02006R0765 — LT — 13.04.2022 — 035.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

▼M46

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 765/2006

2006 m. gegužės 18 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą

▼B

(OL L 134 2006.5.20, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1587/2006 2006 m. spalio 23 d.

  L 294

25

25.10.2006

 M2

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

1

20.12.2006

►M3

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 646/2008 2008 m. liepos 8 d.

  L 180

5

9.7.2008

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 84/2011 2011 m. sausio 31 d.

  L 28

17

2.2.2011

 M5

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 271/2011 2011 m. kovo 21 d.

  L 76

13

22.3.2011

 M6

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 505/2011 2011 m. gegužės 23 d.

  L 136

48

24.5.2011

►M7

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 588/2011 2011 m. birželio 20 d.

  L 161

1

21.6.2011

►M8

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 999/2011 2011 m. spalio 10 d.

  L 265

6

11.10.2011

 M9

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1000/2011 2011 m. spalio 10 d.

  L 265

8

11.10.2011

 M10

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1320/2011 2011 m. gruodžio 16 d.

  L 335

15

17.12.2011

 M11

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 114/2012 2012 m. vasario 10 d.

  L 38

3

11.2.2012

 M12

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 170/2012 2012 m. vasario 28 d.

  L 55

1

29.2.2012

 M13

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 265/2012 2012 m. kovo 23 d.

  L 87

37

24.3.2012

►M14

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 354/2012 2012 m. balandžio 23 d.

  L 113

1

25.4.2012

►M15

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1014/2012 2012 m. lapkričio 6 d.

  L 307

1

7.11.2012

 M16

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1017/2012 2012 m. lapkričio 6 d.

  L 307

7

7.11.2012

 M17

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 494/2013 2013 m. gegužės 29 d.

  L 143

1

30.5.2013

 M18

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

 M19

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1054/2013 2013 m. spalio 29 d.

  L 288

1

30.10.2013

 M20

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 46/2014 2014 m. sausio 20 d.

  L 16

3

21.1.2014

 M21

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 740/2014 2014 m. liepos 8 d.

  L 200

1

9.7.2014

 M22

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1159/2014 2014 m. spalio 30 d.

  L 311

2

31.10.2014

 M23

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1133 2015 m. liepos 13 d.

  L 185

1

14.7.2015

 M24

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1326 2015 m. liepos 31 d.

  L 206

16

1.8.2015

 M25

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1948 2015 m. spalio 29 d.

  L 284

62

30.10.2015

 M26

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1949 2015 m. spalio 29 d.

  L 284

71

30.10.2015

 M27

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/276 2016 m. vasario 25 d.

  L 52

19

27.2.2016

►M28

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/277 2016 m. vasario 25 d.

  L 52

22

27.2.2016

 M29

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/331 2017 m. vasario 27 d.

  L 50

9

28.2.2017

 M30

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/275 2018 m. vasario 23 d.

  L 54

1

24.2.2018

 M31

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1163 2019 m. liepos 5 d.

  L 182

33

8.7.2019

 M32

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1387 2020 m. spalio 2 d.

  L 319I

1

2.10.2020

 M33

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1648 2020 m. lapkričio 6 d.

  L 370I

1

6.11.2020

 M34

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/2129 2020 m. gruodžio 17 d.

  L 426I

1

17.12.2020

►M35

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/339 2021 m. vasario 25 d.

  L 68

29

26.2.2021

►M36

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/907 2021 m. birželio 4 d.

  L 197I

1

4.6.2021

►M37

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/996 2021 m. birželio 21 d.

  L 219I

1

21.6.2021

►M38

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/997 2021 m. birželio 21 d.

  L 219I

3

21.6.2021

 M39

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/999 2021 m. birželio 21 d.

  L 219I

55

21.6.2021

►M40

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1030 2021 m. birželio 24 d.

  L 224I

1

24.6.2021

►M41

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1985 2021 m. lapkričio 15 d.

  L 405

1

16.11.2021

►M42

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1986 2021 m. lapkričio 15 d.

  L 405

3

16.11.2021

►M43

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2124 2021 m. gruodžio 2 d.

  L 430I

1

2.12.2021

►M44

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/212 2022 m. vasario 17 d.

  L 37

4

18.2.2022

►M45

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/300 2022 m. vasario 24 d.

  L 46

3

25.2.2022

►M46

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/355 2022 m. kovo 2 d.

  L 67

1

2.3.2022

►M47

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/398 2022 m. kovo 9 d.

  L 82

1

9.3.2022

►M48

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/577 2022 m. balandžio 8 d.

  L 111

67

8.4.2022

►M49

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/595 2022 m. balandžio 11 d.

  L 114

60

12.4.2022


Pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 299, 17.10.2014, p.  32 (46/2014)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 328, 13.11.2014, p.  60 (740/2014)

 C3

Klaidų ištaisymas, OL L 176, 7.7.2015, p.  40 (740/2014)

 C4

Klaidų ištaisymas, OL L 057, 18.2.2021, p.  94 (2020/1648)

►C5

Klaidų ištaisymas, OL L 079, 9.3.2022, p.  38 (2021/1030)

►C6

Klaidų ištaisymas, OL L 083I, 10.3.2022, p.  2 (2022/398)

►C7

Klaidų ištaisymas, OL L 104, 1.4.2022, p.  165 (2022/355)
▼B

▼M46

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 765/2006

2006 m. gegužės 18 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą

▼B1 straipsnis

Šiame reglamente taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

1) 

„lėšos“ – finansinis turtas ir bet kurios rūšies pelnas, įskaitant tai, kas išvardyta toliau, bet tuo neapsiribojant:

a) 

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir visas kitas mokėjimo priemones;

b) 

indėlius, laikomus finansų įstaigose arba pas kitus subjektus, banko sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

c) 

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, varantus, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

d) 

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas už turtą ar vertę, priskaičiuotą už turtą arba gaunamą už jį;

e) 

kreditą, tarpusavio reikalavimų įskaitymo teisę, garantijas, sutarties įvykdymo garantinius užstatus ar kitus finansinius įsipareigojimus;

f) 

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sutartis;

g) 

dokumentus, patvirtinančius lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisę;

2) 

„lėšų įšaldymas“ – lėšų judėjimo, perdavimo, pakeitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis ar jų tvarkymo taip, kad dėl to pasikeistų jų kiekis, suma, buvimo vieta, nuosavybės teisė, valdymo teisė, pobūdis, paskirtis, ar atsirastų kiti pasikeitimai, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą, uždraudimas;

3) 

„ekonominiai ištekliai“ – bet kurios rūšies materialus ar nematerialus, kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms ar prekėms įgyti ar paslaugoms gauti;

4) 

„ekonominių išteklių įšaldymas“ – draudimas ekonominius išteklius naudoti lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą;

▼M7

5) 

„Bendrijos teritorija“ valstybių narių teritorija, kuriai Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

▼M7

6) 

„techninė pagalba“ techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų forma, įskaitant pagalbą žodžiu.

▼C5

7) 

Baltarusijos oro vežėjas – oro transporto įmonė, turinti Baltarusijos kompetentingų institucijų išduotą galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti arba jai lygiavertį dokumentą;

▼M46

8) 

dvejopo naudojimo prekės ir technologijos – objektai, išvardyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/821 ( 1 ) I priede;

▼C5

9) 

investicinės paslaugos – šios paslaugos ir veikla:

i) 

nurodymų dėl vienos ar kelių finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas,

ii) 

nurodymų vykdymas klientų vardu,

iii) 

sandorių vykdymas savo sąskaita,

iv) 

portfelio valdymas,

v) 

konsultacijos investicijų klausimais,

vi) 

įsipareigojimas pirkti arba parduoti finansines priemones ir (arba) finansinių priemonių išplatinimas tvirtai įsipareigojus pirkti,

vii) 

finansinių priemonių platinimas rinkoje be tvirto įsipareigojimo pirkti,

viii) 

paslaugos, susijusios su leidimu prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje;

▼C6

10) 

perleidžiamieji vertybiniai popieriai – šių klasių vertybiniai popieriai, cirkuliuojantys kapitalo rinkoje (išskyrus mokėjimo priemones):

i) 

bendrovių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai bendrovių, ūkinių bendrijų ar kitų subjektų akcijoms, taip pat depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų,

ii) 

obligacijos ar kitos formos skolos vertybiniai popieriai, įskaitant depozitoriumo pakvitavimus dėl tokių vertybinių popierių,

iii) 

visi kiti vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama teisė įsigyti ar parduoti bet kokius tokius perleidžiamuosius vertybinius popierius;

▼C5

11) 

pinigų rinkos priemonės – priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, pavyzdžiui, iždo vekseliai, indėlių sertifikatai ir komerciniai vekseliai, išskyrus mokėjimo priemones;

12) 

kredito įstaiga – įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita.

▼M44

13) 

tarpininkavimo paslaugos – tai:

i) 

derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir techninių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo (teikimo), be kita ko, iš vienos trečiosios valstybės į bet kurią kitą trečiąją valstybę, sandorių arba tokių sandorių organizavimas arba

ii) 

prekių ir technologijų arba finansinių ir techninių paslaugų, be kita ko, esančių trečiosiose valstybėse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją valstybę;

14) 

viešoji korporacija – Baltarusijoje įsisteigusi įmonė, išskyrus kredito įstaigas, kurioje nuo 2021 m. birželio 1 d. daugiau kaip 50 % akcijų yra valstybės nuosavybė arba kontroliuojama valstybės;

15) 

reikalavimas – kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, jo įsigaliojimo dieną arba po jos, pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijęs, ir visų pirma apimantis:

i) 

reikalavimą vykdyti pareigą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusią pareigą;

ii) 

reikalavimą pratęsti bet kokios formos obligacijos, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii) 

reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv) 

priešieškinį;

v) 

reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

16) 

sutartis ar sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių pareigų; šiuo tikslu terminas „sutartis“ apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą obligaciją, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, visų pirma – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

▼M46

17) 

finansavimas ar finansinė parama – veiksmas, nepriklausomai nuo konkrečios pasirinktos priemonės, kai atitinkamas asmuo, subjektas arba organizacija sąlygiškai arba besąlygiškai skiria arba įsipareigoja skirti savo paties lėšas arba ekonominius išteklius, įskaitant, be kita ko, dotacijas, paskolas, garantijas, laidavimą, obligacijas, akredityvus, tiekėjų kreditus, pirkėjų kreditus, su importu ar eksportu susijusius avansus ir visų rūšių draudimą ar perdraudimą, įskaitant eksporto kredito draudimą; nei laikantis įprastos verslo praktikos atliktas mokėjimas už prekę ar paslaugą sutarta kaina, nei tokio mokėjimo sąlygos nėra finansavimas ar finansinė pagalba;

18) 

šalis partnerė – šalis, taikanti eksporto kontrolės priemones, iš esmės lygiavertes šiuo reglamentu nustatytoms priemonėms, išvardytoms Vb priede;

19) 

vartotojų ryšio įrenginiai – privačių asmenų naudojami įrenginiai, kaip antai asmeniniai kompiuteriai ir jų išorinė įranga (be kita ko, standieji diskai ir spausdintuvai), mobilieji telefonai, išmanieji televizoriai, atminties įtaisai (USB laikmenos), ir šiems įrenginiams skirta vartotojų programinė įranga.

▼M47

20) 

centrinis vertybinių popierių depozitoriumas – juridinis asmuo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 ( 2 ) 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

21) 

indėlis – kredito likutis, atsiradęs dėl sąskaitoje paliktų lėšų arba dėl laikinų situacijų, susidariusių dėl įprastų bankinių sandorių, kurį kredito įstaiga turi grąžinti pagal taikomas teisines nuostatas ir sutartines sąlygas, įskaitant terminuotuosius indėlius ir taupomuosius indėlius, tačiau neįskaitant kredito likučio, kai jo:

i) 

egzistavimas gali būti įrodytas tik finansine priemone, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES ( 3 ) 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte, išskyrus atvejus, kai tai yra taupymo produktas, patvirtintas indėlio sertifikatu, išduotu įvardytam asmeniui, ir egzistuojantis valstybėje narėje 2014 m. liepos 2 d.;

ii) 

pagrindinė suma nėra grąžinama nominaliąja verte;

iii) 

pagrindinė suma grąžinama nominaliąja verte tik pagal kredito įstaigos ar trečiosios šalies suteiktą specialią garantiją ar susitarimą;

22) 

pilietybės suteikimo investuotojams (arba auksinio paso) programos – valstybės narės nustatyta tvarka, pagal kurią trečiųjų valstybių piliečiai gali įgyti tos valstybės narės pilietybę mainais už iš anksto nustatyto dydžio mokėjimus ir investicijas;

23) 

leidimo investuotojams gyventi šalyje (arba auksinės vizos) programos – valstybės narės nustatyta tvarka, pagal kurią trečiųjų valstybių piliečiai gali gauti leidimą gyventi valstybėje narėje mainais už iš anksto nustatyto dydžio mokėjimus ir investicijas;

24) 

prekybos vieta – kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte, yra reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos sistema ar organizuotos prekybos sistema;

▼M48

25) 

kelių transporto įmonė – fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, vykdantys komercinį krovinių vežimą variklinėmis transporto priemonėmis arba transporto priemonių junginiais.

▼M7

1a straipsnis

1.  

Draudžiama:

a) 

tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudoti Baltarusijoje skirtą III priedo sąraše nurodytą įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms;

b) 

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a punkte nurodytų draudimų.

2.  
1 dalis netaikoma apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Baltarusiją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja Jungtinių Tautų (JT), Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir su šia veikla susijęs personalas.
3.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, II priede nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jeigu jos nustato, kad tokia įranga skirta naudoti tik humanitariniais arba apsaugos tikslais.

▼M40 —————

▼M7

1b straipsnis

1.  

Draudžiama:

a) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudoti Baltarusijoje skirtą techninę pagalbą, susijusią su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše ( 4 ) (toliau – bendrasis karinės įrangos sąrašas) išvardytomis prekėmis bei technologijomis arba su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudoti Baltarusijoje skirtą techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III priedo sąraše nurodyta įranga, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms;

c) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudoti Baltarusijoje skirtą finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše arba III priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus ar teikti susijusią techninę pagalbą;

d) 

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a–c punktuose nurodytų draudimų.

2.  

Nukrypstant nuo 1 dalies, joje minėti draudimai netaikomi tiekiant:

a) 

žudyti nepritaikytą karinę įrangą arba įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtą naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais arba JT ir Sąjungos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba ES ir JT vykdomoms krizių valdymo operacijoms; arba

b) 

nekovinės paskirties transporto priemones su įmontuota balistine apsauga, skirtas naudoti tik Sąjungos ir jos valstybių narių personalui Baltarusijoje apsaugoti,

su sąlyga, kad tokį tiekimą anksčiau patvirtino II priede išvardytose interneto svetainėse nurodyta valstybės narės kompetentinga institucija.

3.  
1 dalis netaikoma apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Baltarusiją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja JT, Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir su šia veikla susijęs personalas.

▼M40 —————

▼M40

1c straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje IV priede nurodytą Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės įrangą, technologijas arba programinę įrangą, išskyrus atvejus, kai atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, nurodyta II priede išvardytose interneto svetainėse, iš anksto tam suteikė leidimą.
2.  
Valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, nesuteikia leidimo pagal 1 dalį, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad Baltarusijos Vyriausybė, viešojo sektoriaus įstaigos, korporacijos ar agentūros arba jų vardu ar jų nurodymu veikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys ar subjektai tokią įrangą, technologijas arba programinę įrangą naudotų represijoms.
3.  
Į IV priedą įtraukiama įranga, technologijos arba programinė įranga, visų pirma skirta naudoti interneto arba telefono ryšiui stebėti arba jį perimti.
4.  
Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šį straipsnį suteiktą leidimą per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

1d straipsnis

1.  

Išskyrus atvejus, kai atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, nurodyta II priede išvardytose interneto svetainėse, iš anksto suteikė leidimą pagal 1c straipsnio 2 dalį, draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su IV priede nurodyta įranga, technologijomis ir programine įranga arba su IV priede nurodytos įrangos ir technologijų įrengimu, tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, arba su IV priede nurodytos programinės įrangos tiekimu, diegimu, eksploatavimu ar atnaujinimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su IV priede nurodyta įranga, technologijomis ir programine įranga;

c) 

Baltarusijos Vyriausybei, viešojo sektoriaus įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms arba jų vardu ar jų nurodymu veikiantiems fiziniams ar juridiniams asmenims ar subjektams teikti bet kokias telekomunikacijų arba interneto ryšio stebėjimo ar perėmimo paslaugas, iš kurių jie gauna tiesioginę arba netiesioginę naudą.

2.  
1 dalies c punkte „telekomunikacijų arba interneto ryšio stebėjimo ar perėmimo paslaugos“ reiškia paslaugas, kuriomis suteikiama galimybė, visų pirma naudojantis IV priede nurodyta įranga, technologijomis ar programine įranga, gauti prieigą prie subjekto gaunamų ir išsiunčiamų telekomunikacijų bei su skambučiais susijusių duomenų ir juos perduoti siekiant tuos duomenis išgauti, iššifruoti, įrašyti, tvarkyti, analizuoti ar saugoti arba vykdyti kitą su jais susijusią veiklą.

▼M46

1e straipsnis

1.  
Nedarant poveikio 1a, 1c ir 1s straipsniams, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės dvejopo naudojimo prekes ir technologijas bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje.
2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis arba su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.  

Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi dvejopo naudojimo prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos:

a) 

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes;

b) 

medicininiams ar farmaciniams tikslams;

c) 

naujienų žiniasklaidos laikinam naudojimui;

d) 

programinės įrangos naujinimui;

e) 

vartotojų ryšio įrenginių naudojimui;

f) 

fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų Baltarusijoje, išskyrus Baltarusijos vyriausybę ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones, kibernetiniam saugumui ir informaciniam saugumui užtikrinti arba

g) 

į Baltarusiją vykstančių fizinių asmenų asmeniniam naudojimui, šį punktą taikant tik asmeniniams daiktams, namų apyvokos daiktams, transporto priemonėms ar profesiniams įrankiams, priklausantiems tiems asmenims ir nenumatytiems parduoti.

Išskyrus f ir g punktus, eksportuotojas muitinės deklaracijoje deklaruoja faktą, kad objektai yra eksportuojami taikant atitinkamą šioje dalyje nurodytą išimtį, ir tos valstybės narės, kurioje eksportuotojas reziduoja arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša apie pirmą kartą taikomą atitinkamą išimtį per 30 dienų nuo pirmo eksporto.

4.  

Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, kompetentinga institucija, nukrypdama nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalių, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos:

a) 

Sąjungos, valstybių narių vyriausybių ir Baltarusijos vyriausybės bendradarbiavimui vien civiliniais klausimais;

b) 

tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui kosmoso programų srityje;

c) 

civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimui, techninei priežiūrai, pakartotiniam branduolinio kuro apdorojimui ir saugai, taip pat bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

d) 

saugiai laivybai;

e) 

civiliniams telekomunikacijų tinklams, be kita ko, interneto paslaugų teikimui;

f) 

išskirtinai naudoti subjektams, kuriuos vienas arba kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės arba šalies partnerės teisę;

g) 

Sąjungos, valstybių narių ir šalių partnerių diplomatinėms atstovybėms, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas.

5.  
Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, kompetentinga institucija, nukrypdama nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalių, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. kovo 3 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu tokio leidimo paprašyta iki 2022 m. gegužės 1 d.
6.  
Visus pagal šį straipsnį privalomus leidimus atitinkama kompetentinga institucija išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Toks leidimas galioja visoje Sąjungoje.
7.  

Priimdamos sprendimą dėl prašymų išduoti leidimus, pagal 4 ir 5 dalis, kompetentingos institucijos neišduoda leidimo, jeigu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

i) 

galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas arba fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, išvardyti V priede, arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais, arba kad

ii) 

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos aviacijos sektoriui ar kosmoso pramonei.

8.  
Kompetentinga institucija leidimą, kurį yra išdavusi pagal 4 ir 5 dalis, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

1f straipsnis

1.  
Nedarant poveikio 1a, 1c ir 1s straipsniams, draudžiama bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Va priede išvardytas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Baltarusijos karinio ir technologinio stiprinimo arba jos gynybos ir saugumo sektoriaus plėtojimo.
2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tokių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.  

