2013R0577 — LT — 01.09.2016 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 577/2013

2013 m. birželio 28 d.

dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 178 2013.6.28, p. 109)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1219/2014 2014 m. lapkričio 13 d.

  L 329

23

14.11.2014

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/561 2016 m. balandžio 11 d.

  L 96

26

12.4.2016


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 215, 10.8.2016, p.  37 (2016/561,)
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 577/2013

2013 m. birželio 28 d.

dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 7, 11 ir 12 straipsniuose nurodytų deklaracijų formatas, išdėstymas ir kalbos reikalavimai

1.  Reglamento (ES) Nr. 576/2013 7 straipsnio 2 dalies a punkte ir 11 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos deklaracijos yra parengtos pagal šio reglamento I priedo 1 dalyje nustatytą formatą ir išdėstymą ir atitinka to priedo 3 dalyje nustatytus kalbos reikalavimus.

2.  Reglamento (ES) Nr. 576/2013 12 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta deklaracija yra parengta pagal šio reglamento I priedo 2 dalyje nustatytą formatą ir išdėstymą ir atitinka to priedo 3 dalyje nustatytus kalbos reikalavimus.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašai

1.  Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašas pateikiamas šio reglamento II priedo 1 dalyje.

2.  Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašas pateikiamas šio reglamento II priedo 2 dalyje.

3 straipsnis

Nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių arba šeškų pasų pavyzdžiai

1.  Reglamento (ES) Nr. 576/2013 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas pasas yra parengtas pagal šio reglamento III priedo 1 dalyje nustatytą pavyzdį ir atitinka to priedo 2 dalyje nustatytus papildomus reikalavimus.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, pasai, kurie buvo išduoti pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 27 straipsnio a punktą vienoje iš šio reglamento II priedo 1 dalyje išvardytų teritorijų arba trečiųjų šalių, yra parengti pagal šio reglamento III priedo 3 dalyje nustatytą pavyzdį ir atitinka to priedo 4 dalyje nustatytus papildomus reikalavimus.

4 straipsnis

Nekomerciniais tikslais į Sąjungą įvežamų šunų, kačių arba šeškų gyvūno sveikatos sertifikatas

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 25 straipsnio 1 dalyje nurodytas gyvūno sveikatos sertifikatas yra:

a) parengtas pagal šio reglamento IV priedo 1 dalyje nustatytą pavyzdį;

b) tinkamai užpildytas ir išduotas pagal to priedo 2 dalyje pateiktus paaiškinimus;

c) papildytas Reglamento (ES) Nr. 576/2013 25 straipsnio 3 dalyje nurodyta rašytine deklaracija, kuri yra parengta pagal to priedo 3 dalies A skirsnyje pateiktą pavyzdį ir atitinka to priedo 3 dalies B skirsnyje nustatytus papildomus reikalavimus.

5 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai 2003/803/EB, 2004/839/EB ir 2005/91/EB panaikinami.

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. gruodžio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 7 straipsnio 2 dalies a punkte, 11 straipsnio 2 dalies a punkte ir 12 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų deklaracijų formatas, išdėstymas ir kalbos reikalavimai

1   DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 7 straipsnio 2 dalies a punkte ir 11 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos deklaracijos formatas ir išdėstymas

image

2   DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 12 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos deklaracijos formatas ir išdėstymas

image

3   DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 7 straipsnio 2 dalies a punkte, 11 straipsnio 2 dalies a punkte ir 12 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų deklaracijų kalbos reikalavimai

Deklaracijos yra parengtos bent viena iš oficialių paskirties arba įvežimo valstybės narės kalbų ir anglų kalba.

▼M1
II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašas

1 DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašasISO kodas

Teritorija arba trečioji šalis

AD

Andora

CH

Šveicarija

FO

Farerų Salos

GI

Gibraltaras

GL

Grenlandija

IS

Islandija

LI

Lichtenšteinas

MC

Monakas

NO

Norvegija

SM

San Marinas

VA

Vatikano Miesto Valstybė

2 DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašasISO kodas

Teritorija arba trečioji šalis

Įtrauktos teritorijos

AC

Dangun Žengimo Sala

 

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

AG

Antigva ir Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnija ir Hercegovina

 

BB

Barbadosas

 

BH

Bahreinas

 

BM

Bermuda

 

BQ

Boneras, Sint Eustatijus ir Saba (BES salos)

 

