO9 * 2H2O) (dihidratas)

Molekulinė masė

309,3 Da (rūgštis)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihidratas)

CAS Nr.

131–48–6 (laisvoji rūgštis)

50795–27–2 (dihidratas)

Specifikacijos:

Aprašymas: nuo baltos iki beveik baltos spalvos kristaliniai milteliai

pH vertė (5 % tirpalas esant 20 °C): 1,7–2,5

N-acetil-D-neuramino rūgštis (dihidratas): > 97,0 %

Vanduo (dihidrate iki 10,4 %): ≤ 12,5 % (masinės dalies)

Sulfatiniai pelenai: < 0,2 % (masinės dalies)

Acto rūgštis (laisvoji rūgštis ir (arba) natrio acetatas): < 0,5 % (masinės dalies)

Sunkieji metalai:

Geležis: < 20,0 mg/kg

Švinas: < 0,1 mg/kg

Baltymų liekanos: < 0,01 % (masinės dalies)

Tirpiklių liekanos:

2-propanolis: < 0,1 % (masinės dalies)

Acetonas: < 0,1 % (masinės dalies)

Etilacetatas: < 0,1 % (masinės dalies)

Mikrobiologiniai kriterijai:

Salmonella: nėra 25 g

Bendras aerobinių mezofilinių bakterijų skaičius: < 500 KSV/g

Enterobacteriaceae: nėra 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: nėra 10 g

Listeria monocytogenes: nėra 25 g

Bacillus cereus: < 50 KSV/g

Mielės: < 10 KSV/g

Pelėsiai: < 10 KSV/g

Endotoksinų liekanos: < 10 EV/mg

KSV: kolonijas sudarantys vienetai; EV: endotoksinų vienetai.

Džiovintas tikrojo baobabo (Adansonia digitata) vaisiaus minkštimas

Aprašymas/apibrėžtis:

Tikrojo baobabo (Adansonia digitata) vaisiai skinami nuo medžių. Prakirtus kietą kevalą minkštimas atskiriamas nuo sėklų ir apvalkalo. Tada jis sumalamas, stambios dalelės atskiriamos nuo smulkių (dalelių dydis 3–600 μ), ir supakuojamas.

Tipiškos maistinės sudedamosios dalys:

Drėgnis (nuodžiūvis) (g/100 g): 4,5–13,7

Baltymai (g/100 g): 1,8–9,3

Riebalai (g/100 g): 0–1,6

Bendras angliavandenių kiekis (g/100 g): 76,3–89,5

Bendras cukrų (išreikštų gliukoze) kiekis: 15,2–36,5

Natris (mg/100 g): 0,1–25,2

Tyrimo specifikacijos:

Pašalinė medžiaga: ne daugiau kaip 0,2 %

Drėgnis (nuodžiūvis) (g/100 g): 4,5–13,7

Peleningumas (g/100 g) 3,8–6,6

Šliaužiančiosios vaisginos (Ajuga reptans) ekstraktas iš ląstelių kultūrų

Aprašymas/apibrėžtis:

Hidroalkoholinis ekstraktas iš šliaužiančiosios vaisginos (Ajuga reptans L.) audinių kultūrų iš esmės atitinka ekstraktus iš šliaužiančiosios vaisginos žydinčių antžeminių dalių tradicinių kultūrų.

L-alanil-L-glutaminas

Aprašymas/apibrėžtis:

L-alanil-L-glutaminas gaminamas fermentuojant genetiškai modifikuota Escherichia coli paderme. Fermentacijos proceso metu į auginimo terpę išsiskiria sudedamoji dalis; paskui ji iš terpės atskiriama ir išgryninama iki didesnės nei 98 % koncentracijos.

Išvaizda: balti kristaliniai milteliai

Grynumas: > 98 %

Infraraudonoji spektroskopija: atitinka nurodytą standartą

Tirpalo išvaizda: bespalvis ir skaidrus

Tyrimo duomenys (sausosios medžiagos): 98–102 %

Susijusios medžiagos (kiekviena): ≤ 0,2 %

Kaitinimo likučiai: ≤ 0,1 %

Nuodžiūvis: ≤ 0,5 %

Optinis sukimas: +9,0 – +11,0o

pH (1 %; H2O): 5,0–6,0

Amonis (NH4): ≤ 0,020 %

Chloridas (Cl): ≤ 0,020 %

Sulfatas (SO4): ≤ 0,020 %

Mikrobiologiniai kriterijai:

Escherichia coli: nėra/g

Mikrodumblių Ulkenia sp. aliejus

Aprašymas/apibrėžtis:

Mikrodumblių Ulkenia sp. aliejus

Rūgščių skaičius: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 5,0 mekv/kg aliejaus

Drėgnis ir lakiosios medžiagos: ≤ 0,05 %

Nemuilinamosios medžiagos: ≤ 4,5 %

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 1,0 %

DHR kiekis: ≥ 32 %

▼M25

Alanblekijų (Allanblackia) aliejus

Aprašymas/apibrėžtis:

Alanblekijų aliejus gaunamas iš šių alanblekijų rūšių sėklų: A. floribunda (tas pats kaip ir A. parviflora) ir A. stuhlmannii.

Riebalų rūgščių sudėtis (visų riebalų rūgščių proc. dalis, %):

Lauro rūgštis, miristo rūgštis, palmitino rūgštis (C12:0 – C14:0 – C16:0): šių rūgščių suminė dalis < 4,0 %

Stearino rūgštis (C18:0): 45–58 %

Oleino rūgštis (C18:1): 40–51 %

Polinesočiosios riebalų rūgštys (PUFA): < 2 %

Charakteristikos:

Laisvosios riebalų rūgštys: ne daugiau kaip 0,1 % visų riebalų rūgščių

Riebalų rūgščių transizomerai: ne daugiau kaip 1,0 % visų riebalų rūgščių

Peroksidų skaičius: ne daugiau kaip 1,0 mekv/kg

Nemuilinamoji medžiaga: ne daugiau kaip 1,0 % visų riebalų rūgščių masinės dalies

Hidrolizės skaičius: 185–198 mg KOH/g

▼M9

Didžiašakio alavijo (Aloe macroclada Baker) lapų ekstraktas

Aprašymas/apibrėžtis:

Miltelių pavidalo gelio ekstraktas, gaunamas iš didžiašakio alavijo (Aloe macroclada Baker) lapų, iš esmės atitinka tokį patį gelį, gautą iš tikrojo alavijo (Aloe vera (L) Burm. f.) lapų.

Peleningumas: 25 %

Maistinė ląsteliena: 28,6 %

Riebalai: 2,7 %

Drėgnis: 4,7 %

Polisacharidai: 9,5 %

Baltymai: 1,63 %

Gliukozė: 8,9 %

▼M23

Krilių (Euphausia superba) taukai

Aprašymas / apibrėžtis:

Krilių (Euphausia superba) lipidų ekstraktas gaunamas iš giliai užšaldytų susmulkintų arba džiovintų krilių miltų ekstrahuojant lipidus patvirtintu ekstrahavimo tirpikliu (pagal Direktyvą 2009/32/EB). Baltymai ir krilių medžiaga pašalinama iš lipidų ekstrakto filtruojant. Ekstrahavimo tirpikliai ir likęs vanduo pašalinami išgarinant.

Hidrolizės skaičius: ≤ 230 mg KOH/g

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 3 mekv O2/kg aliejaus

Atsparumas oksidacijai: Visi maisto produktai, kurių sudėtyje yra krilių (Euphausia superba) taukų, turėtų būti atsparūs oksidacijai, o tai užtikrinama tinkamais ir pripažintais nacionaliniais/tarptautiniais bandymų metodais (pvz., AOAC).

Drėgnis ir lakiosios medžiagos: ≤ 3 % arba 0,6 (išreikšta kaip vandens aktyvumas 25 °C temperatūroje)

Fosfolipidai: ≥ 35 % iki < 60 %

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 1 %

EPR (eikozapentaeno rūgštis): ≥ 9 %

DHR (dokozaheksaenono rūgštis): ≥ 5 %

▼M9

Krilių (Euphausia superba) taukai, gausūs fosfolipidų

Aprašymas/apibrėžtis:

Fosfolipidų gausūs taukai, gaunami iš krilio (Euphausia superba) kelis kartus plaunant patvirtintu tirpikliu (pagal Direktyvą 2009/32/EB), siekiant padidinti fosfolipidų kiekį aliejuje. Tirpikliai iš galutinio produkto pašalinami išgarinant.

Hidrolizės skaičius: ≤ 230 mg KOH/g

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 3 mekv O2/kg aliejaus

Drėgnis ir lakiosios medžiagos: ≤ 3 % arba 0,6 (išreikšta kaip vandens aktyvumas 25 °C temperatūroje)

Fosfolipidai: ≥ 60 %

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 1 %

EPR (eikozapentaeno rūgštis): ≥ 9 %

DHR (dokozaheksaenono rūgštis): ≥ 5 %

Daug arachidono rūgšties turintis Mortierella alpina aliejus

Aprašymas/apibrėžtis:

Skaidrios geltonos spalvos daug arachidono rūgšties turintis aliejus gaunamas fermentuojant genetiškai nemodifikuotų grybo Mortierella alpina padermes IS-4, I49-N18, FJRK-MA01 ir CBS 210.32, naudojant tinkamą skystį. Aliejus ekstrahuojamas iš biomasės ir išgryninamas.

Arachidono rūgštis: ≥ 40 % bendro riebalų rūgščių kiekio masės

Laisvosios riebalų rūgštys: ≤ 0,45 % bendro riebalų rūgščių kiekio

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 0,5 % bendro riebalų rūgščių kiekio

Nemuilinamoji medžiaga: ≤ 1,5 %

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 5 mekv/kg

Anizidino skaičius: ≤ 20

Rūgščių skaičius: ≤ 1,0 KOH/g

Drėgnis: ≤ 0,5 %

Argano (Argania spinosa) aliejus

Aprašymas/apibrėžtis:

Argano aliejus gaunamas šaltojo spaudimo būdu spaudžiant į migdolus panašius Argania spinosa L. Skeels vaisių branduolius. Prieš spaudžiant branduoliai gali būti pakepinti, bet be tiesioginio sąlyčio su ugnimi.

Sudėtis:

Palmitino rūgštis (C16:0): 12–15 %

Stearino rūgštis (C18:0): 5–7 %

Oleino rūgštis (C18:1): 43–50 %

Linolo rūgštis (C18:2): 29–36 %

Nemuilinamoji medžiaga: 0,3–2 %

Bendras sterolių kiekis: 100–500 mg/100 g

Bendras tokoferolių kiekis: 16–90 mg/100 g

Oleino rūgštis: 0,2–1,5 %

Peroksidų skaičius (PS): < 10 mekv O2/kg

Iš dumblių Haematococcus pluvialis gautas dervingasis aliejus, kuriame daug astaksantino

Aprašymas/apibrėžtis:

Astaksantinas – karotenoidas, gaunamas iš dumblių Haematococcus pluvialis. Yra įvairių dumblių auginimo būdų; gali būti naudojamos uždaros sistemos, veikiamos saulės spindulių, arba griežtai kontroliuojant – apšviesti atviri rezervuarai. Dumblių ląstelės surenkamos ir išdžiovinamos; dervingasis aliejus ekstrahuojamas naudojant superkritinį CO2 arba tirpiklį (etilacetatą). Astaksantinas praskiedžiamas ir standartizuojamas iki 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % arba 20 % naudojant alyvuogių aliejų, dygminų aliejų, saulėgrąžų aliejų arba vidutinės grandinės trigliceridus (VGT).

Dervingojo aliejaus sudėtis:

Riebalai: 42,2–99 %

Baltymai: 0,3–4,4 %

Angliavandeniai: 0–52,8 %

Ląsteliena: < 1,0 %

Peleningumas: 0,0–4,2 %

Karotenoidų specifikacijos (masinės dalies %)

Bendras astaksantinų kiekis: 2,9–11,1 %

9-cis-astaksantinas: 0,3–17,3 %

13-cis-astaksantinas: 0,2–7,0 %

Astaksantino monoesteriai: 79,8–91,5 %

Astaksantino diesteriai: 0,16–19,0 %

Beta karotenas: 0,01–0,3 %

Luteinas: 0–1,8 %

Kantaksantinas: 0–1,30 %

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių bakterijų kiekis: < 3 000 KSV/g

Mielės ir pelėsiai: < 100 KSV/g

Koliforminės bakterijos: < 10 KSV/g

E. coli: neaptikta

Salmonella: neaptikta

Staphylococcus: neaptikta

Baziliko (Ocimum basilicum) sėklos

Aprašymas/apibrėžtis:

Bazilikas (Ocimum basilicum L.) priklauso Lamiales būrio Lamiaceae šeimai. Nuėmus derlių sėklos valomos mechaniškai. Žiedai, lapai ir kitos augalo dalys pašalinamos. Bazilikų sėklų aukščiausio lygio grynumas turi būti užtikrintas filtruojant (optiškai, mechaniškai). Vaisių sulčių ir vaisių bei daržovių sulčių mišinių, kurių sudėtyje yra bazilikų (Ocimum basilicum L.) sėklų, gamybą sudaro sėklų sudrėkinimo ir pasterizavimo etapai. Veikia mikrobiologinės kontrolės ir priežiūros sistemos.

Sausoji medžiaga: 94,1 %

Baltymai: 20,7 %

Riebalai: 24,4 %

Angliavandeniai: 1,7 %

Maistinė ląsteliena: 40,5 % (Metodas: AOAC 958,29)

Peleningumas: 6,78 %

Fermentuotų juodųjų pupelių ekstraktas

Aprašymas/apibrėžtis:

Fermentuotų juodųjų pupelių ekstraktas (Touchi ekstraktas) – smulkūs šviesiai rudos spalvos daug baltymų turintys milteliai, gaunami mažas sojų pupeles (Glycine max (L.) Merr.), fermentuotas Aspergillus oryzae, ekstrahuojant vandeniu. Ekstrakte yra alfa gliukozidazės inhibitorius.

Charakteristikos:

Riebalai: ≤ 1,0 %

Baltymai: ≥ 55 %

Vanduo: ≤ 7,0 %

Peleningumas: ≤ 10 %

Angliavandeniai: ≥ 20 %

alfa-gliukozidazės inhibitoriaus aktyvumas: IC50 min. 0,025 mg/ml

Sojos izoflavonas: ≤ 0,3 g/100 g

Galvijų laktoferinas

Aprašymas/apibrėžtis:

Galvijų laktoferinas yra baltymas, kurio natūraliai esama karvės piene. Tai yra geležį surišantis glikoproteinas (apie 77 kDa), kurį sudaro viena polipeptidinė grandinė iš 689 aminorūgščių.

Gamybos procesas. Galvijų laktoferinas išskiriamas iš nugriebto pieno arba sūrio: pirma vykdomi jonų mainai, vėliau atliekami ultrafiltravimo etapai. Galiausiai jis išdžiovinamas sublimacinio džiovinimo arba purškiamojo džiovinimo būdu ir stambios dalelės atsijojamos. Beveik bekvapiai, šviesiai rausvos spalvos milteliai.

Fizikinės ir cheminės galvijų laktoferino savybės:

Drėgnis: < 4,5 %

Peleningumas: < 1,5 %

Arsenas: < 2,0 mg/kg

Geležis: < 350 mg/kg

Baltymai: > 93 %

Iš jų galvijų laktoferinas: > 95 %

Iš jų kiti baltymai: < 5,0 %

pH (2 % tirpalo, 20 °C) 5,2–7,2

Tirpumas (2 % tirpalo, 20 °C): tirpus

▼M16

Galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatas

Aprašymas

Galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatas yra gelsvai pilki milteliai, gaunami iš nugriebto galvijų pieno per keletą izoliavimo ir gryninimo etapų.

Charakteristikos / sudėtis

Bendras baltymų kiekis (w/produkto masė): ≥ 90 %

Laktoferinas (w/produkto masė): 25–75 %

Laktoperoksidazė (w/produkto masė): 10–40 %

Kiti baltymai (w/produkto masė): ≤ 30 %

TGF-β2: 12–18 mg/100 g

Drėgnis: ≤ 6,0 %

pH (5 % w/v tirpalas): 5,5–7,6

Laktozė: ≤ 3,0 %

Riebalai: ≤ 4,5 %

Peleningumas: ≤ 3,5 %

Geležis: ≤ 25 mg/100 g

Sunkieji metalai:

Švinas: < 0,1 mg/kg

Kadmis: < 0,2 mg/kg

Gyvsidabris: < 0,6 mg/kg

Arsenas: < 0,1 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Aerobinių mezofilinių bakterijų skaičius: ≤ 10 000 KSV/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KSV/g

Escherichia coli: nėra/g

Koaguliazę gaminantys stafilokokai: nėra/g

Salmonella: nėra/25 g

Listeria: nėra/25 g

Cronobacter spp.: nėra/25 g

Pelėsiai: ≤ 50 KSV/g

Mielės: ≤ 50 KSV/g

KSV: kolonijas sudarantys vienetai

▼M9

Akmengrūdžio (Buglossoides arvensis) sėklų aliejus

Aprašymas/apibrėžtis:

Rafinuotas dirvinio akmengrūdžio aliejus ekstrahuojamas iš Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst sėklų.

ALFA linoleno rūgštis: ≥ 35 % visų riebalų rūgščių masinės dalies

Stearidono rūgštis: ≥ 15 % visų riebalų rūgščių masinės dalies

Linolio rūgštis: ≥ 8,0 % visų riebalų rūgščių masinės dalies

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 2,0 % visų riebalų rūgščių masinės dalies

Rūgščių skaičius: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 5,0 mekv O2/kg

Nemuilinamųjų medžiagų kiekis: ≤ 2,0 %

Baltymų kiekis (bendrasis azotas): ≤ 10 μg/ml

Pirolizidino alkaloidai: nenustatoma, kai nustatymo riba 4,0 μg/kg

Vėžiagyvių Calanus finmarchicus aliejus

Aprašymas/apibrėžtis:

Naujas maisto produktas yra rubino spalvos, šiek tiek klampus švelnaus vėžiagyvių kvapo aliejus, gaunamas iš vėžiagyvių (jūrinio zooplanktono) Calanus finmarchicus. Sudedamąją dalį daugiausia sudaro vaško esteriai (> 85 %) ir nedidelis trigliceridų ir kitų neutralių lipidų kiekis.

Specifikacijos:

Vanduo: < 1,0 %

Vaško esteriai: > 85 %

Bendras riebalų rūgščių kiekis: > 46 %

Eikozapentaeno rūgštis (EPR): > 3,0 %

Dokozaheksaeno rūgštis (DHR): > 4,0 %

Bendras riebalų alkoholių kiekis: > 28 %

C20:1 n-9 riebalų alkoholis: > 9,0 %

C22:1 n-11 riebalų alkoholis: > 12 %

Riebalų rūgščių transizomerai: < 1,0 %

Astaksantinesteriai: < 0,1 %

Peroksidų skaičius (PS): < 3,0 mekv. O2/kg

Kramtomosios gumos pagrindas (monometoksipolietilenglikolis)

Aprašymas/apibrėžtis:

Nauja maisto sudedamoji dalis yra sintetinis polimeras (patento numeris WO2006016179). Šią medžiagą sudaro šakoti monometoksipolietilenglikolio polimerai (MPEG), įterpti į poliizoprenu skiepytą maleino rūgšties anhidridą (PIP-g-MA), ir nesureagavęs MPEG (mažiau kaip 35 % masės).

Nuo baltos iki beveik baltos spalvos

CAS Nr. 1246080–53–4

Charakteristikos:

Drėgnis: < 5,0 %

Aliuminis: < 3,0 mg/kg

Litis: < 0,5 mg/kg

Nikelis: < 0,5 mg/kg

Anhidrido liekanos: < 15 μmol/g

Polidispersijos indeksas: < 1,4

Izoprenas: < 0,05 mg/kg

Oksiranas: < 0,2 mg/kg

Laisvasis maleino rūgšties anhidridas: < 0,1 %

Bendras oligomerų (mažiau nei 1 000 daltonų) kiekis: ≤ 50 mg/kg

Etilenglikolis: < 200 mg/kg

Dietilenglikolis: < 30 mg/kg

Monoetilenglikolio metilo eteris: < 3,0 mg/kg

Dietilenglikolio metilo eteris: < 4,0 mg/kg

Trietilenglikolio metilo eteris: < 7,0 mg/kg

1,4-dioksanas: < 2,0 mg/kg

Formaldehidas: < 10 mg/kg

Kramtomosios gumos pagrindas (metilo vinilo eterio ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras)

Aprašymas/apibrėžtis:

Metilo vinilo eterio ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras yra bevandenis metilo vinilo eterio ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras.

Birūs balti ar balkšvi milteliai.

CAS Nr. 9011–16–9

Grynumas:

Tyrimo rezultatų vertė: ne mažiau kaip 99,5 % sausosios medžiagos

Savitoji klampa (1 % MEK): 2–10

Metilo vinilo eterio liekanos: ≤ 150 ppm

Maleino rūgšties anhidrido liekanos: ≤ 250 ppm

Acetaldehidas: ≤ 500 ppm

Metanolis: ≤ 500 ppm

Dilauroilperoksidas: ≤ 15 ppm

Bendras sunkiųjų metalų kiekis: ≤ 10 ppm

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių bakterijų skaičius: ≤ 500 KSV/g

Mielės ir pelėsiai: ≤ 500 KSV/g

Escherichia coli: neigiamas rezultatas

Salmonella: neigiamas rezultatas

Staphylococcus aureus neigiamas rezultatas

Pseudomonas aeruginosa: neigiamas rezultatas

Ispaninio šalavijo (Salvia hispanica) aliejus

Aprašymas/apibrėžtis:

Ispaninio šalavijo aliejus gaminamas iš ispaninio šalavijo (Salvia hispanica L.) sėklų (99,9 % grynumas) šaltojo spaudimo būdu. Tirpikliai nenaudojami. Išspaustas aliejus laikomas dekantavimo talpose; priemaišos šalinamos filtruojant. Jį galima gaminti ir ekstrahuojant superkritiniu CO2.