1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos:

a) 

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes;

b) 

medicininiams ar farmaciniams tikslams;

c) 

naujienų žiniasklaidos laikinam naudojimui;

d) 

programinės įrangos naujinimui;

e) 

vartotojų ryšio įrenginių naudojimui;

f) 

fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų Baltarusijoje, išskyrus Baltarusijos vyriausybę ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones, kibernetiniam saugumui ir informaciniam saugumui užtikrinti arba

g) 

į Baltarusiją vykstančių fizinių asmenų asmeniniam naudojimui, šį punktą taikant tik asmeniniams daiktams, namų apyvokos daiktams, transporto priemonėms ar profesiniams įrankiams, priklausantiems tiems asmenims ir nenumatytiems parduoti.

Išskyrus f ir g punktus, eksportuotojas muitinės deklaracijoje deklaruoja faktą, kad objektai yra eksportuojami taikant atitinkamą šioje dalyje nurodytą išimtį, ir tos valstybės narės, kurioje jis reziduoja arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša apie pirmą kartą taikomą atitinkamą išimtį per 30 dienų nuo pirmo eksporto.

4.  

Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentinga institucija gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos:

a) 

Sąjungos, valstybių narių vyriausybių ir Baltarusijos vyriausybės bendradarbiavimui vien civiliniais klausimais;

b) 

tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui kosmoso programų srityje;

c) 

civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimui, techninei priežiūrai, pakartotiniam branduolinio kuro apdorojimui ir saugai, taip pat bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

d) 

saugiai laivybai;

e) 

civiliniams telekomunikacijų tinklams, be kita ko, interneto paslaugų teikimui;

f) 

išskirtinai naudoti subjektams, kuriuos vienas arba kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės arba šalies partnerės teisę; arba

g) 

Sąjungos, valstybių narių ir šalių partnerių diplomatinėms atstovybėms, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas.

5.  
Nukrypdama nuo 1 ir 2 dalių, valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. kovo 3 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu tokio leidimo paprašyta anksčiau nei 2022 m. gegužės 1 d.
6.  
Visus pagal šį straipsnį privalomus leidimus atitinkama kompetentinga institucija išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Toks leidimas galioja visoje Sąjungoje.
7.  

Priimdamos sprendimą dėl prašymų išduoti leidimus pagal 4 ir 5 dalis kompetentingos institucijos neišduoda leidimo, jeigu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

i) 

galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas arba fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, išvardyti V priede, arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais, arba

ii) 

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos aviacijos sektoriui ar kosmoso pramonei.

8.  
Kompetentinga institucija leidimą, kurį yra išdavusios pagal 4 ir 5 dalis, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

▼M46

1fa straipsnis

1.  

Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, nukrypdamos nuo 1e straipsnio 1 ir 2 dalių ir 1f straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti V priede išvardytiems subjektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, taip pat Va priede išvardytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą tik tuo atveju, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba arba finansinė parama:

a) 

yra būtinos įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai arba jo pasekmių sušvelninimui arba

b) 

yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. kovo 3 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu tokio leidimo paprašyta anksčiau nei 2022 m. gegužės 1 d.

2.  
Visus pagal šį straipsnį privalomus leidimus valstybių narių kompetentinga institucija išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Toks leidimas galioja visoje Sąjungoje.
3.  
Kompetentingos institucijos leidimą, kurį yra išdavusios pagal 1 dalį, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

1fb straipsnis

1.  
1e straipsnio 3 dalyje ir 2f straipsnio 3 dalyje nurodyti pranešimai kompetentingai institucijai, kai įmanoma, teikiami elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiami bent visi Vc priede pateiktose pavyzdinėse formose nustatyti elementai, tose pavyzdinėse formose nustatyta seka.
2.  
Visi 1e ir 1f straipsniuose nurodyti leidimai, kai įmanoma, išduodami elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiami bent visi Vc priede pateiktose pavyzdinėse formose nustatyti elementai, tose pavyzdinėse formose nustatyta seka.

1fc straipsnis

1.  
Kompetentingos institucijos keičiasi informacija apie pagal 1e, 1f ir 1fa straipsnius išduotus leidimus ir atsisakymą juos išduoti su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija. Šis keitimasis informacija vykdomas naudojantis Reglamento (ES) 2021/821 23 straipsnio 6 dalyje nustatyta elektronine sistema.
2.  
Taikant šį straipsnį gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta, įskaitant 4 dalyje minėtus informacijos mainus. Valstybės narės ir Komisija užtikrina taikant šį straipsnį gautos konfidencialios informacijos apsaugą pagal Sąjungos teisę ir atitinkamą nacionalinę teisę. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad įslaptintos informacijos, kuri buvo pateikta arba kuria apsikeista pagal šį straipsnį, slaptumo žymos laipsnis nebūtų sumažintas arba ta informacija nebūtų išslaptinta be informaciją teikiančios šalies išankstinio raštiško sutikimo.
3.  
Valstybė narė, prieš išduodama leidimą pagal 1e, 1f arba 1fa straipsnius sandoriui, kuris iš esmės yra identiškas sandoriui, kuriam dar galioja kitos valstybės narės arba kitų valstybių narių atsisakymas išduoti leidimą, pirmiausia konsultuojasi su atsisakiusia (-iomis) išduoti leidimą valstybe (-ėmis) nare (-ėmis). Jeigu po tokių konsultacijų atitinkama valstybė narė nusprendžia išduoti leidimą, ji apie tai informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia visą atitinkamą informaciją, kuria paaiškinamas toks sprendimas.
4.  
Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis Komisija prireikus ir remiantis abipusiškumo pagrindu keičiasi informacija su šalimis partnerėmis, siekdama padėti užtikrinti eksporto kontrolės priemonių pagal šį reglamentą veiksmingumą ir šalių partnerių taikomų eksporto kontrolės priemonių nuoseklumą.

▼M40

1g straipsnis

1.  
Draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės prekes, išvardytas VI priede.

▼M46

1a.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą arba finansinę paramą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su 1 dalyje nustatytais draudimais.

▼M44

2.  
Į VI priedą įtraukiamos prekės, naudojamos tabako gaminiams gaminti.

▼M46 —————

▼M40

1h straipsnis

▼M44

1.  

Draudžiama:

a) 

į Sąjungą tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti VII priede išvardytus ►M46  mineralinius produktus ◄ , jeigu:

i) 

jų kilmės šalis yra Baltarusija arba

ii) 

jie eksportuoti iš Baltarusijos;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti VII priede išvardytų ►M46  mineralinius produktus ◄ ų, kurie yra Baltarusijoje arba kurių kilmės šalis yra Baltarusija;

c) 

transportuoti VII priede išvardytus ►M46  mineralinius produktus ◄ , jeigu jų kilmės šalis yra Baltarusija arba jie yra eksportuojami iš Baltarusijos į bet kurią kitą valstybę;

d) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b ir c punktuose nustatytais draudimais.

2.  
1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi VII priede išvardytų ►M46  mineralinius produktus ◄ , kurie yra reikalingi siekiant patenkinti pagrindinius pirkėjo Baltarusijoje arba humanitarinių projektų Baltarusijoje poreikius, pirkimui Baltarusijoje.

▼M46 —————

▼M44

4.  
1 dalis nedaro poveikio laisvei tranzitu per Baltarusiją gabenti VII priede išvardytus ►M46  mineralinius produktus ◄ , kurių kilmės šalis yra trečioji valstybė.

▼M40

1i straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai iš Baltarusijos importuoti, pirkti ar perduoti Baltarusijos ar ne Baltarusijos kilmės kalio chlorido (kalio karbonato) produktus, išvardytus VIII priede.

▼M46

1a.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą arba finansinę paramą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su 1 dalyje nustatytais draudimais.

▼M46 —————

▼M40

1j straipsnis

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių išpirkimo terminas viršija 90 dienų ir kurie išleisti po 2021 m. birželio 29 d., teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant tuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba vykdyti kitokią su jais susijusią veiklą, jei juos išleido:

▼M44

a) 

Baltarusijos Respublika, jos Vyriausybė, jos viešojo sektoriaus įstaigos, korporacijos ar agentūros;

b) 

į IX priede pateiktą sąrašą įtraukta pagrindinė kredito įstaiga, įsteigta Baltarusijoje, kurioje nuo 2021 m. birželio 1 d. daugiau kaip 50 % akcijų yra valstybės nuosavybė arba kontroliuojama valstybės;

c) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti už Sąjungos ribų, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šio straipsnio a ar b punkte nurodytam subjektui, arba

d) 

fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šio straipsnio a, b ar c punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

▼M47

1ja straipsnis

1.  
Draudžiami su Baltarusijos centrinio banko rezervų ir turto valdymu susiję sandoriai, įskaitant sandorius su bet kuriuo juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančiais Baltarusijos centrinio banko vardu arba jo nurodymu.
2.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti vykdyti sandorį, jei jis išties būtinas visos Sąjungos ar atitinkamos valstybės narės finansiniam stabilumui užtikrinti.
3.  
Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie savo ketinimą suteikti leidimą pagal 2 dalį.

1jb straipsnis

Nuo 2022 m. balandžio 12 d. draudžiama bet kurio Baltarusijoje įsteigto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, kurių daugiau kaip 50 % akcijų yra valstybės nuosavybė, perleidžiamuosius vertybinius popierius įtraukti į biržos prekybos sąrašus ir teikti su jais susijusias paslaugas Sąjungoje registruotose ar pripažintose prekybos vietose.

▼M40

1k straipsnis

1.  

Draudžiama po 2021 m. birželio 29 d., tiesiogiai arba netiesiogiai sudaryti susitarimą arba dalyvauti susitarime suteikti naujas paskolas arba kreditą, kurių terminas viršija 90 dienų:

▼M44

a) 

Baltarusijos Respublikai, jos Vyriausybei, jos viešojo sektoriaus įstaigoms, korporacijoms ar agentūroms;

b) 

į IX priede pateiktą sąrašą įtrauktai pagrindinei kredito įstaigai, įsteigtai Baltarusijoje, kurioje nuo 2021 m. birželio 1 d. daugiau kaip 50 % akcijų yra valstybės nuosavybė arba kontroliuojama valstybės;

c) 

juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, įsteigtiems už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių, tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a ar b punkte nurodytam subjektui, arba

d) 

fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, veikiantiems šios dalies a, b ar c punkte nurodyto subjekto vardu arba jo nurodymu.

▼M40

2.  
Draudimas netaikomas paskoloms arba kreditui, kurių konkretus dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti finansavimą nedraudžiamam prekių ir nefinansinių paslaugų importui arba eksportui tarp Sąjungos ir bet kurios trečiosios valstybės, įskaitant išlaidas prekėms ir paslaugoms iš kitos trečiosios valstybės, kurios būtinos eksporto ar importo sutartims vykdyti.
3.  

Valstybės narės kompetentinga institucija taip pat gali tokiomis sąlygomis, kurias ji laiko tinkamomis, suteikti leidimą teikti arba dalyvauti teikiant 1 dalyje nurodytas paskolas arba kreditą, jei ji nustato, kad:

i) 

atitinkamos veiklos tikslas – teikti pagalbą Baltarusijos civiliams gyventojams, pavyzdžiui, humanitarinę pagalbą, aplinkos projektus ir branduolinę saugą, arba paskola ar kreditas yra būtini siekiant laikytis teisinio arba reguliavimo institucijos nustatyto privalomųjų atsargų reikalavimo arba panašių reikalavimų, kad būtų užtikrintas Baltarusijos finansų sektoriaus subjektams, kurių dauguma akcijų priklauso Sąjungos finansų įstaigoms, taikomų mokumo ir likvidumo kriterijų laikymasis, ir

ii) 

dėl atitinkamos veiklos lėšos ar ekonominiai ištekliai nėra tiesiogiai ar netiesiogiai teikiami 2 straipsnyje nurodytam asmeniui, subjektui ar organizacijai arba jų naudai.

Taikydama i ir ii punktuose nustatytas sąlygas, kompetentinga institucija reikalauja pateikti tinkamą informaciją apie naudojimąsi suteiktu leidimu, įskaitant informaciją apie atitinkamos veiklos tikslą ir kitus jos dalyvius.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šį straipsnį suteiktą leidimą per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M46 —————

▼M42

1l straipsnis

1.  

Draudžiama teikti draudimo ir perdraudimo paslaugas:

▼M44

i) 

Baltarusijos Respublikai, jos Vyriausybei, viešojo sektoriaus įstaigoms, korporacijoms ar agentūroms arba

▼M42

ii) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, veikiančiam i papunktyje nurodyto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos vardu arba jo nurodymu.

2.  
1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi privalomojo ir civilinės atsakomybės draudimo paslaugų teikimui Baltarusijos asmenims, subjektams ar organizacijoms, kai draudžiama rizika yra Sąjungoje, arba draudimo paslaugų teikimui Baltarusijos diplomatinėms ir konsulinėms atstovybėms Sąjungoje.

▼M46 —————

▼M47

1m straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma šiame reglamente nustatytų draudimų.

▼M40

1n straipsnis

Be 1k straipsnyje nustatytų draudimų, Europos investicijų bankui (EIB):

a) 

draudžiama teikti išmokas ar kitus mokėjimus pagal esamus Baltarusijos Respublikos ar bet kurios jos valdžios institucijos su EIB sudarytus susitarimus, arba susijusius su tokiais susitarimais, ir

b) 

taikomas reikalavimas sustabdyti visas esamas techninės pagalbos paslaugų sutartis, susijusias su pagal a punkte nurodytus susitarimus finansuojamais projektais, kurie turi būti vykdomi Baltarusijoje ir kuriais siekiama suteikti tiesioginės ar netiesioginės naudos Baltarusijos Respublikai arba bet kuriai jos valdžios institucijai.

▼M46

1o straipsnis

1.  

Draudžiama:

a) 

į Sąjungą tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti X priede išvardytus medienos gaminius, jei:

i) 

jų kilmės šalis yra Baltarusija arba

ii) 

jie eksportuoti iš Baltarusijos;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti X priede išvardytus medienos gaminius, jeigu jų buvimo arba kilmės šalis yra Baltarusija;

c) 

vežti X priede išvardytus medienos gaminius, jeigu jų kilmės šalis yra Baltarusija arba jeigu jie eksportuojami iš Baltarusijos į bet kurią kitą šalį;

d) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b ir c punktuose nurodytais draudimais.

▼C7

2.  
1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. kovo 2 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų minėtoms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2022 m. birželio 4 d.

▼M46

1p straipsnis

1.  

Draudžiama:

a) 

į Sąjungą tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti XI priede išvardytus cemento produktus, jei:

i) 

jų kilmės šalis yra Baltarusija arba

ii) 

jie eksportuoti iš Baltarusijos;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti XI priede išvardytus cemento produktus, jeigu jų buvimo arba kilmės šalis yra Baltarusija;

c) 

vežti XI priede išvardytus cemento produktus, jeigu jų kilmės šalis yra Baltarusija arba jeigu jie eksportuojami iš Baltarusijos į bet kurią kitą šalį;

d) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b ir c punktuose nurodytais draudimais.

▼C7

2.  
1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. kovo 2 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų minėtoms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2022 m. birželio 4 d.

▼M46

1q straipsnis

1.  

Draudžiama:

a) 

į Sąjungą tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti XII priede išvardytus geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus, jei:

i) 

jų kilmės šalis yra Baltarusija arba

ii) 

jie eksportuoti iš Baltarusijos;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti XII priede išvardytus geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus, jeigu jų buvimo arba kilmės šalis yra Baltarusija;

c) 

vežti XII priede išvardytus geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus, jeigu jų kilmės šalis yra Baltarusija arba jeigu jie eksportuojami iš Baltarusijos į bet kurią kitą šalį;

d) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b ir c punktuose nurodytais draudimais.

▼C7

2.  
1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. kovo 2 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų minėtoms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2022 m. birželio 4 d.

▼M46

1r straipsnis

1.  

Draudžiama:

a) 

į Sąjungą tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti XIII priede išvardytus kaučiuko gaminius, jei:

i) 

jų kilmės šalis yra Baltarusija arba

ii) 

jie eksportuoti iš Baltarusijos;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti XIII priede išvardytus kaučiuko gaminius, jeigu jų buvimo arba kilmės šalis yra Baltarusija;

c) 

vežti XIII priede išvardytus kaučiuko gaminius, jeigu jų kilmės šalis yra Baltarusija arba jeigu jie eksportuojami iš Baltarusijos į bet kurią kitą šalį;

d) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b ir c punktuose nurodytais draudimais.

▼C7

2.  
1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. kovo 2 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų minėtoms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2022 m. birželio 4 d.

▼M46

1s straipsnis

1.  

Draudžiama:

a) 

tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudoti Baltarusijoje skirtas XIV priedo sąraše nurodytas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės mašinas;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a punkte nurodytais draudimais.

2.  

1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi 1 dalyje nurodytų mašinų pardavimui, tiekimui, perdavimui ir eksportui ir susijusios techninės ir finansinės pagalbos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniam galutiniam naudotojui, skirtam:

a) 

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į gaivalines nelaimes;

b) 

medicinos arba farmacijos tikslams;

c) 

naujienų žiniasklaidai laikinai naudoti;

d) 

programinės įrangos naujinimui;

e) 

vartotojų ryšio įrenginių naudojimui;

f) 

fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų Baltarusijoje, išskyrus Baltarusijos vyriausybę ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones, kibernetiniam ir informaciniam saugumui užtikrinti arba

g) 

į Baltarusiją vykstančių fizinių asmenų asmeniniam naudojimui, šį punktą taikant tik asmeniniams daiktams, namų apyvokos daiktams, transporto priemonėms ar profesiniams įrankiams, priklausantiems tiems asmenims ir nenumatytiems parduoti.

Išskyrus f ir g punktus, eksportuotojas savo muitinės deklaracijoje deklaruoja faktą, kad objektai yra eksportuojami taikant atitinkamą šioje dalyje nurodytą išimtį, ir per 30 dienų nuo pirmo eksporto tos valstybės narės, kurioje jis reziduoja arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša apie pirmą kartą taikomą atitinkamą išimtį.

▼C7

3.  
1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. kovo 2 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų minėtoms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2022 m. birželio 4 d.

▼M47

1t straipsnis

1.  
Draudžiama teikti viešąjį finansavimą arba finansinę paramą prekybai su Baltarusija arba investicijoms joje.
2.  

1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas:

a) 

privalomiems finansavimo arba finansinės paramos įsipareigojimams, nustatytiems iki 2022 m. kovo 10 d.;

b) 

Sąjungoje įsteigtoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirto viešojo finansavimo arba finansinės paramos, kurio (-ios) bendra vertė neviršija 10 000 000  EUR vienam projektui, teikimui arba

c) 

viešojo finansavimo arba finansinės paramos, skirtos prekybai maisto produktais ir žemės ūkio, medicinos ar humanitarinėms reikmėms, teikimui.

1u straipsnis

1.  
Draudžiama priimti bet kokius Baltarusijos piliečių ar Baltarusijoje gyvenančių fizinių asmenų arba Baltarusijoje įsteigtų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų indėlius, jeigu fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos indėlių bendra vertė vienoje kredito įstaigoje viršija 100 000  EUR.
2.  
1 dalis netaikoma valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje.
3.  
1 dalis netaikoma indėliams, kurie būtini nedraudžiamai Sąjungos ir Baltarusijos tarpvalstybinei prekybai prekėmis ir paslaugomis vykdyti.

1v straipsnis

1.  

Nukrypstant nuo 1u straipsnio 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti priimti tokį indėlį tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas yra:

a) 

reikalingas siekiant patenkinti būtiniausius 1u straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maistą, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) 

skirtas tik pagrįstiems honorarams sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) 

reikalingas nenumatytoms išlaidoms apmokėti, jei atitinkama kompetentinga institucija kitoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, arba

d) 

reikalingas naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais.

2.  
Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1 dalies a, b ar d punktą suteiktą leidimą per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

1w straipsnis

1.  

Nukrypstant nuo 1u straipsnio 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti priimti tokį indėlį tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas yra:

a) 

reikalingas humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokios pagalbos teikimui, arba evakuacijai vykdyti, arba

b) 

reikalingas pilietinės visuomenės veiklai, kuria Baltarusijoje tiesiogiai propaguojami demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principas.