BY

Baltarusija

 

CA

Kanada

 

CL

Čilė

 

CW

Kiurasao

 

FJ

Fidžis

 

FK

Folklando Salos

 

HK

Honkongas

 

JM

Jamaika

 

JP

Japonija

 

KN

Sent Kitsas ir Nevis

 

KY

Kaimanų Salos

 

LC

Sent Lusija

 

MS

Montseratas

 

MK

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

 

MU

Mauricijus

 

MX

Meksika

 

MY

Malaizija

 

NC

Naujoji Kaledonija

 

NZ

Naujoji Zelandija

 

PF

Prancūzijos Polinezija

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

 

RU

Rusija

 

SG

Singapūras

 

SH

Šv. Elenos Sala

 

SX

Sint Martenas

 

TT

Trinidadas ir Tobagas

 

TW

Taivanas

 

JAV

Jungtinės Amerikos Valstijos

AS – Amerikos Samoa

GU – Guamas

MP – Marianos Šiaurinės Salos

PR – Puerto Rikas

VI – Jungtinių Valstijų Mergelių Salos

VC

Sent Vinsentas ir Grenadinai

 

VG

Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

 

VU

Vanuatu

 

WF

Volisas ir Futūna

 

▼B
III PRIEDAS

Nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių arba šeškų pasų pavyzdžiai

1   DALIS

Valstybėje narėje išduodamo paso pavyzdys

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

2   DALIS

Valstybėje narėje išduodamo paso papildomi reikalavimai

1. Paso formatas

Paso matmenys yra 100 × 152 mm.

2. Paso viršelis:

a) pirmasis viršelis:

i) spalva – mėlyna (PANTONE ® Reflex Blue) ir geltonos žvaigždės (PANTONE ® Yellow) viršutiniame ketvirtadalyje pagal Europos emblemos specifikacijas ( 1 );

ii) žodžiai „Europos Sąjunga“ ir pasą išduodančios valstybės narės pavadinimas spausdinami tokiu pačiu šriftu;

iii) pasą išduodančios valstybės narės ISO šalies kodas ir po jo nurodomas unikalus raidinis skaitmeninis kodas (1 dalyje pateiktame paso pavyzdyje nurodytas kaip numeris) spausdinami apačioje;

b) pirmojo viršelio ir antrojo viršelio vidus yra baltos spalvos;

c) antrasis viršelis – mėlynos spalvos (PANTONE ® Reflex Blue).

3. Paso antraščių seka ir puslapių numeravimas:

a) turi būti griežtai laikomasi antraščių (romėniškais skaitmenimis) sekos;

b) paso puslapiai numeruojami kiekvieno puslapio apačioje laikantis tokio formato: x iš n: čia x – atverstas puslapis, o n – bendras paso puslapių skaičius;

c) pasą išduodančios valstybės narės ISO šalies kodas ir po jo nurodomas unikalus raidinis skaitmeninis kodas spausdinami kiekviename paso puslapyje;

d) 1 dalyje nustatyto paso pavyzdžio puslapių skaičius ir langelių dydis bei forma yra orientaciniai.

4. Kalbos

Visas spausdintas tekstas rašomas pasą išduodančios valstybės narės oficialia (-iomis) kalba (-omis) ir anglų kalba.

5. Apsauginiai elementai:

a) į paso III skirsnį įrašius reikiamą informaciją puslapis padengiamas skaidriu lipniu laminatu;

b) jeigu viename iš puslapių informacija pateikiama įklijos pavidalu, ta įklija padengiama skaidriu lipniu laminatu, jeigu įkliją pašalinant ji nesusigadina.

3   DALIS

Vienoje iš šio reglamento II priedo 1 dalyje išvardytų teritorijų arba trečiųjų šalių išduodamo paso pavyzdys

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

4   DALIS

Vienoje iš šio reglamento II priedo 1 dalyje išvardytų teritorijų arba trečiųjų šalių išduodamo paso papildomi reikalavimai

1. Paso formatas:

Paso matmenys yra 100 × 152 mm.

2. Paso viršelis:

a) pirmasis viršelis:

i) spalva – PANTONE ® monochrome, viršutiniame ketvirtadalyje – nacionalinis herbas;

ii) pasą išduodančios teritorijos arba trečiosios šalies ISO šalies kodas ir po jo nurodomas unikalus raidinis skaitmeninis kodas (3 dalyje pateiktame paso pavyzdyje nurodytas kaip numeris) spausdinami apačioje.

b) pirmojo viršelio ir antrojo viršelio vidus yra baltos spalvos;

c) antrasis viršelis – spalva – PANTONE ® monochrome.