Gamybos procesas

Gaminamas šaltojo spaudimo būdu. Tirpikliai nenaudojami. Išspaustas aliejus laikomas dekantavimo talpose; priemaišos šalinamos filtruojant.

Rūgščių kiekis, išreikštas oleino rūgštimi: ≤ 2,0 %

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 10 mekv/kg

Netirpios priemaišos: ≤ 0,05 %

ALFA linoleno rūgštis: ≥ 60 %

Linolio rūgštis: 15–20 %

Ispaninio šalavijo (Salvia hispanica) sėklos

Aprašymas/apibrėžtis:

Ispaninis šalavijas (Salvia hispanica) – vasarinis metinis žolinis augalas, priskiriamas Labiatae šeimai. Nuėmus derlių sėklos valomos mechaniškai. Žiedai, lapai ir kitos augalo dalys pašalinamos.

Sausoji medžiaga: 90–97 %

Baltymai: 15–26 %

Riebalai: 18–39 %

Angliavandeniai (*): 18–43 %

Žalia ląsteliena(**): 18–43 %

Peleningumas: 3–7 %

(*)  Angliavandeniai apima ląstelienos kiekį

(**)  Žalia ląsteliena yra ląstelienos, sudarytos daugiausiai iš nevirškinamos celiuliozės, pentozanų ir lignino, dalis.

Gamybos procesas

Vaisių sulčių ir vaisių sulčių gėrimų mišinių, kurių sudėtyje yra ispaninio šalavijo sėklų, gamybą sudaro sėklų sudrėkinimo ir pasterizavimo etapai. Veikia mikrobiologinės kontrolės ir priežiūros sistemos.

Aspergillus niger chitingliukanas

Aprašymas/apibrėžtis:

Chitingliukanas gaunamas iš juodojo galvenio (Aspergillus niger) micelio; tai yra gelsvi, bekvapiai, birūs milteliai. Sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 90 %.

Chitingliukaną daugiausia sudaro du polisacharidai:

— chitinas, sudarytas iš pasikartojančių N-acetil-D-gliukozamino vienetų (CAS Nr. 1398–61–4),

— beta(1, 3)-gliukanas, sudarytas iš pasikartojančių D-gliukozės vienetų (CAS Nr. 9041–22–9).

Nuodžiūvis: ≤ 10 %

Chitingliukanas: ≥ 90 %

Chitino ir gliukano santykis: 30:70–60:40

Peleningumas: ≤ 3,0 %

Lipidai: ≤ 1,0 %

Baltymai: ≤ 6,0 %

Iš tikrosios pinties (Fomes fomentarius) gautas chitingliukano kompleksas

Aprašymas/apibrėžtis:

Chitingliukano kompleksas gaunamas iš tikrosios pinties (Fomes fomentarius) grybelio vaisiaus ląstelių sienelių. Jį daugiausia sudaro du polisacharidai:

— chitinas, sudarytas iš pasikartojančių N-acetil-D-gliukozamino vienetų (CAS Nr. 1398–61–4);

— beta-(1,3)(1,6)-D-gliukanas, sudarytas iš pasikartojančių D-gliukozės vienetų (CAS Nr. 9041–22–9).

Gamybos procesas sudarytas iš kelių etapų, be kita ko: valymo, dydžio sumažinimo, minkštinimo vandenyje ir šildymo šarminiame tirpale, plovimo ir džiovinimo. Per gamybos procesą hidrolizė neatliekama.

Išvaizda: bekvapiai, beskoniai, rudi milteliai.

Grynumas:

Drėgnis: ≤ 15 %

Peleningumas: ≤ 3,0 %

Chitingliukanas: ≥ 90 %

Chitino ir gliukano santykis: 70:20

Bendras angliavandenių kiekis, išskyrus gliukanus: ≤ 0,1 %

Baltymai: ≤ 2,0 %

Lipidai: ≤ 1,0 %

Melaninai: ≤ 8,3 %

Priedai: nėra

pH vertė: 6,7–7,5

Sunkieji metalai:

Švinas (ppm): ≤ 1,00

Kadmis (ppm): ≤ 1,00

Gyvsidabris (ppm): ≤ 0,03

Arsenas (ppm): ≤ 0,20

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras mezofilinių bakterijų kiekis: ≤ 103/g

Mielės ir pelėsiai: ≤ 103/g

Koliforminės bakterijos esant 30 °C temperatūrai: ≤ 103/g

E. coli: ≤ 10/g

Salmonella ir kitos patogeninės bakterijos: nėra 25 g

Iš dvisporio pievagrybio (Agaricus bisporus) ir juodojo galvenio (Aspergillus niger) ekstrahuotas chitozanas

Aprašymas/apibrėžtis:

Ekstrahuotas chitozanas, kurio pagrindinės sudedamosios dalys yra poli(D-gliukozaminas), gaunamas iš dvisporio pievagrybio (Agaricus bisporus) kotų arba iš juodojo galvenio (Aspergillus niger) micelio.

Patentuotas gamybos procesas sudarytas iš kelių etapų, be kita ko: ekstrahavimo ir deacetilinimo (hidrolizavim) šarminėje terpėje, tirpinimo rūgščioje terpėje, nusodinimo šarminėje terpėje, plovimo ir džiovinimo.

Sinonimas: poli(D-gliukozaminas)

Chitozano CAS numeris: 9012–76–4

Chitozano formulė: (C6H11NO4)n

Išvaizda: smulkūs, birūs milteliai

Spalva: nuo beveik baltos iki šiek tiek rusvos spalvos

Kvapas: bekvapiai

Grynumas:

Chitozano kiekis (% masinės dalies/sausosios masės): ≥ 85

Gliukano kiekis (% masinės dalies/sausosios masės): ≤ 15

Nuodžiūvis (% masinės dalies/sausosios masės): ≤ 10

Klampa (1 %, 1 % acto rūgštyje): 1–15

Acetilinimo laipsnis (% mol/drėgnosios masės): 0–30

Klampa (1 %, 1 % acto rūgštyje) (mPa.s): 1–14 (chitozano iš juodojo galvenio (Aspergillus niger); 12–25 (chitino iš Agaricus bisporus)

Peleningumas (% masinės dalies/sausosios masės): ≤ 3,0

Baltymai (% masinės dalies/sausosios masės): ≤ 2,0

Dalelių dydis: > 100 nm

Tūrinis tankis (g/cm3): 0,7–1,0

Riebalų tirpinimo geba 800x (masinės dalies/drėgnosios masės): rezultatas teigiamas

Sunkieji metalai:

Gyvsidabris (ppm): ≤ 0,1

Švinas (ppm): ≤ 1,0

Arsenas (ppm): ≤ 1,0

Kadmis (ppm): ≤ 0,5

Mikrobiologiniai kriterijai:

Aerobinių bakterijų skaičius (KSV/g): ≤ 103

Mielių ir pelėsių skaičius (KSV/g): ≤ 103

Escherichia coli (KSV/g): ≤ 10

Enterobacteriaceae (KSV/g): ≤ 10

Salmonella: nėra 25 g

Listeria monocytogenes: nėra 25 g

Chondroitino sulfatas

Aprašymas/apibrėžtis:

Chondroitino sulfatas (natrio druska) yra biosintetinis produktas. Jis gaunamas cheminio sulfatavimo būdu apdorojant chondroitiną, gautą fermentuojant bakterijos Escherichia coli O5:K4:H4 paderme U1–41 (ATCC 23502).

Chondroitino sulfatas (natrio druska) (% sausosios medžiagos). 95–105

Molekulinė masė w (vidutinė masė) (kDa): 5–12

Molekulinė masė n (vidutinis skaičius) (kDa): 4–11

Dispersiškumas (wh/w0,05): ≤ 0,7

Sulfatacijos modelis (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

Nuodžiūvis (%) (105 °C iki pastovios masės): ≤ 10,0

Kaitinimo likutis (% sausos medžiagos): 20–30

Baltymai (% sausosios medžiagos): ≤ 0,5

Endotoksinai (EV/mg): ≤ 100

Bendras organinių priemaišų kiekis (mg/kg): ≤ 50

Chromo pikolinatas

Aprašymas/apibrėžtis:

Chromo pikolinatas yra rausvi birūs milteliai, šiek tiek tirpūs vandenyje, kai pH vertė 7. Druska taip pat tirpsta poliniuose organiniuose tirpikliuose.

Cheminis pavadinimas: tris(2piridinkarboksilato-N,O)chromas(III) arba 2-piridinkarboksilio rūgšties chromo(III) druska

CAS Nr. 14639–25–9

Cheminė formulė Cr(C6H4NO2)3

Cheminės savybės:

Chromo pikolinatas: ≥ 95 %

Chromas (III): 12–13 %

Chromas (VI): nenustatyta

Vanduo: ≤ 4,0 %

Švitrūnas (Cistus incanus L. Pandalis herb)

Aprašymas:

Švitrūnas (Cistus incanus L. Pandalis herb); Cistaceae šeimai priklausančios, vietinės Viduržemio jūros regiono Chalkidikės pusiasalio rūšys.

Sudėtis:

Drėgnis: 9–10 g/100 g žolelių

Baltymai: 6,1 g/100 g žolelių

Riebalai: 1,6 g/100 g žolelių

Angliavandeniai: 50,1 g/100 g žolelių

Ląsteliena: 27,1 g/100 g žolelių

Mineralai: 4,4 g/100 g žolelių

Natris: 0,18 g

Kalis: 0,75 g

Magnis: 0,24 g

Kalcis: 1,0 g

Geležis: 65 mg

Vitaminas B1: 3,0 μg

Vitaminas B2: 30 μg

Vitaminas B6: 54 μg

Vitaminas C: 28 mg

Vitaminas A: mažiau nei 0,1 mg

Vitaminas E: 40–50 mg

ALFA tokoferolis: 20–50 mg

Beta ir gama tokoferoliai: 2–15 mg

Delta tokoferolis: 0,1–2 mg

Citikolinas

Aprašymas/apibrėžtis:

Citikolinas gaminamas mikrobiniu gamybos būdu.

Citikoliną sudaro citosinas, ribozė, pirofosfatas ir cholinas.

balti kristaliniai milteliai

Cheminis pavadinimas: cholino citidin-5′-pirofosfatas, citidin-5′-(trivandenilio difosfatas) P’-[2-(trimetilamonio)etilo]esterio cviterjonas

Cheminė formulė C14H26N4O11P2

Molekulinė masė: 488,32 g/mol

CAS Nr. 987–78–0

pH (1 % mėginio tirpalo): 2,5–3,5

Grynumas:

Tyrimo rezultatų vertė: ≥ 98 % sausosios medžiagos

Nuodžiūvis (100 °C 4 valandas): ≤ 5,0 %

Amonis: ≤ 0,05 %

Arsenas: ne daugiau kaip 2 ppm

Laisvosios fosforo rūgštys: ≤ 0,1 %

5′-citidilo rūgštis: ≤ 1,0 %

Mikrobiologiniai kriterijai:

bendras gyvų organizmų skaičius: ≤ 103 KSV/g

Mielės ir pelėsiai: ≤ 102KSV/g

Escherichia coli: nėra 1 g

Clostridium butyricum

Aprašymas/apibrėžtis:

Clostridium butyricum (CBM-588) yra gramteigiama, sporas sudaranti, obligatinė anaerobinė, nepatogeninė, genetiškai nemodifikuota bakterija. Registracijos numeris FERM BP-2789

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras gyvybingų aerobinių bakterijų skaičius: ≤ 103 KSV/g

Escherichia coli: nenustatyta 1 g

Staphylococcus aureus: nenustatyta 1 g

Pseudomonas aeruginosa: nenustatyta 1 g

Mielės ir pelėsiai: ≤ 102 KSV/g

▼M29

D-ribozė

Aprašymas

D-ribozė yra aldopentozės monosacharidas, gaunamas fermentacijos būdu naudojant transketolazės stokojančią Bacillus subtilis padermę.

Cheminė formulė C5H10O5

CAS Nr. 50–69–1

Molekulinė masė 150,13 Da

Charakteristikos/sudėtis

Išvaizda: Sausos, dulkingos tekstūros, nuo baltos iki gelsvos spalvos

Savitasis sukimas [α]D 25: – 19,0° + – 21,0°

D-ribozės grynumas (% sausosios medžiagos):

-HPLC/RI (8) Metodas 98,0–102,0 %

Peleningumas: < 0,2 %

Nuodžiūvis (drėgnis): < 0,5 %

Tirpalo skaidrumas: ≥ 95 % pralaidumas

Sunkieji metalai

Švinas: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenas: ≤ 0,1 mg/kg

Kadmis: ≤ 0,1 mg/kg

Gyvsidabris: ≤ 0,1 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai

Bendras gyvų organizmų skaičius: ≤ 100 KSV (9)/g

Mielės: ≤ 100 KSV/g

Pelėsiai: ≤ 100 KSV/g

Koliforminės bakterijos: ≤ 10 KSV/g

Salmonella sp.: nėra/25 g

▼M9

Beriebalių kakavos miltelių ekstraktas

Kakavos (Theobroma cacao L.) ektraktas

Išvaizda: tamsiai rudi milteliai be matomų priemaišų

Fizinės ir cheminės savybės:

Polifenolių kiekis: ne mažiau kaip 55,0 % GRE

Teobromino kiekis: ne daugiau kaip 10,0 %

Peleningumas: ne daugiau kaip 5,0 %

Drėgnis: ne daugiau kaip 8,0 %

Piltinis tankis: 0,40–0,55 g/cm3

pH vertė: 5,0–6,5

Liekamasis tirpiklis: ne daugiau kaip 500 ppm

Liesas kakavos ekstraktas

Liesas kakavos (Theobroma cacao L.) ektraktas

Išvaizda: nuo tamsiai raudonos iki violetinės spalvos milteliai

Koncentruotas kakavos ekstraktas: ne mažiau kaip 99 %

Silicio dioksidas (technologinis priedas): ne daugiau kaip 1,0 %

Kakavos flavanoliai: ne mažiau kaip 300 mg/g

— Epikatechinas: ne mažiau kaip 45 mg/g

Nuodžiūvis: ne daugiau kaip 5,0 %

▼M28

Blakinių kalendrų ( Coriandrum sativum ) sėklų aliejus

Aprašymas/apibrėžtis:

Blakinių kalendrų sėklų aliejus – aliejus, kurio sudėtyje yra riebalų rūgščių gliceridų, gautų iš blakinių kalendrų augalo Coriandrum sativum L. sėklų.

Šiek tiek gelsva spalva, švelnus skonis.

CAS Nr. 8008–52–4

Riebalų rūgščių sudėtis:

Palmitino rūgštis (C16:0): 2–5 %

Stearino rūgštis (C18:0): < 1,5 %

Petroselino rūgštis (cis-C18:1(n-12)): 60–75 %

Oleino rūgštis (cis-C18:1(n-9)): 8–15 %

Linolo rūgštis (C18:2): 12–19 %

α-linoleno rūgštis (C18:3): < 1,0 %

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 1,0 %

Grynumas:

Lūžio rodiklis (20 °C): 1,466–1,474

Rūgščių skaičius: ≤ 2,5 mg KOH/g

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 5,0 mekv/kg

Jodo skaičius: 88–110 vienetų

Hidrolizės skaičius: 179–200 mg KOH/g

Nemuilinamoji medžiaga: ≤ 15 g/kg

▼M15

Spanguolių ekstrakto milteliai

Aprašymas/apibrėžtis

Spanguolių ekstrakto milteliai – tai vandenyje tirpūs milteliai, kurių sudėtyje yra daug fenolio, kurie gaunami etanolyje ekstrahuojant spanguolių veislės Vaccinium macrocarpon nepažeistų, prisirpusių uogų sulčių koncentratą.

Charakteristikos/sudėtis

Drėgnis (% w/w): ≤ 4

Proantocianidinai (PAC) (% w/w sausosios medžiagos masės)

— OSC-DMAC metodas (3) (5): 55,0–60,0 arba

— BL-DMAC metodas (4) (5): 15,0–18,0

Bendras fenolių kiekis (GAE (6), % w/w sausosios medžiagos masės) (5)

— Folin-Ciocalteau metodas: > 46,2

Tirpumas (vandenyje): 100 %, be jokių matomų netirpių dalelių

Etanolio kiekis (mg/kg): ≤ 100

Sietų analizė: 100 % per 30 mešų sietą

Miltelių išvaizda ir aromatas: birūs, tamsiai raudonos spalvos. Žemės aromato, neturi paskrudimo kvapo.

Sunkieji metalai:

Arsenas (ppm): < 3

Mikrobiologiniai kriterijai:

Mielės: < 100 KSV (7)/g

Pelėsiai: < 100 KSV/g

Aerobinių bakterijų skaičius: < 1 000 KSV/g

Koliforminės bakterijos: < 10 KSV/g

Escherichia coli: < 10 KSV/g

Salmonella: Neaptinkama 375 g

▼M9

Džiovinti plunksnalapės gudobelės (Crataegus pinnatifida) vaisiai

Aprašymas/apibrėžtis:

Džiovinti šiaurės Kinijos ir Korėjos Crataegus pinnatifida rūšies, priklausančios Rosaceae šeimai, vietinio augalo vaisiai.

Sudėtis:

Sausoji medžiaga: 80 %

Angliavandeniai: 55 g/kg šviežios medžiagos svorio

Fruktozė: 26,5–29,3 g/100 g

Gliukozė: 25,5–28,1 g/100 g

Vitaminas C: 29,1 mg/100 g šviežios medžiagos svorio

Natris: 2,9 g/100 g šviežios medžiagos svorio

Kompotai – gaminiai, gaunami termiškai apdorojant valgomąją vienos ar kelių rūšių vaisių, sveikų arba supjaustytų gabalais, dalį, filtruoti arba nefiltruoti, pernelyg nekoncentruoti. Gali būti naudojami cukrūs, vanduo, sidras, prieskoniai ir citrinų sultys.

ALFA-ciklodekstrinas

Aprašymas/apibrėžtis:

Neredukuojantysis ciklinis sacharidas, susidedantis iš šešių α-1,4-sujungtų D-gliukopiranozilo vienetų, gaunamas ciklodekstrino gliukoziltransferazei (CGTase, EC 2.4.1.19) veikiant hidrolizuotą krakmolą. ALFA ciklodekstriną galima išgauti ir išgryninti atliekant vieną iš šių procedūrų: alfa ciklodekstrinokomplekso nusodinimas 1-dekanoliu, ištirpinimas vandenyje esant aukštesnei temperatūrai ir pakartotinis nusodinimas, sudėtinės medžiagos distiliavimas vandens garais ir alfa-ciklodekstrino kristalizavimas iš tirpalo; arba chromatografija naudojant jonų mainus arba gelfiltraciją, po kurios alfa ciklodekstrinas kristalizuojamas iš išgryninto pokristalizacinio tirpalo; arba membraniniai atskyrimo metodai, tokie kaip ultrafiltravimas arba atvirkštinis osmosas: Aprašymas: beveik bekvapiai balti arba beveik balti kieti kristalai

Sinonimai: α-ciklodekstrinas, α-dekstrinas, cikloheksaamilozė, ciklomaltoheksozė, α-cikloamilozė.

Cheminis pavadinimas: Cikloheksaamilozė

CAS Nr. 10016–20–3

Cheminė formulė (C6H10O5)6

Formulinė masė: 972,85

Tyrimo duomenys: ≥ 98 % (sausosios medžiagos)

Identifikavimas:

Lydymosi intervalas: suyra esant aukštesnei nei 278 °C temperatūrai

Tirpumas: gerai tirpsta vandenyje; šiek tiek tirpsta etanolyje

Savitasis sukimas: [α]D 25: nuo +145 o iki +151 o (1 % tirpalas)

Chromatografija: didžiausios smailės sulaikymo trukmė mėginio skysčių chromatogramoje atitinka α-ciklodekstrino sulaikymo trukmę etaloninio α-ciklodekstrino (kurį galima gauti iš Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, Miunchenas, Vokietija, arba Wacker Biochem Group, Eidrianas, MI, JAV) chromatogramoje, esant TYRIMO METODE aprašytoms sąlygoms.

Grynumas:

Vanduo: ≤ 11 % (Karlo Fišerio metodas)

Sudėtinės medžiagos liekanos: ≤ 20 mg/kg

(1-dekanolis)

Redukuojančiosios medžiagos: ≤ 0,5 % (išreikštos gliukoze)

Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,1 %

Švinas: ≤ 0,5 mg/kg

Tyrimo metodas:

Nustatoma skysčių chromatografijos būdu esant tokioms sąlygoms.

Mėginio tirpalas: tiksliai pasverti apie 100 mg mėginio, įdėti į 10 ml tūrio matavimo kolbą ir pridėti 8 ml dejonizuoto vandens. Naudojant ultragarso vonelę (10–15 min.) mėginį visiškai ištirpinti ir atskiesti išgrynintu dejonizuotu vandeniu iki žymės. Perfiltruoti per 0,45 mikrometrų filtrą.