2.  
Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1 dalį suteiktą leidimą per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

1x straipsnis

1.  
Sąjungos centriniams vertybinių popierių depozitoriumams draudžiama teikti bet kokias paslaugas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priede, susijusias su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, išleistais po 2022 m. balandžio 12 d., bet kuriam Baltarusijos piliečiui ar Baltarusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba bet kuriam Baltarusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.
2.  
1 dalis netaikoma valstybės narės piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje.

1y straipsnis

▼M48

1.  
Draudžiama parduoti bet kurios valstybės narės oficialia valiuta denominuotus perleidžiamuosius vertybinius popierius, išleistus po 2022 m. balandžio 12 d., arba kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus, suteikiančius poziciją tokių vertybinių popierių atžvilgiu, bet kuriam Baltarusijos piliečiui ar fiziniam asmeniui, nuolat gyvenančiam Baltarusijoje, arba juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai, įsisteigusiems Baltarusijoje.

▼M47

2.  
1 dalis netaikoma valstybės narės piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje.

1z straipsnis

Nedarant poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, kredito įstaigos:

a) 

ne vėliau kaip 2022 m. gegužės 27 d. valstybės narės, kurioje jos įsikūrusios, nacionalinei kompetentingai institucijai ar Komisijai pateikia Baltarusijos piliečių ar Baltarusijoje gyvenančių fizinių asmenų arba Baltarusijoje įsteigtų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų turimų indėlių, viršijančių 100 000  EUR, sąrašą. Jos kas 12 mėnesių pateikia atnaujintą informaciją apie tokių indėlių sumas;

b) 

valstybės narės, kurioje jos įsikūrusios, nacionalinei kompetentingai institucijai teikia informaciją apie Baltarusijos piliečių ar Baltarusijoje gyvenančių fizinių asmenų, įgijusių valstybės narės pilietybę arba teisę gyventi valstybėje narėje pagal pilietybės suteikimo investuotojams programą arba leidimo investuotojams gyventi šalyje programą, turimus indėlius, viršijančius 100 000  EUR.

▼M48

1za straipsnis

1.  
Draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti bet kurios valstybės narės oficialios valiutos banknotus į Baltarusiją arba bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje, įskaitant Baltarusijos vyriausybę ir centrinį banką, arba naudojimui Baltarusijoje.
2.  

1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas bet kurios valstybės narės oficialios valiutos banknotų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, jei toks pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas yra būtinas:

a) 

į Baltarusiją vykstančių fizinių asmenų ar kartu su jais keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui arba

b) 

diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų Baltarusijoje, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, oficialiems tikslams.

▼M47

1zb straipsnis

Nuo 2022 m. kovo 20 d. draudžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurių paskirtis – keistis finansiniais duomenimis, XV priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba bet kuriam Baltarusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į XV priede pateiktą sąrašą įtrauktam subjektui.

▼M48

1zc straipsnis

1.  
Visoms Baltarusijoje įsisteigusioms kelių transporto įmonėms draudžiama vežti prekes keliais Sąjungos teritorijoje, be kita ko, vykstant tranzitu.
2.  
1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas kelių transporto įmonėms, kurios veža pašto siuntas teikdamos universaliąją paslaugą.
3.  

1 dalyje nurodytas draudimas iki 2022 m. balandžio 16 d. netaikomas prekių vežimui, kuris pradėtas iki 2022 m. balandžio 9 d., jei kelių transporto įmonės transporto priemonė:

a) 

jau buvo Sąjungos teritorijoje 2022 m. balandžio 9 d. arba

b) 

turi tranzitu vykti per Sąjungą, kad grįžtų į Baltarusiją.

4.  

Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti Baltarusijoje įsisteigusioms kelių transporto įmonėms vežti prekes, jeigu nustato, kad toks vežimas būtinas:

a) 

dėl gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos įsigijimo, importo ar vežimo į Sąjungą;

b) 

dėl vaistinių preparatų, medicinos produktų, žemės ūkio ir maisto produktų, įskaitant kviečius, ir trąšų, kurių importas, pirkimas ir transportas yra leidžiami pagal šį sprendimą, įsigijimo, importo ar vežimo;

c) 

humanitariniais tikslais arba

d) 

Sąjungos ir valstybių narių diplomatinių ir konsulinių atstovybių Baltarusijoje, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas, arba tarptautinių organizacijų Baltarusijoje, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, veikimui užtikrinti.

5.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 4 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M15

2 straipsnis

1.  
Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir institucijoms priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.
2.  
I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir institucijoms ar jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais.
3.  
Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių.
4.  
I priede išvardijami fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos, kurie, remiantis 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimo 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai ( 5 ) 4 straipsnio 1 dalies a punktu, Tarybos įvardyti kaip atsakingi už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus arba pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represiją, arba kurie savo veikla kitaip smarkiai kenkia demokratijai arba teisinei valstybei Baltarusijoje, taip pat su jais susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos bei jiems nuosavybės teise priklausantys arba jų kontroliuojami juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos.
5.  
I priede taip pat išvardijami fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos, kurie, remiantis … m. … d. Sprendimo 2012/642/BUSP 4 straipsnio 1 dalies b punktu, Tarybos įvardyti kaip tie, kuriems palankus A. Lukašenkos režimas ar kurie jį remia, ir jiems nuosavybės teise priklausantys arba jų kontroliuojami juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos.

▼M28 —————

▼M41

6.  

I priede taip pat išvardijami:

a) 

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar institucijos, kurie, remiantis Sprendimo 2012/642/BUSP 4 straipsnio 1 dalies c punktu, Tarybos buvo įvardyti kaip organizuojantys ar prisidedantys prie Lukašenkos režimo veiklos, kuria sudaromos palankesnės sąlygos:

i) 

neteisėtam Sąjungos išorės sienų kirtimui arba

ii) 

draudžiamų prekių gabenimui ir neteisėtam ribojamų prekių, įskaitant pavojingas prekes, gabenimui į Sąjungos teritoriją ir

b) 

juridiniai asmenys, subjektai ar institucijos, kurie, remiantis Sprendimo 2012/642/BUSP 4 straipsnio 1 dalies d punktu, Tarybos buvo įvardyti kaip juridiniai asmenys, subjektai ar institucijos, nuosavybės teise priklausantys a punkte nurodytiems asmenims, subjektams ar institucijoms arba yra jų kontroliuojami.

▼M44

2a straipsnis

Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais jie pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

▼M4

2b straipsnis

1.  
►M15  I priede ◄ pateikiami sąrašuose nurodytų asmenų, subjektų ir institucijų įtraukimo į sąrašus motyvai.
2.  
Be to, ►M15  I priede ◄ pateikiama informacija, jei jos yra, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir institucijų tapatybei nustatyti. Fizinių asmenų atveju tokia informacija gali būti vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas (jei žinomas), pareigos arba profesija. Juridinių asmenų, subjektų ir institucijų atveju tokia informacija gali būti pavadinimai, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

▼M4

3 straipsnis

▼M37

1.  

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytose tinklavietėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti panaikinti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) 

būtini I priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) 

skirti tik pagrįstiems honorarams sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) 

skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti;

▼M44

d) 

skirti išimtinai:

i) 

humanitariniams tikslams, be kita ko, vykdyti skrydžius asmenų evakuacijai ar repatriacijai, arba iniciatyvoms, kuriomis teikiama parama gaivalinių, branduolinių ar cheminių nelaimių aukoms;

ii) 

vykdyti skrydžiams pagal tarptautinio įvaikinimo procedūras;

iii) 

vykdyti skrydžiams, kurių reikia norint dalyvauti susitikimuose, kuriais siekiama krizės Baltarusijoje sprendimo arba propaguojami ribojamųjų priemonių politikos tikslai, arba

iv) 

ES oro vežėjo avariniam tūpimui, kilimui ar naudojimuisi oro erdve;

▼M37

e) 

būtini siekiant spręsti esminius ir aiškiai nustatytus skrydžių saugos klausimus, iš anksto pasikonsultavus su Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra.

▼M4

2.  
Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytose tinklavietėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti panaikinti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini nenumatytoms išlaidoms apmokėti, jei atitinkama valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė, kokiu pagrindu, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.
3.  
Valstybės narės informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 ar 2 dalį suteiktus leidimus.

▼M44

3a straipsnis

1.  

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a) 

lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražo sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar institucija buvo įtraukti į I priede pateiktą sąrašą, arba iki tos dienos arba vėliau Sąjungoje priimtas teismo ar administracinis sprendimas arba teismo sprendimas, vykdytinas atitinkamoje valstybėje narėje;

b) 

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrinamas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus turinčių asmenų teises, nustatytų ribų;

c) 

sprendimas nėra I priede pateiktame sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar institucijos naudai ir

d) 

sprendimo pripažinimas neprieštarauja viešajai politikai atitinkamoje valstybėje narėje.

2.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 1 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼B

4 straipsnis

1.  

2 straipsnio 2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a) 

palūkanoms arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms arba

b) 

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki datos, kurią šioms sąskaitoms pradėtas taikyti šis reglamentas,

jei tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms bei mokėjimams ir toliau taikoma 2 straipsnio 1 dalis.

2.  
2 straipsnio 2 dalis nekliudo ES finansų ar kredito įstaigoms, jei jos gauna trečiųjų šalių į išvardytų asmenų, subjektų ar institucijų sąskaitą pervestas lėšas, kredituoti įšaldytas sąskaitas, jeigu tokias sąskaitas papildančios lėšos taip pat bus įšaldytos. Finansų ar kredito įstaiga nedelsdama informuoja kompetentingas institucijas apie tokias operacijas.

▼M8

4a straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 dalies ir su sąlyga, kad ►M15  I priede ◄ nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas ar organizacija turi atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas ar organizacija sudarė, arba pareigą, kuri tam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai atsirado iki atitinkamo asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į sąrašą dienos, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu:

i) 

atitinkama kompetentinga institucija nusprendė, kad toks mokėjimas nėra tiesiogiai ar netiesiogiai skirtas ar naudingas ►M15  I priede ◄ nurodytam asmeniui, subjektui ar organizacijai; ir

ii) 

atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį sprendimą ir ketinimą suteikti leidimą.

▼M14

4b straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai reikalingi diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetu, oficialiais tikslais.

▼M3

5 straipsnis

1.  

Nepažeisdami taikomų taisyklių dėl informacijos teikimo, slaptumo ir profesinės paslapties, fiziniai bei juridiniai asmenys, subjektai bei organai:

a) 

nedelsdami pateikia šalių, kuriose jie yra įsisteigę ar turi buveinę, kompetentingoms institucijoms, nurodytoms II priede išvardytose tinklavietėse, visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba netiesiogiai perduoda šią informaciją Komisijai; ir

b) 

kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su II priede išvardytose tinklavietėse nurodytomis kompetentingomis institucijomis.

2.  
Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tiems tikslams, kuriems ji buvo pateikta ar gauta.

▼B

6 straipsnis

Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, vykdomi sąžiningai vadovaujantis tuo, jog tokie veiksmai neprieštarauja šiam reglamentui, nenumato jokios juos vykdančio fizinio ar juridinio asmens ar subjekto, ar institucijos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybės, nebent įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti dėl nerūpestingumo.

▼M47

7 straipsnis

1.  

Valstybės narės ir Komisija viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie:

a) 

pagal šį reglamentą suteiktus leidimus;

b) 

pagal 1z straipsnį gautą informaciją;

c) 

pažeidimus bei vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.  
Valstybės narės vienos kitoms ir Komisijai nedelsdamos teikia bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.
3.  
Visa pagal šį straipsnį pateikta ar gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta ar gauta, įskaitant šiame reglamente nustatytų priemonių veiksmingumo užtikrinimą.

▼M46

8 straipsnis

Komisija įgaliojama remiantis valstybių narių pateikta informacija iš dalies keisti II ir Vc priedus.

▼M4

8a straipsnis

1.  
Jei Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba institucijai taikyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia ►M15  I priedą ◄ .
2.  
Taryba atitinkamam 1 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba institucijai tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, praneša savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba institucijai galimybę pateikti pastabų.
3.  
Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba instituciją.
4.  
►M15  I priedo ◄ sąrašai reguliariai peržiūrimi bent kas 12 mėnesių.

▼M28 —————

▼M36

8b straipsnis

1.  
Bet kuriam Baltarusijos oro vežėjų, įskaitant oro vežėjus, parduodančius bilietus pagal dalijimosi kodu ar grupinės rezervacijos susitarimus, naudojamam orlaiviui draudžiama tūpti Sąjungoje, pakilti iš jos teritorijos ir skristi virš jos.
2.  
1 dalis netaikoma avarinio tūpimo ir avarinio skrydžio virš Sąjungos teritorijos atveju.

8c straipsnis

1.  
Nukrypstant nuo 8b straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti orlaiviui tūpti Sąjungoje, pakilti iš jos teritorijos arba skristi virš jos, jei tos kompetentingos institucijos yra nustačiusios, kad tai būtina humanitariniais ar kitais tikslais, atitinkančiais šio reglamento tikslus.
2.  
Atitinkama valstybė narė arba valstybės narės informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

▼M47

8ca straipsnis

1.  
Tinklo valdytojas, atsakingas už Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo funkcijas, Komisijai ir valstybėms narėms padeda užtikrinti šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies ir 8b straipsnio įgyvendinimą bei laikymąsi. Tinklo valdytojas, visų pirma, atmeta visus orlaivių naudotojų pateiktus skrydžių planus, kuriuose nurodomas ketinimas virš Sąjungos teritorijos ar Baltarusijos teritorijos vykdyti šio reglamento nuostatas pažeidžiančią veiklą, kad pilotui nebūtų leidžiama skristi.
2.  
Remdamasis skrydžių planų analize tinklo valdytojas Komisijai ir valstybėms narėms reguliariai teikia 8b straipsnio įgyvendinimo ataskaitas.;

▼M44

8d straipsnis

1.  

Netenkinami jokie su sutartimi ar sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį ar netiesioginį, visapusišką ar dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl žalos atlyginimo įsipareigojimo arba kitus šios rūšies reikalavimus, pavyzdžiui, reikalavimą dėl kompensacijos ar reikalavimą pagal garantiją, visų pirma reikalavimai pratęsti bet kokios formos obligacijos, garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, terminą arba juos apmokėti, jeigu juos pateikė:

a) 

I priedo sąraše išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar institucijos;

▼M47

b) 

1j, 1k, 1l ir 1zb straipsniuose nurodyti arba V, IX ir XV prieduose išvardyti subjektai;

▼M44

c) 

bet kuris kitas Baltarusijos asmuo, subjektas ar institucija, įskaitant Baltarusijos Vyriausybę;

d) 

bet kuris asmuo, subjektas ar institucija, veikiantys per vieną iš šios dalies a, b ar c punkte nurodytų asmenų, subjektų ar institucijų arba jų vardu.

2.  
Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimo, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam asmeniui.
3.  
Šis straipsnis nedaro poveikio 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir institucijų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

8e straipsnis

1.  

Taryba, Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) tvarko asmens duomenis, kurie yra būtini jų užduotims pagal šį reglamentą vykdyti. Tos užduotys, be kita ko, yra:

a) 

Tarybos atveju – rengti ir daryti I priedo dalinius pakeitimus;

b) 

vyriausiojo įgaliotinio atveju – rengti I priedo dalinius pakeitimus;

c) 

Komisijos atveju:

i) 

įtraukti I priedo turinį į elektroninį konsoliduotą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos Sąjungos finansinės sankcijos, sąrašą ir į interaktyvų sankcijų žemėlapį, kurie abu skelbiami viešai;

▼M47

ii) 

tvarkyti informaciją apie šiame reglamente numatytų priemonių poveikį, pavyzdžiui, įšaldytų lėšų vertę, informaciją apie indėlius ir informaciją apie kompetentingų institucijų suteiktus leidimus.

▼M44

2.  
Kai taikytina, Taryba, Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis gali tvarkyti atitinkamus duomenis, susijusius su į sąrašą įtrauktų fizinių asmenų įvykdytomis nusikalstamomis veikomis, su tokių asmenų atžvilgiu priimtais apkaltinamaisiais nuosprendžiais arba su tokiems asmenims taikomomis saugumo priemonėmis, tiek, kiek toks tvarkymas yra būtinas I priedui rengti.
3.  
Šio reglamento tikslais Taryba, Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis paskiriami duomenų valdytojais, kaip tai suprantama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ( 6 ) 3 straipsnio 8 punkte, siekiant užtikrinti, kad atitinkami fiziniai asmenys galėtų naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

▼B

9 straipsnis

1.  
Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
2.  
Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus tolesnius jų pakeitimus.

▼M3

9a straipsnis

1.  
Valstybės narės paskiria šio reglamento 3 straipsnyje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje minėtas kompetentingas institucijas ir jas nurodo II priede išvardytose tinklavietėse.
2.  
Valstybės narės ne vėliau kaip 2008 m. liepos 31 d. praneša Komisijai apie šias kompetentingas institucijas, įskaitant jų kontaktinę informaciją, ir nedelsdama ją informuoja apie visus vėlesnius pakeitimus.

▼M4

9b straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiai korespondencijai naudojamas II priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

▼B

10 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

— 
Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;
— 
orlaiviuose ar laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;
— 
Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų esantiems fiziniams asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;
— 
juridiniams asmenims, subjektams ar organams, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;
— 
juridiniams asmenims, subjektams ar organams, išimtinai arba iš dalies užsiimantiems verslu Bendrijoje.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M35
I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos

A.   2 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys 

Vardas, pavardė Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Vardas, pavardė

(rašyba baltarusių k.)

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзімір Уладзіміравіч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministras; buvęs prezidento apsaugos tarnybos vadovas

Gimimo data: 1956 2 7

Gimimo vieta: Smolensk (Smolenskas), buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Nesiėmė veiksmų, kad būtų atliktas neišaiškinto Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimo Baltarusijoje 1999–2000 m. bylos tyrimas. Buvęs vidaus reikalų ministras ir taip pat buvęs Prezidento saugumo tarnybos vadovas. Būdamas vidaus reikalų ministru buvo atsakingas už taikių demonstracijų malšinimą, kol 2009 m. balandžio 6 d. dėl su sveikata susijusių priežasčių pasitraukė iš pareigų. Prezidento administracija jam suteikė rezidenciją Drozdy nomenklatūros rajone Minske. 2014 m. spalio mėn. prezidentas A. Lukashenka (A. Lukašenka) apdovanojo jį 3-ojo laipsnio ordinu „Už nuopelnus“.

2004 9 24

▼M45

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA,

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Pareigos: buvęs Specialiojo greitojo reagavimo padalinio (SOBR) vadas

OMON padalinio vadas

Gimimo data: 1966 m.

Gimimo vieta: Vitebsk (Vitebskas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Adresas: Baltarusijos vidaus reikalų ministerijos specialiųjų pajėgų veteranų asociacija „Garbė“, Majakovskio g. 111, Minskas, 220028, Baltarusija

Lytis: vyras

Pagrindinis asmuo, susijęs su neišaiškintu Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimu Baltarusijoje 1999–2000 m. Buvęs Specialiojo greitojo reagavimo padalinio (SOBR) prie Vidaus reikalų ministerijos vadas.

Verslininkas, Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų pajėgų veteranų asociacijos „Garbė“ vadovas.

Nustatyta, kad jis vadovavo OMON padaliniui per žiaurų susidorojimą su protestuotojais, vykusį Baltarusijoje po 2020 m. prezidento rinkimų.

2004 9 24

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Pareigos: buvęs Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovas

Gimimo data: 1958 5 26

Gimimo vieta: Soltaniški, Grodno / Hrodna Region (Gardino sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Adresas: Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktoratas, K. Markso g. 38, 220016 Minskas, Baltarusija

Lytis: vyras

Buvęs Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovas. Atsakingas už neišaiškintą Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimą Baltarusijoje 1999–2000 m. Buvęs Saugumo tarybos sekretorius. V. Sheiman tebėra prezidento specialusis asistentas / padėjėjas.

Jis tebėra įtakingas ir aktyvus A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo narys.