3. Paso antraščių seka ir puslapių numeravimas:

a) turi būti griežtai laikomasi antraščių (romėniškais skaitmenimis) sekos;

b) paso puslapiai numeruojami kiekvieno puslapio apačioje laikantis tokio formato: x iš n: čia x – atverstas puslapis, o n – bendras paso puslapių skaičius;

c) pasą išduodančios teritorijos arba trečiosios šalies ISO šalies kodas ir po jo nurodomas unikalus raidinis skaitmeninis kodas spausdinami kiekviename paso puslapyje;

d) 3 dalyje nustatyto paso pavyzdžio puslapių skaičius ir langelių dydis bei forma yra orientaciniai.

4. Kalbos

Visas spausdintas tekstas rašomas pasą išduodančios teritorijos arba trečiosios šalies oficialia (-iomis) kalba (-omis) ir anglų kalba.

5. Apsauginiai elementai:

a) į paso III skirsnį įrašius reikiamą informaciją puslapis padengiamas skaidriu lipniu laminatu;

b) jeigu viename iš puslapių informacija pateikiama įklijos pavidalu, ta įklija padengiama skaidriu lipniu laminatu, jeigu įkliją pašalinant ji nesusigadina.
IV PRIEDAS

▼M2

1   DALIS

image

image

►(1) C1  

image

image

►(1) C1  

image

image

image

▼B

2   DALIS

Gyvūnų sveikatos sertifikatų pildymo aiškinamosios pastabos

a) Jei sertifikate nurodoma, kad reikia palikti tinkamą tam tikrų teiginių variantą, nebūtini teiginiai gali būti perbraukti, paženklinant valstybinio veterinarijos gydytojo inicialais ir antspaudu, arba juos galima visiškai išbraukti iš sertifikato.

b) Kiekvieno sertifikato originalą sudaro vienas popieriaus lapas arba, jei būtino teksto yra daugiau, visi būtini popieriaus lapai turi sudaryti bendrą nedalijamą visumą.

c) Sertifikatas parengiamas bent viena iš įvežimo valstybės narės oficialių kalbų ir anglų kalba. Sertifikatas pildomas didžiosiomis raidėmis bent viena iš įvežimo valstybės narės oficialių kalbų arba anglų kalba.

d) Jei prie sertifikato pridedami papildomi popieriaus lapai ar patvirtinamieji dokumentai, jie taip pat laikomi sertifikato originalo dalimi, jei valstybinis veterinarijos gydytojas kiekviename lape pasirašo ir uždeda antspaudą.

e) Kai sertifikatas, įskaitant d punkte minimus papildomus lapus, susideda iš daugiau negu vieno lapo, visi puslapiai apačioje numeruojami (puslapio numeris ir bendras puslapių skaičius), o viršuje užrašomas kompetentingos institucijos priskirtas sertifikato numeris.

f) Sertifikato originalą išduoda išsiuntimo teritorijos arba trečiosios šalies valstybinis veterinarijos gydytojas arba įgaliotasis veterinarijos gydytojas ir jį patvirtina išsiuntimo teritorijos arba trečiosios šalies kompetentinga institucija. Išsiuntimo teritorijos arba trečiosios šalies kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų laikomasi sertifikavimo taisyklių ir principų, lygiaverčių nustatytiesiems Direktyvoje 96/93/EB.

Parašo spalva turi skirtis nuo teksto spalvos. Šis reikalavimas taip pat taikomas ir antspaudams, išskyrus iškiliuosius arba su vandens ženklais.

g) Sertifikato numerį, nurodytą I.2 ir II.a langeliuose, suteikia išsiuntimo teritorijos arba trečiosios šalies kompetentinga institucija.

3   DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 25 straipsnio 3 dalyje nurodyta rašytinė deklaracija

A    skirsnis

Deklaracijos pavyzdys

image

B    skirsnis

Deklaracijos papildomi reikalavimai

Deklaracija parengiama bent viena iš oficialių įvežimo valstybės narės kalbų ir anglų kalba ir pildoma didžiosiomis raidėmis.( 1 ) Žr. Europos emblemos grafinio apipavidalinimo vadovą http://publications.europa.eu/code/lt/lt-5000100.htm