Etaloninis tirpalas: Tiksliai pasverti apie 100 mg alfa ciklodekstrino, įdėti į 10 ml tūrio matavimo kolbą ir pridėti 8 ml dejonizuoto vandens. Naudojant ultragarso vonelę mėginį visiškai ištirpinti ir atskiesti išgrynintu dejonizuotu vandeniu iki žymės.

Chromatografija: skysčių chromatografas su lūžio rodiklio detektoriumi ir integruojamu registravimo įrenginiu.

Kolonėlė ir įkrova: Nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Vokietija) arba panaši.

Ilgis: 250 mm

Skersmuo: 4 mm

Temperatūra: 40 °C

Judančioji fazė: acetonitrilas/vanduo (67/33, v/v)

Srautas: 2,0 ml/min.

Įpurškiamas tūris: 10 μl

Procedūra: įšvirkšti mėginio tirpalo į chromatografą, užrašyti chromatogramą ir išmatuoti alfa ciklodekstrino smailės plotą. Apskaičiuoti alfa-ciklodekstrino procentinę dalį mėginyje pagal šią formulę:

% alfa-ciklodekstrino (sausosios medžiagos) = 100 × (AS/AR) (WR/WS),

čia:

AS ir AR yra alfa-ciklodekstrino smailių plotai atitinkamai pagal mėginio tirpalą ir etaloninį tirpalą.

WS ir WR yra atitinkamos mėginio ir etaloninio alfa-ciklodekstrino masės (mg) po vandens kiekio koregavimo.

Gama-ciklodekstrinas

Aprašymas/apibrėžtis:

Neredukuojantysis ciklinis sacharidas, susidedantis iš aštuonių α-1,4-sujungtų D-gliukopiranozilo vienetų, gaunamas ciklodekstrino gliukoziltransferazei (CGTase, EC 2,4.1,19) veikiant hidrolizuotą krakmolą. Gama ciklodekstriną galima išgauti ir išgryninti nusodinant gama ciklodekstrino kompleksą 8-cikloheksadecen-1-onu, ištirpinant kompleksą vandenyje ir n-dekane, distiliuojant vandeninę fazę vandens garais ir išgaunant gama-CD iš tirpalo kristalizavimo būdu.

Beveik bekvapiai balti arba beveik balti kieti kristalai

Sinonimai: γ-ciklodekstrinas, γ-dekstrinas, ciklooktaamilozė, ciklomaltooktaozė, γ-cikloamilazė

Cheminis pavadinimas: ciklooktaamilozė

CAS numeris: 17465–86–0

Cheminė formulė (C6H10O5)8

Tyrimo duomenys: ≥ 98 % (sausosios medžiagos)

Identifikavimas:

Lydymosi intervalas: suyra esant aukštesnei nei 285 °C temperatūrai

Tirpumas: gerai tirpsta vandenyje; šiek tiek tirpsta etanolyje

Savitasis sukimas: [α]D 25: nuo + 174 o iki + 180 o (1 % tirpalas)

Grynumas:

Vanduo: ≤ 11 %

Sudėtinės medžiagos liekanos (8-cikloheksadecen-1-onas (CHDC)): ≤ 4 mg/kg

Sudėtinės medžiagos liekanos (n-dekanas): ≤ 6 mg/kg

Redukuojančiosios medžiagos: ≤ 0,5 % (išreikštos gliukoze)

Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,1 %

▼M21

Laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) (pirštuočių) kruopos

(Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Aprašymas/apibrėžtis

Tradicinis maisto produktas – laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis (Kippist) Stapf) kruopos (pašalinus sėlenas).

Laibosios pirštuotės (Digitaria exilis(Kippist) Stapf)) yra metinis žolinis augalas, priklausantis Poaceae šeimai.

Tipiškos pirštuočių kruopų maistinės sudedamosios dalys

Angliavandeniai: 76,1 g/100 g pirštuočių

Vanduo: 12,4 g/100 g pirštuočių

Baltymai: 6,9 g/100 g pirštuočių

Riebalai: 1,2 g/100 g pirštuočių

Ląsteliena: 2,2 g/100 g pirštuočių

Peleningumas: 1,2 g/100 g pirštuočių

Fitato kiekis: ≤ 2,1 mg/g

▼M9

Dekstrano preparatas, pagamintas naudojant Leuconostoc mesenteroides

1.  Milteliai:

Angliavandeniai: 60 %, kai: (dekstranas: 50 %, manitolis: 0,5 %, fruktozė: 0,3 % leukrozė: 9,2 %)

Baltymai: 6,5 %

Lipidas: 0,5 %

Pieno rūgštis: 10 %

Etanolis: pėdsakai

Peleningumas: 13 %

Drėgnis: 10 %

2.  Skystis:

Angliavandeniai: 12 %, kai: (dekstranas: 6,9 %, manitolis: 1,1 %, fruktozė: 1,9 % leukrozė: 2,2 %)

Baltymai: 2,0 %

Lipidas: 0,1 %

Pieno rūgštis: 2,0 %

Etanolis: 0,5 %

Peleningumas: 3,4 %

Drėgnis: 80 %

Augalinės kilmės diacilglicerolio aliejus

Aprašymas/apibrėžtis:

Gaminamas iš glicerolio ir riebalų rūgščių, gautų iš valgomojo aliejaus, ypač iš sojų (Glycine max) aliejaus arba rapsų (Brassica campestris, Brassica napus) aliejaus, naudojant specialų fermentą.

Acilglicerolio pasiskirstymas:

Diacilgliceroliai (DAG): ≥ 80 %

1,3-diacilgliceroliai (1,3-DAG): ≥ 50 %

Triacilgliceroliai (TAG): ≤ 20 %

Monoacilgliceroliai (MAG): ≤ 5,0 %

Riebalų rūgščių sudėtis (MAG, DAG, TAG):

Oleino rūgštis (C18:1): 20–65 %

Linolo rūgštis (C18:2): 15–65 %

Linoleno rūgštis (C18:3): ≤ 15 %

Sočiosios riebalų rūgštys: ≤ 10 %

Kita:

Rūgščių skaičius: ≤ 0,5 mg KOH/g

Drėgnis ir lakiosios medžiagos: ≤ 0,1 %

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 1,0 mekv/kg

Nemuilinamosios medžiagos: ≤ 2,0 %

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 1,0 %

MAG – monoacilgliceroliai, DAG – diacilgliceroliai, TAG – triacilgliceloliai

Dihidrokapsiatas (DHK)

Aprašymas/apibrėžtis:

Dihidrokapsiato sintezė vykdoma fermentinės katalizės sąlygomis esterinant vanililo alkoholį ir 8-metilnonano rūgštį. Užbaigus esterinimą dihidrokapsiatas ekstrahuojamas su n-heksanu.

Klampus skystis, bespalvis – geltonos spalvos skystis.

Cheminė formulė C18 H28 O4

CAS Nr. 205687–03–2

Fizikinės ir cheminės savybės:

Dihidrokapsiatas: > 94 %

8-metilnonano rūgštis: < 6,0 %

Vanililo alkoholis: < 1,0 %

Kitos su sinteze susijusios medžiagos: < 2,0 %

▼M13

Džiovintos antžeminės smulkiažiedžių hudijų (Hoodia parviflora) dalys

Aprašymas/apibrėžtis

Tai visos džiovintos antžeminės smulkiažiedžių hudijų (Hoodia parviflora) N.E.Br. (Apocynaceae šeima) dalys

Savybės/sudėtis

Augalinė medžiaga: antžeminės bent trejų metų amžiaus augalų dalys

Išvaizda: Nuo šviesiai žalios iki ochros spalvos smulkūs milteliai

Tirpumas (vandenyje): > 25 mg/ml

Drėgnis: < 5,5 %

Aw: < 0,3

pH: < 5,0

Baltymai: < 4,5 g/100 g

Riebalai: < 3 g/100 g

Angliavandeniai (įskaitant maistinę ląstelieną): < 80 g/100 g

Maistinė ląsteliena: < 55 g/100 g

Bendras cukrų kiekis: < 10,5 g/100 g

Peleningumas: < 20 %

Hudigozidai

P57: 5–50 mg/kg

L: 1 000 –6 000 mg/kg

O: 500–5 000 mg/kg

Iš viso 1 500 –11 000 mg/kg

Sunkieji metalai:

Arsenas: < 1,00 mg/kg

Gyvsidabris: < 0,1 mg/kg

Kadmis: < 0,1 mg/kg

Švinas: < 0,5 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Aerobinių bakterijų skaičius: < 105 KSV/g

Escherichia coli: < 10 KSV/g

Staphylococcus aureus: < 50 KSV/g

Bendras koliforminių bakterijų kiekis: < 10 KSV/g

Mielės: ≤ 100 KSV/g

Pelėsiai: ≤ 100 KSV/g

Salmonella rūšys: nėra/25 g

Listeria monocytogenes: nėra/25 g

KSV: kolonijas sudarantys vienetai

▼M9

Sausasis citrininės aloyzijos (Lippia citriodora) ekstraktas iš ląstelių kultūrų

Aprašymas/apibrėžtis:

Sausasis citrininės aloyzijos (Lippia citriodora (Palau) Kunth) ekstraktas iš ląstelių kultūrų HTN®Vb.

Siauralapės ežiuolės(Echinacea angustifolia) ekstraktas iš ląstelių kultūrų

Aprašymas/apibrėžtis:

Siauralapės ežiuolės (Echinacea angustifolia) šaknų ekstraktas, gaunamas iš augalo audinio kultūros, iš esmės atitinka Echinacea angustifolia šaknų ekstraktą, gaunamą iki 4 % echinakozido titruotame etanolio ir vandens mišinyje.

Rausvažiedės ežiuolės (Echinacea purpurea) ekstraktas iš ląstelių kultūrų

Aprašymas/apibrėžtis:

Sausasis rausvažiedės ežiuolės (Echinacea purpurea (Palau) Kunth) ekstraktas iš ląstelių kultūrų HTN®Vb.

Gyslotinio ežeinio (Echium plantagineum) aliejus

Aprašymas/apibrėžtis:

Ežeinio aliejus – gelsvos spalvos produktas, gaminamas rafinuojant iš gyslotinio ežeinio (Echium plantagineum L.) sėklų ekstrahuotą aliejų. Stearidono rūgštis: ≥ 10 % visų riebalų rūgščių masinės dalies

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 2,0 % (visų riebalų rūgščių masinės dalies)

Rūgščių skaičius: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 5,0 mekv O2/kg

Nemuilinamųjų medžiagų kiekis: ≤ 2,0 %

Baltymų kiekis (bendrasis azotas): ≤ 20 μg/ml

Pirolizidino alkaloidai: nenustatoma, kai nustatymo riba 4,0 μg/kg

▼M18

Kiaušinių membranų hidrolizatas

Aprašymas

Kiaušinių membranų hidrolizatas gaunamas iš vištų kiaušinių lukštų membranų. Kiaušinių lukštai hidromechaniškai atskiriami siekiant gauti kiaušinių membranas, kurios vėliau toliau apdorojamos naudojant patentuotą tirpinimo metodą. Po tirpinimo proceso tirpalas filtruojamas, koncentruojamas, purškiamuoju būdu išdžiovinamas ir supakuojamas.

Charakteristikos / sudėtis

Cheminiai parametrai

Metodai

Bendras azoto turinčių junginių kiekis (% w/w): ≥ 88

Degumas pagal AOAC 990.03 ir AOAC 992.15

Kolagenas (% w/w): ≥ 15

Tirpaus kolageno tyrimas SircolTM

Elastinas (% w/w): ≥ 20

Elastino tyrimas FastinTM

Bendras glikozaminoglikanų kiekis (% w/w): ≥ 5

USP26 (chondroitino sulfato K0032 metodas)

Kalcis: ≤ 1 %

 

Fiziniai parametrai

pH: 6,5–7,6

Peleningumas (% w/w): ≤ 8

Drėgnis (% w/w): ≤ 9

Vandens aktyvumas: ≤ 0,3

Tirpumas (vandenyje): tirpus

Piltinis tankis: ≥ 0,6 g/cc

Sunkieji metalai

Arsenas ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai

Aerobinių bakterijų skaičius: ≤ 2 500 KSV/g

Escherichia coli: ≤ 5 LTS/g

Salmonella: Neaptinkama 25 g

Koliforminės bakterijos: ≤ 10 LTS/g

Staphylococcus aureus: ≤ 10 KSV/g

Mezofilinių bakterijų sporų skaičius: ≤ 25 KSV/g

Termofilinių bakterijų sporų skaičius: ≤ 10 KSV/10 g

Mielės: ≤ 10 KSV/g

Pelėsiai: ≤ 200 KSV/g

KSV: kolonijas sudarantys vienetai; LTS – labiausiai tikėtinas skaičius; USP: United States Pharmacopeia.

▼M9

Epigalokatechingalatas – išgrynintas kininio arbatmedžio (Camellia sinensis) lapų ekstraktas

Aprašymas/apibrėžtis:

Ypač grynas kininio arbatmedžio (Camellia sinensis (L.) Kuntze) lapų ekstraktas; smulkūs nuo beveik baltos iki blyškiai rausvos spalvos milteliai. Jį sudaro ne mažiau kaip 90 % epigalokatechingalato (EGCG), o jo lydymosi temperatūra yra 210 ± 215 °C.

Išvaizda: nuo beveik baltos iki blyškiai rausvos spalvos milteliai.

Cheminis pavadinimas: polifenol(-)epigalokatechin-3-galatas

Sinonimai: epigalokatechingalatas (EGCG)

CAS Nr. 989–51–5

INCI pavadinimas: epigalokatechingalatas

Molekulinė masė 458,4 g/mol

Nuodžiūvis: ne daugiau kaip 5,0 %

Sunkieji metalai:

Arsenas: ne daugiau kaip 3,0 ppm

Švinas: ne daugiau kaip 5,0 ppm

Tyrimo duomenys:

ne mažiau kaip 94 % EGCG (sausosios medžiagos)

ne daugiau kaip 0,1 % kofeino

Tirpumas: EGCG gana gerai tirpsta vandenyje, etanolyje, metanolyje ir acetone

L-ergotioneinas

Apibrėžtis

Cheminis pavadinimas (IUPAC): (2S)-3-(2-tiokso-2,3-dihidro-1H-imidazol-4-il)-2-(trimetilamonio)-propanoatas

Cheminė formulė C9H15N3O2S

Molekulinė masė 229,3 Da

CAS Nr. 497–30–3

Parametras

Specifikacija

Metodas

Išvaizda

Balti milteliai

Vizualinis

Optinis sukimas

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

Poliarimetrija

Cheminis grynumas

≥ 99,5 %

≥ 99,0 %

HPLC [Eur. Farm. 2,2.29]

1H-NMR

Identifikavimas

Atitinka struktūrą

C: 47,14 ± 0,4 %

H: 6,59 ± 0,4 %

N: 18,32 ± 0,4 %

1H-NMR

Elementinė analizė

Bendras tirpiklių liekanų kiekis

(metanolio, etilacetato, izopropilo alkoholio, etanolio)

[Eur. Farm. 01/2008:50400]

< 1 000  ppm

Dujų chromatografija

[Eur. Farm. 01/2008:20424]

Nuodžiūvis

Vidinis etalonas < 0,5 %

[Eur. Farm. 01/2008:20232]

Priemaišos

< 0,8 %

HPLC/GPC arba 1H-NMR

Sunkieji metalai b) c)

Švinas

< 3,0 ppm

ICP/AES

Kadmis

< 1,0 ppm

(Pb, Cd)

Gyvsidabris

< 0,1 ppm

Atominė fluorescencija (Hg)

Mikrobiologinės specifikacijos b)

Bendras gyvybingų aerobinių bakterijų skaičius (TVAC)

≤ 1 x 103 KSV/g

[Eur. Farm. 01/2011:50104]

Bendras mielių ir pelėsių skaičius (TYMC)

≤ 1 x 102 KSV/g

 

Escherichia coli

nėra 1 g

 

[Eur. Farm. Europos farmakopėja; 1H-NMR: protonų branduolinis magnetinis rezonansas; HPLC: efektyvioji skysčių chromatografija; GPC: gelchromatografija; ICP/AES: indukciškai sujungtos plazmos atomų emisijos spektrometrija;

KSV: koloniją sudarantys vienetai.

a)  Lit. [α]D = (+) 126,6o (c = 1, H2O)

b)  atlikta kiekvienos partijos analizė

c)  didžiausia leidžiamoji koncentracija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1881/2006.

Geležies natrio etilendiamino tetraacto rūgšties druska

Aprašymas/apibrėžtis:

Geležies natrio EDTR (etilendiamino tetraacto rūgšties) druska – tai bekvapiai, birūs, gelsvai rusvos spalvos milteliai, kurių cheminis grynumas – daugiau nei 99 % (masinės dalies). Ji gerai tirpsta vandenyje.

Cheminė formulė C10H12FeN2NaO8 * 3H2O

Cheminės savybės:

1 % tirpalo pH vertė: 3,5–5,5

Geležis: 12,5–13,5 %

Natris: 5,5 %

Vanduo: 12,8 %

Organinės medžiagos (CHNO): 68,4 %

EDTR: 65,5–70,5 %

Vandenyje netirpi medžiaga: ≤ 0,1 %

Nitrilotriacto rūgštis: ≤ 0,1 %

Geležies amonio fosfatas

Aprašymas/apibrėžtis:

Geležies amonio fosfatas – smulkūs pilki ir (arba) žali milteliai, iš esmės netirpūs vandenyje ir tirpūs praskiestose neorganinėse rūgštyse.

CAS Nr. 10101–60–7

Cheminė formulė FeNH4PO4

Cheminės savybės:

5 % vandeninės suspensijos pH vertė: 6,8–7,8

Geležis (iš viso): ≥ 28 %

Geležis (II): 22–30 % (masinės dalies)

Geležies (III): ≤ 7,0 % (masinės dalies)

Amoniakas: 5–9 % (masinės dalies)

Vanduo: ≤ 3,0 %

Žuvų (Sardinops sagax) peptidai

Aprašymas/apibrėžtis:

Nauja maisto sudedamoji dalis – peptidų mišinys, gaunamas žuvų (Sardinops sagax) raumens šarminės proteazėmis katalizuojančios hidrolizės, peptidų frakcijos atskyrimo chromotografine kolonėle, koncentracijos vakuume ir purškiamojo džiovinimo būdu.

Gelsvai balti milteliai

Peptidai (1) (trumposios grandinės peptidai, dipeptidai ir tripeptidai, kurių molekulės svoris mažesnis nei 2 kDa): ≥ 85 g/100 g

Val-Tir (dipeptidas): 0,1–0,16 g/100 g

Peleningumas: ≤ 10 g/100 g

Drėgnis: ≤ 8 g/100 g

(1)  Kjeldalio metodas

Flavonoidai iš Glycyrrhiza glabra

Aprašymas/apibrėžtis:

Flavonoidai gaunami iš paprastojo saldymedžio (Glycyrrhiza glabra L.) šaknų ar šakniastiebių ekstrahuojant etanoliu ir paskui ekstrahuojant šį etanolio ekstraktą vidutinio ilgio grandinės trigliceridais. Tai yra tamsiai rudas skystis, kurio sudėtyje yra 2,5–3,5 % glabridino.