2004 9 24

▼M35

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанідавіч СІВАКАЎ, СІВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1946 8 5

Gimimo vieta: Onor, Sakhalin rajonas (Sachalino sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Adresas: Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijos specialiųjų pajėgų veteranų asociacija „Garbė“, Majakovskio g. 111, Minskas, 220028, Baltarusija

Lytis: vyras

Organizavo neišaiškintą Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimą Baltarusijoje 1999–2000 m. Buvęs turizmo ir sporto ministras, buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas.

2004 9 24

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавіч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministras, milicijos (policijos pajėgų) generolas leitenantas; Baltarusijos Respublikos prezidento padėjėjas, Gardino (Hrodna) srities inspektorius

Gimimo data: 1966 6 21

Gimimo vieta: Ordzhonikidze (Ordžonikidzė), buvusi SSRS (šiuo metu Vladikavkaz (Vladikaukazas), Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas vidaus reikalų ministro pareigas, buvo atsakingas už Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos prezidento padėjėjas, Gardino (Hrodna) srities inspektorius.

2020 10 2

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевіч КАЗАКЕВІЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Pareigos: buvęs pirmasis vidaus reikalų ministro pavaduotojas

Vidaus reikalų ministro pavaduotojas, kriminalinės milicijos vadas, milicijos (policijos pajėgų) pulkininkas.

Gimimo data: 1975 2 14

Gimimo vieta: Minsk (Minskas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pirmojo pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip vidaus reikalų ministro pavaduotojas. Jis tebėra kriminalinės milicijos vadas.

2020 10 2

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Aleksandr Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровіч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas, milicijos (policijos pajėgų) generolas leitenantas

Baltarusijos Respublikos prezidento padėjėjas, Minsko rajono/srities inspektorius

Gimimo data: 1965 4 29

Gimimo vieta: Vetkovski (Vetka) rajonas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija).

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos prezidento padėjėjas, Minsko rajono/srities inspektorius.

2020 10 2

▼M45

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Teisingumo ministras

Gimimo data: 1966 9 21

Gimimo vieta: Yasinovataya (Jasinuvata), buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip teisingumo ministras.

2020 10 2

▼M35

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевіч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas, buvęs vidaus kariuomenės vadas

Pirmasis vidaus reikalų ministro pavaduotojas, Viešojo saugumo policijos vadovas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gimimo data: 1976 4 17

Gimimo vieta: Slonim (Slonimas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pavaduotojo ir VRM vidaus kariuomenės vado pareigas, buvo atsakingas už VRM pajėgų, ypač jo vadovaujamos vidaus kariuomenės, vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas ir Viešojo saugumo policijos vadovas.

2020 10 2

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактібекавіч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Pareigos: vidaus kariuomenės vado pavaduotojas

Gimimo data: 1967 3 18

Lytis: vyras

Eidamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vidaus kariuomenės vado pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už VRM pajėgų, ypač jo vadovaujamos vidaus kariuomenės, vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 10 2

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евіч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Pareigos: specialiojo greitojo reagavimo padalinio (SOBR) vadas, pulkininkas leitenantas

Lytis: vyras

Eidamas Vidaus reikalų ministerijos specialiojo greitojo reagavimo padalinio (SOBR) vado pareigas, yra atsakingas už SOBR pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававіч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Pareigos: Vidaus reikalų ministerijos Saugos ir saugumo skyriaus vadovas

Gimimo data: 1975 10 14

Gimimo vieta: Rublevsk (Rublevsko) kaimas, Kruglianskyi (Krugliansko) rajonas, Mogilev / Mahiliou (Mogiliavo) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas aukštas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Saugos ir saugumo skyriaus vadovo pareigas, dalyvauja vykdant VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 10 2

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмітрый Уладзіміравіч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Pareigos: Minsko miesto vykdomojo komiteto Specialiosios paskirties milicijos būrio OMON vadas

Gimimo data: 1972 6 1

Gimimo vieta: Gorodilovo kaimas, Minsko rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Vadovaudamas Minsko OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Minske vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 10 2

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Іван Уладзіміравіч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Pareigos: buvęs Minsko miesto vykdomojo komiteto Pagrindinio vidaus reikalų direktorato vadovas

Vidaus reikalų ministras, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gimimo data: 1975 5 5

Gimimo vieta: Malinovka (Malinovkos) kaimas, Mogilev / Mahiliou (Mogiliavo) rajonas/sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Minsko miesto vykdomojo komiteto Pagrindinio vidaus reikalų direktorato vadovo pareigas, buvo atsakingas už policijos pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip vidaus reikalų ministras.

2020 10 2

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максім Аляксандравіч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Pareigos: buvęs Minsko Moskovski (Maskvos) rajono policijos padalinio vadovas

Minsko miesto policijos padalinio vadovo pavaduotojas, kriminalinės policijos vadovas

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski (Maskvos) rajono policijos padalinio vadovo pareigas, buvo atsakingas už tame rajone vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtą jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį, įskaitant kankinimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Minsko miesto policijos padalinio vadovo pavaduotojas ir kriminalinės policijos vadovas.

2020 10 2

▼M45

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Pareigos: buvęs Minsko Moskovskiy rajono vidaus reikalų departamento vadovo pirmasis pavaduotojas, kriminalinės policijos vadovas

Minsko Leninsky rajono vidaus reikalų departamento vadovas

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski rajono vidaus reikalų departamento vadovo pirmojo pavaduotojo ir kriminalinės policijos vadovo pareigas, buvo atsakingas už tame rajone po 2020 m. prezidento rinkimų vykdytą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją, visų pirma už jų savavališką sulaikymą, perdėtą jėgos naudojimą jų atžvilgiu ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Minsko Leninsky rajono vidaus reikalų departamento vadovas.

2020 10 2

▼M35

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевіч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Pareigos: Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojas, viešojo saugumo policijos vadovas

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojo ir viešojo saugumo policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

▼M45

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Pareigos: buvęs Gomel / Homyel (Gomelio) srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovas

Vidaus reikalų ministerijos akademijos vadovas

Gimimo data: 1975 3 24

Gimimo vieta: Mogilev / Mahiliou (Mogiliavas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Gomel / Homyel (Gomelio) srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pareigas, buvo atsakingas už toje srityje po 2020 m. prezidento rinkimų vykdytą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją, visų pirma už jų savavališką sulaikymą, perdėtą jėgos naudojimą jų atžvilgiu ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Vidaus reikalų ministerijos akademijos vadovas.

2020 10 2

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Pareigos: buvęs Gomel / Homyel (Gomelio) sritiesvykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pirmasis pavaduotojas, kriminalinės policijos vadovas

Brest (Bresto) srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovas

Gimimo data: 1977 7 26

Lytis: vyras

Eidamas Gomel / Homyel (Gomelio) srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pirmojo pavaduotojo ir kriminalinės policijos vadovo pareigas, buvo atsakingas už toje srityje po 2020 m. prezidento rinkimų vykdytą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją, visų pirma už jų savavališką sulaikymą, perdėtą jėgos naudojimą jų atžvilgiu ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Brest (Bresto) srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovas.

2020 10 2

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Pareigos: buvęs Gomel / Homyel (Gomelio) srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojas, viešojo saugumo policijos vadovas

Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojas

Gimimo data: 1972 1 26

Gimimo vieta: Gomel / Homyel (Gomelis), Gomel / Homyel (Gomelio) sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Gomel / Homyel (Gomelio) srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojo ir viešojo saugumo policijos vadovo pareigas, buvo atsakingas už toje srityje po 2020 m. prezidento rinkimų vykdytą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją, visų pirma už jų savavališką sulaikymą, perdėtą jėgos naudojimą jų atžvilgiu ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojas.

2020 10 2

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Pareigos: buvęs Brest (Bresto) srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Minsko srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovas

Gimimo data: 1971 12 22

Gimimo vieta: Kapyl (Kapylius), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Bresto srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pareigas ir turėdamas milicijos generolo majoro laipsnį, buvo atsakingas už toje srityje po 2020 m. prezidento rinkimų vykdytą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją, visų pirma už jų savavališką sulaikymą, perdėtą jėgos naudojimą jų atžvilgiu ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Minsko srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovas.

2020 10 2

▼M35

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанід ЖУРАЎСКІ

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Pareigos: Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) OMON būrio vadas

Gimimo data: 1975 9 20

Lytis: vyras

Vadovaudamas Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Vitebske vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais.

2020 10 2

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Міхаіл ДАМАРНАЦКІ

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Pareigos: Gomel / Homyel (Gomelio) OMON būrio vadas

Lytis: vyras

Vadovaudamas Gomel / Homyel (Gomelio) OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Gomel / Homyel (Gomelyje) vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais.

2020 10 2

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максім МІХОВІЧ

Максим МИХОВИЧ

Pareigos: Bresto OMON būrio vadas

Lytis: vyras

Vadovaudamas Bresto OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Breste vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais.

2020 10 2

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзіміравіч МАТКІН

Олег Владимирович МАТКИН

Pareigos: Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento vadovas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Lytis: vyras

Eidamas Baudžiamosios pataisos departamento, kuriam yra pavaldžios Vidaus reikalų ministerijos sulaikymo įstaigos, vadovo pareigas, yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį, įskaitant kankinimą, su tose sulaikymo įstaigose laikomais piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų, ir už bendrą žiaurų susidorojimą su taikiais protestuotojais.

2020 10 2

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Іван Юр’евіч САКАЛОЎСКІ

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Pareigos: Minsko Akrestina sulaikymo centro direktorius

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Akrestina sulaikymo centro direktoriaus pareigas, yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį, įskaitant kankinimą, su tame sulaikymo centre laikomais piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų.

2020 10 2

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавіч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Pareigos: buvęs Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininkas.

Buvęs Saugumo tarybos valstybės sekretorius

Baltarusijos Respublikos prezidento padėjėjas, Bresto rajono / srities inspektorius

Gimimo data: 1964 6 19

Gimimo vieta: Radostovo (Radostovas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pareigas, buvo atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos prezidento padėjėjas, Bresto rajono / srities inspektorius.

2020 10 2

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавіч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Pareigos: Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pirmasis pavaduotojas

Gimimo data: 1972 m.

Gimimo vieta: Borisov / Barisaw (Borisovas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмітрый Васільевіч РАВУЦКІ

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Pareigos: Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojas

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

▼M45

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Pareigos:buvęs Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojas

Baltarusijos Respublikos prezidento padėjėjas, Minsko srities inspektorius

Lytis: vyras

Laipsnis: generolas majoras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos Respublikos prezidento padėjėjas, Minsko srities inspektorius.

2020 10 2

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Pareigos: buvęs Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojas

Nacionalinės mokslų akademijos prezidiumo pirmininko pavaduotojas

Lytis: vyras

Laipsnis: generolas majoras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Nacionalinės mokslų akademijos prezidiumo pirmininko pavaduotojas.

2020 10 2

▼M35

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Aleksandr Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзіміравіч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Pareigos: buvęs Baltarusijos Respublikos generalinis prokuroras

Baltarusijos Respublikos ambasadorius Armėnijoje

Gimimo data: 1960 7 11

Gimimo vieta:Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas generalinio prokuroro pareigas, buvo atsakingas už platų baudžiamųjų procesų naudojimą siekiant diskvalifikuoti opozicijos kandidatus prieš 2020 m. prezidento rinkimus ir sukliudyti asmenims prisijungti prie Koordinavimo tarybos, kurią opozicija inicijavo, kad užginčytų tų rinkimų rezultatus.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos ambasadorius Armėnijoje

2020 10 02

▼M45

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Pareigos: buvusi Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkė

Gimimo data: 1953 1 29

Gimimo vieta: Slutsk (Sluckas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Eidama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkės pareigas, buvo atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos vadovybė visų pirma suorganizavo, remdamasi melagingais motyvais, tam tikrų opozicijos narių kandidatūrų atmetimą, taip pat nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

▼M35

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзім Дзмітрыевіч ІПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkės pavaduotojas

Gimimo data: 1964 10 30

Gimimo vieta: Kolomyia (Kolomyja), Ivano-Frankivsk (Ivano Frankivsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: vyras

Eidamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkės pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos vadovybė visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мікалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) sekretorė

Gimimo data: 1971 7 1

Lytis: moteris

Eidama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) sekretorės pareigas, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos vadovybė visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевіч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1975 10 10

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанідаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gimimo data: 1976 m.

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alekseevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевіч КАЛІНОЎСКІ

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1969 1 3

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gimimo data: 1959 8 6

Gimimo vieta: Podilsk (Podilskas), Odessa (Odesos) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Міхайлавіч ЛАСЯКІН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1957 7 21

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Ігар Анатольевіч ПЛЫШЭЎСКІ

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1979 2 19

Gimimo vieta: Lyuban (Liubanė), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gimimo data: 1970 9 26

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанідавіч СЛIЖЭЎСКІ

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1972 8 16

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Ірына Аляксандраўна ЦЭЛІКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gimimo data: 1976 11 2

Gimimo vieta: Zhlobin (Žlòbinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexandr Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравіч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Pareigos: Baltarusijos Respublikos prezidentas

Gimimo data: 1954 8 30

Gimimo vieta: Kopys (Kopysės) gyvenvietė, Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Kaip Baltarusijos prezidentas, vadovaujantis valstybės organams, yra atsakingas už smurtines represijas, kurias valstybės aparatas vykdė prieš 2020 m. prezidento rinkimus ir po jų, visų pirma už pagrindinių opozicijos kandidatų pašalinimą, taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 11 6

▼M45

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Pareigos: buvęs prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, Saugumo tarybos narys

Baltarusijos nacionalinio olimpinio komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1975 11 28

Gimimo vieta: Mahiliou / Mogilev (Mogiliavas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Asmens kodas: 3281175A014PB8

Eidamas prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais ir Saugumo tarybos nario pareigas, taip pat neoficialiai vykdydamas Baltarusijos saugumo pajėgų priežiūrą, buvo atsakingas už valstybės aparato vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Nacionalinio olimpinio komiteto pirmininkas. Eidamas šias pareigas (į jas jis buvo paskirtas 2021 m. vasario 26 d.) jis yra atsakingas už netinkamą Nacionalinio olimpinio komiteto pareigūnų elgesį su sportininke Krystsina Tsimanouskaya 2020 m. vasaros olimpinėse žaidynėse Tokijuje.

2020 11 6

▼M35

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Ігар Пятровіч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Pareigos: Prezidento administracijos kanceliarijos vadovas

Gimimo data: 1963 1 14

Gimimo vieta: Stolitsa kaimas, Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas prezidento administracijos kanceliarijos vadovo pareigas, jis yra glaudžiai susijęs su prezidentu ir atsakingas už užtikrinimą, kad būtų įgyvendinamos prezidento galios vidaus ir užsienio politikos srityje. Tokiu būdu jis remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą, be kita ko, šiam režimui vykdant valstybės aparato vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų.

2020 11 6

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Іван Станіслававіч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Pareigos: Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininkas, buvęs Valstybės kontrolės komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1966 9 8

Gimimo vieta: Privalka / Privalki kaimas, Grodno / Hrodna (Gardino) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pareigas ir anksčiau – Valstybės kontrolės komiteto pirmininko pareigas, yra atsakingas už valstybės aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 11 6

▼M45

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Pareigos: buvęs Pagrindinio teisėtvarkos apsaugos ir prevencijos direktorato prie Vidaus reikalų ministerijos vadovas

Minsko Leninsky rajono administracijos vadovas

Gimimo data: 1964 5 29

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Pagrindinio teisėtvarkos apsaugos ir prevencijos direktorato prie Vidaus reikalų ministerijos vadovo pareigas, buvo atsakingas už valstybės aparato vykdytą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Minsko Leninsky rajono administracijos vadovas.

2020 11 6

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Pareigos: buvęs Tyrimų komiteto pirmininkas

Tyrimų komiteto rezervo narys

Gimimo data: 1970 3 25

Gimimo vieta: Cierabličy kaimas, Brest (Bresto) sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Tyrimų komiteto pirmininko pareigas, buvo atsakingas už to komiteto vykdytą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma pradėtus tyrimus, nukreiptus prieš Koordinacinę tarybą ir taikius demonstrantus.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Tyrimų komiteto rezervo narys.

2020 11 6

▼M35

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexey Aleksandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравіч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Pareigos: buvęs Tyrimų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, šiuo metu – Valstybinio teismo ekspertizės komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1973 9 7

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Tyrimų komiteto pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už šio komiteto vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma pradėtus tyrimus, nukreiptus prieš Koordinacinę tarybą ir taikius demonstrantus.

2020 11 6

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевіч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Pareigos: Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojas

Gimimo data: 1974 7 17

Gimimo vieta: Rechitsa, Gomel / Homyel (Gomelio) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už šio komiteto vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma pradėtus tyrimus, nukreiptus prieš Koordinacinę tarybą ir taikius demonstrantus.

2020 11 6

▼M45

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Pareigos: buvęs Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojas

Gimimo data: 1973 8 1

Gimimo vieta: Brest (Brestas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už šio komiteto vykdytą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma pradėtus tyrimus, nukreiptus prieš Koordinacinę tarybą ir taikius demonstrantus.

2020 11 6

▼M35

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евіч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Pareigos: Operatyvinio analitinio centro vadovas

Gimimo data: 1971 8 1

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Operatyvinio analitinio centro vadovo pareigas, jis yra glaudžiai susijęs su prezidentu ir atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, kurios apima visų pirma ryšio su telekomunikacijų tinklais nutraukimą kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

2020 11 6

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Ігар Іванавіч БУЗОЎСКІ

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Pareigos: Informacijos ministro pavaduotojas

Gimimo data: 1972 7 10

Gimimo vieta: Koshelevo kaimas, Hrodna / Grodno (Gardino) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas informacijos ministro pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, kurios apima visų pirma po 2020 m. prezidento rinkimų Informacijos ministerijai priimtą sprendimą nutraukti prieigą prie nepriklausomų žiniatinklio svetainių ir apriboti interneto prieigą Baltarusijoje – kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

2020 11 6

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мікалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Pareigos: Baltarusijos prezidento atstovė spaudai

Gimimo data: 1984 2 16

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Mergautinė pavardė: Kirsanova (rašyba rusų kalba: Кирсанова) arba Selyun (rašyba rusų kalba: Селюн)

Lytis: moteris

Eidama Baltarusijos prezidento atstovės spaudai pareigas, ji yra glaudžiai susijusi su prezidentu ir atsakinga už prezidento žiniasklaidos veiklos koordinavimą, įskaitant pareiškimų rengimą ir dalyvavimo viešuose renginiuose organizavimą. Tokiu būdu ji remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą, be kita ko, šiam režimui vykdant valstybės aparato vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų. Būtent po 2020 m. prezidento rinkimų padarytais viešais pareiškimais, kuriais ginamas prezidentas ir kritikuojami opozicijos aktyvistai bei taikūs protestuotojai, ji padėjo kelti didelę grėsmę demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Baltarusijoje.

2020 11 6

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавіч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Pareigos: padalinio „ALFA“ vadas

Gimimo data: 1975 8 21

Lytis: vyras

Vadovaudamas padalinio „ALFA“ pajėgoms, yra atsakingas už tų pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 11 6

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alekseevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевіч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Pareigos: buvęs Saugumo tarybos valstybės sekretorius

Baltarusijos Respublikos ambasadorius Azerbaidžane

Gimimo data: 1967 6 25

Gimimo vieta: Revyaki kaimas, Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas ėjęs Saugumo tarybos valstybės sekretoriaus pareigas, jis buvo glaudžiai susijęs su prezidentu ir už valstybės aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A.Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos ambasadorius Azerbaidžane.

2020 11 6

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровіч МІКЛАШЭВІЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Pareigos: Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas

Gimimo data: 1954 10 18

Gimimo vieta: Minsko rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas, jis yra atsakingas už 2020 m. rugpjūčio 25 d. Konstitucinio Teismo priimtą sprendimą, kuriuo buvo įteisinti suklastotų rinkimų rezultatai. Tai reiškia, kad jis rėmė prieš taikius protestuotojus ir žurnalistus nukreiptos represijų ir bauginimo kampanijos, kurią vykdo valstybės aparatas, veiksmus ir sudarė jiems palankesnes sąlygas, todėl yra atsakingas už didelę grėsmę demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Baltarusijoje.

2020 11 6

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Aleksandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравіч СІВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Pareigos: ministro pirmininko pavaduotojas, buvęs Minsko vykdomojo komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1962 7 19

Gimimo vieta: Zavoit, Narovlya (Naroulia) rajonas, Gomel / Homyel (Gomelio) rajonas / sritis, buvusi SSSR (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas ankstesnes vadovaujamas Minsko vykdomojo komiteto pirmininko pareigas, jis buvo atsakingas už jo vadovaujamo valdžios aparato Minske vykdytą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma už savavališkus taikių demonstrantų sulaikymus ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos. Padarė daug viešų pareiškimų, kuriuose kritikavo Baltarusijoje vykstančius taikius protestus.

Šiuo metu eidamas Ministro Pirmininko pavaduotojo pareigas toliau remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

2020 12 17

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Іван Міхайлавіч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Pareigos: Baltarusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės valdybos pirmininkas, įmonės „Belteleradio“ vadovas

Gimimo data: 1977 1 20

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Šiuo metu eidamas Baltarusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės vadovo pareigas, jis yra atsakingas už valstybinės propagandos platinimą viešojoje žiniasklaidoje ir nuolat remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą. Tai apima žiniasklaidos kanalų naudojimą prezidento kadencijos tęstinumui remti, nepaisant suklastotų prezidento rinkimų, kurie įvyko 2020 m. rugpjūčio 9 d., ir vėlesnio ir pakartotinio susidorojimo su taikiais ir teisėtais protestais.

I. Eismont padarė viešą pareiškimą, kuriame kritikavo taikius protestuotojus ir atsisakė, kad apie protestus būtų pranešta žiniasklaidoje. Jis taip pat atleido iš darbo streikuojančius įmonės „Belteleradio“ darbuotojus ir todėl yra atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus.

2020 12 17

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзімір Сцяпанавіч КАРАНІК

Владимир Степанович КАРАНИК

Pareigos: Grodno / Hrodna (Gardino) rajono/srities gubernatorius, buvęs sveikatos priežiūros ministras

Gimimo data: 1973 11 30

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas ankstesnes sveikatos priežiūros ministro pareigas, jis buvo atsakingas už sveikatos priežiūros tarnybų naudojimą susidorojant su taikiais protestuotojais, įskaitant greitosios pagalbos automobilių naudojimą vežant protestuotojus, kuriems buvo būtina medicinos pagalba, ne į ligonines, o į izoliavimo kameras. Jis padarė daug viešų pareiškimų, kuriuose kritikavo Baltarusijoje vykstančius taikius protestus; viename iš jų apkaltino protestuotojus, kad jie esą yra apsvaigę.

Šiuo metu eidamas vadovaujamas Gardino rajono/srities gubernatoriaus pareigas toliau remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

2020 12 17

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Іванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Pareigos: Baltarusijos Nacionalinio Susirinkimo tarybos pirmininkė

Gimimo data: 1960 9 25

Gimimo vieta: Polotsk (Polockas), Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Šiuo metu eidama vadovaujamas Baltarusijos Nacionalinio Susirinkimo tarybos pirmininkės pareigas, ji yra atsakinga už paramą prezidento sprendimams vidaus politikos srityje. Be to, ji yra atsakinga už suklastotų rinkimų, kurie įvyko 2020 m. rugpjūčio 9 d., organizavimą. Ji padarė viešų pareiškimų, kuriuose gynė brutalų saugumo aparato susidorojimą su taikiais demonstrantais.

2020 12 17

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мікалаевіч ЛЁГКІ

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Pareigos: pirmasis informacijos ministro pavaduotojas

Gimimo data: 1972 5 30

Gimimo vieta: Baranavichy (Baranovičiai), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas pirmojo informacijos ministro pavaduotojo pareigas, jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, visų pirma už Informacijos ministerijos po 2020 m. prezidento rinkimų priimtą sprendimą nutraukti prieigą prie nepriklausomų žiniatinklio svetainių ir apriboti interneto prieigą Baltarusijoje, kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

2020 12 17

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Ігар Уладзіміравіч ЛУЦКІ

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Pareigos: informacijos ministras

Gimimo data: 1972 10 31

Gimimo vieta: Stolin (Stolinas), Brest (Bresto) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas informacijos ministro pareigas, jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, visų pirma už Informacijos ministerijos po 2020 m. prezidento rinkimų priimtą sprendimą nutraukti prieigą prie nepriklausomų žiniatinklio svetainių ir apriboti interneto prieigą Baltarusijoje, kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

2020 12 17

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Іванавіч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Pareigos: Baltarusijos Respublikos generalinis prokuroras

Gimimo data: 1973 4 21

Gimimo vieta: Glushkovichi (Gluškovičiai), Gomel / Homyel (Gomelio) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas generalinio prokuroro pareigas jis yra atsakingas už tebesitęsiančias represijas pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu, visų pirma už baudžiamųjų bylų iškėlimą taikiems protestuotojams, opozicijos lyderiams ir žurnalistams po 2020 m. prezidento rinkimų. Be to, jis padarė viešų pareiškimų, kuriuose grasino bausmėmis „nesankcionuotų mitingų“ dalyviams.

2020 12 17

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевіч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Pareigos: Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1977 1 8

Lytis: vyras

Eidamas Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovo pavaduotojo pareigas, jis prižiūri daugelio įmonių veikimą. Jo vadovaujama įstaiga teikia finansinę, materialinę ir techninę, socialinę, namų ūkio ir medicininę paramą valstybės aparatui ir respublikinėms valdžios institucijoms. Jis yra glaudžiai susijęs su prezidentu ir toliau teikia paramą A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui.

2020 12 17

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Ігар Паўлавіч БУРМІСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Pareigos: Vidaus reikalų ministerijos administracijos vadovas ir vidaus kariuomenės vado pirmasis pavaduotojas

Gimimo data: 1968 9 30

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės vado pirmojo pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamos vidaus kariuomenės vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 12 17

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцінавіч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Pareigos: Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento vyresnysis inspektorius specialiesiems reikalams

Gimimo data: 1990 6 8

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento vyresniojo inspektoriaus specialiesiems reikalams pareigas, yra atsakingas už valstybės aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma pradėtus tyrimus opozicijos lyderių ir aktyvistų atžvilgiu.

2020 12 17

▼M45

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgievich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Pareigos: buvęs Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo policijos Pagrindinio teisėsaugos ir prevencijos direktorato Prevencijos valdybos viršininkas

Asocijuotasis profesorius Vidaus reikalų ministerijos akademijoje

Gimimo data: 1979 1 1

Gimimo vieta: Minsk (Minsko) sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo policijos Pagrindinio teisėsaugos ir prevencijos direktorato Prevencijos valdybos viršininko pareigas, buvo atsakingas už policijos pajėgų vykdytą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip asocijuotasis profesorius Vidaus reikalų ministerijos akademijoje.

2020 12 17

▼M35

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Aleksandrovich KURYAN

Дзмітрый Аляксандравіч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Pareigos: policijos pulkininkas, Vyriausiosios valdybos viršininko pavaduotojas ir Viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininkas Vidaus reikalų ministerijoje

Gimimo data: 1974 10 3

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vyriausiosios valdybos viršininko pavaduotojo ir Viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininko Vidaus reikalų ministerijoje pareigas ir būdamas policijos pulkininku, yra atsakingas už policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 12 17

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Aleksandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавіч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Pareigos: Minsko rajono vykdomojo komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1975 7 2

Gimimo vieta: Novogrudok (Naugardukas), Grodno / Hrodna (Gardino) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Minsko rajono vykdomojo komiteto pirmininko pareigas, yra atsakingas už vietos administracijos, įskaitant kelis komitetus, priežiūrą. Todėl jis teikia paramą A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui.

2020 12 17

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмітрый Мікалаевіч ШУМІЛІН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Pareigos: Minsko miesto vykdomojo komiteto Vidaus reikalų vyriausiosios valdybos Masinių renginių skyriaus (pagrindinis vidaus reikalų skyrius) viršininko pavaduotojas

Gimimo data: 1977 7 26

Lytis: vyras

Eidamas Minsko miesto vykdomojo komiteto Vidaus reikalų vyriausiosios valdybos Masinių renginių skyriaus viršininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už vietos aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Dokumentais pagrįsta, kad jis asmeniškai dalyvavo neteisėtai sulaikant taikius protestuotojus.

2020 12 17

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Віталь Іванавіч СТАСЮКЕВІЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Pareigos: Grodno / Hrodna (Gardino) viešojo saugumo policijos vado pavaduotojas

Gimimo data: 1976 3 5

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Grodno / Hrodna (Gardino) viešojo saugumo policijos vado pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo neteisėtą taikių protestuotojų sulaikymą.

2020 12 17

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанідавіч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Pareigos: policijos pulkininkas, Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vadas

Gimimo data: 1979 7 23

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vado pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo neteisėtai sulaikytų protestuotojų kankinimą ir dalyvavo juos kankinant.

2020 12 17

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзім Сяргеевіч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Pareigos: policijos pulkininkas leitenantas, Molodechno (Maladečinos) rajono policijos padalinio vadovas

Gimimo data: 1980 10 31

Lytis: vyras

Eidamas Molodechno (Maladečinos) rajono policijos padalinio vadovo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo neteisėtai sulaikytų protestuotojų mušimą. Be to, jis žiniasklaidai pateikė daug pareiškimų, žeminančių protestuotojus.

2020 12 17

▼M45

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Pareigos: buvęs Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojas, Viešojo saugumo policijos vadovas

Vidaus reikalų ministerijos Aukštesnės pakopos studijų ir specialistų rengimo centro vadovo pirmasis pavaduotojas

Gimimo data: 1971 1 27

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojo ir Viešojo saugumo policijos vadovo pareigas, buvo atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdytą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudininkų, jis asmeniškai prižiūrėjo taikių protestuotojų sulaikymą ir neteisėtai sulaikytų asmenų mušimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Vidaus reikalų ministerijos Aukštesnės pakopos studijų ir specialistų rengimo centro vadovo pirmasis pavaduotojas.

2020 12 17

▼M35

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Aleksandr) Aleksandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравіч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Pareigos: Minsko Moskovski rajono teismo pirmininkas

Gimimo data: 1988 5 16

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski rajono teismo pirmininko pareigas, yra atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jo prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės ir pasitikima apsimestinių liudytojų pareiškimais.

Jis prisidėjo prie baudų skyrimo protestuotojams, žurnalistams ir opozicijos lyderiams ir jų sulaikymo po 2020 m. prezidento rinkimų.

Todėl jis yra atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Aleksandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравіч ЛАГУНОВІЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Pareigos: Gomel / Homyel (Gomelio) Sovestsky rajono teismo teisėjas

Lytis: vyras

Eidamas Gomel / Homyel (Gomelio) Sovetsky rajono teismo teisėjo pareigas, yra atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jo prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl jis yra atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васільеўна ЛІТВІНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Pareigos: Mogilev / Mahiliou (Mogiliavo) Leninsky rajono teismo teisėja

Lytis: moteris

Eidama Mogilev / Mahiliou (Mogiliavo) Leninsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už opozicijos aktyvisto ir kandidatės prezidento rinkimuose Svetlana Tsikhanouskaya sutuoktinio Siarhei Tsikhanousky nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вікторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Pareigos: Minsko Centro rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1974 2 27

Lytis: moteris

Eidama Minsko Centro rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už Koordinacinės tarybos nario ir streikų komiteto vadovo Sergei Dylevsky nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Aleksandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВІЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Pareigos: Minsko Oktyabrsky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1990 4 9

Lytis: moteris

Eidama Minsko Oktyabrsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Pareigos: Minsko Partizanski rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1979 12 2

Lytis: moteris

Eidama Minsko Partizanski rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už Koordinacinės tarybos vadovės Mariya Kalesnikava nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Pareigos: Minsko Sovetsky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1965 9 11

Lytis: moteris

Eidama Minsko Sovetsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлія Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Pareigos: Minsko Centro rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1984 1 14

Lytis: moteris

Eidama Minsko Centro rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už opozicijos kandidato prezidento rinkimuose Viktar Babarika nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цімафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Pareigos: Minsko Zavodsky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1974 11 26

Lytis: moteris

Eidama Minsko Zavodsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

▼M45

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Pareigos: verslininkas, holdingo „Amhodor“ direktorių valdybos pirmininkas

Gimimo data: 1959 1 12

Gimimo vieta: Bolshoe Babino, Orsha Rayon (Oršos rajonas), Vitebsk/Viciebsk (Vitebsko) sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Jis yra vienas iš įtakingų Baltarusijoje veiklą vykdančių verslininkų, turinčių verslo interesų statybos, mašinų gamybos, žemės ūkio ir kituose sektoriuose.

Pranešama, kad jis yra vienas iš asmenų, turėjusių daugiausia naudos iš privatizacijos A. Lukashenka (A. Lukašenkos) prezidentavimo laikotarpiu. Jis taip pat yra buvęs A. Lukashenka (A. Lukašenkai) palankios visuomeninės asociacijos „Belaya Rus“ prezidiumo ir Baltarusijos Respublikos verslumo plėtojimo tarybos narys.

2020 m. liepos mėn. jis viešai pareiškė smerkiąs opozicijos protestus Baltarusijoje, taip paremdamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo politiką – represijas prieš taikius protestuotojus, demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę.

Jis ir toliau turi verslo interesų Baltarusijoje

2020 12 17

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Pareigos: verslininkas, „Bremino Group“ bendrasavininkis

Gimimo data: 1963 5 04

Gimimo vieta: Ukrainos SSR, (šiuo metu Ukraina)

Lytis: vyras

Jis yra vienas iš įtakingų Baltarusijoje veiklą vykdančių verslininkų, turėjęs verslo interesų naftos, anglių tranzito, bankininkystės ir kituose sektoriuose.

Jis yra „Bremino Group“ – bendrovės, kuri naudojosi mokesčių lengvatomis ir kitų formų Baltarusijos administracijos teikiama parama, – bendrasavininkis. Jo bendrovei „BelKazTrans“ buvo suteikta išimtinė teisė perduoti anglis per Baltarusiją. 2020 m. gruodžio mėn. jis perdavė dalį savo turto artimiems verslo partneriams. Pasak žiniasklaidos pranešimų, jis vis dar kontroliuoja bendroves „Interservice“ ir „Oil Bitumen Plant“. Jis ir toliau vykdo verslo veiklą ir palaiko artimus ryšius su Baltarusijos valdžios institucijomis, be to, padovanojo A. Lukashenka (A. Lukašenkai) du prabangius automobilius. Jis turi verslo interesų ir Ukrainoje bei Rusijoje.

Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 12 17

▼M38

89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Міхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Minsko Frunzensky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1989 12 19

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Eidama Minsko Frunzensky rajono teismo teisėjos pareigas, Natallia Buhuk atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus ir protestuotojus, visų pirma už Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) ir Darya Chultsova nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

2021 6 21

 

 

 

 

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Аліна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Minsko Frunzensky rajono teismo prokuroro padėjėja

Gimimo data: 1998 3 12

Gimimo vieta:

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Eidama Minsko Frunzensky rajono teismo prokuroro padėjėjos pareigas, Alina Kasianchyk atstovavo A. Lukashenka režimui politiškai motyvuotose bylose prieš žurnalistus, aktyvistus ir protestuotojus. Visų pirma ji baudžiamąja tvarka persekiojo Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) ir Darya Chultsova už taikių protestų filmavimą, remdamasi nepagrįstais kaltinimais dėl „sąmokslo rengimo“ ir „viešosios tvarkos pažeidimų“. Ji taip pat baudžiamąja tvarka persekiojo Baltarusijos pilietinės visuomenės narius, pvz., už dalyvavimą taikiuose protestuose ir nužudyto protestuotojo Aliaksandr Taraikousky pagerbimą. Ji nuolat prašė teisėjo skirti ilgo laisvės atėmimo bausmes.

2021 6 21

 

 

 

 

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

Tyrimų komiteto Frunzensky rajono departamento vyresnysis tyrėjas

Gimimo data: 1990 9 26

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Minsko Frunzensky rajono teismo vyresniojo tyrėjo pareigas, Ihar Kurylovich dalyvavo rengiant politiškai motyvuotą baudžiamąją bylą žurnalistėms Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) ir Darya Chultsova. Taikius protestus filmavusios žurnalistės buvo apkaltintos viešosios tvarkos pažeidimais ir joms buvo skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Віĸтаравіч ШАЦІЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

Minsko Sovetsky rajono teismo teisėjas

Gimimo data: 1989 8 13

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Minsko Sovetsky rajono teismo teisėjo pareigas, Siarhei Shatsila atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš protestuotojus, visų pirma už Natallia Hersche, Dzmitry Halko ir Dzmitry Karatkevich, Baltarusijos žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ laikomų politiniais kaliniais, nuteisimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасія Васільеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

Minsko Leninsky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1992 10 15

Gimimo vieta: Minskas, Baltarusija

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Eidama Minsko Leninsky rajono teismo teisėjos pareigas, Anastasia Achalava atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už Koordinacinės tarybos nario Dzmitry Kruk ir medicinos darbuotojų bei vyresnio amžiaus piliečių nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo remiamasi anoniminių liudytojų parodymais.

2021 6 21

 

 

 

 

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХІНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

Minsko Frunzensky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1987 7 4

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Eidama Minsko Frunzensky rajono teismo teisėjos pareigas, Mariya Yerokhina atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, profesinių sąjungų aktyvistus, sportininkus ir protestuotojus, visų pirma už žurnalisto Uladzimir Hrydzin nuteisimą.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлія Аляĸсандраўна БЛІЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

Minsko Frunzensky rajono teismo pirmininkės pavaduotoja / teisėja

Gimimo data: 1971 9 23

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Eidama Minsko Frunzensky rajono teismo pirmininkės pavaduotojos ir teisėjos pareigas, Yuliya Blizniuk atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už aktyvistų Artsiom Khvashcheuski, Artsiom Sauchuk ir Maksim Pauliushchyk nuteisimą. Baltarusijos žmogaus teisių organizacija „Viasna“ šiuos asmenis laiko politiniais kaliniais.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасія Дзмітрыеўна КУЛІК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

Minsko Pervomaisky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1989 7 28

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Eidama Minsko Pervomaisky rajono teismo teisėjos pareigas, Anastasia Kulik atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš taikius protestuotojus, visų pirma už Aliaksandr Zakharevich, Baltarusijos žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ laikomo politiniu kaliniu, nuteisimą.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсім Леанідавіч ТРУСЕВІЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

Minsko Pervomaisky rajono teismo teisėjas

Gimimo data: 1989 8 12

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Minsko Pervomaisky rajono teismo teisėjo pareigas, Maksim Trusevich atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jo prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

Minsko Moskovsky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1968 1 20

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Eidama Minsko Moskovsky rajono teismo teisėjos pareigas, Tatsiana Matyl atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už opozicijos politiko Mikalai Statkevich ir žurnalisto Alexander Borozenko nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевіч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

Minsko Oktyabrsky rajono teismo pirmininko pavaduotojas

Gimimo data: 1981 12 1

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Minsko Oktyabrsky rajono teismo pirmininko pavaduotojo ir teisėjo pareigas, Aliaksandr Rudzenka atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už baudos skyrimą vyresnio amžiaus protestuotojui su negalia, taip pat už Baltarusijos opozicijos lyderės Mariya Kalesnikava advokatės Lyudmila Kazak nuteisimą. Buvo pranešama, kad jo prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

2021 6 21

 

 

 

 

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравіч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

Minsko Sovetsky rajono teismo teisėjas

Gimimo data: 1979 8 1

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Minsko Sovetsky rajono teismo teisėjo pareigas, Aliaksandr Vouk atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš taikius protestuotojus, visų pirma už seserų Anastasia ir Victoria Mirontsev, Baltarusijos žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ laikomų politinėmis kalinėmis, nuteisimą. Buvo pranešama, kad jo prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

2021 6 21

 

 

 

 

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

Minsko Oktyabrsky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1991 2 14

Gimimo vieta:

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Eidama Minsko Oktyabrsky rajono teismo teisėjos pareigas, Volha Niaborskaya atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš taikius protestuotojus, visų pirma už Sofia Malashevich ir Tikhon Kliukach, Baltarusijos žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ laikomų politiniais kaliniais, nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНІК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

Minsko Leninsky rajono teismo pirmininko pavaduotoja

Gimimo data: 1982 3 28

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Eidama Minsko Leninsky rajono teismo pirmininko pavaduotojos ir teisėjos pareigas, Marina Zapasnik atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš taikius protestuotojus, visų pirma už aktyvistų Vladislav Zenevich, Olga Pavlova, Olga Klaskovskaya, Viktar Barushka, Sergey Ratkevich, Aleksey Charvinskiy, Andrey Khrenkov, studento Viktor Aktistov ir nepilnamečio Maksim Babich nuteisimą. Baltarusijos žmogaus teisių organizacija „Viasna“ visus šiuos asmenis yra pripažinusi politiniais kaliniais.