Drėgnis: < 0,5 %

Peleningumas: < 0,1 %

Peroksidų skaičius (PS): < 0,5 mekv/kg

Glabridinas: 2,5–3,5 % riebalų

Glicirizino rūgštis: < 0,005 %

Riebalai, įskaitant polifenolio tipo medžiagas: ≥ 99 %

Baltymai: < 0,1 %

Angliavandeniai: nenustatoma

Iš pūslėtųjų guveinių (Fucus vesiculosus) ekstrahuotas fukoidanas

Aprašymas/apibrėžtis:

Fukoidanas iš pūslėtųjų guveinių (Fucus vesiculosus) ekstrahuojamas vandeniniu ekstraktu rūgšties tirpale ir filtruojant be organinių tirpiklių. Gautas ekstraktas koncentruojamas ir išdžiovinamas, kol gaunamas fukoidano ekstraktas, turintis šias specifikacijas:

nuo beveik baltos iki rudos spalvos milteliai

Kvapas ir skonis: švelnaus kvapo ir skonio

Drėgnis: < 10 % (105 °C 2 val.)

pH vertė: 4,0–7,0 (1 % tirpalo 25 °C temperatūroje)

Sunkieji metalai:

Arsenas (neorganinis): < 1,0 ppm

Kadmis: < 3,0 ppm

Švinas: < 2,0 ppm

Gyvsidabris: < 1,0 ppm

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių bakterijų skaičius: < 10 000 KSV/g

Mielių ir pelėsių skaičius: < 100 KSV/g

Bendras enterobakterijų skaičius: nėra/g

Escherichia coli: nėra/g

Salmonella: nėra 10 g

Staphylococcus aureus: nėra/g

Dviejų leidžiamų naudoti rūšių ekstraktų sudėtis pagal fukoidano kiekį:

1 ekstraktas:

Fukoidanas: 75–95 %

Alginatas: 2,0–5,5 %

Poliflorogliucinolis: 0,5–15 %

Manitolis: 1–5 %

Gamtinės druskos/laisvieji mineralai: 0,5–2,5 %

Kiti angliavandeniai: 0,5–1,0 %

Baltymai: 2,0–2,5 %

2 ekstraktas:

Fukoidanas: 60–65 %

Alginatas: 3,0–6,0 %

Poliflorogliucinolis: 20–30 %

Manitolis: < 1,0 %

Gamtinės druskos/laisvieji mineralai: 0,5–2,0 %

Kiti angliavandeniai: 0,5–2,0 %

Baltymai: 2,0–2,5 %

Iš jūrinių dumblių (Undaria pinnatifida) ekstrahuotas fukoidanas

Aprašymas/apibrėžtis:

Fukoidanas iš jūrinių dumblių Undaria pinnatifida ekstrahuojamas vandeniniu ekstraktu rūgšties tirpale ir filtruojant be organinių tirpiklių. Gautas ekstraktas koncentruojamas ir išdžiovinamas, kol gaunamas fukoidano ekstraktas, turintis šias specifikacijas:

nuo beveik baltos iki rudos spalvos milteliai

Kvapas ir skonis: švelnaus kvapo ir skonio

Drėgnis: < 10 % (105 °C 2 val.)

pH vertė: 4,0–7,0 (1 % tirpalo 25 °C temperatūroje)

Sunkieji metalai:

Arsenas (neorganinis): < 1,0 ppm

Kadmis: < 3,0 ppm

Švinas: < 2,0 ppm

Gyvsidabris: < 1,0 ppm

Mikrobiologija:

Bendras aerobinių bakterijų skaičius: < 10 000 KSV/g

Mielių ir pelėsių skaičius: < 100 KSV/g

Bendras enterobakterijų skaičius: nėra/g

Escherichia coli: nėra/g

Salmonella: nėra 10 g

Staphylococcus aureus: nėra/g

Dviejų leidžiamų naudoti rūšių ekstraktų sudėtis pagal fukoidano kiekį:

1 ekstraktas:

Fukoidanas: 75–95 %

Alginatas: 2,0–6,5 %

Poliflorogliucinolis: 0,5–3,0 %

Manitolis: 1–10 %

Gamtinės druskos/laisvieji mineralai: 0,5–1,0 %

Kiti angliavandeniai: 0,5–2,0 %

Baltymai: 2,0–2,5 %

2 ekstraktas:

Fukoidanas: 50–55 %

Alginatas: 2,0–4,0 %

Poliflorogliucinolis: 1,0–3,0 %

Manitolis: 25–35 %

Gamtinės druskos/laisvieji mineralai: 8–10 %

Kiti angliavandeniai: 0,5–2,0 %

Baltymai: 1,0–1,5 %

2′-fukozillaktozė

(sintetinė)

Apibrėžtis:

Cheminis pavadinimas: α-L-fukopiranozil-(1→2)-β-D-galaktopiranozil-(1→4)-D-gliukopiranozė

Cheminė formulė C18H32O15

CAS Nr. 41263–94–9

Molekulinė masė: 488,44 g/mol

Aprašymas:

2′-fukozillaktozė yra nuo baltos iki beveik baltos spalvos milteliai, pagaminti cheminės sintezės būdu.

Grynumas:

2′-fukozillaktozė: ≥ 95 %

D-laktozė: ≤ 1,0 % (masinės dalies %)

L-fukozė: ≤ 1,0 % (masinės dalies %)

Difukozil-D-laktozės izomerai: ≤ 1,0 % (masinės dalies %)

2′-fukozil-D-laktulozė: ≤ 0,6 % (masinės dalies %)

pH vertė (5 % tirpalas esant 20 °C): 3,2–7,0

Vanduo (%): ≤ 9,0 %

Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,2 %

Acto rūgštis: ≤ 0,3 %

Tirpiklių liekanos (metanolis, 2-propanolis, metilacetatas, acetonas): ≤ 50,0 mg/kg atskirai, ≤ 200,0 mg/kg kartu

Baltymų liekanos: ≤ 0,01 %

Sunkieji metalai:

Paladis: ≤ 0,1 mg/kg

Nikelis: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių mezofilinių bakterijų skaičius: ≤ 500 KSV/g

Mielės ir pelėsiai: ≤ 10 KSV/g

Endotoksinų liekanos: ≤ 10 EV/mg

2′-fukozillaktozė

(mikrobinis šaltinis)

►M27  
Apibrėžtis
Cheminis pavadinimas: α-L-fukopiranozil-(1→2)-β-D-galaktopiranozil-(1→4)-D-gliukopiranozė
Cheminė formulė: C18H32O15
CAS Nr. 41263–94–9
Molekulinė masė: 488,44 g/mol

Šaltinis:

genetiškai modifikuota Escherichia coli padermė K-12

Šaltinis:

genetiškai modifikuota Escherichia coli padermė BL21

Aprašymas

2′-fukozillaktozė yra nuo baltos iki beveik baltos spalvos milteliai, pagaminti mikrobiologiniu gamybos būdu.

Grynumas:

2′-fukozillaktozė: ≥ 83 %

D-laktozė: ≤ 10,0 %

L-fukozė: ≤ 2,0 %

Difukozil-D-laktozė: ≤ 5,0 %

2′-fukozil-D-laktulozė: ≤ 1,5 %

Bendras sacharidų (2′-fukozillaktozės, D-laktozės, L-fukozės, difukozil-D-laktozės, 2′-fukozil-D-laktulozės) kiekis: ≥ 90 %

pH vertė (5 % tirpalas esant 20 °C): 3,0–7,5

Vanduo: ≤ 9,0 %

Sulfatiniai pelenai: ≤ 2,0 %

Acto rūgštis: ≤ 1,0 %

Baltymų liekanos: ≤ 0,01 %

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių mezofilinių bakterijų skaičius: ≤ 3 000 KSV/g

Mielės: ≤ 100 KSV/g

Pelėsiai: ≤ 100 KSV/g

Endotoksinai: ≤ 10 EV/mg

Aprašymas
2′-fukozillaktozė yra balti arba beveik balti milteliai, o skysto koncentrato (45 % ± 5 % m/v) vandeninis tirpalas yra bespalvis arba šiek tiek gelsvas ir skaidrus. 2′-fukozillaktozė gaminama mikrobiologiniu gamybos būdu.
Grynumas:
2′-fukozillaktozė: ≥ 90 %
Laktozė: ≤ 5,0 %
Fukozė: ≤ 3,0 %
3-fukozillaktozė: ≤ 5,0 %
Fukozilgalaktozė: ≤ 3,0 %
Difukozillaktozė: ≤ 5,0 %
Gliukozė: ≤ 3,0 %
Galaktozė: ≤ 3,0 %
Vanduo: ≤ 9,0 % (miltelių)
Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,5 % (miltelių ir skysčio)
Baltymų liekanos: ≤ 0,01 % (miltelių ir skysčio)
Sunkieji metalai:
Švinas: ≤ 0,02 mg/kg (miltelių ir skysčio)
Arsenas: ≤ 0,2 mg/kg (miltelių ir skysčio)
Kadmis: ≤ 0,1 mg/kg (miltelių ir skysčio)
Gyvsidabris: ≤ 0,5 mg/kg (miltelių ir skysčio)
Mikrobiologiniai kriterijai:
Bendras gyvų organizmų skaičius: ≤ 104 KSV/g (miltelių), ≤ 5 000 KSV/g (skysčio)
Mielės ir pelėsiai: ≤ 100 KSV/g (miltelių); ≤ 50 KSV/g (skysčio)
Enterobacteriaceae/koliforminės bakterijos: nėra 11 g (miltelių ir skysčio)
Salmonella: nėra 100 g (miltelių), nėra 200 ml (skysčio)
Cronobacter: nėra 100 g (miltelių), nėra 200 ml (skysčio)
Endotoksinai: ≤ 100 EV/g (miltelių), ≤ 100 EV/ml (skysčio)
Aflatoksinas M1: ≤ 0,025 μg/kg (miltelių ir skysčio)  ◄

Galaktooligosacharidas

Aprašymas/apibrėžtis:

Galaktooligosacharidas yra gaminamas iš pieno laktozės fermentavimo būdu, naudojant β-galaktozidazes iš Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum, Pichia pastoris, Sporobolomyces singularis, Kluyveromyces lactis, Bacillus circulans, ir . Papiliotrema terrestris.

GOS: ne mažiau kaip 46 % sausosios medžiagos

Laktozė: ne daugiau kaip 40 % sausosios medžiagos

Gliukozė: ne daugiau kaip 27 % sausosios medžiagos

Galaktozė: ne mažiau kaip 0,8 % sausosios medžiagos

Peleningumas: ne daugiau kaip 4,0 % sausosios medžiagos

Baltymai: ne daugiau kaip 4,5 % sausosios medžiagos

Nitritas: ne daugiau kaip 2 mg/kg

Iš juodojo galvenio (Aspergillus niger) ir genetiškai modifikuotos E. Coli padermės K-12 gauta gliukozamino HCl

Balti kristaliniai bekvapiai milteliai

Molekulinė formulė: C6H13NO5 · HCl

Santykinė molekulinė masė: 215,63 g/mol

D-gliukozamino HCl 98,0–102,0 % pamatinio etalono (HPLC)

Savitasis sukimas: + 70,0o – + 73,0o

Iš juodojo galvenio (Aspergillus niger) ir genetiškai modifikuotos E. Coli padermės K-12 gauta gliukozamino sulfato KCl

Balti kristaliniai bekvapiai milteliai

Molekulinė formulė: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl

Santykinė molekulinė masė: 605,52 g/mol

D-gliukozamino sulfato 2KCl 98,0–102,0 % pamatinio etalono (HPLC)

Savitasis sukimas +50,0o – +52,0o

Iš juodojo galvenio (Aspergillus niger) ir genetiškai modifikuotos E. Coli padermės K-12 gauta gliukozamino sulfato NaCl

Balti kristaliniai bekvapiai milteliai

Molekulinė formulė: (C6H14NO5)2SO4 · 2NaCl

Santykinė molekulinė masė: 573,31 g/mol

D-gliukozamino HCl: 98–102 % pamatinio etalono (HPLC)

Savitasis optinis sukimas: + 52o – + 54o

Pupenių derva

Aprašymas/apibrėžtis:

Natūrali pupenių derva yra sumaltas pupenio augalo Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (Leguminosae šeimos) natūraliųjų padermių sėklų endospermas. Jis sudarytas iš didelės molekulinės masės polisacharido, sudaryto iš galaktopiranozės ir manopiranozės vienetų, sujungtų glikozidiniais ryšiais, kurie chemiškai gali būti apibūdinami kaip galaktomananai (ne mažiau kaip 75 % galaktomananų).

Išvaizda: baltai gelsvi milteliai

Molekulinė masė: 50 000 –8 000 000 daltonų

CAS numeris: 9000–30–0

Einecs numeris: 232–536–8

Grynumas: kaip nustatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (1), ir 2015 m. vasario 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/175, kuriuo dėl užteršimo pentachlorfenoliu ir dioksinais rizikos importuojamai Indijos kilmės arba iš Indijos siunčiamai pupenių dervai nustatomi specialieji reikalavimai (2).

Fizikinės ir cheminės savybės:

Milteliai

Laikymo trukmė: 2 metai

Spalva: balta

Kvapas: nestiprus

Vidutinis dalelių skersmuo: 60–70 μm

Drėgnis: ne daugiau kaip 15 %

Klampa * per 1 val. –

Klampa * per 2 val.: ne mažiau kaip 3 600 mPa/s

Klampa * per 24 val.: ne mažiau kaip 4 000 mPa/s

Tirpumas: tirpsta karštame ir šaltame vandenyje

pH vertė 10 g/L, 25 °C temperatūroje – 6–7,5

Dribsniai

Naudojimo trukmė: 1 metai

Spalva: baltos arba beveik baltos spalvos, gali būti nedaug juodų dėmelių arba jų nebūti

Kvapas: nestiprus

Vidutinis dalelių skersmuo: 1–10 mm

Drėgnis: ne daugiau kaip 15 %

Klampa * per 1 val.: ne mažiau kaip 3 000 mPa/s

Klampa * per 2 val. –

Klampa * per 24 val. –

Tirpumas: tirpsta karštame ir šaltame vandenyje

pH vertė 10 g/L, 25 °C temperatūroje – 5–7,5

(*)  klampa matuojama tokiomis sąlygomis: 1 %, 25 °C, 20 rpm

Termiškai apdoroti pieno gaminiai, fermentuoti Bacteroides xylanisolvens

Aprašymas/apibrėžtis:

Termiškai apdoroti pieno gaminiai, gaminami naudojant Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) kaip pradines kultūras.

Pusriebis pienas (1,5–1,8 % riebumo) arba nugriebtas pienas (ne daugiau kaip 0,5 % riebumo) prieš fermentuojant Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) yra pasterizuojamas arba apdorojamas ultraaukšta temperatūra. Gaunamas raugintas pieno gaminys yra homogenizuojamas ir tada termiškai apdorojamas, kad būtų inaktyvintos Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Galutiniame produkte nėra gyvybingų Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964)(1) ląstelių.

(1)  Pakeistas DIN EN ISO 21528–2.

Hidroksitirozolis

Aprašymas/apibrėžtis:

Hidroksitirozolis yra blyškiai gelsvos spalvos klampus skystis, gaunamas cheminės sintezės būdu

Molekulinė formulė: C8H10O3

Molekulinė masė: 154,6 g/mol

CAS Nr. 10597–60–1

Drėgnis ≤ 0,4 %

Kvapas: būdingas

Skonis: kiek kartokas

Tirpumas (vandenyje): maišosi su vandeniu

pH vertė: 3,5–4,5

Lūžio rodiklis: 1,571–1,575

Grynumas:

Hidroksitirozolis: ≥ 99 %

Acto rūgštis: ≤ 0,4 %

Hidroksitirozolio acetatas: ≤ 0,3 %

homovanilinio alkoholio, izohomovanilinio alkoholio ir 3-metoksi-4-hidroksifenilglikolio bendras kiekis: ≤ 0,3 %

Sunkieji metalai:

Švinas: ≤ 0,03 mg/kg

Kadmis: ≤ 0,01 mg/kg

Gyvsidabris: ≤ 0,01 mg/kg

Tirpiklių liekanos:

Etilacetatas: ≤ 25,0 mg/kg

Izopropilo alkoholis: ≤ 2,50 mg/kg

Metanolis: ≤ 2,00 mg/kg

Tetrahidrofuranas: ≤ 0,01 mg/kg

Ledo struktūrą keičiantis III tipo HPLC 12 baltymas

Aprašymas/apibrėžtis:

Ledo struktūrą keičiančio baltymo (ISP) preparatas – šviesiai rudos spalvos skystis, pagamintas naudojant giluminės fermentacijos genetiškai modifikuotą maistinių mielių atmainą (Saccharomyces cerevisiae), į kurių genomą įterptas sintetinis ISP genas. Baltymas išspaudžiamas ir išskiriamas į mitybinę terpę, kurioje jis mikrofiltravimo būdu atskiriamas nuo mielių ląstelių ir ultrafiltravimo būdu koncentruojamas. Todėl nei pačios mielių ląstelės, nei ląstelės pakitusiu pavidalu nepatenka į ISP preparatą. ISP preparato sudėtyje yra gamtinio ISP, glikozilinto ISP ir baltymų bei peptidų iš mielių ir cukrų, taip pat rūgščių ir druskų, kurių paprastai aptinkama maisto produktuose. Koncentratas stabilizuojamas 10 mM citrinų rūgšties buferiniu tirpalu.

Tyrimo duomenys: ≥ 5 g/l aktyvaus ISP

pH vertė: 2,5–3,5

Peleningumas: ≤ 2,0 %

DNR: nenustatoma

Vandeninis džiovintų svaigiojo bugienio (Ilex guayusa) lapų ekstraktas

Aprašymas/apibrėžtis:

Tamsiai rudas skystis. Vandeninis džiovintų svaigiojo bugienio (Ilex guayusa) lapų ekstraktas

Sudėtis:

Baltymai: < 0,1 g/100 ml

Riebalai: < 0,1 g/100 ml

Angliavandeniai: 0,2–0,3 g/100 g

Bendras cukrų kiekis: < 0,2 g/100 ml

Kofeinas: 19,8–57,7 mg/100 ml

Teobrominas: 0,14–2,0 mg/100 ml

Chlorogeninės rūgštys: 9,9–72,4 mg/100 ml

Izomaltooligosacharidas

Milteliai:

Tirpumas (vandenyje) (%): > 99

Gliukozė (% sausosios medžiagos): ≤ 5,0

Izomaltozė + DP3–DP9 (% sausosios medžiagos): ≥ 90

Drėgnis (%): ≤ 4,0

Sulfatiniai pelenai (g/100 g): ≤ 0,3

Sunkieji metalai:

Švinas (mg/kg): ≤ 0,5

Arsenas (mg/kg): ≤ 0,5

Sirupas:

Sausos kietosios medžiagos (g/100 g): > 75

Gliukozė (% sausosios medžiagos): ≤ 5,0

Izomaltozė + DP3–DP9 (% sausosios medžiagos): ≥ 90

pH vertė: 4–6

Sulfatiniai pelenai (g/100 g): ≤ 0,3

Sunkieji metalai:

Švinas (mg/kg): ≤ 0,5

Arsenas (mg/kg): ≤ 0,5

Izomaltuliozė

Aprašymas/apibrėžtis:

Redukuojantis disacharidas, susidedantis iš vienos dalies gliukozės ir vienos dalies fruktozės, sujungtų α-(1,6)-gliukozidine jungtimi. Jis fermentinio proceso metu išgaunamas iš sacharozės. Prekyboje naudojamas kaip monohidratas. Išvaizda: Beveik bekvapiai, balti arba beveik balti saldaus skonio kristalai

Cheminis pavadinimas: 6-O-α-D-gliukopiranozil-D-fruktofuranozė, monohidratas

CAS Nr. 13718–94–0

Cheminė formulė C12H22O11 · H2O

Struktūrinė formulė

image

Formulinė masė: 360,3 (monohidratas)

Grynumas:

Tyrimo duomenys: ≥ 98 % sausosios medžiagos

Nuodžiūvis: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 val.)

Sunkieji metalai:

Švinas: ≤ 0,1 mg/kg

Nustatoma naudojant atomų absorbcijos metodą, tinkantį nurodytam lygiui. Bandinio dydis ir paruošimo būdas gali būti parenkamas remiantis FNP 5 (1), „Instrumental methods“ („Naudojami metodai“) aprašyto metodo principais.

(1)  Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA), 1991, 322 p., anglų k., ISBN 92–5-102991–1.

Laktitolis

Aprašymas/apibrėžtis:

Kristaliniai milteliai arba bespalvis tirpalas, pagamintas katalizinio laktozės hidrinimo būdu. Kristaliniai produktai yra anhidratai, monohidratai ir dihidratai. Kaip katalizatorius naudojamas nikelis.

Cheminis pavadinimas: 4-O-β-D-galaktopiranozil-D-gliucitolis

Cheminė formulė C12H24O11

Molekulinė masė: 344,31 g/mol

CAS Nr. 585–86–4

Grynumas:

Tirpumas (vandenyje): labai gerai tirpsta vandenyje

Savitasis sukimas [α]D 20 = + 13o to + 16o

Tyrimo duomenys: ≥ 95 % s.m. (s. m. – sausoji masė)

Vanduo: ≤ 10,5 %

Kiti polioliai: ≤ 2,5 % s. m.

Redukuojantieji cukrūs: ≤ 0,2 % s. m.

Chloridai: ≤ 100 mg/kg s. m.

Sulfatai: ≤ 200 mg/kg s. m.

Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,1 % s. m.

Nikelis: ≤ 2,0 mg/kg s. m.

Arsenas: ≤ 3,0 mg/kg s. m.

Švinas: ≤ 1,0 mg/kg s. m.

Lakto-N-neotetraozė

(sintetinė)

Apibrėžtis:

Cheminis pavadinimas: β-D-Galaktopiranozil-(1→4)-2-acetamido-2-deoksi-β-D-gliukopiranozil-(1→3)-β-D-galaktopiranozil-(1→4)-D-gliukopiranozė

Cheminė formulė C26H45NO21

CAS Nr. 13007–32–4

Molekulinė masė: 707,63 g/mol

Aprašymas:

Lakto-N-neotetraozė yra balti arba beveik balti milteliai. Pagaminti cheminės sintezės būdu ir atskirti kristalizacijos būdu.

Grynumas:

Tyrimo duomenys (be vandens): ≥ 96 %

D-laktozė: ≤ 1,0 %

Lakto-N-triozė II: ≤ 0,3 %

Lakto-N-neotetraozės fruktozės izomeras: ≤ 0,6 %

pH vertė (5 % tirpalas esant 20 °C): 5,0–7,0

Vanduo: ≤ 9,0 %

Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,4 %

Acto rūgštis: ≤ 0,3 %

Tirpiklių liekanos (metanolis, 2-propanolis, metilacetatas, acetonas): ≤ 50 mg/kg atskirai, ≤ 200 mg/kg kartu

Baltymų liekanos: ≤ 0,01 %

Paladis: ≤ 0,1 mg/kg

Nikelis: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių mezofilinių bakterijų skaičius: ≤ 500 KSV/g

Mielės: ≤ 10 KSV/g

Pelėsiai: ≤ 10 KSV/g

Endotoksinų liekanos: ≤ 10 EV/mg

Lakto-N-neotetraozė

(mikrobinis šaltinis)

Apibrėžtis:

Cheminis pavadinimas: β-D-Galaktopiranozil-(1→4)-2-acetamido-2-deoksi-β-D-gliukopiranozil-(1→3)-β-D-galaktopiranozil-(1→4)-D-gliukopiranozė

Cheminė formulė C26H45NO21

CAS Nr. 13007–32–4

Molekulinė masė: 707,63 g/mol

Šaltinis:

genetiškai modifikuota Escherichia coli padermė K-12

Aprašymas:

Lakto-N-neotetraozė yra balti arba beveik balti kristaliniai milteliai, pagaminti mikrobiologiniu gamybos būdu. Lakto-N-neotetraozė izoliuojama kristalizacijos būdu.