2021 6 21

 

 

 

 

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

103.

Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Максім Юр'евіч Філатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

Lida (Lydos) miesto teismo teisėjas

Gimimo data:

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Lida (Lydos) miesto teismo teisėjo pareigas, Maksim Filatau atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš taikius protestuotojus, visų pirma už aktyvisto Vitold Ashurok, Baltarusijos žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ pripažinto politiniu kaliniu, nuteisimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававіч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Brest (Bresto) Leninsky rajono teismo teisėjas

Gimimo data: 1979 1 24

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Brest (Bresto) Leninsky rajono teismo teisėjo pareigas, Andrei Hrushko atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš taikius protestuotojus, visų pirma už politiniais kaliniais pripažintų aktyvistų ir nepilnamečių nuteisimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich HARA

Дзмітрый Юр'евіч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Baltarusijos tyrimų komiteto pirmininkas (paskirtas 2021 m. kovo 11 d.)

Buvęs Baltarusijos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas (iki 2021 m. kovo 11 d.)

Gimimo data: 1970 5 4

Atsižvelgiant į tai, kad iki 2021 m. kovo mėn. Dzmitry Hara ėjo generalinio prokuroro pavaduotojo pareigas, jam tenka atsakomybė už taikiems protestuotojams, opozicijos nariams, žurnalistams, pilietinės visuomenės atstovams ir eiliniams piliečiams iškeltas politiškai motyvuotas baudžiamąsias bylas. D. Hara taip pat prisidėjo prie to, kad būtų pradėtas politiškai motyvuotas baudžiamasis procesas opozicijos aktyvisto ir kandidatės į prezidentus Svetlana Tsikhanouskaya vyro Siarhei Tsikhanousky atžvilgiu.

2021 6 21

 

 

 

Gimimo vieta: Tbilisi (Tbilisis), buvusi Gruzijos TSR (šiuo metu Sakartvelas)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip Generalinės prokuratūros sukurtos Tarpvyriausybinės komisijos, turinčios tirti piliečių skundus dėl teisėsaugos pareigūnų piktnaudžiavimo įgaliojimais, vadovas, Dzmitry Hara yra atsakingas už šios institucijos neveikimą, nes nėra žinoma nė vieno tokio tyrimo atvejo, nepaisant prašymų iškelti baudžiamąsias bylas skundžiantis dėl smurto panaudojimo, netinkamo elgesio ir kankinimo.

Nuo 2021 m. kovo mėn. eina Baltarusijos tyrimų komiteto pirmininko pareigas. Atsižvelgiant į jo pareigas, jam tenka atsakomybė už žmogaus teisių gynėjų ir taikių protestų dalyvių baudžiamąjį persekiojimą.

 

 

 

 

 

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцінавіч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

Baltarusijos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas

Gimimo data: 1959 m.

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip generalinio prokuroro pavaduotojui Aliaksei Stuk tenka atsakomybė už opozicijos nariams, žurnalistams, pilietinės visuomenės atstovams ir eiliniams piliečiams iškeltas politiškai motyvuotas baudžiamąsias bylas. Jis yra atsakingas už Prokuratūros vykdomos piliečių veiklos kontrolės griežtinimą savivaldybėse ir darbo vietose ir yra atsakingas už perdėtos teisinės atsakomybės taikymą taikių protestų dalyviams. Jis viešai pareiškė, kad Generalinė prokuratūra dirbs, kad nustatytų „neteisėtas“ piliečių asociacijas ir numalšintų jų veiklą.

2021 6 21

 

 

 

 

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Іосіфавіч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

Baltarusijos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas, trečio rango valstybės patarėjas teisingumo klausimais. Gimimo data: 1964 3 22

Gimimo vieta: Oshmyany (Ošmianai), Hrodna region (Gardino rajonas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip generalinio prokuroro pavaduotojui Genadz Dysko tenka atsakomybė už opozicijos nariams, žurnalistams, pilietinės visuomenės atstovams ir eiliniams piliečiams iškeltas politiškai motyvuotas baudžiamąsias bylas. Jis taip pat prisidėjo prie to, kad būtų pradėtas politiškai motyvuotas baudžiamasis procesas opozicijos aktyvisto ir kandidatės į prezidentus Svetlana Tsikhanouskaya vyro Siarhei Tsikhanousky atžvilgiu.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

108.

Sviatlana Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

Baltarusijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos Atstovų Rūmų narė, Teisės klausimų nuolatinės komisijos pirmininkė

Gimimo data: 1971 6 3

Gimimo vieta: buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Eidama Teisės klausimų parlamentinės komisijos pirmininkės pareigas, Sviatlana Lyubetskaya yra atsakinga už naujo Administracinių pažeidimų kodekso priėmimą (įsigaliojo 2021 m. kovo 1 d.), pagal kurį leidžiama vykdyti savavališkus sulaikymus ir sugriežtinama atsakomybė už dalyvavimą masiniuose renginiuose, be kita ko, už politinių simbolių demonstravimą. Atsižvelgiant į tai, kad ji vykdo šią teisėkūros veiklą, jai tenka atsakomybė už šiurkščius žmogaus teisių, įskaitant teisę laisvai rinktis į taikius susirinkimus, pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Šia teisėkūros veikla taip pat smarkiai kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Baltarusijoje.

2021 6 21

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзіміравіч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

Baltarusijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos Atstovų Rūmų narys, Teisės klausimų nuolatinės komisijos pirmininko pavaduotojas

Gimimo data: 1969 12 16

Eidamas Teisės klausimų parlamentinės komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, Aliaksei Iahorau yra atsakingas už naujo Administracinių pažeidimų kodekso priėmimą (įsigaliojo 2021 m. kovo 1 d.), pagal kurį leidžiama vykdyti savavališkus sulaikymus ir sugriežtinama atsakomybė už dalyvavimą masiniuose renginiuose, be kita ko, už politinių simbolių demonstravimą. Atsižvelgiant į tai, kad jis vykdo šią teisėkūros veiklą, jam tenka atsakomybė už šiurkščius žmogaus teisių, įskaitant teisę laisvai rinktis į taikius susirinkimus, pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Šia teisėkūros veikla taip pat smarkiai kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Baltarusijoje.

2021 6 21

 

 

 

Gimimo vieta: Novosokolniki (Novosokolnikai), Pskov region (Pskovo rajonas), buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

 

 

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавіч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

Baltarusijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos Atstovų Rūmų narys, Teisės klausimų nuolatinės komisijos pirmininko pavaduotojas

Gimimo data: 1964 3 6

Eidamas Teisės klausimų parlamentinės komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, Aliaksandr Amelianiuk yra atsakingas už naujo Administracinių pažeidimų kodekso priėmimą (įsigaliojo 2021 m. kovo 1 d.), pagal kurį leidžiama vykdyti savavališkus sulaikymus ir sugriežtinama atsakomybė už dalyvavimą masiniuose renginiuose, be kita ko, už politinių simbolių demonstravimą. Atsižvelgiant į tai, kad jis vykdo šią teisėkūros veiklą, jam tenka atsakomybė už žmogaus teisių, įskaitant teisę laisvai rinktis į taikius susirinkimus, pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Šia teisėkūros veikla taip pat smarkiai kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Baltarusijoje.

2021 6 21

 

 

 

Gimimo vieta: Kobrin (Kobrinas), Brest Region / Oblast (Bresto rajonas / sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

 

 

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Міĸалаевіч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

Dienraščio „Belarus Today“ („Sovietskaia Belarus - Belarus Segodnya“) politikos apžvalgininkas

Gimimo data: 1963 6 13

Gimimo vieta: Novosibirsk (Novosibirskas), buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Andrei Mukavozchyk yra vienas iš pagrindinių Lukašenkos režimo propagandininkų, skelbiantis straipsnius Prezidento administracijos oficialiame laikraštyje „Belarus Today“. Jo straipsniuose demokratinė opozicija ir pilietinė visuomenė sistemingai nušviečiamos neigiamai ir paniekinamai, pasinaudojant suklastota informacija. Jis yra vienas iš pagrindinių valstybinės propagandos šaltinių ir jis remia bei pateisina represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę.

2021 6 21

 

 

 

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Paso numeris: MP 3413113 ir MP 2387911

2020 m. gegužės mėn. A. Mukavozchyk apdovanotas provyriausybinės organizacijos „Baltarusijos žurnalistų sąjunga“ skirta „Auksinės plunksnos“ premija. 2020 m. gruodžio mėn. Baltarusijos informacijos ministerija jam skyrė „Auksinės raidės“ premiją. 2021 m. sausio mėn. A. Lukashenka pasirašė dekretą, kuriuo A. Mukavozchyk apdovanojo medaliu „Už nuopelnus darbui“.

Todėl jis iš A. Lukashenka režimo gauna naudos ir jį remia.

 

▼M45

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Pareigos: nacionalinės valstybinės televizijos ir radijo bendrovės (Belteleradio Company) valdybos pirmininko pavaduotojas

Gimimo data: 1983 11 5

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Biuro tel.: (+375-17) 369 90 15

Eidamas „Belteleradio Company“ (nacionalinės valstybinės televizijos ir radijo bendrovės) valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas ir kaip kassavaitinės propagandinės televizijos laidos „Glavnyy efir“ autorius ir vedėjas, Siarhei Gusachenka savo noru teikė Baltarusijos visuomenei melagingą informaciją apie rinkimų rezultatus, protestus, valstybės institucijų vykdomas represijas ir A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo veiksmus, kuriais palengvinamas neteisėtas Sąjungos išorės sienų kirtimas. Jis yra tiesiogiai atsakingas už tai, kaip valstybinė televizija pateikia informaciją apie padėtį šalyje, taigi, reiškia paramą valdžios institucijoms, įskaitant A. Lukashenka (A. Lukašenką).

Todėl jis teikia paramą A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui.

2021 6 21

▼M38

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Браніслававіч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

Atstovų Rūmų narys, Žmogaus teisių ir žiniasklaidos komiteto pirmininkas

Baltarusijos politinės organizacijos „Belaya Rus“ pirmininkas

Gimimo data: 1955 9 29

Kaip svarbios A. Lukashenka remiančios organizacijos „Belaya Rus“ pirmininkas, Genadz Davydzka yra vienas iš pagrindinių režimo propagandininkų. Reikšdamas paramą A. Lukashenka, jis dažnai vartojo provokacinę retoriką ir skatino valstybės aparato smurtą prieš taikius protestuotojus.

Todėl jis remia A. Lukashenka režimą.

2021 6 21

 

 

 

Gimimo vieta: Popovka village (Popovkos kaimas), Senno/Sjanno, Vitebsk Region (Vitebsko rajonas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Paso Nr.: MP2156098

 

 

▼M45

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Pareigos: buvusi Baltarusijos vidaus reikalų ministerijos atstovė spaudai

Minsko miesto vykdomojo komiteto Pagrindinio ideologijos ir jaunimo direktorato vadovė

Gimimo data: 1977 10 13

Gimimo vieta: Minsko sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Laipsnis: pulkininkė

Paso Nr.: MC1405076

Būdama pagrindiniu Baltarusijos vidaus reikalų ministerijos su žiniasklaida bendraujančiu asmeniu, Volha Chamadanava atliko svarbų vaidmenį iškraipant faktus apie smurtą prieš protestuotojus ir nukreipiant dėmesį nuo tokių faktų, taip pat skleidžiant apie juos melagingą informaciją. Ji grasino taikiems protestuotojams ir nuolat pateisindavo prieš juos nukreiptą smurtą.

Taigi, kadangi ji priklausė saugumo aparatui ir kalbėjo jo vardu, ji remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

Ji toliau aktyviai veikia palaikydama A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Minsko miesto vykdomojo komiteto Pagrindinio ideologijos ir jaunimo direktorato vadovė.

2021 6 21

▼M38

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Іванавіч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

Baltarusijos valstybinio ekonomikos universiteto vicekancleris pedagoginiam darbui

Gimimo data: 1964 11 21 / 1965 m.

Gimimo vieta: Kletsk (Kleckas), Minsko rajonas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

El. paštas skriba_s@bseu.by

Eidamas Baltarusijos valstybinio ekonomikos universiteto (BSEU) vicekanclerio pedagoginiam darbui pareigas, Siarhei Skryba yra atsakingas už sankcijas, kurių imtasi prieš studentus už jų dalyvavimą taikiuose protestuose, įskaitant jų pašalinimą iš universiteto.

Kai kurių iš šių sankcijų imtasi reaguojant į 2020 m. spalio 27 d. paskelbtą A. Lukashenka raginimą pašalinti iš universitetų protestuose ir streikuose dalyvaujančius studentus.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir jis remia A. Lukashenka režimą.

2021 6 21

116.

Siarhei Piatrovich RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровіч РУБНІКОВІЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

Baltarusijos valstybinio medicinos universiteto rektorius. Gimimo data: 1974 m.

Gimimo vieta: Sharkauschyna, Vitebsk / Viciebsk Region / Oblast (Vitebsko rajonas / sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Baltarusijos valstybinio medicinos universiteto rektoriaus pareigas, paskyrimą į kurias patvirtino Alexander Lukashenka, Siarhei Rubnikovich yra atsakingas už universiteto administracijos priimtą sprendimą pašalinti iš universiteto taikiuose protestuose dalyvaujančius studentus. Įsakymai dėl pašalinimo buvo priimti reaguojant į 2020 m. spalio 27 d. paskelbtą A. Lukashenka raginimą pašalinti iš universitetų protestuose ir streikuose dalyvaujančius studentus.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir jis remia A. Lukashenka režimą.

2021 6 21

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевіч БАХАНОВІЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

Bresto valstybinio technikos universiteto rektorius

Gimimo data: 1972 m.

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Bresto valstybinio technikos universiteto rektoriaus pareigas, paskyrimą į kurias patvirtino Alexander Lukashenka, Aliaksandr Bakhanovich yra atsakingas už universiteto administracijos priimtą sprendimą pašalinti iš universiteto taikiuose protestuose dalyvaujančius studentus. Įsakymai dėl pašalinimo buvo priimti reaguojant į 2020 m. spalio 27 d. paskelbtą A. Lukashenka raginimą pašalinti iš universitetų protestuose ir streikuose dalyvaujančius studentus.

Todėl A. Bakhanovich yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir jis remia A. Lukashenka režimą.

2021 6 21

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Міхаіл Рыгоравіч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

Baltarusijos valstybinės menų akademijos (BSAA) rektorius

Gimimo data: 1962 11 20

Gimimo vieta: Rakusheva (Rakuševa), Mahileu / Mogiliev Region / Oblast (Mogiliavo rajonas / sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Baltarusijos valstybinės menų akademijos (BSAA) rektoriaus pareigas, Mikhail Barazna yra atsakingas už universiteto administracijos priimtą sprendimą pašalinti iš universiteto taikiuose protestuose dalyvaujančius studentus.

Įsakymai dėl pašalinimo buvo priimti reaguojant į 2020 m. spalio 27 d. paskelbtą A. Lukashenka raginimą pašalinti iš universitetų protestuose ir streikuose dalyvaujančius studentus.

Todėl Mikhail Barazna yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir jis remia A. Lukashenka režimą.

2021 6 21

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максім Уладзіміравіч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

Prezidento administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas

Gimimo data: 1972 6 19

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas prezidento administracijos vadovo pirmojo pavaduotojo pareigas, Maksim Ryzhankou yra glaudžiai susijęs su prezidentu ir atsakingas už užtikrinimą, kad būtų įgyvendinamos prezidento galios vidaus ir užsienio politikos srityje. Per daugiau kaip 20 metų trukusią karjerą Baltarusijos valstybės tarnyboje jis ėjo įvairias pareigas, be kita ko, Užsienio reikalų ministerijoje ir įvairiose ambasadose. Todėl jis remia A. Lukashenka režimą.

2021 6 21

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмітрый Аляксандравіч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

Verslininkas, Prezidento sporto klubo pirmininkas

Gimimo data: 1980 3 23

Gimimo vieta: Mogilev / Mahiliou (Mogiliavas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Dzmitry Lukashenka yra Aliaksandr Lukashenka sūnus, jis yra verslininkas. Jis yra valstybinės ir visuomeninės asociacijos „Prezidento sporto klubas“ pirmininkas nuo 2005 m., o 2020 m. buvo perrinktas į šias pareigas. Pasitelkdamas šį subjektą jis užsiima verslu ir kontroliuoja keletą įmonių. Jis dalyvavo prezidento Aliaksandr Lukashenka slaptoje inauguracijoje 2020 m. rugsėjo mėn. Todėl jis iš A. Lukashenka režimo gauna naudos ir jį remia.

2021 6 21

▼M45

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Pareigos: verslininkė, meno galerijos direktorė

Gimimo data: 1979 10 29

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 4291079A047PB1

Liliya Lukashenka yra Viktar Lukashenka žmona ir Aliaksandr Lukashenka (Aliaksandro Lukašenkos) marti. Ji buvo glaudžiai susijusi su keliomis gerai žinomomis bendrovėmis, kurios gavo naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo, įskaitant Dana Holdings / „Dana Astra“ ir koncerną „Belkhudozhpromysly“. Ji drauge su savo vyru Viktar Lukashenka dalyvavo Aliaksandr Lukashenka (Aliaksandro Lukašenkos) slaptoje inauguracijoje 2020 m. rugsėjo mėn.

Šiuo metu ji yra meno galerijos „Art Chaos“ direktorė. Jos verslo veiklą reklamuoja su režimu susijusi žiniasklaida.

Todėl ji iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2021 6 21

▼M38

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер'евіч ІВАНКОВІЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

Atvirosios akcinės bendrovės „MAZ“ generalinis direktorius

Gimimo data: 1971 m.

Gimimo vieta: Novopolotsk (Navapolackas), Baltarusijos SSR (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas atvirosios akcinės bendrovės „MAZ“ generalinio direktoriaus pareigas, Valeri Ivankavich atsako už saugumo pajėgų įvykdytą MAZ darbuotojų sulaikymą MAZ patalpose ir už MAZ darbuotojų, kurie dalyvavo taikiuose protestuose prieš režimą, atleidimą iš darbo. Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę.

A. Lukashenka jį paskyrė komisijos, kuriai pavesta parengti Baltarusijos konstitucijos pakeitimų projektą, nariu. Todėl jis remia A. Lukashenka režimą.

2021 6 21

▼M45

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ

Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Pareigos: verslininkas, RAB „Synesis“ akcininkas ir buvęs vadovas

Gimimo data: 1978 11 9

Gimimo vieta: buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Rusijos, Baltarusijos

Asmens kodas: 3091178A002VF5

Eidamas RAB „Synesis“ vadovo pareigas ir būdamas didžiausiu jos akcininku, Alexander Shatrov buvo atsakingas už tos bendrovės sprendimą suteikti Baltarusijos valdžios institucijoms sekimo platformą „Kipod“, kuria galima atlikti paiešką vaizdo įrašuose ir juos analizuoti, taip pat naudoti veido atpažinimo programinę įrangą. Todėl jis prisideda prie valstybės aparato vykdomų represijų prieš civilinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

 

 

 

 

RAB „Synesis“ ir jos patronuojamoji įmonė „Panoptes“ gauna naudos dalyvaudamos Respublikinėje saugos stebėsenos sistemoje. Kitos bendrovės, kurių savininkas ar bendrasavininkis buvo A. Shatrov, pavyzdžiui, „BelBet“ ir „Synesis Sport“, taip pat gauna naudos dėl vyriausybinių sutarčių.

Jis viešai kalbėdamas kritikavo asmenis, protestuojančius prieš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą, ir teisino demokratijos trūkumą Baltarusijoje. Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

Jis tebėra RAB „Synesis“ akcininkas.