Grynumas:

Tyrimo duomenys (be vandens): ≥ 92 %

D-laktozė: ≤ 3,0 %

Lakto-N-triozė II: ≤ 3,0 %

para-lakto-N-neoheksaozė: ≤ 3,0 %

Lakto-N-neotetraozės fruktozės izomeras: ≤ 1,0 %

pH vertė (5 % tirpalas esant 20 °C): 4,0–7,0

Vanduo: ≤ 9,0 %

Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,4 %

Tirpiklių liekanos (metanolis): ≤ 100 mg/kg

Baltymų liekanos: ≤ 0,01 %

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių mezofilinių bakterijų skaičius: ≤ 500 KSV/g

Mielės: ≤ 10 KSV/g

Pelėsiai: ≤ 10 KSV/g

Endotoksinų liekanos: ≤ 10 EV/mg

▼M20

Sausmedžio (Lonicera caerulea L.) uogos (haskap)

(Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Aprašymas/apibrėžtis:

Tradicinis maistas – šviežios ir užšaldytos sausmedžio (Lonicera caerulea var. edulis) uogos.

Lonicera caerulea L. yra lapuočių krūmai, priklausantys Caprifoliaceae šeimai.

Tipiškos (šviežių) sausmedžio uogų (haskap) maistinės sudedamosios dalys

Angliavandeniai: 12,8 %

Ląsteliena: 2,1 %

Lipidai: 0,6 %

Baltymai: 0,7 %

Peleningumas: 0,4 %

Vanduo: 85,5 %

▼M9

Mėlynžiedės liucernos (Medicago sativa) lapų ekstraktas

Aprašymas/apibrėžtis:

Mėlynžiedė liucerna (Medicago sativa) apdorojama per dvi valandas nuo derliaus nuėmimo. Ji susmulkinama ir sutrinama. Apdorojus mėlynžiedę liucerną aliejaus spaudimo įrenginiu, gaunamos ląstelienos liekanos ir sultys (10 % sausosios medžiagos). Šių sulčių sausojoje medžiagoje yra apytiksliai 35 % žalių baltymų. Sultys (pH 5,8–6,2) neutralizuojamos. Jas pakaitinus ir įpurškus garų, koaguliuoja su karotinoidais ir chlorofilo pigmentais susiję baltymai. Baltymų nuosėdos atskiriamos jas centrifuguojant ir paskui džiovinamos. Įdėjus askorbo rūgšties, mėlynžiedės liucernos baltymų koncentratas granuliuojamas ir saugomas inertinių dujų pripildytoje patalpoje arba šaldykloje.

Sudėtis:

Baltymai: 45–60 %

Riebalai: 9–11 %

Laisvieji angliavandeniai (tirpi ląsteliena): 1–2 %

Polisacharidai (netirpi ląsteliena): 11–15 %

įskaitant celiuliozę: 2–3 %

Mineralai: 8–13 %

Saponinai: ≤ 1,4 %

Izoflavonai: ≤ 350 mg/kg

Kumestrolis: ≤ 100 mg/kg

Fitatai: ≤ 200 mg/kg

L-kanavaninas: ≤ 4,5 mg/kg

Likopenas

Aprašymas/apibrėžtis:

Sintetinis likopenas gaunamas Wittig’o kondensacijos būdu iš sintetinių tarpinių junginių, kurie paprastai naudojami gaminant kitus maisto produktuose naudojamus karotenoidus. Sintetinis likopenas sudarytas iš ≥ 96 % likopeno ir nedidelių kiekių kitų panašių karotenoidų sudedamųjų dalių. Likopeno forma – milteliai atitinkamoje rišamojoje medžiagoje arba aliejinė dispersija. Spalva – tamsiai raudona arba rausvai violetinė. Turi būti užtikrinta antioksidacinė apsauga.

Cheminis pavadinimas: Likopenas

CAS Nr. 502–65–8 (visas trans-likopenas)

Cheminė formulė C40H56

Formulinė masė: 536,85 Da

Likopenas, gautas iš grybo Blakeslea trispora

Aprašymas/apibrėžtis:

Išgrynintasis likopenas iš Blakeslea trispora sudarytas iš ≥ 95 % likopeno ir ≤ 5 % kitų karotenoidų. Likopeno forma – milteliai atitinkamoje rišamojoje medžiagoje arba aliejinė dispersija. Spalva – tamsiai raudona arba rausvai violetinė. Turi būti užtikrinta antioksidacinė apsauga.

Cheminis pavadinimas: Likopenas

CAS Nr. 502–65–8 (visas trans-likopenas)

Cheminė formulė C40H56

Formulinė masė: 536,85 Da

Likopenas iš pomidorų

Aprašymas/apibrėžtis:

Išgrynintasis likopenas iš pomidorų (Lycopersicon esculantum L.) sudarytas iš ≥ 95 % likopeno ir ≤ 5 % kitų karotenoidų. Likopeno forma – milteliai atitinkamoje rišamojoje medžiagoje arba aliejinė dispersija. Spalva – tamsiai raudona arba rausvai violetinė. Turi būti užtikrinta antioksidacinė apsauga.

Cheminis pavadinimas: Likopenas

CAS Nr. 502–65–8 (visas trans-likopenas)

Cheminė formulė C40H56

Formulinė masė: 536,85 Da

Likopeno dervingasis aliejus iš pomidorų

Aprašymas/apibrėžtis:

Likopeno dervingasis aliejus iš pomidorų gaunamas ekstrahuojant tirpikliais prinokusius pomidorus (Lycopersicon esculentum Mill.), po to pašalinant tirpiklį. Tai raudonos – tamsiai rudos spalvos klampus skaidrus skystis.

Bendras likopeno kiekis: 5–15 %

Iš jo trans-likopeno: 90–95 %

Bendras karotenoidų (apskaičiuotų kaip likopeno) kiekis: 6,5–16,5 %

Kiti karotenoidai: 1,75 %

(Fitoenas, fitofluenas, beta karotenas): (0,5–0,75/0,4–0,65/0,2–0,35 %)

Bendras tokoferolių kiekis: 1,5–3,0 %

Nemuilinamoji medžiaga: 13–20 %

Bendras riebalų rūgščių kiekis: 60–75 %

Vanduo (pagal Karlą Fišerį): ≤ 0,5 %

Magnio citrato malatas

Aprašymas/apibrėžtis:

Magnio citrato malatas yra nuo baltos iki gelsvai baltos spalvos amorfiniai milteliai.

Cheminė formulė Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2

Cheminis pavadinimas: Pentamagnio di-(2-hidroksibutandioato)-di-(2- hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilatas)

CAS Nr. 1259381–40–2

Molekulinė masė: 763,99 daltonų (bevandenis)

Tirpumas: gerai tirpsta vandenyje (apie 20 g 100 ml)

Fizikinės būsenos aprašymas: amorfiniai milteliai

Magnio kiekis: 12,0–15,0 %

Nuodžiūvis (120 °C 4 valandas): ≤ 15 %

Spalva (kietos medžiagos): baltai gelsvos spalvos

Spalva (20 % vandeninio tirpalo): nuo bespalvio iki gelsvos spalvos

Išvaizda (20 % vandeninio tirpalo): skaidrus tirpalas

pH vertė (20 % vandeninio tirpalo): apie 6,0

Priemaišos:

Chloridas: ≤ 0,05 %

Sulfatas: ≤ 0,05 %

Arsenas: ≤ 3,0 ppm

Švinas: ≤ 2,0 ppm

Kadmis: ≤ 1 ppm

Gyvsidabris: ≤ 0,1 ppm

Vaistinės magnolijos ekstraktas

Aprašymas/apibrėžtis:

Vaistinės magnolijos ekstraktas gaunamas iš Magnolia officinalis L. augalo žievės ir gaminamas naudojant superkritinį anglies dioksidą. Žievė nuplaunama ir išdžiovinama krosnyje, kad joje liktų mažiau drėgmės, paskui ji susmulkinama ir, naudojant superkritinį anglies dioksidą, išskiriamas ekstraktas. Ekstraktas ištirpinamas medicininiame etanolyje ir pakartotinai kristalizuojamas; per šį procesą gaunamas vaistinės magnolijos ekstraktas.

Vaistinė magnolijos ekstraktas daugiausia sudarytas iš dviejų fenolio junginių: magnololio ir honokiolio.

Išvaizda: šviesiai rusvi milteliai

Grynumas:

Magnololis: ≥ 85,2 %

Honokiolis: ≥ 0,5 %

Magnololis ir honokiolis: ≥ 94 %

Bendras eudesmolio kiekis: ≤ 2 %

Drėgnis: 0,50 %

Sunkieji metalai:

Arsenas (ppm): ≤ 0,5

Švinas (ppm): ≤ 0,5

Metileugenolis (ppm): ≤ 10

Tubokurarinas (ppm): ≤ 2,0

Bendras alkaloidų kiekis: ≤ 100

Kukurūzų gemalų aliejaus, kurio sudėtyje yra daug nesumuilinamų medžiagų

Aprašymas/apibrėžtis:

Kukurūzų aliejus, kurio sudėtyje yra daug nemuilinamosios medžiagos, yra gaminamas vakuuminės distiliacijos būdu ir skiriasi nuo rafinuoto kukurūzų aliejaus nemuilinamųjų frakcijų koncentracija (1,2 g rafinuotame kukurūzų aliejuje ir 10 g kukurūzų aliejuje, kurio sudėtyje yra daug nemuilinamosios medžiagos).

Grynumas:

Nemuilinamoji medžiaga: > 9,0 g/100 g

Tokoferoliai: ≥ 1,3 g/100 g

ALFA tokoferolis (%): 10–25 %

Beta tokoferolis (%): < 3,0 %

Gama tokoferolis (%): 68–89 %

Deta tokoferolis (%): < 7,0 %

Sterolai, triterpeno alkoholiai, metilsterolai: > 6,5 g/100 g

Riebalų rūgštys trigliceriduose:

Palmitino rūgštis: 10,0–20,0 %

Stearino rūgštis: < 3,3 %

Oleino rūgštis: 20,0–42,2 %

Linolo rūgštis: 34,0–65,6 %

Linoleno rūgštis: < 2,0 %

Rūgščių skaičius: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 10 mekv O2/kg

Sunkieji metalai:

Geležis (Fe): < 1 500  μg/kg

Varis (Cu): < 100 μg/kg

Priemaišos:

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA) (Benzo(a)pirenas) < 2 μg/kg

Siekiant užtikrinti, kad gaminant kukurūzų gemalų aliejų, kurio sudėtyje yra daug nemuilinamosios medžiagos, nebūtų kaupiami policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA), reikalingas apdorojimas aktyvintosiomis anglimis.

Metilceliuliozė

Aprašymas/apibrėžtis:

Metilceliuliozė – celiuliozė, gaunama pluoštinių augalinių natūralių padermių medžiagų ir dalinai eterinta metilo grupėmis.

Cheminis pavadinimas: Celiuliozės metileteris

Cheminė formulė polimeruose yra pakeisti anhidrogliukozės vienetai su tokia bendra formule:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), kai R1, R2, R3 gali būti bet kuris iš toliau išvardytųjų:

— H

— CH3 arba

— CH2CH3

Molekulinė masė: makromolekulės: nuo maždaug 20 000 (n lygus maždaug 100) iki maždaug 380 000  g/mol (n lygus maždaug 2 000 )

Tyrimo duomenys: Ne mažiau kaip 25 % ir ne daugiau kaip 33 % metoksilo grupių (-OCH3) ir ne daugiau kaip 5 % hidroksietoksilo grupių (-OCH2CH2OH)

Šiek tiek higroskopiniai balti, gelsvi arba pilkšvi bekvapiai ir beskoniai granuliuoti arba pluoštiniai milteliai.

Tirpumas: brinksta vandenyje, sudarydamas nuo skaidraus iki opalinio, klampų koloidinį tirpalą. Netirpsta etanolyje, eteryje ir chloroforme. Tirpsta ledinėje acto rūgštyje.

Grynumas:

Nuodžiūvis: ≤ 10 % (105 °C, 3 val.)

Sulfatiniai pelenai: ≤ 1,5 %, nustatyta esant 800 ± 25 °C

pH vertė: ≥ 5,0 ir ≤ 8,0 (1 % koloidinio tirpalo)

Sunkieji metalai:

Arsenas: ≤ 3,0 mg/kg

Švinas: ≤ 2,0 mg/kg

Gyvsidabris: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmis: ≤ 1,0 mg/kg

▼M11

1-metilnikotinamido chloridas

Apibrėžtis

Cheminis pavadinimas: 3-karbamoil-1-metil-piridinio chloridas

Cheminė formulė: C7H9N2OCl

CAS Nr. 1005–24–9

Molekulinė masė: 172,61 Da

Aprašymas

1-metilnikotinamido chloridas yra balti arba beveik balti kieti kristalai, pagaminti cheminės sintezės būdu.

Savybės/sudėtis

Išvaizda: Balti – beveik balti kieti kristalai

Grynumas: ≥ 98,5 %

Trigonelinas: ≤ 0,05 %

Nikotino rūgštis: ≤ 0,10 %

Nikotinamidas: ≤ 0,10 %

Didžiausias nežinomos priemaišos kiekis: ≤ 0,05 %

Nežinomų priemaišų bendras kiekis: ≤ 0,20 %

Visų priemaišų bendras kiekis: ≤ 0,50 %

Tirpumas: labai gerai tirpsta vandenyje ir metanolyje. Praktiškai netirpsta 2-propanolyje ir dichlormetane

Drėgnis: ≤ 0,3 %

Nuodžiūvis: ≤ 1,0 %

Kaitinimo likučiai: ≤ 0,1 %

Tirpiklių liekanos ir sunkieji metalai

Metanolis: ≤ 0,3 %

Sunkieji metalai: ≤ 0,002 %

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių bakterijų skaičius: ≤ 100 KSV/g

Pelėsiai/mielės: ≤ 10 KSV/g

Enterobakterijos: 1 g neaptinkama

Pseudomonas aeruginosa: 1 g neaptinkama

Staphylococcus aureus: 1 g neaptinkama

KSV: kolonijas sudarantys vienetai

▼M9

(6S)-5-metiltetrahidrofolinė rūgštis, gliukozamino druska

Aprašymas/apibrėžtis:

Cheminis pavadinimas: N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-heksahidro-5-metil-4-okso-6-pteridinil]metil]amino]benzoil]-L-glutamo rūgštis, gliukozamino druska

Cheminė formulė C32H51N9O16

Molekulinė masė: 817,80 g/mol (bevandenė)

CAS Nr. 1181972–37–1

Išvaizda: nuo kreminės iki šviesiai rudos spalvos milteliai

Grynumas:

diastereomerinis grynumas: bent 99 % (6S)-5-metiltetrahidrofolinės rūgšties

Gliukozamino tyrimo duomenys: 34–46 % sausosios medžiagos

5-metiltetrahidrofolinės rūgšties tyrimo duomenys: 54–59 % sausosios medžiagos

Vanduo: ≤ 8,0 %

Sunkieji metalai:

Švinas: ≤ 2,0 ppm

Kadmis: ≤ 1,0 ppm

Gyvsidabris: ≤ 0,1 ppm

Arsenas: ≤ 2,0 ppm

Boras: ≤ 10 ppm

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių bakterijų skaičius: ≤ 100 KSV/g

Mielės ir pelėsiai: ≤ 100 KSV/g

Escherichia coli: nėra 10 g

Organinis silicis (monometilsilanetriolis)

Aprašymas/apibrėžtis:

Cheminis pavadinimas: Silanetriolis, 1-metil-

Cheminė formulė CH6O3Si

Molekulinė masė: 94,14 g/mol

CAS Nr. 2445–53–6

Grynumas:

Organinio silicio (monometilsilanetriolio) preparatas (vandeninis tirpalas)

Rūgštingumas (pH): 6,4–6,8

Silicis: 100–150 mg Si/l

Sunkieji metalai:

Švinas: ≤ 1,0 μg/l

Gyvsidabris: ≤ 1,0 μg/l

Kadmis: ≤ 1,0 μg/l

Arsenas: ≤ 3,0 μg/l

Tirpikliai:

Metanolis: ≤ 5,0 mg/kg (liekanos)

Valgomojo dantenio (Lentinula edodes) micelio ekstraktas

Aprašymas/apibrėžtis:

Nauja maisto sudedamoji dalis – sterilus vandeninis ekstraktas, gautas iš Lentinula edodes, auginamo naudojant giluminę fermentaciją, micelio. Tai šviesiai rudas, šiek tiek drumzlinas skystis.

Lentinanas – tai 5 × 105 daltonų molekulinės masės, 2/5 šakotumo lygio ir trigubos spiralės tretinės struktūros β-(1–3) β-(1–6)-D-gliukanas.

Valgomojo dantenio (Lentinula edodes) micelio ekstrakto sudėtis:

Drėgnis: 98 %

Sausoji medžiaga: 2 %

Laisvoji gliukozė: < 20 mg/ml

Bendras baltymų kiekis (1): < 0,1 mg/ml

Azoto turinčios sudedamosios dalys (2): < 10 mg/ml

Lentinanas: 0,8–1,2 mg/ml

(1)  Bradfordo metodas

(2)  Kjeldalio metodas

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių sultys

Aprašymas/apibrėžtis:

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisiai spaudžiami. Gautos sultys pasterizuojamos. Prieš arba po spaudimo gali būti atliekama fermentacija.

Rubiadinas: ≤ 10 μg/kg

Lucidinas: ≤ 10 μg/kg

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių sulčių milteliai

Aprašymas/apibrėžtis:

Saulėje džiovintų indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių sėklos ir odelė atskiriami. Gautos išspaudos filtruojamos ir sultys atskiriamos nuo minkštimo. Pagamintų sulčių desikacija atliekama vienu arba dviem būdais:

jos išpurškiamos naudojant kukurūzų maltodekstriną: šis mišinys gaunamas esant tolygiam sulčių ir maltodekstrinų srautui;

arba jos dehidratuojamos naudojant ceolitus, arba išdžiovinamos ir sumaišomos su pagalbine medžiaga: per šį procesą sultis galima iš pradžių išdžiovinti ir paskui sumaišyti su maltodekstrinais (kiekis toks pat kaip išpurškiant).

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių tyrė ir koncentratas

Aprašymas/apibrėžtis:

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių derlius nuimamas rankomis. Trinamų vaisių sėklos ir odelės gali būti atskiriamos mechaniškai. Pasterizuota tyrė supakuojama į sterilias pakuotes ir laikoma šaltai.

Indinės morindos (Morinda citrifolia) koncentratas ruošiamas iš M. citrifolia tyrės ją apdorojant pektolito fermentais (50–60 °C, 1–2 val.). Vėliau tyrė kaitinama siekiant sunaikinti pektinazes ir paskui iš karto vėsinama. Sultys atskiriamos nusodintuve. Paskui sultys surenkamos ir pasterizuojamos, vėliau koncentruojamos vakuuminiame garintuve nuo 6–8 iki 49–51 brikso (galutinis koncentratas).

Sudėtis:

Tyrė:

Drėgnis: 89–93 %

Baltymai: < 0,6 g/100 g

Riebalai: ≤ 0,4 g/100 g

Peleningumas: < 1,0 g/100 g

Bendras angliavandenių kiekis: 5–10 g/100 g

Fruktozė: 0,5–3,82 g/100 g

Gliukozė: 0,5–3,14 g/100 g

Maistinė ląsteliena: < 0,5–3 g/100 g

5,15-dimetilmorindolas (1): ≤ 0,254 μg/ml

Lucidinas (1): nenustatoma

Alizarinas (1): nenustatoma

Rubiadinas (1): nenustatoma

Koncentratas:

Drėgnis: 48–53 %

Baltymai: 3–3,5 g/100 g

Riebalai: < 0,04 g/100 g

Peleningumas: 4,5–5,0 g/100 g

Bendras angliavandenių kiekis: 37–45 g/100 g

Fruktozė: 9–11 g/100 g

Gliukozė: 9–11 g/100 g

Maistinė ląsteliena: 1,5–5,0 g/100 g

5,15-dimetilmorindolas (1): ≤ 0,254 μg/ml

(1)  Didelio slėgio skysčių chromatografijos naudojant UV detektorių metodu, sukurtu ir patvirtintu antrachinonų tyrimui indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių tyrėje ir koncentrate. Nustatymo riba: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindolas); 50,0 ng/ml (lucidinas); 6,3 ng/ml (alizarinas) ir 62,5 ng/ml (rubiadinas).

Morinda citrifolia lapai

Aprašymas/apibrėžtis:

Nuskinti indinės morindos Morinda citrifolia lapai džiovinami ir skrudinami. Produkto dalelių dydis įvairus – nuo sulaužytų lapų iki smulkių, šiurkščių miltelių. Spalva – žalsvai ruda, ruda.