 

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Pareigos: verslininkas, „BelGlobalStart“ savininkas, „VIBEL“ bendrasavininkis, buvęs Baltarusijos teniso federacijos pirmininkas

Gimimo data: 1961 1 7

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Siarhei Tsiatseryn yra vienas svarbiausių Baltarusijoje veiklą vykdančių verslininkų, turintis verslo interesų alkoholinių gėrimų (per savo bendrovę „Belglobalstart“), maisto produktų ir baldų platinimo srityse. Jis priklauso A. Lukashenka (A. Lukašenkos) artimai aplinkai.

2019 m. „BelGlobalStart“ buvo leista pradėti statyti daugiafunkcį verslo centrą priešais prezidento rūmus Minske. Jis yra bendrovės „VIBEL“, kuri parduoda reklamas keliuose Baltarusijos nacionalinės televizijos kanaluose, bendrasavininkis. Jis yra buvęs Baltarusijos teniso federacijos pirmininkas ir buvęs A. Lukashenka (A. Lukašenkos) padėjėjas sporto klausimais.

2021 6 21

 

 

 

 

Viešai kalbėdamas jis smerkė Baltarusijos sportininkus, kurie protestavo prieš A. Lukashenka režimą, konkrečiai protestuodami prieš smurtą ir prieš taikių protestuotojų, žurnalistų, žmogaus teisių aktyvistų persekiojimą. Jis viešai reikalavo, kad tie sportininkai grąžintų visus pinigus, kuriuos valstybė į juos investavo.

Todėl jis iš A. Lukashenka režimo gauna naudos ir jį remia.

 

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Pareigos: verslininkas, bendrovių „Safmar“ ir „Slavkali“ akcininkas ir vykdomosios valdybos pirmininkas

Gimimo data: 1958 5 9

Gimimo vieta: Akmolinsk (Akmolinskas), buvusi SSRS (šiuo metu Kazachstanas)

Lytis: vyras

Pilietybė: Rusijos

Mikhail Gutseriev yra garsus Rusijos verslininkas, turintis verslo interesų Baltarusijoje – energetikos, kalio karbonato, svetingumo ir kituose sektoriuose. Jis seniai pažįsta Aliaksandr Lukashenka (Aliaksandrą Lukašenką) ir dėl tų ryšių sukaupė daug turto bei tapo įtakingu Baltarusijos politinio elito nariu. M. Gutseriev kontroliuojama bendrovė „Safmar“ buvo vienintelė Rusijos naftos bendrovė, kuri toliau tiekė naftą Baltarusijos naftos perdirbimo gamykloms per energijos krizę tarp Baltarusijos ir Rusijos 2020 m. pradžioje.

M. Gutseriev taip pat rėmė A. Lukashenka (A. Lukašenką) ginčuose su Rusija dėl naftos tiekimo. M. Gutseriev buvo bendrovės „Slavkali“ direktorių valdybos pirmininkas ir akcininkas; ši bendrovė stato Nezhinsky (Nežinskio) kalio chlorido kasybos ir perdirbimo gamyklą, esančią Starobinsky (Starobinskio) kalio druskos telkinyje netoli Lyuban (Liubanės). Tai didžiausia investicija Baltarusijoje: jos vertė sudaro 2 mlrd. USD. A. Lukashenka (A. Lukašenka) pažadėjo M. Gutseriev garbei pervadinti Lyuban (Liubanės) miestą į Gutserievską.

2021 6 21

 

 

 

 

Kiti jo verslai Baltarusijoje apėmė degalines ir naftos saugyklas, viešbutį, verslo centrą ir oro uosto terminalą Minske. A. Lukashenka (A. Lukašenka) gynė M. Gutseriev, kai pastarojo atžvilgiu Rusijoje buvo pradėtas nusikalstamų veikų tyrimas. A. Lukashenka (A. Lukašenka) taip pat padėkojo M. Gutseriev už jo finansinius įnašus labdaros srityje ir kelių milijardų dolerių vertės investicijas Baltarusijoje. Pranešta, kad M. Gutseriev yra dovanojęs A. Lukashenka (A. Lukašenkai) prabangių dovanų.

Gutseriev taip pat pasiskelbė esąs rezidencijos, kuri de facto priklauso A. Lukashenka (A. Lukašenkai), savininkas, taip pridengdamas A. Lukashenka (A. Lukašenką), žurnalistams pradėjus tirti pastarojo turtą. M. Gutseriev dalyvavo A. Lukashenka (A. Lukašenkos) slaptoje inauguracijoje 2020 m. rugsėjo 23 d. 2020 m. spalio mėn. A. Lukashenka (A. Lukašenka) ir M. Gutseriev dalyvavo ortodoksų bažnyčios, kurią finansavo M. Gutseriev, atidarymo ceremonijoje.

Remiantis žiniasklaidos pranešimais, kai 2020 m. rugpjūčio mėn. buvo atleisti streikuojantys Baltarusijos valstybinės žiniasklaidos darbuotojai, Rusijos žiniasklaidos darbuotojai M. Gutseriev priklausančiu lėktuvu buvo nuskraidinti į Baltarusiją pakeisti atleistų darbuotojų ir buvo apgyvendinti M. Gutseriev priklausančiame viešbutyje „Minsk Renaissance“. Per COVID-19 krizę M. Gutseriev Baltarusijai padėjo įsigyti kompiuterinės tomografijos skenerių. Todėl Mikhail Gutseriev iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

 

▼M38

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Іванавіч АЛЕКСІН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

Verslininkas, „Bremino Group“ bendrasavininkis

Gimimo data:

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Aliaksei Aleksin yra vienas iš pirmaujančių Baltarusijos verslininkų, turintis verslo interesų naftos ir energetikos, nekilnojamojo turto, nekilnojamojo turto vystymo, logistikos, tabako, mažmeninės prekybos, finansų ir kituose sektoriuose. Jis palaiko glaudžius santykius su Aliaksandr Lukashenka ir jo sūnumi bei buvusiu patarėju nacionalinio saugumo klausimais Viktar Lukashenka. Jis aktyviai dalyvauja motociklininkų judėjime Baltarusijoje ir šiuo hobiu užsiima kartu su Viktar Lukashenka. Jo bendrovė turi nuosavybės kaime „Alexandria 2“ (Mogiliavo rajonas), dažnai vadinamame „prezidento rezidencija“ – ten Aliaksandr Lukashenka dažnai lankosi.

2021 6 21

 

 

 

 

Jis yra „Bremino Group“, kuri yra specialiosios ekonominės zonos „Bremino-Orsha“ projekto pradininkė ir viena iš jo administratorių, bendrasavininkis; šis projektas parengtas prezidento Aliaksandr Lukashenka pasirašytu dekretu. Įmonė yra gavusi valstybės paramą zonos „Bremino-Orsha“ vystymui, taip pat ne vieną finansinę ir mokesčių lengvatą ir kitokių lengvatų. A. Aleksin ir kiti „Bremino Group“ savininkai gavo paramą iš Viktar Lukashenka.

 

 

 

 

 

Įmonėms „Inter Tobacco“ ir „Energo-Oil“, priklausančioms A. Aleksin ir jo artimiesiems, pagal Aliaksandr Lukashenka pasirašytą dekretą buvo suteiktos išimtinės privilegijos importuoti tabako gaminius į Baltarusiją ir gavo valstybės paramą „Tabakierka“ kioskų kūrimui. Įtariama, kad jis buvo susijęs su vyriausybės patvirtintos pirmosios privačios karinės bendrovės Baltarusijoje „GardServis“ sukūrimu; teigiama, kad ši bendrovė yra susijusi su Baltarusijos saugumo aparatu. Todėl jis gauna naudos iš A. Lukashenka režimo.

 

▼M45

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Pareigos: verslininkas, Bremino Group ir „Sohra Group“ bendrasavininkis

Gimimo data: 1976 11 22

Gimimo vieta: Ruzhany (Ružanai), Brest (Bresto) sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Aliaksandr Zaitsau yra buvęs Aliaksandr Lukashenka (Aliaksandro Lukašenkos) sūnaus ir buvusio patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Viktar Lukashenka padėjėjas. Dėl ryšių su A. Lukashenka (A. Lukašenkos) šeima A. Zaitsau gauna pelningų sutarčių savo verslams. Jis palaikė glaudžius ryšius su „Sohra Group“, kuriai yra suteikta teisė eksportuoti valstybės valdomų įmonių gaminius (traktorius ir sunkvežimius) į Persijos įlankos ir Afrikos šalis. Jis taip pat yra „Bremino Group“ dalyvių tarybos bendrasavininkis ir pirmininkas. Ši bendrovė yra gavusi valstybės paramą zonos „Bremino-Orsha“ vystymui, taip pat ne vieną finansinę bei mokesčių lengvatą ir kitokių lengvatų. A. Zaitsau ir kiti „Bremino Group“ savininkai gavo paramą iš Viktar Lukashenka.

Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2021 6 21

 

 

 

 

Todėl jis iš A. Lukashenka režimo gauna naudos ir jį remia.

 

▼M38

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Іван Браніслававіч МЫСЛІЦКІ

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento vadovo pirmasis pavaduotojas

Gimimo data: 1976 10 23

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento, valdančio kalinimo įstaigas, vadovo pirmojo pavaduotojo pareigas, Ivan Myslitski yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų dalyvavusiais taikiuose protestuose, dėl to sulaikytais ir laikomais tose kalinimo įstaigose, vadovaujantis A. Lukashenka nurodymu Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, ir už jų kankinimą.

2021 6 21

 

 

 

 

Atsižvelgiant į jo pareigas, jam tenka atsakomybė už kalinimo sąlygas Baltarusijos kalėjimuose, įskaitant kalinių skirstymą į kategorijas, pagal kurias sulaikytųjų atžvilgiu taikomas skirtingo lygio netinkamas elgesys ir kankinimas, pavyzdžiui, žodinis užgauliojimas, baudžiamasis izoliavimas, uždraudimas paskambinti ir būti lankomiems, žalojimas, mušimas ir žiaurus kankinimas.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

129.

Aleh Mikalaevich BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Міĸалаевіч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento vadovo pavaduotojas

Gimimo data:

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento, valdančio kalinimo įstaigas, vadovo pavaduotojo pareigas, Aleh Beliakou yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų dalyvavusiais taikiuose protestuose, dėl to sulaikytais ir laikomais tose kalinimo įstaigose, vadovaujantis A. Lukashenka nurodymu Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, ir už jų kankinimą.

2021 6 21

 

 

 

 

Atsižvelgiant į jo pareigas, jam tenka atsakomybė už kalinimo sąlygas Baltarusijos kalėjimuose, įskaitant kalinių skirstymą į kategorijas, pagal kurias sulaikytųjų atžvilgiu taikomas skirtingo lygio netinkamas elgesys ir kankinimas, pavyzdžiui, žodinis užgauliojimas, baudžiamasis izoliavimas, uždraudimas paskambinti ir būti lankomiems, žalojimas, mušimas ir žiaurus kankinimas.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзіслаў Аляксеевіч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1971 7 4

Gimimo vieta:

Nacionalinis tapatybės Nr.: 3040771A125PB2; pasas: MP3810311.

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento, valdančio kalinimo įstaigas, vadovo pavaduotojo pareigas, Uladzislau Mandryk yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų dalyvavusiais taikiuose protestuose, dėl to sulaikytais ir laikomais tose kalinimo įstaigose, vadovaujantis A. Lukashenka nurodymu Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, ir už jų kankinimą.

2021 6 21

 

 

 

 

Atsižvelgiant į jo pareigas, jam tenka atsakomybė už kalinimo sąlygas Baltarusijos kalėjimuose, įskaitant kalinių skirstymą į kategorijas, pagal kurias sulaikytųjų atžvilgiu taikomas skirtingo lygio netinkamas elgesys ir kankinimas, pavyzdžiui, žodinis užgauliojimas, baudžiamasis izoliavimas, uždraudimas paskambinti ir būti lankomiems, žalojimas, mušimas ir žiaurus kankinimas.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мікалаевіч ДАЙЛІДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1974 7 1

Gimimo vieta:

Pasas: KH2133825

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento, valdančio kalinimo įstaigas, vadovo pavaduotojo pareigas, Andrei Dailida yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų dalyvavusiais taikiuose protestuose, dėl to sulaikytais ir laikomais tose kalinimo įstaigose, vadovaujantis A. Lukashenka nurodymu Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, ir už jų kankinimą.

2021 6 21

 

 

 

 

Atsižvelgiant į jo pareigas, jam tenka atsakomybė už kalinimo sąlygas Baltarusijos kalėjimuose, įskaitant kalinių skirstymą į kategorijas, pagal kurias sulaikytųjų atžvilgiu taikomas skirtingo lygio netinkamas elgesys ir kankinimas, pavyzdžiui, žodinis užgauliojimas, baudžiamasis izoliavimas, uždraudimas paskambinti ir būti lankomiems, žalojimas, mušimas ir žiaurus kankinimas. Už darbą einant Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento vadovo pavaduotojo pareigas 2020 m. gruodžio mėn. jis gavo Prezidento ordiną „Už tarnybą Tėvynei“, todėl gavo naudos iš A. Lukashenka režimo.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мікалаевіч ЛАШЧЫНОЎСКІ

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

Buvęs Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1963 5 12

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip buvęs Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento, valdančio kalinimo įstaigas, vadovo pavaduotojas, Aleh Lashchynouski yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų dalyvavusiais taikiuose protestuose, dėl to sulaikytais ir laikomais tose kalinimo įstaigose, vadovaujantis A. Lukashenka nurodymu Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, ir už jų kankinimą.

2021 6 21

 

 

 

 

Atsižvelgiant į jo ankstesnes pareigas, jam tenka atsakomybė už sąlygas Baltarusijos kalėjimuose ir už represines priemones, kurių buvo imtasi, įskaitant kalinių skirstymą į kategorijas, pagal kurias jų atžvilgiu taikomas skirtingo lygio netinkamas elgesys ir kankinimas, pavyzdžiui, žodinis užgauliojimas, baudžiamasis izoliavimas, uždraudimas paskambinti ir būti lankomiems, žalojimas, mušimas ir žiaurus kankinimas.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзіміраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento Bausmių vykdymo direktorato vadovė

Gimimo data: 1972 4 20

Gimimo vieta:

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Eidama Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento, valdančio kalinimo įstaigas, Bausmių vykdymo direktorato vadovės pareigas, Zhana Baturitskaia yra atsakinga už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų dalyvavusiais taikiuose protestuose, dėl to sulaikytais ir laikomais tose kalinimo įstaigose, vadovaujantis A. Lukashenka nurodymu Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, ir už jų kankinimą.

2021 6 21

 

 

 

 

Atsižvelgiant į jos pareigas, jai tenka atsakomybė už kalinimo sąlygas Baltarusijos kalėjimuose, įskaitant kalinių skirstymą į kategorijas, pagal kurias sulaikytųjų atžvilgiu taikomas skirtingo lygio netinkamas elgesys ir kankinimas, pavyzdžiui, žodinis užgauliojimas, baudžiamasis izoliavimas, uždraudimas paskambinti ir būti lankomiems, žalojimas, mušimas, žiaurus kankinimas.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмітрый Мікалаевіч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

Kalėjimo Nr. 8 Zhodino (Žodzinoje) vadovas

Gimimo data: 1977 3 19

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Kalėjimo Nr. 8 Zhodino (Žodzinoje) vadovo pareigas, Dzmitry Strebkou yra atsakingas už pasibaisėtinas sąlygas šiame kalinimo centre ir už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų dalyvavusiais taikiuose protestuose, dėl to sulaikytais ir laikomais šioje kalinimo įstaigoje, įskaitant jos laikino sulaikymo centrą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевіч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

Akrestinos pažeidėjų izoliacijos centro vadovas

Gimimo data: 1989 3 30

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Akrestinos pažeidėjų izoliacijos centro vadovo pareigas, Yauhen Shapetska yra atsakingas už pasibaisėtinas sąlygas šiame izoliacijos centre ir už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų dalyvavusiais taikiuose protestuose, dėl to sulaikytais ir laikomais šioje kalinimo įstaigoje, ir už jų kankinimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Ігар Рыгоравіч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

Akrestinos laikino sulaikymo centro vadovas

Gimimo data: 1980 1 21

Gimimo vieta: Gomel Region / Oblast (Gomelio rajonas / sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Akrestinos laikino sulaikymo centro vadovo pareigas, Ihar Keniukh yra atsakingas už pasibaisėtinas sąlygas ir už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų sulaikytais ir laikomais šioje kalinimo įstaigoje, įskaitant jų mušimą ir kankinimą.

2021 6 21

 

 

 

 

Jis darė spaudimą medicinos darbuotojams, kad būtų atleisti protestuotojams prijaučiantys gydytojai. Remiantis daugybės moterų liudijimais, įtrauktais į Moterų teisių propagavimo centro „Jos teisės“ ataskaitą, labiausiai nežmonišku elgesiu pasižymėjo Minsko Akrestinos sulaikymo centras, kuriame OMON policininkai buvo ypač žiaurūs ir naudojo kankinimus.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзіміравіч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

Akrestinos laikino sulaikymo centro vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1980 5 12

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas laikino sulaikymo centro vadovo pavaduotojo pareigas, Hleb Dryl yra atsakingas už pasibaisėtinas sąlygas ir už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų sulaikytais ir laikomais šioje kalinimo įstaigoje, įskaitant jų mušimą ir kankinimą.

2021 6 21

 

 

 

 

Remiantis liudytojų parodymais, kai kurios iš 2020 m. rugpjūčio 9–12 d. sulaikytų moterų sulaikymo centruose buvo žiauriai sumuštos. Remiantis daugybės moterų liudijimais, įtrauktais į Moterų teisių propagavimo centro „Jos teisės“ ataskaitą, labiausiai nežmonišku elgesiu pasižymėjo Minsko Akrestinos sulaikymo centras, kuriame OMON policininkai buvo ypač žiaurūs ir naudojo kankinimus.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзімір Іосіфавіч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

Akrestinos laikino sulaikymo centro vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1977 8 21

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Akrestinos laikino sulaikymo centro vadovo pavaduotojo pareigas, Uladzimir Lapyr yra atsakingas už pasibaisėtinas sąlygas ir už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų sulaikytais ir laikomais šioje kalinimo įstaigoje, įskaitant jų mušimą ir kankinimą. Remiantis daugybės moterų liudijimais, įtrauktais į Moterų teisių propagavimo centro „Jos teisės“ ataskaitą, labiausiai nežmonišku elgesiu pasižymėjo Minsko Akrestinos sulaikymo centras, kuriame OMON policininkai buvo ypač žiaurūs ir naudojo kankinimus.

2021 6 21

 

 

 

 

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзіміравіч ВАСІЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

Tyrimų komiteto tyrimų grupės vadovas

Gimimo data: 1975 5 8

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Baltarusijos Tyrimų komiteto tyrimų grupės vadovo pareigas, Aliaksandr Vasiliuk yra atsakingas už politiškai motyvuotą asmenų, visų pirma opozicinės Koordinacinės tarybos narių, įskaitant Baltarusijos opozicijos lyderę Mariya Kalesnikava, kurią žmogaus teisių organizacijos laiko politine kaline, baudžiamąjį persekiojimą ir sulaikymą. Jis taip pat yra atsakingas už kelių opozicinės žiniasklaidos atstovų sulaikymą.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевіч АРХІРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

Tyrimų komiteto centrinio biuro Pagrindinio tyrimų departamento vadovas

Gimimo data: 1977 7 1

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Baltarusijos Tyrimų komiteto Pagrindinio tyrimų departamento vadovo pareigas, Yauhen Arkhireeu yra atsakingas už politiškai motyvuoto baudžiamojo proceso, visų pirma opozicinės Koordinacinės tarybos narių ir kitų protestuotojų atžvilgiu, pradėjimą ir jame atliekamus tyrimus. Tokiais tyrimais buvo siekiama įbauginti protestuotojus ir kriminalizuoti dalyvavimą taikiuose protestuose.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Ігаравіч КАЎРЫЖКІН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

Tyrimų komiteto Pagrindinio tyrimų departamento tyrimų grupės vadovas

Gimimo data: 1981 11 3

Gimimo vieta: Bobruisk (Babruiskas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Baltarusijos Tyrimų komiteto tyrimų grupės vadovo pareigas, Aliaksei Kauryzhkin yra atsakingas už politiškai motyvuotą asmenų, visų pirma kandidato į prezidentus Viktar Babarika rinkimų kampanijos grupės narių ir Koordinacinės tarybos narių, įskaitant teisininką Maksim Znak, kurį žmogaus teisių organizacijos laiko politiniu kaliniu, baudžiamąjį persekiojimą ir sulaikymą.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмітрыевіч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

Tyrimų komiteto Pagrindinio tyrimų departamento vadovo pirmasis pavaduotojas

Gimimo data: 1982 3 13

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Baltarusijos Tyrimų komiteto Pagrindinio tyrimų departamento vadovo pirmojo pavaduotojo pareigas, Aliaksandr Ahafonau yra atsakingas už politiškai motyvuotą kandidato į prezidentus Siarhei Tsikhanousky – opozicijos aktyvisto ir kandidatės į prezidentus Svetlana Tsikhanouskaya vyro – ir kitų politinių aktyvistų, įskaitant Mikalai Statkevich ir Dzmitry Kazlou, baudžiamąjį persekiojimą ir suėmimą. Baltarusijos žmogaus teisių organizacija „Viasna“ pripažino Siarhei Tsikhanousky, Dzmitry Kazlou ir Mikalai Statkevich politiniais kaliniais.