Grynumas/Sudėtis:

Drėgnis: < 5,2 %

Baltymai: 17–20 %

Angliavandeniai: 55–65 %

Peleningumas: 10–13 %

Riebalai: 4–9 %

Oksalo rūgštis: < 0,14 %

Tanino rūgštis: < 2,7 %

5,15-dimetilmorindolas: < 47 mg/kg

Rubiadinas: nenustatoma, ≤ 10 μg/kg

Lucidinas: nenustatoma, ≤ 10 μg/kg

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių milteliai

Aprašymas/apibrėžtis:

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių milteliai gaminami iš išspaustų indinės morindos vaisių išdžiovinant sublimacinio džiovinimo būdu. Vaisiai išspaudžiami, o sėklos pašalinamos. Po sublimacinio išdžiovinimo, per kurį iš indinių morindų vaisių pašalinamas vanduo, likęs vaisių minkštimas sumalamas į miltelius ir kapsuliuojamas.

Grynumas/Sudėtis:

Drėgnis: 5,3–9 %

Baltymai: 3,8–4,8 g/100 g

Riebalai: 1–2 g/100 g

Peleningumas: 4,6–5,7 g/100 g

Bendras angliavandenių kiekis: 80–85 g/100 g

Fruktozė: 20,4–22,5 g/100 g

Gliukozė: 22–25 g/100 g

Maistinė ląsteliena: 15,4–24,5 g/100 g

5,15-dimetilmorindolas (1): ≤ 2,0 μg/ml

(1)  Didelio slėgio skysčių chromatografijos naudojant UV detektorių metodu, sukurtu ir patvirtintu antrachinonų tyrimui indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių milteliuose. Nustatymo riba: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindolas)

Mikrodumbliai Odontella aurita

Silicis: 3,3 %

Kristalinis silicis: ne daugiau kaip 0,1–0,3 % kaip priemaišos

Fitosteroliais (fitostanoliais) praturtintas aliejus

Aprašymas/apibrėžtis:

Fitosteroliais (fitostanoliais) praturtintą aliejų sudaro aliejaus frakcija ir fitosterolių frakcija.

Acilglicerolio pasiskirstymas:

Laisvosios riebalų rūgštys (išreikštos oleino rūgštimi): ≤ 2,0 %

Monoacilgliceroliai (MAG): ≤ 10 %

Diacilgliceroliai (DAG): ≤ 25 %

Triacilgliceroliai (TAG): Likusi dalis

Fitosterolių frakcija:

β-sitosterolis: ≤ 80 %

β-sitostanolis: ≤ 15 %

Kampesterolis: ≤ 40 %

kampestanolis: ≤ 5,0 %

Stigmasterolis: ≤ 30 %

Brasikasterolis ≤ 3,0 %

Kiti steroliai (stanoliai): ≤ 3,0 %

Kita:

Drėgnis ir lakiosios medžiagos: ≤ 0,5 %

Peroksidų skaičius (PS): < 5,0 mekv/kg

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 1 %

Fitosterolių (fitostanolių) užterštumas/grynumas (tiriant dujų chromatografu su liepsnos jonizacijos detektoriumi ar taikant lygiavertį metodą).

Fitosteroliai ir fitostanoliai, ekstrahuoti ne iš maistinių aliejų, turi būti neužteršti, o jų grynumas turi būti didesnis negu 99 %.

Iš kalmarų ekstrahuoti riebalai

Rūgščių skaičius: ≤ 0,5 KOH/g aliejaus

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 5 mekv O2/kg aliejaus

p-anizidino vertė: ≤ 20

Atsparumo šalčiui bandymas 0 °C temperatūroje: ≤ 3 val.

Drėgnis: ≤ 0,1 % (masinės dalies)

Nemuilinamoji medžiaga: ≤ 5,0 %

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 1,0 %

Dokozaheksaeno rūgštis: ≥ 20 %

Eikozapentaeno rūgštis: ≥ 10 %

Pasterizuoti vaisių gaminiai, pagaminti apdorojant aukštu slėgiu

Parametras

Siektina vertė

Pastabos

Vaisiai sandėliuojami prieš juos apdorojant aukštu slėgiu

Ne trumpiau kaip 15 dienų - 20 °C temperatūroje

Vaisiai nuskinami arba surenkami ir sandėliuojami laikantis geros žemės ūkio ir gamybos higienos praktikos

Įdėta vaisių

40–60 % atšildytų vaisių

Vaisiai homogenizuojami ir dedami į kitas sudedamąsias dalis

pH vertė:

3,2–4,2

 

o briksai

7–42

Užtikrinama pridedant cukraus

aw

< 0,95

Užtikrinama pridedant cukraus

Galutinis sandėliavimas

Ne ilgiau kaip 60 dienų ne aukštesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

Atitinka įprastu būdu perdirbto produkto sandėliavimo režimą

Fosfatuotas kukurūzų krakmolas

Aprašymas/apibrėžtis:

Fosfatuotas kukurūzų krakmolas (fosfatuotas dikrakmolo fosfatas) yra chemiškai modifikuotas atsparus krakmolas, gautas iš daug amilozės turinčio krakmolo derinant cheminio apdorojimo metodus, kad būtų galima sukurti fosforo skersinius ryšius tarp angliavandenių liekanų ir esterintų hidroksilo grupių.

Nauja maisto sudedamoji dalis yra balti arba beveik balti milteliai.

CAS Nr. 11120–02–8

Cheminė formulė (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n – gliukozės vienetų skaičius; x, y – pakaitos laipsniai

Cheminės fosfatuoto dikrakmolo fosfato savybės:

Nuodžiūvis: 10–14 %

pH vertė: 4,5–7,5

Maistinė ląsteliena: ≥ 70 %

Krakmolas: 7–14 %

Baltymai: ≤ 0,8 %

Lipidai: ≤ 0,8 %

Sujungtojo fosforo liekana: ≤ 0,4 % (išreikšta fosforu) „daug amilozės turintys kukurūzai“ – kaip šaltinis

Iš žuvies fosfolipidų gautas fosfatidilserinas

Aprašymas/apibrėžtis:

Nauja maisto sudedamoji dalis yra gelsvai rusvos spalvos milteliai. Fosfatidilserinas gaunamas iš žuvies fosfolipidų atliekant fermentinį perfosforilinimą su aminorūgštimi L-serinu.

Iš žuvies fosfolipidų gaminamo fosfatidilserino produkto specifikacijos:

Drėgnis: < 5,0 %

Fosfolipidai: ≥ 75 %

Fosfatidilserinas: ≥ 35 %

Gliceridai: < 4,0 %

Laisvasis L-serinas: < 1,0 %

Tokoferoliai: < 0,5 %(1)

Peroksidų skaičius (PS): < 5,0 mekv O2/kg

(1)  Tokoferolių gali būti pridėta kaip antioksidantų pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1129/2011

Iš sojos fosfolipidų gautas fosfatidilserinas

Aprašymas/apibrėžtis:

Nauja maisto sudedamoji dalis yra gelsvai baltos – šviesiai geltonos spalvos milteliai. Tai gali būti ir skysta šviesiai rudos – oranžinės spalvos medžiaga. Skystoje medžiagoje yra vidutinio ilgio grandinės triacilgliceridų (MCT), kurie yra pagalbinės medžiagos. Šioje medžiagoje yra mažesnė fosfatidilserino koncentracija, kadangi joje yra daug aliejaus (MCT).

Fosfatidilserinas gaunamas iš sojos fosfolipidų atliekant sojos pupelėse esančio lecitino, kurio sudėtyje yra daug fosfatidilcholino, fermentinės modifikacijos reakciją su aminorūgštimi L-serinu. Fosfatidilserinas sudarytas iš glicerofosfato karkaso, sujungto su 2 riebalų rūgštimis ir L-serinu fosfodiesterine jungtimi.

Iš sojų fosfolipidų gauto fosfatidilserino charakteristikos:

Milteliai:

Drėgnis: < 2,0 %

Fosfolipidai: ≥ 85 %

Fosfatidilserinas: ≥ 61 %

Gliceridai: < 2,0 %

Laisvasis L-serinas: < 1,0 %

Tokoferoliai: < 0,3 %

Fitosteroliai: < 0,2 %

Skystis:

Drėgnis: < 2,0 %

Fosfolipidai: ≥ 25 %

Fosfatidilserinas: ≥ 20 %

Gliceridai: netaikoma

Laisvasis L-serinas: < 1,0 %

Tokoferoliai: < 0,3 %

Fitosteroliai: < 0,2 %

Fosfolipidų produktas, kurio sudėtyje yra vienodas fosfatidilserino ir fosfatido rūgšties kiekis

Aprašymas/apibrėžtis:

Produktas gaminamas iš sojos lecitino fermentinės konversijos būdu. Fosfolipidų produktas yra labai koncentruoti gelsvai rusvi milteliai iš vienodo kiekio fosfatidilserino ir fosfatido rūgšties.

Produkto specifikacijos:

Drėgnis: ≤ 2,0 %

Bendras fosfolipidų kiekis: ≥ 70 %

Fosfatidilserinas: ≥ 20 %

Fosfatido rūgštis: ≥ 20 %

Gliceridai: ≤ 1,0 %

Laisvasis L-serinas: ≤ 1,0 %

Tokoferoliai: ≤ 0,3 %

Fitosteroliai: ≤ 2,0 %

Naudojama ne daugiau kaip 1,0 % silicio dioksido

Iš kiaušinių trynių gauti fosfolipidai

85 % ir 100 % grynų iš kiaušinių trynių gautų fosfolipidų

Fitoglikogenas

Aprašymas: Nuo baltos iki beveik baltos spalvos milteliai – bekvapis, bespalvis ir beskonis polisacharidas, gautas iš genetiškai nemodifikuotų paprastųjų kukurūzų, naudojant tradicinius maisto perdirbimo metodus

Apibrėžtis: Gliukozės polimeras (C6H12O6)n su α(1–4) linijiniais glikozidiniais ryšiais, sujungtais kas 8–12 gliukozės vienetų α(1–6) glikozidiniais ryšiais.

Specifikacijos:

Angliavandeniai: 97 %

Cukrūs: 0,5 %

Ląsteliena: 0,8 %

Riebalai: 0,2 %

Baltymai: 0,6 %

Fitosteroliai/fitostanoliai

Aprašymas/apibrėžtis:

Fitosteroliai ir fitostanoliai yra iš augalų ekstrahuoti steroliai ir stanoliai, galintys būti laisvųjų sterolių ir stanolių pavidalo ar esterifikuoti su maistinėmis riebalų rūgštimis.

Sudėtis (tiriant dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi arba lygiaverčiu metodu):

β-sitosterolis: < 81 %

β-sitostanolis: < 35 %

Kampesterolis: < 40 %

Kampestanolis: < 15 %

Stigmasterolis: < 30 %

Brasikasterolis: < 3,0 %

Kiti steroliai (stanoliai): < 3,0 %

Tarša/grynumas (tiriant dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi arba lygiaverčiu metodu):

Fitosteroliai ir fitostanoliai, ekstrahuoti ne iš maistinių aliejų, turi būti neužteršti, o jų grynumas turi būti didesnis negu 99 %.

Slyvų kauliukų aliejus

Aprašymas/apibrėžtis:

Slyvų kauliukų aliejus gaunamas šaltojo spaudimo būdu spaudžiant slyvų (Prunus domestica) kauliukus.

Sudėtis:

Oleino rūgštis (C18:1): 68 %

Linolo rūgštis (C18:2): 23 %

γ-tokoferoliai: 80 % bendro tokoferolių kiekio

β-sitosterolis: 80–90 % bendro sterolių kiekio

Trioleinas: 40–55 % trigliceridų

Cianido rūgštis: ne daugiau kaip 5 mg/kg aliejaus

Bulvių baltymai (koaguliuoti) ir jų hidrolizatai

Sausoji medžiaga: ≥ 800 mg/g

Baltymas (N * 6,25): ≥ 600 mg/g (sausosios medžiagos)

Peleningumas: ≤ 400 mg/g (sausosios medžiagos)

Glikoalkaloidas (bendras kiekis): ≤ 150 mg/kg

Lizinoalaninas (bendras kiekis): ≤ 500 mg/kg

Lizinoalaninas (laisvasis): ≤ 10 mg/kg

Proliloligopeptidazė (fermentinis preparatas)

Fermento specifikacijos:

Sisteminis pavadinimas: Proliloligopeptidazė

Sinonimai: Prolilendopeptidazė, specifinė prolino atžvilgiu endopeptidazė, endoprolilpeptidazė

Molekulinė masė: 66 kDa

Fermentų komisijos numeris: EC 3.4.21.26

CAS numeris: 72162–84–6

Šaltinis: Genetiškai modifikuota juodojo galvenio (Aspergillus niger) padermė (GEP-44)

Aprašymas: Proliloligopeptidazė yra fermentinis preparatas, kurio sudėtyje yra apie 30 % maltodekstrino

Proliloligopeptidazės fermentinio preparato specifikacijos:

Aktyvumas: > 580 000 PPI(1)/g (> 34,8 PPU(2)/g)

Išvaizda: mikrogranulės

Spalva: nuo beveik baltos iki oranžinės gelsvos spalvos. Kiekvienos partijos spalva gali skirtis

Sausoji medžiaga: > 94 %

Glitimas: < 20 ppm

Sunkieji metalai:

Švinas: ≤ 1,0 mg/kg

Arsenas: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmis: ≤ 0,5 mg/kg

Gyvsidabris: ≤ 0,1 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių bakterijų skaičius: ≤ 103 KSV/g

Bendras mielių ir pelėsių skaičius: ≤ 102 KSV/g

Sulfitus redukuojančios anaerobinės bakterijos: ≤ 30 KSV/g

Enterobacteriaceae: < 10 KSV/g

Salmonella: nėra 25 g

Escherichia coli: nėra 25 g

Staphylococcus aureus: nėra 10 g

Pseudomonas aeruginosa: nėra 10 g

Listeria monocytogenes: nėra 25 g

Antimikrobinis aktyvumas: nėra

Mikotoksinai: Mažiau nei nustatymo ribos: aflatoksinai B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), bendras aflatoksinų kiekis (< 2,0 μg/kg), ochratoksinas A (< 0,20 μg/kg), T-2 toksinas (< 5 μg/kg), zearalenonas (< 2,5 μg/kg), fumonizinai B1 ir B2 (< 2,5 μg/kg)

(1)  PPI – proteazės pikomoliai pagal tarptautinę klasifikaciją

(2)  PPU – prolilpeptidazės vienetai arba prolinproteazės vienetai

Iš kiaulių inkstų ekstrahuoti baltymai

Aprašymas/apibrėžtis:

Baltymų ekstraktas gaunamas iš homogenizuotų kiaulių inkstų druskų nusodinant druskas ir dideliu greičiu centrifuguojant. Gautos nuosėdos daugiausia sudarytos iš baltymų su 7 % fermento diamino oksidazės (fermentų nomenklatūros E.C. 1.4.3.22), jos pakartotinai suspenduojamos fiziologinėje buferinėje sistemoje. Gautas kiaulių inkstų ekstraktas paruošiamas kapsuliuotų skrandyje neirių pelečių pavidalo, kad galėtų pasiekti aktyvias virškinimo vietas.

Pagrindinis produktas:

Specifikacija: kiaulių inkstų baltymų ekstraktas, turintis natūralų diamino oksidazės kiekį (DAO):

Agregatinė būsena: skystis

Spalva: rusva

Išvaizda: šiek tiek drumzlinas tirpalas

pH vertė: 6,4–6,8

Fermentinis aktyvumas: > 2 677 kHDU DAO/ml (diamino oksidazės tyrimas DAO REA (DAO Radioextractionassay))

Mikrobiologiniai kriterijai:

Brachyspira spp.: neigiamas (tikralaikė GPR)

Listeria monocytogenes: neigiamas (tikralaikė GPR)

Staphylococcus aureus: < 100 KSV/g

Influenza A: neigiamas (AT GPR)

Escherichia coli: < 10 KSV/g

Bendras aerobinių bakterijų skaičius: < 105 KSV/g

Mielių ir pelėsių skaičius: < 105 KSV/g

Salmonella: nėra 10 g

Tulžies druskai atsparios enterobakterijos: < 104 KSV/g

Galutinis produktas:

Specifikacija: kiaulių inkstų baltymų ekstraktas, turintis natūralų DAO (E.C. 1,4.3,22) kiekį, kapsuliuotų skrandyje neirių pelečių pavidalo:

Agregatinė būsena: kietas

Spalva: gelsvai pilka

Išvaizda: mikrogranulės

Fermentinis aktyvumas: 110–220 kHDU DAO/g pelečių (diamino oksidazės tyrimas DAO REA (DAO Radioextractionassay))

Rūgšties stabilumas: 15 min 0,1M HCl, paskui 60 min. borate, kurio pH vertė 9,0: > 68 kHDU DAO/g pelečių (diamino oksidazės tyrimas DAO REA (DAO Radioextractionassay))

Drėgnis: < 10 %

Staphylococcus aureus: < 100 KSV/g

Escherichia coli: < 10 KSV/g

Bendras aerobinių bakterijų skaičius: < 104 KSV/g

Bendras mielių ir pelėsių skaičius: < 103 KSV/g

Salmonella: nėra 10 g

Tulžies druskai atsparios enterobakterijos: < 102 KSV/g

▼M10

Pirolochinolino chinono dinatrio druska

Apibrėžtis

Cheminis pavadinimas: dinatrio 9-karboksi-4,5-dioksi-1H-pirolo[5,4-f]chinolino-2,7-dikarboksilatas

Cheminė formulė: C14H4N2Na2O8

CAS Nr. 122628–50–6

Molekulinė masė: 374,17 Da

Aprašymas

Pirolochinolino chinono dinatrio druska yra rausvai rudi milteliai, kuriuos gamina genetiškai nemodifikuota bakterija Hyphomicrobium denitrificans (CK-275 padermė)

Savybės/sudėtis

Išvaizda: rausvai rudi milteliai

Grynumas: ≥ 99,0 % (sausosios masės)

UV sugerties geba (A322/A259): 0,56 ± 0,03

UV sugerties geba (A233/A259): 0,90 ± 0,09

Drėgnis: ≤ 12,0 %

Tirpiklių liekanos

Etanolis: ≤ 0,05 %

Sunkieji metalai

Švinas: < 3 mg/kg

Arsenas: < 2 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai

Bendras gyvų ląstelių skaičius: ≤ 300 KSV/g

Pelėsiai/mielės: ≤ 12 KSV/g

Koliforminės bakterijos: 1 g bakterijų nėra

Hyphomicrobium denitrificans: ≤ 25 KSV/g

KSV: kolonijas sudarantys vienetai

▼M9

Rapsų aliejus, kurio sudėtyje yra daug nesumuilinamų medžiagų

Aprašymas/apibrėžtis:

„Rapsų aliejus, kurio sudėtyje yra daug nesumuilinamų medžiagų“ yra pagamintas vakuuminės distiliacijos būdu ir skiriasi nuo rafinuoto rapsų aliejaus nesumuilinamų frakcijų koncentracija (1 g rafinuotame rapsų aliejuje ir 9 g „rapsų aliejuje, kurio sudėtyje yra daug nesumuilinamų medžiagų“). Trigliceridų, kurių sudėtyje yra mono-nesočiųjų ir poli-nesočiųjų riebalų rūgščių, kiekis šiek tiek sumažėjęs.

Grynumas:

Nemuilinamoji medžiaga: > 7,0 g/100 g

Tokoferoliai: > 0,8 g/100 g

ALFA tokoferolis (%): 30–50 %

Gama tokoferolis (%): 50–70 %

Deta tokoferolis (%): < 6,0 %

Sterolai, triterpeno alkoholiai, metilsterolai: > 5,0 g/100 g

Riebalų rūgštys trigliceriduose:

Palmitino rūgštis: 3–8 %

Stearino rūgštis: 0,8–2,5 %

Oleino rūgštis: 50–70 %

Linolo rūgštis: 15–28 %

Linoleno rūgštis: 6–14 %

Eruko rūgštis: < 2,0 %

Rūgščių skaičius: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 10 mekv O2/kg

Sunkieji metalai:

Geležis (Fe): < 1 000  μg/kg

Varis (Cu): < 100 μg/kg

Priemaišos:

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA) (Benzo(a)pirenas) < 2 μg/kg

Siekiant užtikrinti, kad gaminant „rapsų aliejų, kurio sudėtyje yra daug nesumuilinamų medžiagų“, nebūtų kaupiami policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA), reikalingas apdorojimas aktyvintosiomis anglimis.

Rapsų baltymai

Apibrėžtis:

Rapsų baltymai yra vandeninis baltymingas rapsų išspaudų ekstraktas, gautas iš genetiškai nemodifikuotų Brassica napus L. ir Brassica rapa L.

Aprašymas:

Nuo baltos iki beveik baltos spalvos purškiamuoju būdu išdžiovinti milteliai.

Bendras baltymų kiekis: ≥ 90 %

Tirpūs baltymai: ≥ 85 %

Drėgnis: ≤ 7,0 %

Angliavandeniai: ≤ 7,0 %

Riebalai: ≤ 2,0 %

Peleningumas: ≤ 4,0 %

Ląsteliena: ≤ 0,5 %

Bendras gliukozinolatų kiekis: ≤ 1 mmol/kg

Grynumas:

Bendras fitato kiekis: ≤ 1,5 %

Švinas: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Mielių ir pelėsių skaičius: ≤ 100 KSV/g

Aerobinių bakterijų skaičius: ≤ 10 000 KSV/g

Bendras koliforminių bakterijų skaičius: ≤ 10 KSV/g

Escherichia coli: nėra 10 g

Salmonella: nėra 25 g

▼M17

Rafinuotas krevečių peptidų koncentratas

Aprašymas

Rafinuotas krevečių peptidų koncentratas – peptidų mišinys, gaunamas iš šiaurinių paprastųjų krevečių (Pandalus borealis) kiautų ir galvų per keletą gryninimo etapų, vėliau atliekant fermentinę proteolizę naudojant iš Bacillus licheniformis ir (arba) Bacillus amyloliquefaciens gautą proteazę.

Charakteristikos/sudėtis

Bendras sausosios medžiagos kiekis (%): ≥ 95,0 %

Peptidai (w/sausosios medžiagos masė): ≥ 87,0 %, iš jų peptidai, kurių molekulinė masė < 2 kDa: ≥ 99,9 %

Riebalai (w/w): ≤ 1,0 %

Angliavandeniai (w/w): ≤ 1,0 %

Peleningumas (w/w): ≤ 15,0 %

Kalcis: ≤ 2,0 %

Kalis: ≤ 0,15 %

Natris: ≤ 3,5 %

Sunkieji metalai:

Arsenas (neorganinis): ≤ 0,22 mg/kg

Arsenas (organinis): ≤ 51,0 mg/kg

Kadmis: ≤ 0,09 mg/kg

Švinas: ≤ 0,18 mg/kg

Suminis gyvsidabrio kiekis: ≤ 0,03 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras gyvybingų ląstelių skaičius: ≤ 20 000 KSV/g

Salmonella: ND/25 g

Listeria monocytogenes: ND/25 g

Escherichia coli: ≤ 20 KSV/g

Koaguliazę gaminantis Staphylococcus aureus: ≤ 200 KSV/g

Pseudomonas aeruginosa: ND/25 g

Pelėsiai/mielės: ≤ 20 KSV/g

KSV: kolonijas sudarantys vienetai

ND: neaptinkama

▼M9

Transresveratrolis

Aprašymas/apibrėžtis:

Sintetinis transresveratrolis – nuo beveik baltos iki rusvai gelsvos spalvos kristalai.

Cheminis pavadinimas: 5-[(E)-2-(4-hidroksifenil)etenil]benzen-1,3-diolis

Cheminė formulė C14H12O3

Molekulinė masė: 228,25 Da

CAS Nr. 501–36–0

Grynumas:

Transresveratrolis: ≥ 98–99 %

Bendras šalutinių produktų (susijusių medžiagų) kiekis: ≤ 0,5 %

Bet kokia pavienė susijusi medžiaga: ≤ 0,1 %

Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,1 %

Nuodžiūvis: ≤ 0,5 %

Sunkieji metalai:

Švinas: ≤ 1,0 ppm

Gyvsidabris: ≤ 0,1 ppm

Arsenas: ≤ 1,0 ppm

Priemaišos:

Diizopropilaminas: ≤ 50 mg/kg

Mikrobinis šaltinis : genetiškai modifikuota Saccharomyces cerevisiae padermė

Išvaizda: nuo beveik baltos iki šiek tiek gelsvos spalvos milteliai

Dalelių dydis: 100 % mažesnės nei 62,23 μm

Transresveratrolio kiekis: ne mažiau kaip 98 % masinės dalies (sausosios masės)

Peleningumas: ne daugiau kaip 0,5 % (masinės dalies)

Drėgnis: ne daugiau kaip 3 % (masinės dalies)

Gaidžių skiauterių ekstraktas

Aprašymas/apibrėžtis:

Gaidžių skiauterių ekstraktas gaunamas iš Gallus gallus, fermentinės hidrolizės būdu iš gaidžių skiauterių gaunamos medžiagos, toliau atliekant filtravimo, koncentravimo ir nusodinimo veiksmus. Pagrindinės sudedamosios gaidžių skiauterių ekstrakto dalys yra glikozaminopolisacharidai hialurono rūgštis, chondroitino sulfatas A ir dermatano sulfatas (chondroitino sulfatas B). Balti arba beveik balti higroskopiniai milteliai.

Hialurono rūgštis: 60–80 %

Chondroitino sulfatas A: ≤ 5,0 %

Dermatano sulfatas (chondroitino sulfatas B): ≤ 25 %

pH vertė: 5,0–8,5

Grynumas:

Chloridai: ≤ 1,0 %

Azotas: ≤ 8,0 %

Nuodžiūvis: (105 °C 6 val.): ≤ 10 %

Sunkieji metalai:

Gyvsidabris: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenas: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmis: ≤ 1,0 mg/kg

Chromas: ≤ 10 mg/kg

Švinas: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras gyvybingų aerobinių bakterijų skaičius: ≤ 102 KSV/g

Escherichia coli: nėra 1 g

Salmonella: nėra 1 g

Staphylococcus aureus: nėra 1 g

Pseudomonas aeruginosa: nėra 1 g

Valgomųjų plukenetijų (Plukenetia volubilis) aliejus

Aprašymas/apibrėžtis:

Valgomųjų plukenetijų aliejus – 100 % šalto spaudimo aliejus, gaunamas iš Plukenetia volubiis L. Tai kambario temperatūroje skaidrus, skystas ir blizgus aliejus. Jis yra vaisių ir lengvo daržovių skonio, be nepageidaujamų aromatų.

Išvaizda, skaidrumas, blizgumas, kvapas: kambario temperatūroje skystas, švarus, blizgiai geltonos aukso spalvos

Kvapas ir skonis: vaisių ir daržovių skonio, be nepageidaujamo aromato ar kvapo

Grynumas:

Vanduo ir lakiosios medžiagos: < 0,2 g/100 g

Heksane netirpios priemaišos: < 0,05 g/100 g

Oleino rūgštis: < 2,0 g/100 g

Peroksidų skaičius (PS): < 15 mekv O2/kg

Riebalų rūgščių transizomerai: < 1,0 g/100 g

Bendras nesočiųjų riebalų rūgščių kiekis: > 90 %

Omega 3 alfa linoleno rūgštis (ALR): > 45 %

Sočiosios riebalų rūgštys: < 10 %

Nėra riebalų rūgščių transizomerų (< 0,5 %)

Nėra eruko rūgšties (< 0,2 %)

Daugiau nei 50 % trilinolenino ir dilinolenino trigliceridų

Fitosterolių sudėtis ir kiekis

Nėra cholesterolio (< 5,0 mg/100 g)

Salatrimai

Aprašymas/apibrėžtis:

Salatrimas – tarptautiniu mastu pripažinta santrumpa (trumposios ir ilgosios grandinės aciltriglicerido molekulės). Salatrimas ruošiamas nefermentiniu būdu tarpusavyje esterinant triacetiną, tripropioniną, tributiriną arba jų mišinius su hidrintu rapsų, sojų, vilnamedžių sėklų arba saulėgrąžų aliejumi. Aprašymas: Kambario temperatūroje skaidrus, nuo šiek tiek gintarinio skysčio iki šviesios vaškiškos medžiagos. Jame nėra kietųjų dalelių ir svetimo ar kartaus kvapo.

Glicerolio esterio pasiskirstymas:

Triacilgliceroliai: > 87 %

Diacilgliceroliai: ≤ 10 %

Monoacilgliceroliai: ≤ 2,0 %

Riebalų rūgščių sudėtis:

MOLE % LCFA (ilgosios grandinės riebalų rūgštys): 33–70 %

MOLE % SCFA (trumposios grandinės riebalų rūgštys): 30–67 %

Sočiosios ilgosios grandinės riebalų rūgštys: < 70 % masės

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 1,0 %

Laisvosios riebalų rūgštys (išreikštos oleino rūgštimi): ≤ 0,5 %

Triacilglicerolio profilis:

Triesteriai (trumpieji/ilgieji 0,5–2,0) ≥ 90 %

Triesteriai (trumpieji/ilgieji = 0): ≤ 10 %

Nemuilinamoji medžiaga: ≤ 1,0 %

Drėgnis: ≤ 0,3 %

Peleningumas: ≤ 0,1 %

Spalva: ≤ 3,5 raudona (Lovibond)

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 2,0 mekv/kg

Mikrodumblių Schizochytrium sp. aliejus, kuriame gausu DHR ir EPR

Rūgščių skaičius: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 5,0 mekv/kg aliejaus

Atsparumas oksidacijai: Visi maisto produktai, kurių sudėtyje yra mikrodumblių Schizochytrium sp. aliejaus, kuriame gausu DHR ir EPR, turėtų būti atsparūs oksidacijai, o tai užtikrinama tinkamais ir pripažintais nacionaliniais/tarptautiniais bandymų metodais (pvz., AOAC)

Drėgnis ir lakiosios medžiagos: ≤ 0,05 %

Nemuilinamosios medžiagos: ≤ 4,5 %

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 1 %

DHR kiekis: ≥ 22,5 %

EPR kiekis: ≥ 10 %

▼M26

Mikrodumblių Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) aliejus

Naujas maisto produktas gaunamas iš mikrodumblių Schizochytrium sp. padermės ATCC PTA-9695

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 5,0 mekv/kg aliejaus

Nemuilinamosios medžiagos: ≤ 3,5 %

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 2,0 %

Laisvosios riebalų rūgštys: ≤ 0,4 %

Dokozapentaeno rūgštis (DPR) n-6: ≤ 7,5 %

DHR kiekis: ≤ 35 %

▼M9

Mikrodumblių Schizochytrium sp. aliejus

Rūgščių skaičius: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 5,0 mekv/kg aliejaus

Drėgnis ir lakiosios medžiagos: ≤ 0,05 %

Nemuilinamosios medžiagos: ≤ 4,5 %

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 1,0 %

DHR kiekis: ≥ 32,0 %

Mikrodumblių Schizochytrium sp. (T18) aliejus

Rūgščių skaičius: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroksidų skaičius (PS): ≤ 5,0 mekv/kg aliejaus

Drėgnis ir lakiosios medžiagos: ≤ 0,05 %

Nemuilinamosios medžiagos: ≤ 3,5 %

Riebalų rūgščių transizomerai: ≤ 2,0 %

Laisvosios riebalų rūgštys: ≤ 0,4 %

DHR kiekis: ≥ 35 %

Fermentuotų sojų ekstraktas

Aprašymas/apibrėžtis:

Fermentuotų sojų ekstraktas – bekvapiai pieno baltumo milteliai. Jo sudėtis: 30 % fermentuotų sojų ekstrakto miltelių ir 70 % atsparaus dekstrino (pagalbinė medžiaga) iš kukurūzų krakmolo, kurio pridedama perdirbimo metu. Vitaminas K2 pašalinamas gamybos proceso metu.

Fermentuotų sojų ekstrakte yra iš natto (maisto produkto, gaminamo genetiškai nemodifikuotas sojas (Glycine max (L.)) fermentuojant atrinkta Bacillus subtilis var. natto paderme) išskirtos natokinazės.

Natokinazės aktyvumas: 20 000 –28 000 fibrino skilimo vienetų/g(1)

Identifikavimas: Nustatoma

Būsena: neturi nemalonaus skonio ar kvapo

Nuodžiūvis: ≤ 10 %

Vitaminas K2: ≤ 0,1 mg/kg

Sunkieji metalai:

Švinas: ≤ 5,0 mg/kg

Arsenas: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras gyvybingų aerobinių bakterijų skaičius: ≤ 103 KSV(3)/g

Mielės ir pelėsiai: ≤ 102 KSV/g

Koliforminės bakterijos: ≤ 30 KSV/g

Sporas sudarančios bakterijos: ≤ 10 KSV/g

Escherichia coli: nėra 25 g

Salmonella: nėra 25 g

Listeria: nėra 25 g

(1)  Tyrimo metodas, kaip aprašyta „Takaoka et al.“ (2010 m.).

Kviečių (Triticum aestivum) ekstraktas, kuriame daug spermidino

Aprašymas/apibrėžtis:

Kviečių ekstraktas, turintis daug spermidino, gaunamas iš nefermentuotų nesudaigintų kviečių (Triticum aestivum) gemalų skystinio kietosios masės ekstrahavimo būdu, konkrečiai (bet neišimtinai) skirtu poliaminams.

Spermidinas: 0,8–2,4 mg

Sperminas: 0,4–1,2 mg

Spermidino trichloridas < 0,1 μg/g

Putrescinas: < 0,3 mg/g

Kadaverinas: < 0,1 μg/g

Mikotoksinai:

Aflatoksinai (bendras kiekis): < 0,4 μg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras aerobinių bakterijų kiekis: < 10 000 KSV/g

Mielės ir pelėsiai: < 100 KSV/g

Escherichia coli: < 10 KSV/g

Salmonella: nėra 25 g

Listeria monocytogenes: nėra 25 g

Sukromaltas

Aprašymas/apibrėžtis:

Sukromaltas – kompleksinis sacharidų mišinys, gaminamas iš sacharozės ir krakmolo hidrolizato atliekant fermentinę reakciją. Šiame procese, gliukozės vienetai pridedami prie sacharidų, gautų iš krakmolo hidrolizato, naudojant Leuconostoc citreum bakterijos gaminamą fermentą arba rekombinantinę Bacillus licheniformis gamybinio organizmo padermę. Gautiems oligosacharidams būdinga tai, kad juose yra α-(1→6) ir α-(l→3) glikozidų junginių. Bendras produktas yra sirupas, kurio sudėtyje yra tų oligosacharidų, daugiausia fruktozės, bet ir disacharido leukrozės bei kitų disacharidų.

Bendras kietųjų dalelių kiekis: 75–80 %

Drėgnis: 20–25 %

Sulfatazė: ne daugiau kaip 0,05 %

pH vertė: 3,5–6,0

Laidis: < 200 (30 %)

Azotas: < 10 ppm

Fruktozė: 35–45 % (sausosios masės)

Leukrozė: 7–15 % (sausosios masės)

Kiti disacharidai: ne daugiau kaip 3 %

Aukštesnieji sacharidai: 40–60 % (sausosios masės)

Cukranendrių ląsteliena

Aprašymas/apibrėžtis:

Cukranendrių ląsteliena gaunama iš sausos ląstelės sienelės arba ląstelienos liekanų, likusių išspaudus arba ekstrahavus cukraus sultis iš Saccharum genotipo cukranendrių. Ji daugiausia sudaryta iš celiuliozės ir hemiceliuliozės.

Gamybos procesas sudarytas iš kelių etapų, be kita ko: skaldymo, šarminio skaidymo, lignino ir kitų ne celiuliozės sudedamųjų dalių pašalinimo, išgrynintos ląstelienos balinimo, plovimo rūgštimi ir neutralizavimo.

Drėgnis: ≤ 7,0 %

Peleningumas: ≤ 0,3 %

Bendras maistinės ląstelienos kiekis (AOAC) (sausosios medžiagos) (visos netirpios): ≥ 95 %

Iš jų: hemiceliuliozė (20–25 %) ir celiuliozė (70–75 %)

Silicis (ppm): ≤ 200

Baltymai: 0,0 %

Riebalai: pėdsakai

pH vertė: 4–7

Sunkieji metalai:

Gyvsidabris (ppm): ≤ 0,1

Švinas (ppm): ≤ 1,0

Arsenas (ppm): ≤ 1,0

Kadmis (ppm): ≤ 0,1

Mikrobiologiniai kriterijai:

Mielių ir pelėsių skaičius (KSV/g): ≤ 1 000

Salmonella: nėra

Listeria monocytogenes: nėra

Saulėgrąžų aliejaus ekstraktas

Aprašymas/apibrėžtis:

Saulėgrąžų ekstraktas gaunamas taikant rafinuoto saulėgrąžų aliejaus, ekstrahuoto iš saulėgrąžų (Helianthus Annuus L) nemuilinamosios frakcijos koncentracijos koeficientą 10.

Sudėtis:

Oleino rūgštis (C18:1): 20 %

Linolo rūgštis (C18:2): 70 %

Nemuilinamoji medžiaga: 8,0 %

Fitosteroliai: 5,5 %

Tokoferoliai: 1,1 %

▼M22

Dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupas.

(Trečiosios šalies tradicinis maisto produktas)

Aprašymas/apibrėžtis

Tradicinis maisto produktas – dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupas (Sorghum gentis; Poaceae šeima (Gramineae)).

Sirupas gaminamas iš S. bicolor stiebų, pritaikius gamybos procesus, pvz., smulkinimą, ekstrahavimą ir išgarinimą, įskaitant terminį apdorojimą, siekiant gauti ne mažiau kaip 74 Brikso vertės sirupą.

Dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupo sudėties duomenys

Vanduo: 22,7 g/100 g

Peleningumas: 2,4

Bendras cukraus kiekis: 74,0 g/100 g

▼M9

Džiovinti mikrodumbliai Tetraselmis chuii

Aprašymas/apibrėžtis:

Džiovintas produktas gaunamas iš jūros mikrodumblių Tetraselmis chuii, priklausančių Chlorodendraceae šeimai, auginamų steriliame jūros vandenyje uždaruose, nuo išorės aplinkos izoliuotuose fotobioreaktoriuose.

Grynumas/Sudėtis:

Identifikuojama pagal branduolio žymenį rDNA 18 S (išanalizuota ne mažiau kaip 1 600 bazinių porų seka) Nacionalinio biotechnologinės informacijos centro duomenų bazėje: ne mažiau kaip 99,9 %

Drėgnis: ≤ 7,0 %

Baltymai: 35–40 %

Peleningumas: 14–16 %

Angliavandeniai: 30–32 %

Ląsteliena: 2–3 %

Riebalai: 5–8 %

Sočiosios riebalų rūgštys: 29–31 % bendro riebalų rūgščių kiekio

Mononesočiosios riebalų rūgštys: 21–24 % bendro riebalų rūgščių kiekio

Polinesočiosios riebalų rūgštys: 44–49 % bendro riebalų rūgščių kiekio

Jodas: ≤ 15 mg/kg

Australiniai tigriniai ešeriai (Therapon barcoo/Scortum)

Aprašymas/apibrėžtis:

Scortum/Therapon barcooTerapontidae šeimos žuvų rūšis. Tai endeminė gėlo vandens rūšis iš Australijos. Šiuo metu ji auginama žuvininkystės ūkiuose.

Taksonominis identifikavimas: Klasė: Actinopterygii > būrys: Papilionidae > šeima: Terapontidae > gentis: Therapon arba Scortum barcoo

Žuvienos sudėtis:

Baltymai (%): 18–25

Drėgnis (%): 65–75

Peleningumas (%): 0,5–2,0

Energija (KJ/kg): 6000–11500

Angliavandeniai (%) 0,0

Riebalai (%): 5–15

Riebalų rūgštys (mg FA/g filės):

Σ PUFA n-3: 1,2–20,0

Σ PUFA n-6: 0,3–2,0

PUFA n-3/n-6: 1,5–15,0

Bendras omega 3 rūgščių kiekis: 1,6–40,0

Bendras omega 6 rūgščių kiekis: 2,6–10,0

D-tagatozė

Aprašymas/apibrėžtis:

Tagatozė gaunama cheminės arba fermentinės konversijos būdu izomerizuojant galaktozę arba fermentinės konversijos būdu epimerizuojant fruktozę. Tai yra vieno etapo konversijos.

Išvaizda: balti ar beveik balti kristalai

Cheminis pavadinimas: D-tagatozė

Sinonimas: D-likso-heksuliozė

CAS numeris: 87–81–0

Cheminė formulė C6H12O6

Formulinė masė: 180,16 (g/mol)

Grynumas:

Tyrimo duomenys: ≥ 98 % sausosios masės

Nuodžiūvis: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 val.)

Savitasis sukimas: [α]D 20: - 4 – - 5,6o (1 % vandeninis tirpalas)(1)

Lydymosi intervalas: 133–137 °C

Sunkieji metalai:

Švinas: ≤ 1,0 mg/kg(*)

(*)  Nustatoma naudojant atomų absorbcijos metodą, tinkantį nurodytam lygiui. Bandinio dydis ir paruošimo būdas gali būti parenkamas remiantis FNP 5, „Instrumental methods“ („Naudojami metodai“) aprašyto metodo principais1.

(1)  Food and nutrition paper 5 Rev 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) 1991, 307 p.; anglų k.– ISBN 92–5-102991–1

Taksifolino koncentruotas ekstraktas

Aprašymas:

Taksifolino koncentruotas ekstraktas iš daūrinio maumedžio (Larix gmelinii (Rupr.) medienos yra nuo baltos iki blankiai geltonos spalvos milteliai, kurie kristalizuojasi karštuose vandeniniuose tirpaluose.

Apibrėžtis:

Cheminis pavadinimas: [(2R,3R)-2-(3,4 dihidroksifenil)-3,5,7-trihidroksi-2,3-dihidrochromen-4-onas, dar vadinamas (+) trans (2R,3R)- dihidrokvercetinu]

Cheminė formulė C15H12O7

Molekulinė masė 304,25 Da

CAS Nr. 480–18–2

Specifikacijos:

Fizinis parametras

Drėgnis: ≤ 10 %

Junginių analizė

Taksifolinas (masinė dalis): ≥ 90,0 % sausosios masės

Sunkieji metalai, pesticidai :

Švinas: ≤ 0,5 mg/kg

Arsenas: ≤ 0,02 mg/kg

Kadmis: ≤ 0,5 mg/kg

Gyvsidabris: ≤ 0,1 mg/kg

Dichlordifeniltrichloretanas (DDT): ≤ 0,05 mg/kg

Tirpiklių liekanos :

Etanolis: < 5 000  mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai :

Bendras gyvų mikroorganizmų skaičius (TPC): ≤ 104 KSV/g

Enterobakterijos: ≤ 100/g

Mielės ir pelėsiai: ≤ 100 KSV/g

Escherichia coli: nėra 1 g

Salmonella: nėra 10 g

Staphylococcus aureus: nėra 1 g

Pseudomonas: nėra 1 g

Įprastas taksifolino koncentruoto ekstrakto sudedamųjų dalių spektras (sausoje medžiagoje)

Ekstrakto sudedamoji dalis Kiekis, įprastas stebimas spektras (%)

Ekstrakto sudedamoji dalis Kiekis, įprastas stebimas spektras (%)

Taksifolinas

90–93

Aromadendrinas

2,5–3,5

Eriodiktiolis

0,1–0,3

Kvercetinas

0,3–0,5

Naringeninas

0,2–0,3

Kampferolis

0,01–0,1

Pinocembrinas

0,05–0,12

Neidentifikuoti flavonoidai 1–3

1 – 3

Vanduo(*)

1,5

(*)  Taksifolinas hidrato forma ir kristalai džiovinimo proceso metu. Todėl vanduo patenka į kristalus ir jo kiekis yra 1,5 %.

Trehalozė

Aprašymas/apibrėžtis:

Neredukuojantis disacharidas, susidedantis iš dviejų gliukozės dalių, sujungtų α-1,1,-gliukozidine jungtimi. Jis daugiaetapio fermentinio proceso metu išgaunamas iš suskystinto krakmolo arba sacharozės. Prekyboje naudojamas kaip dihidratas. Beveik bekvapiai, balti arba beveik balti saldaus skonio kristalai

Sinonimai: α,α-trehalozė

Cheminis pavadinimas: α-D-gliukopiranozil-α-D-gliukopiranozidas, dihidratas

CAS Nr. 6138–23–4 (dihidratas)

Cheminė formulė C12H22O11 · 2H2O (dihidratas)

Formulinė masė: 378,33 (dihidratas)

Tyrimo duomenys: ≥ 98 % sausosios medžiagos

Nustatoma naudojant atomų absorbcijos metodą, tinkantį nurodytam lygiui. Bandinio dydis ir paruošimo būdas gali būti parenkamas remiantis FNP 5 (1), „Instrumental methods“ („Naudojami metodai“) aprašyto metodo principais.

Tyrimo metodas:

Principas: trehalozė identifikuojama skysčių chromatografijos metodu, o jos kiekis nustatomas palyginant su pamatiniu etalonu, kuriame yra etaloninės trehalozės.

Mėginio tirpalo ruošimas: tiksliai pasverti apie 3 g sauso mėginio, įdėti į 100 ml tūrio matavimo kolbą ir pridėti apie 80 ml išgryninto dejonizuoto vandens. Mėginį visiškai ištirpinti ir atskiesti išgrynintu dejonizuotu vandeniu iki žymės. Perfiltruoti per 0,45 mikronų filtrą.

Etaloninio tirpalo ruošimas: tiksliai pasvertas sausosios etaloninės trehalozės kiekis ištirpinamas vandenyje, siekiant gauti tirpalą, kurio žinoma koncentracija apie 30 mg trehalozės 1 ml.

Prietaisai: skysčių chromatografas su lūžio rodiklio detektoriumi ir integruojamu registravimo įrenginiu.

Sąlygos:

Kolonėlė: „Shodex Ionpack KS-801“ („Showa Denko Co.“) arba lygiavertė

— ilgis: 300 mm

— skersmuo: 10 mm

— temperatūra: 50 °C

Judančioji fazė: vanduo

srautas: 0,4 ml/min.

Įpurškiamas tūris: 8 μl

Procedūra: atskirai įšvirkšti vienodą mėginio tirpalo ir etaloninio tirpalo kiekį į chromatografą.

Užfiksuoti chromatogramą ir išmatuoti trehalozės smailės dydį.

Apskaičiuoti trehalozės kiekį (mg) viename ml etaloninio tirpalo pagal šią formulę:

% trehalozės = 100 × (RU/RS) (WS/WU) čia:

where

RS = trehalozės smailės plotas etaloniniame preparate

RU = trehalozės smailės plotas paruoštame mėginyje

WS = trehalozės svoris (mg) etaloniniame preparate

WU = sauso mėginio svoris (mg)

Charakteristikos:

Identifikavimas:

Tirpumas: Lengvai tirpsta vandenyje, labai sunkiai tirpsta etanolyje

Savitasis sukimas: [α]D 20 = +179o (5 % vandeninis tirpalas, dihidratas), +199o (5 % vandeninis tirpalas, bevandenė medžiaga)

Lydymosi temperatūra: 97 °C (dihidratas)

Grynumas:

Nuodžiūvis: ≤ 1,5 % (60 °C, 5 val.)

Bendras pelenų kiekis: ≤ 0,05 %

Sunkieji metalai:

Švinas: ≤ 1,0 mg/kg

Ultravioletine sinduliuote apdoroti dvisporiai pievagrybiai (Agaricus bisporus)

Aprašymas/apibrėžtis:

Komerciniams tikslams auginami dvisporiai pievagrybiai (Agaricus bisporus); ultravioletine šviesa apdoroti išauginti grybai.

Ultravioletinė spinduliuotė: ultravioletinės spinduliuotės, kurios bangos ilgis 200–800 nm, procesas.

Vitaminas D2:

Cheminis pavadinimas: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olis

Sinonimas: ergokalciferolis

CAS Nr. 50–14–6

Molekulinė masė: 396,65 g/mol

Kiekis:

Vitamino D2 kiekis galutiniame produkte: 5–10 μg/100g šviežios medžiagos svorio, baigiantis laikymo trukmei

UV apdorotos kepimo mielės (Saccharomyces cerevisiae)

Aprašymas/apibrėžtis:

Mielės (Saccharomyces cerevisiae) yra veikiamos ultravioletine šviesa, siekiant paskatinti ergosterolio konversiją į vitaminą D2 (ergokalciferolį). Vitamino D2 kiekis mielių koncentrate svyruoja nuo 1 800 000 iki 3 500 000  TV vitamino D/100 g (450–875 μg/g).

Gelsvai rudos spalvos birios granulės

Vitaminas D2 :

Cheminis pavadinimas: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olis

Sinonimas: ergokalciferolis

CAS Nr. 50–14–6

Molekulinė masė: 396,65 g/mol

Mielių koncentrato mikrobiologiniai kriterijai:

Koliforminės bakterijos: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: nėra 25 g

UV apdorota duona

Aprašymas/apibrėžtis:

UV apdorota duona – tai mielėmis kildinta duona ir bandelės (be glaisto), kurie iškepti apdorojami ultravioletine spinduliuote, kad ergosterolis pavirstų vitaminu D2 (ergokalciferoliu).

Ultravioletinė spinduliuotė: ne ilgiau kaip 5 sekundes trunkantis ultravioletinės spinduliuotės, kurios bangos ilgis 240–315 nm, procesas, kurio metu sunaudojamas 10–50 mJ/cm2 energijos kiekis.

Vitaminas D2 :

Cheminis pavadinimas: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olis

Sinonimas: ergokalciferolis

CAS Nr. 50–14–6

Molekulinė masė: 396,65 g/mol

Kiekis:

Vitamino D2 (ergokalciferolio) kiekis galutiniame produkte: 0,75–3 μg/100 g(1)

Mielių kiekis tešloje: 1–5 g/100 g(2)

(1)  EN 12821, 2009 m., Europos standartas.

(2)  Apskaičiavimas pagal receptą.

UV spinduliuote apdorotas pienas

Aprašymas/apibrėžtis:

UV spinduliuote apdorotas pienas karvės pienas (nenugriebtas ir iš dalies nugriebtas), po pasterizavimo apdorotas UV spinduliuote taikant turbulentinį srautą. Pasterizuotą pieną apdorojus UV spinduliuote, pieno sudėtyje padidėja vitamino D3 (cholekalciferolio) koncentracija 7-dihidrocholesteroliui virstant vitaminu D3.

Ultravioletinė spinduliuotė: Ultravioletinės spinduliuotės, kurios bangos ilgis 200–310 nm, procesas, per kurį sunaudojamas 1 045  J/l energijos kiekis.

Vitaminas D3:

Cheminis pavadinimas: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,3a,5,6,7-heksahidro-1H-inden-4-iliden]etiliden]-4-metilidencikloheksan-1-olis

Sinonimas: Cholekalciferolis

CAS Nr. 67–97–0

Molekulinė masė: 384,6377 g/mol

Kiekis:

Vitamino D3 kiekis galutiniame produkte:

Nenugriebtas pienas (1): 0,5–3,2 μg/100 g(1)

Pusriebis pienas(1): 0,1–1,5 μg/100 g(2)

(1)  Kaip apibrėžta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(2)  HPLC

Vitaminas K2 (menachinonas)

Šis naujas maisto produktas gaminamas sintetiniu arba mikrobiologiniu gamybos būdu.

Vitaminas K2 (2-metil-3-viso-trans-poliprenil-1,4-naftochinonai) arba menachinono šeima yra prenilintų naftochinonų darinių grupė. Izopreno liekanų skaičius, kai 1 izopreno vienetą sudaro šoninę grandinę sudarančios 5 anglys, naudojamas apibūdinant menachinono homologus, kuriuose yra daugiausia MK-7 ir mažiau MK-6.

Vitamino K2 (menachinono) šeima su menachinonu-7 (MK-7)(n = 6) yra C46H64O2, su menachinonu-6 (MK-6)(n = 5) yra C41H56O2, o su menachinonu-4 (MK-4)(n = 3) – C31H40O2.

Cheminis pavadinimas: (visas-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-heptametil-2,6,10,14,18,22,26-oktakozaheptaenil)-3-metil-1,4-naftalenedionas

CAS numeris: 2124–57–4

Molekulinė formulė: C46H64O2

Molekulinė masė: 649 g/mol

image

Sintetinio vitamino K2 (menachinono-7) specifikacijos

Išvaizda: geltoni milteliai

Grynumas: ne daugiau kaip 6,0 % cis-izomero, ne daugiau kaip 2,0 % kitų priemaišų

Kiekis: 97–102 % menachinonas-7 (įskaitant ne mažiau kaip 92 % viso trans-menachinono-7)

Mikrobiologiniu būdu pagaminto vitamino K2 (menachinono-7) specifikacijos

Šaltinis: Bacillus subtilis spp. natto ir Bacillus licheniformis

Išvaizda: geltoni milteliai arba aliejaus suspensija

Kvietinių sėlenų ekstraktas

Aprašymas/apibrėžtis:

Balti kristaliniai milteliai, gaunami fermentais ektrahuojant iš Triticum aestivum L. sėlenų, turintys daug arabinoksilano oligosacharidų.

Sausoji medžiaga: ne mažiau kaip 94 %

Arabinoksilano oligosacharidai: ne mažiau kaip 70 % sausosios medžiagos

vidutinis arabinoksilano oligosacharidų polimerizacijos laipsnis: 3–8

Ferulinė rūgštis (sujungta su arabinoksilano oligosacharidais): 1–3 % sausosios medžiagos

Bendras polisacharidų ir oligosacharidų kiekis: ne mažiau kaip 90 %

Baltymai: ne daugiau kaip 2 % sausosios medžiagos

Peleningumas: ne daugiau kaip 2 % sausosios medžiagos

Mikrobiologiniai parametrai:

Bendras mezofilinių bakterijų skaičius: ne daugiau kaip 10 000/g

Mielės: ne daugiau kaip 100/g

Grybai: ne daugiau kaip 100/g

Salmonella: nėra 25 g

Bacillus cereus: ne daugiau kaip 1000/g

Clostridium perfringens: ne daugiau kaip 1000/g

▼M19

Ksilooligosacharidai

Aprašymas:

Naujas maisto produktas – tai ksilooligosacharidų (XOS) mišinys, gaunamas iš (Zea mays subsp. mays) kukurūzų burbuolių atliekant hidrolizę su ksilanaze iš Trichoderma reesei, vėliau vykdomas gryninimo procesas.

Charakteristikos / sudėtis

Parametras

Miltelių pavidalas Nr. 1

Miltelių pavidalas Nr. 2

Sirupo pavidalo

Drėgnis (%)

≤ 5,0

≤ 5,0

70–75

Baltymai (g/100 g)

< 0,2

Peleningumas (%)

≤ 0,3

pH

3,5–5,0

Bendras angliavandenių kiekis (g/100 g):

≥ 97

≥ 95

≥ 70

XOS kiekis (sausosios medžiagos) (g/100 g)

≥ 95

≥ 70

≥ 70

Kiti angliavandeniai (g/100 g) (a)

2,5–7,5

2–16

1,5–31,5

Bendras monosacharidų kiekis (g/100 g)

0–4,5

0–13

0–29

Gliukozė (g/100 g)

0–2

0–5

0–4

Arabinozė (g/100 g)

0–1,5

0–3

0–10

Ksilozė (g/100 g)

0–1,0

0–5

0–15

Bendras disacharidų kiekis (g/100 g)

27,5–48

25–43

26,5–42,5

Ksilobiozė (XOS PL2) (g/100 g)

25–45

23–40

25–40

Celobiozė (g/100 g)

2,5–3

2–3

1,5–2,5

Bendras oligosacharidų kiekis (g/100 g)

41–77

36–72

32–71

Ksilotriozė (XOS PL3) (g/100 g)

27–35

18–30

18–30

Ksilotetrozė (XOS PL4) (g/100 g)

10–20

10–20

8–20

Ksilopentozė (XOS PL5) (g/100 g)

3–10

5–10

3–10

Ksiloheksozė (XOS PL6) (g/100 g)

1–5

1–5

1–5

Ksiloheptozė (XOS PL7) (g/100 g)

0–7

2–7

2–6

Maltodekstrinas (g/100 g) (b)

0

20–25

0

Varis (mg/kg)

< 5,0

Švinas (mg/kg)

< 0,5

Arsenas (mg/kg)

< 0,3

Salmonella (KSV (c)/25 g)

neaptikta

E. coli (LTS (d)/100 g)

neaptikta

Mielės (KSV/g):

< 10

Pelėsiai (KSV/g):

< 10

PL: polimerizacijos laipsnis.

(a)  Kiti angliavandeniai apima monosacharidus (gliukozę, ksilozę ir arabinozę) ir celobiozę.

(b)  Maltodekstrino kiekis apskaičiuojamas pagal proceso metu pridėtą kiekį.

(c)  KSV – kolonijas sudarantys vienetai.

(d)  LTS – labiausiai tikėtinas skaičius.

▼M9

Iš mielių gauti beta gliukanai

Aprašymas/apibrėžtis:

Beta gliukanai – kompleksiniai stambiamolekulinės masės (100–200 kDa) polisacharidai, kurių yra daugelio mielių ir grūdų ląstelės sienelėje.

Cheminis „iš mielių gautų beta gliukanų“ pavadinimas yra (1–3),(1–6)-ß-D-gliukanai.

Beta gliukanai sudaro tarpusavyje ß-1,3 ryšiais sujungtos gliukozės liekanų grandinės su šakotomis ß-1–6 jungtimis, sudarančios pagrindinę makromolekulės grandinę, prie kurios ß-1–4 jungtimis jungiasi chitinas ir manobaltymai.

Beta gliukanai išskirti iš Saccharomyces cerevisiae mielių.

Tretinę Saccharomyces cerevisiae gliukano ląstelės sienelės struktūrą sudaro tarpusavyje ß-1–3 ryšiais sujungtos gliukozės liekanų grandinės su šakotomis ß-1,6 jungtimis, sudarančios pagrindinę makromolekulės grandinę, prie kurios ß-1,4 jungtimis jungiasi chitinas, ß-1,6-gliukanai ir kai kurie manobaltymai.

Šis naujas maisto produktas gali būti trijų pavidalų: tirpus, netirpus ir netirpus vandenyje, bet disperguojantis daugelyje skystųjų terpių.

Iš mielių (Saccharomyces cerevisiae) gautų beta gliukanų cheminės savybės

Tirpūs:

Bendras angliavandenių kiekis: > 75 %

Beta gliukanai (1,3/1,6): > 75 %

Peleningumas: < 4,0 %

Drėgnis: < 8,0 %

Baltymai: < 3,5 %

Riebalai: < 10 %

Netirpūs:

Bendras angliavandenių kiekis: > 70 %

Beta gliukanai (1,3/1,6): > 70 %

Peleningumas: ≤ 12 %

Drėgnis: < 8,0 %

Baltymai: < 10 %

Riebalai: < 20 %

Netirpus vandenyje, bet disperguoja daugelyje skystųjų terpių:

(1,3)-(1,6)-ß-D-gliukanai: > 80 %

Peleningumas: < 2,0 %

Drėgnis: < 6,0 %

Baltymai: < 4,0 %

Bendras riebalų kiekis: < 3,0 %

Mikrobiologiniai duomenys, kai netirpus vandenyje, bet disperguojantis daugelyje skystųjų terpių:

Bendras gyvų organizmų skaičius: < 1 000 KSV/g

Enterobacteriaceae: < 100 KSV/g

Bendrasis koliforminių bakterijų kiekis: < 10 KSV/g

Mielės: < 25 KSV/g

Pelėsiai: < 25 KSV/g

Salmonella: nėra 25 g

Escherichia coli: nėra 1 g

Bacillus cereus: < 100 KSV/g

Staphylococcus aureus: nėra 1 g

Sunkieji metalai, kai netirpus vandenyje, bet disperguojantis daugelyje skystųjų terpių:

Švinas: < 0,2 mg/g

Arsenas: < 0,2 mg/g

Gyvsidabris: < 0,1 mg/g

Kadmis: < 0,1 mg/g

Zeaksantinas

Aprašymas/apibrėžtis:

Zeaksantinas yra gamtoje esantis ksantofilo pigmentas, tai yra deguonies turintis karotinoidas.

Sintetinis zeaksantinas tiekiamas kaip želatinos arba krakmolo pagrindu purškiamuoju džiovinimu pagaminti milteliai (rutuliukai) su alfa tokoferoliu ir askorbilpalmitatu arba kaip kukurūzų aliejaus suspensija su alfa tokoferoliu. Sintetinis zeaksantinas gaminamas keliomis pakopomis chemiškai sintetinant mažesnes molekules.

Truputį kvepiantys arba bekvapiai raudonai oranžinės spalvos kristaliniai milteliai.

Cheminė formulė C40H56O2

CAS Nr. 144–68–3

Molekulinė masė: 568,9 daltonų

Fizikinės ir cheminės savybės:

Nuodžiūvis: < 0,2 %

Visi zeaksantino transizomerai: > 96 %

Zeaksantino cis-izomerai: < 2,0 %

Kiti karotenoidai: < 1,5 %

Trifenilfosfino oksidas (CAS Nr. 791–28–6): < 50 mg/kg

Cinko L-pidolatas

Aprašymas/apibrėžtis:

Cinko L-pidolatas – nuo baltos iki beveik baltos spalvos milteliai, turintys būdingą kvapą.

Tarptautinis bendrinis pavadinimas (INN): L-piroglutamo rūgštis, cinko druska

Sinonimai: cinko 5-oksoprolinas, cinko piroglutamatas, cinko pirolidono karboksilatas, cinko PCA, L-cinko pidolatas

CAS Nr. 15454–75–8

Molekulinė formulė: (C5 H6 NO3)2 Zn

Santykinė bevandenė molekulinė masė: 321,4

Išvaizda: balti arba beveik balti milteliai

Grynumas:

Cinko L-pidolatas (grynumas): ≥ 98 %

pH vertė (10 % vandeninio tirpalo): 5,0–6,0

Savitasis sukimas: 19,6–22,8 o

Vanduo: ≤ 10,0 %

Glutamo rūgštis: < 2,0 %

Sunkieji metalai:

Švinas: ≤ 3,0 ppm

Arsenas: ≤ 2,0 ppm

Kadmis: ≤ 1,0 ppm

Gyvsidabris: ≤ 0,1 ppm

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras gyvybingų mezofilinių bakterijų skaičius: ≤ 1 000 KSV/g

Mielės ir pelėsiai: ≤ 100 KSV/g

Patogenai: nėra

(1)   2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).

(2)   2015 m. vasario 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/175, kuriuo dėl užteršimo pentachlorfenoliu ir dioksinais rizikos importuojamai Indijos kilmės arba iš Indijos siunčiamai pupenių dervai nustatomi specialieji reikalavimai (OL L 30, 2015 2 6, p. 10.

(3)   OSC-DMAC (4-dimetilaminocinamaldehido) metodas („Ocean Spray Cranberries, Inc“) Martin MA, Ramos S, Mateos R, Marais JPJ, Bravo-Clemente, L, Khoo C, Goya L. Food Res Intl 2015 71: 68-82. Pakeista pagal Cunningham DG, Vannozzi S, O'Shea E, Turk R (2002) In: Ho C-T, Zheng QY (eds) Quality Management of Nutraceuticals ACS Symposium series 803, Washington DC. Quantitation of PACs by DMAC Color Reaction pp. 151–166.

(4)   BL-DMAC (4-dimetilaminocinamaldehido) metodas (Brunswick Lab) Multi-laboratory validation of a standard method for quantifying proanthocyanidins in cranberry powders. Prior RL, Fan E, Ji H, Howell A, Nio C, Payne MJ, Reed J. J Sci Food Agric. 2010 Jul;90(9):1473-8.

(5)   Šių trijų parametrų vertės skiriasi, nes naudojami skirtingi metodai.

(6)   GAE: galo rūgšties ekvivalentai.

(7)   KSV: kolonijas sudarantys vienetai.

(8)   HPLC/RI: didelio efektyvumo skysčių chromatografijos metodas naudojant lūžio rodiklio detektorių.

(9)   KSV: koloniją sudarantis vienetas.