2021 6 21

 

 

 

 

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцін Фёдаравіч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

KGB tyrimo departamento skyriaus vadovas

Gimimo data: 1985 9 20

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas KGB tyrimo departamento skyriaus vadovo pareigas, Kanstantsin Bychak prižiūrėjo politiškai motyvuotą tyrimą dėl kandidato į prezidentus Viktar Babarika. Centrinė rinkimų komisija atmetė V. Babarika kandidatūrą. Sprendimas buvo grindžiamas KGB ataskaita ir oficialiais per televiziją padarytais K. Bychak pareiškimais, kuriuose V. Babarika paskelbtas kaltu dėl pinigų plovimo, nors tyrimas dar buvo nebaigtas.

2021 6 21

 

 

 

 

2020 m. spalio 26 d. K. Bychak per vyriausybinę televiziją grasino taikiems protestuotojams nurodydamas, kad jų veiksmai bus laikomi teroro aktais.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę.

 

▼M45

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Pareigos: buvęs Minsko Pervomaysky rajono policijos padalinio vadovas

Grodno / Hrodna (Gardino) srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų direktorato vadovo pirmasis pavaduotojas.

Gimimo data: 1983 11 19

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Minsko administracijos Pervomaysky rajono vidaus reikalų departamento vadovo pareigas, Andrei Bakach buvo atsakingas už tos policijos nuovados policijos pajėgų veiksmus ir už policijos nuovadoje vykdytus veiksmus. Jo vadovavimo laikotarpiu taikūs protestuotojai Minske patyrė žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį jo vadovaujamoje policijos nuovadoje.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

Jis toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Grodno / Hrodna (Gardino) srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų direktorato vadovo pirmasis pavaduotojas.

2021 6 21;

▼M38

145.

Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзіміравіч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

Minsko Frunzensky rajono policijos padalinio vadovas

Gimimo data: 1979 6 25

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Minsko administracijos Frunzensky rajono vidaus reikalų departamento vadovo pareigas, Aliaksandr Palulekh yra atsakingas už šiame rajone po 2020 m. prezidento rinkimų vykdytas policijos pajėgų vadovaujamas represijas prieš taikius protestuotojus, visų pirma netinkamą elgesį su taikiais protestuotojais, kurie buvo sulaikyti jo vadovaujamoje policijos nuovadoje, įskaitant šių asmenų kankinimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравіч ЗАХВІЦЭВІЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

Minsko Frunzensky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1977 1 1

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Minsko administracijos Frunzensky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojo pareigas, Aliaksandr Zakhvitsevich prižiūri viešojo saugumo policiją ir yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, sulaikytais Frunzensky rajone po 2020 m. prezidento rinkimų, įskaitant šių asmenų kankinimą, ir už bendrą žiaurų susidorojimą su taikiais protestuotojais šiame rajone. A. Zakhvitsevitch pavaldūs pareigūnai kankino suimtuosius.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзіміравіч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

Minsko Frunzensky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1980 8 22

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Minsko administracijos Frunzensky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojo, prižiūrinčio kriminalinę policiją, pareigas, Siarhei Ushakou yra atsakingas už savo pavaldinių veiksmus, ypač nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, sulaikytais Frunzenskiy rajone po 2020 m. prezidento rinkimų, įskaitant šių asmenų kankinimą, ir už bendrą žiaurų susidorojimą su taikiais protestuotojais. S. Ushakou tiesiogiai pavaldūs pareigūnai kankino suimtuosius.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровіч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

Minsko Pervomaisky policijos apygardos vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1973 3 26

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Minsko administracijos Pervomaisky policijos apygardos vadovo pavaduotojo, prižiūrinčio viešojo saugumo policiją, pareigas, Siarhei Artemenko yra atsakingas už jo pavaldinių nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, sulaikytais Pervomaisky rajono policijos padalinyje po 2020 m. prezidento rinkimų, įskaitant šių asmenų kankinimą, ir už bendrą žiaurų susidorojimą su taikiais protestuotojais. Vienas tokio netinkamo elgesio pavyzdys – gėlių parduotuvės savininkas Maksim Haroshin, sulaikytas po to, kai išdalino gėles 2020 m. spalio 13 d. moterų maršo dalyvėms. S. Artemenko darė spaudimą piliečiams, kad jie nedalyvautų taikiose demonstracijose.

2021 6 21

 

 

 

 

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Міхайлавіч РЫДЗЕЦКІ

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

Buvęs Minsko administracijos Oktyabrsky rajono policijos padalinio vadovas, Valstybinio teismo ekspertizės komiteto Vidaus saugumo direktorato vadovas

Gimimo data: 1978 8 14

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Anksčiau eidamas Minsko administracijos Oktiabrsky rajono policijos padalinio vadovo pareigas, Aliaksandr Rydzetski yra atsakingas už jo pavaldinių nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, sulaikytais tame rajone po 2020 m. prezidento rinkimų, įskaitant šių asmenų kankinimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмітрый Яўгеньевіч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

Minsko Oktiabrsky rajono policijos padalinio vadovas, buvęs Partizanski rajono policijos padalinio vadovas

Gimimo data: 1980 1 31

Gimimo vieta: Bresto rajonas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas ankstesnes Partizanski rajono policijos padalinio vadovo pareigas, Dzmitry Burdziuk buvo atsakingas už tai, kad vadovavo taikių protestuotojų ir pašalinių asmenų žiauriam mušimui ir kankinimui tame rajone po 2020 m. prezidento rinkimų.

2020 m. jis buvo paskirtas Oktyabrsky rajono policijos padalinio vadovu.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

 

 

 

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3310180C009PB7

Paso numeris: MP3567896

 

 

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Віталь Вітальевіч КАПІЛЕВІЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

Minsko Leninsky rajono policijos padalinio vadovas

Gimimo data: 1988 11 26

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Minsko Leninsky rajono policijos padalinio vadovo pareigas, Vital Kapilevich yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, sulaikytais Leninsky rajono policijos padalinyje, įskaitant šių asmenų kankinimą. Sulaikytiesiems buvo atsisakyta suteikti medicininę pagalbą; į padalinį atvykę paramedikai buvo bauginami, kad jiems būtų sukliudyta suteikti sulaikytiesiems medicininę pagalbą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę.

2021 6 21

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кірыл Станіслававіч КІСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

Minsko Zavodsky rajono policijos padalinio vadovas

Gimimo data: 1979 1 2

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Minsko Zavodsky rajono policijos padalinio vadovo pareigas, Kiryl Kislou yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su piliečiais, sulaikytais šioje policijos nuovados patalpose, įskaitant šių asmenų kankinimą. Jis taip pat atsakingas už jo pavaldinių vykdytas masines represijas prieš taikius protestuotojus, žurnalistus, žmogaus teisių aktyvistus, darbuotojus, akademinės bendruomenės atstovus ir pašalinius asmenis.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę.

2021 6 21

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравіч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

Minsko Moskovski rajono policijos padalinio vadovas, buvęs Zavodsky rajono policijos padalinio vadovas

Gimimo data: 1980 2 1

Gimimo vieta:

Eidamas Zavodsky rajono policijos padalinio vadovo pareigas, Siarhei Vareika buvo atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su Zavodsky rajono policijos padalinyje po 2020 m. prezidento rinkimų sulaikytais piliečiais, įskaitant šių asmenų kankinimą. Jis taip pat atsakingas už savo pavaldinių, dalyvavusių masinėse represijose prieš taikius protestuotojus, žurnalistus, žmogaus teisių aktyvistus, darbuotojus, akademinės bendruomenės atstovus ir pašalinius asmenis, veiksmus.

2021 6 21

 

 

 

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

2020 m. gruodžio 21 d. jis buvo paskirtas Minsko Moskovsky rajono policijos padalinio vadovu.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę.

 

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Феліĸсавіч ДУБАВІК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

Leninsky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1974 2 1

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Leninsky rajono policijos padalinio vadovo pareigas, Siarhei Dubavik buvo atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su Leninsky rajono policijos padalinyje po 2020 m. prezidento rinkimų sulaikytais piliečiais, įskaitant šių asmenų kankinimą. Sulaikytiesiems buvo atsisakyta suteikti medicininę pagalbą; į padalinį atvykę paramedikai buvo bauginami, kad jiems būtų sukliudyta suteikti sulaikytiesiems medicininę pagalbą.

2021 6 21

 

 

 

 

Jis taip pat atsakingas už savo pavaldinių, dalyvavusių masinėse represijose prieš taikius protestuotojus, žurnalistus, žmogaus teisių aktyvistus, darbuotojus, akademinės bendruomenės atstovus ir pašalinius asmenis, veiksmus.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававіч АНДРЫЕЎСКІ

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

Minsko Frunzensky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1982 4 29

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Minsko Frunzensky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojo pareigas, Aliaksandr Andryeuski yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su Frunzensky rajono policijos padalinyje po 2020 m. prezidento rinkimų sulaikytais piliečiais, įskaitant šių asmenų kankinimą. Sulaikytieji ištisas valandas klūpėjo nuleidę galvas, buvo žiauriai mušami, prieš juos buvo naudojami elektros šoko įtaisai.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Віталь Міхайлавіч МАКРЫЦКІ

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

Minsko Oktiabrsky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojas (iki 2020 m. gruodžio 17 d.). Nuo 2020 m. gruodžio 17 d. Minsko Partizanski rajono policijos padalinio vadovas

Gimimo data: 1975 2 17

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas ankstesnes Oktiabrsky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojo pareigas, Vital Makrytski buvo atsakingas už tai, kad vadovavo po 2020 m. prezidento rinkimų to policijos padalinio patalpose sulaikytų taikių protestuotojų ir pašalinių asmenų žiauriam mušimui ir kankinimui.

2020 m. gruodžio mėn. jis buvo paaukštintas ir tapo Minsko Partizanski rajono policijos padalinio vadovu.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевіч УРУБЛЕЎСКІ

Евгений Алеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

Akrestinos Pažeidėjų izoliacijos centro policijos vyresnysis seržantas

Gimimo data: 1966 1 28

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Akrestinos Pažeidėjų izoliacijos centro policijos vyresniojo seržanto pareigas, Yauhen Urubleuski yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su Pažeidėjų izoliacijos centre sulaikytais piliečiais, įskaitant šių asmenų kankinimą. Liudininkai ir žiniasklaida praneša, kad jis asmeniškai dalyvavo žiauriai mušant 2020 m. rugpjūčio mėn. sulaikytus civilius.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

2021 6 21

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Міĸалай Міĸалаевіч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

Vidaus reikalų ministro pavaduotojas, buvęs Vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio kovos su organizuotu nusikalstamumu departamento vadovas

Gimimo data: 1968 9 6

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Eidamas Vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio kovos su organizuotu nusikalstamumu departamento vadovo pareigas, Mikalai Karpiankau yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su taikiuose protestuose dalyvavusiais piliečiais ir už jų savavališką sulaikymą ir kalinimą. Iš daugybės liudijimų, nuotraukų ir vaizdo įrašų matyti, kad jo vadovaujama grupė mušė ir sulaikė taikius protestuotojus, grasino jiems ginklais.

2021 6 21

 

 

 

 

2020 m. rugsėjo 6 d. M. Karpiankau buvo nufilmuotas, kai policininko lazda sudaužė stiklines kavinės duris, kurioje slėpėsi taikūs protestuotojai, ir brutaliai juos sulaikė. Paskelbtas įrašas, kuriame jis pareiškė, kad jo padalinys panaudos prieš protestuotojus šaunamuosius ginklus.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Міхаіл Вячаслававіч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Minsko miesto vykdomojo komiteto Pagrindinio vidaus reikalų skyriaus vadovas

Gimimo data: 1980 7 29

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Nuo 2019 m. kovo mėn. iki 2020 m. spalio mėn. Mikhail Hryb buvo Vitebsko rajono vykdomojo komiteto Vidaus reikalų skyriaus vadovu, po to paskirtas Minsko miesto vykdomojo komiteto Pagrindinio vidaus reikalų skyriaus vadovu ir jam suteiktas milicijos (policijos pajėgų) generolo majoro laipsnis.

2021 6 21

 

 

 

 

Eidamas šias pareigas, jis yra atsakingas už policijos pajėgų veiksmus atitinkamai Vitebsko rajone iki 2020 m. spalio mėn. ir Minske nuo 2020 m. spalio mėn., įskaitant po 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimų Vitebske ir Minske policijos pajėgų vykdytas smurtines represijas prieš taikius protestuotojus ir teisės rinktis į taikius susirinkimus ir teisės į žodžio laisvę pažeidimus.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Віктар Генадзевіч ХРЭНІН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

Gynybos ministras

Gimimo data: 1971 8 1

Gimimo vieta: Navahrudak / Novogrudek (Naugardukas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Laipsnis: generolas leitenantas

Baltarusijos paso numeris: KH2594621

Nuo 2020 m. sausio 20 d. eidamas Baltarusijos gynybos ministro pareigas, Viktar Khrenin yra atsakingas už oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vadovybės A. Lukashenka nurodymu priimtą sprendimą 2021 m. gegužės 23 d. be tinkamo pagrindimo siųsti karinį orlaivį, kad jis palydėtų Minsko oro uoste priverstinai nutupdytą keleivinį skrydį FR4978 vykdžiusį orlaivį. Šio politiškai motyvuoto sprendimo tikslas buvo areštuoti ir sulaikyti opozicijos žurnalistą Raman Pratasevich ir Sofia Sapega ir jis yra represijų prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją forma.

2021 6 21

 

 

 

Asmens kodas: 3010871K003PB1

2020 m. rugpjūčio mėn. jis paskelbė keletą viešų pareiškimų, pareikšdamas, kad yra pasiruošęs panaudoti armiją prieš taikius protestuotojus, ir prilygino istorinę baltą raudoną baltą vėliavą naudojusius protestuotojus prie naciais bendradarbiavusių asmenų.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje ir remia A. Lukashenka režimą.

 

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Ігар Уладзіміравіч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

Ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vadas

Gimimo data: 1967 11 19

Gimimo vieta: Chernigov (Černigovas), Chernigovskaya (Černigovo) sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Laipsnis: generolas majoras

Eidamas Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vado pareigas, Ihar Holub yra atsakingas už oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vadovybės A. Lukashenka nurodymu priimtą sprendimą 2021 m. gegužės 23 d. be tinkamo pagrindimo siųsti karinį orlaivį, kad jis palydėtų Minsko oro uoste priverstinai nutupdytą keleivinį skrydį FR4978 vykdžiusį orlaivį.

Šio politiškai motyvuoto sprendimo tikslas buvo areštuoti ir sulaikyti opozicijos žurnalistą Raman Pratasevich ir Sofia Sapega ir jis yra represijų prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją forma.

2021 6 21

 

 

 

Baltarusijos paso numeris: KH2187962

Asmens kodas: 3191167E003PB1

Po šio incidento Ihar Holub kartu su Baltarusijos susisiekimo ministerijos Aviacijos departamento direktoriumi Artem Sikorsky paskelbė pranešimus spaudai, kuriais pateisino Baltarusijos aviacijos administracijos veiksmus.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje ir remia A. Lukashenka režimą.

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мікалаевіч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

Pagrindinio štabo viršininkas, oro pajėgų vado pirmasis pavaduotojas

Gimimo data: 1971 7 27

Gimimo vieta: Baranovich (Baranovičiai), Brest Region / Oblast (Bresto rajonas / sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Laipsnis: generolas majoras

Eidamas pagrindinio štabo viršininko ir ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vado pirmojo pavaduotojo pareigas, Andrei Gurtsevich yra atsakingas už oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vadovybės A. Lukashenka nurodymu priimtą sprendimą 2021 m. gegužės 23 d. be tinkamo pagrindimo siųsti karinį orlaivį, kad jis palydėtų Minsko oro uoste priverstinai nutupdytą keleivinį skrydį FR4978 vykdžiusį orlaivį.

2021 6 21

 

 

 

Baltarusijos paso numeris: MP3849920

Asmens kodas: 3270771C016PB2

Šio politiškai motyvuoto sprendimo tikslas buvo areštuoti ir sulaikyti opozicijos žurnalistą Raman Pratasevich ir Sofia Sapega ir jis yra represijų prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją forma. Po šio incidento jis paskelbė pranešimus spaudai, kuriais pateisino Baltarusijos valdžios institucijų veiksmus.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje ir remia A. Lukashenka režimą.

 

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанід Мікалаевіч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

Valstybės įmonės „BELAERONAVIGATSIA“ generalinis direktorius

Gimimo data: 1956 7 8

Gimimo vieta:

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Baltarusijos paso numeris: P4289481

Asmens kodas: 3080756A068PB5

Eidamas valstybės įmonės „BELAERONAVIGATSIA“ generalinio direktoriaus pareigas, Leanid Churo atsako už Baltarusijos oro eismo kontrolę. Todėl jis yra atsakingas už keleivinį skrydį FR4978 vykdžiusio orlaivio nukreipimą 2021 m. gegužės 23 d. į Minsko oro uostą be tinkamo pagrindimo. Šio politiškai motyvuoto sprendimo tikslas buvo areštuoti ir sulaikyti opozicijos žurnalistą Raman Pratasevich ir Sofia Sapega ir jis yra represijų prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją forma.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мікалаевіч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

Transporto ir ryšių ministras

Gimimo data: 1977 5 11

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Baltarusijos paso numeris: MP3102183

Asmens kodas: 3110577A020PB2

Eidamas Baltarusijos transporto ir ryšių ministro pareigas, Aliaksei Auramenka atsako už valstybės valdymą civilinės aviacijos srityje ir oro eismo kontrolės priežiūrą. Todėl jis yra atsakingas už keleivinį skrydį FR4978 vykdžiusio orlaivio nukreipimą 2021 m. gegužės 23 d. į Minsko oro uostą be tinkamo pagrindimo. Šio politiškai motyvuoto sprendimo tikslas buvo areštuoti ir sulaikyti opozicijos žurnalistą Raman Pratasevich ir Sofia Sapega ir jis yra represijų prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją forma. Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Ігаравіч СІКОРСКІ

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

Transporto ir ryšių ministerijos Aviacijos departamento direktorius

Gimimo data: 1983 m.

Gimimo vieta: Soligorsk (Salihorskas), Minsk Region / Oblast (Minsko rajonas / sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Eidamas Baltarusijos transporto ir ryšių ministerijos Aviacijos departamento direktoriaus pareigas, Artsiom Sikorski atsako už valstybės valdymą civilinės aviacijos srityje ir oro eismo kontrolės priežiūrą. Todėl jis yra atsakingas už keleivinį skrydį FR4978 vykdžiusio orlaivio nukreipimą 2021 m. gegužės 23 d. į Minską be tinkamo pagrindimo. Šio politiškai motyvuoto sprendimo tikslas buvo areštuoti ir sulaikyti opozicijos žurnalistą Raman Pratasevich ir Sofia Sapega ir jis yra represijų prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją forma.

2021 6 21

 

 

 

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Baltarusijos paso numeris: MP3785448

Asmens kodas: 3240483A023PB7

Po šio incidento jis kartu su Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vadu Ihar Holub paskelbė pranešimus spaudai, kuriais pateisino Baltarusijos aviacijos administracijos veiksmus.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją ir remia A. Lukashenka režimą.

 

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевіч ГАЙДУКЕВІЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

Nacionalinės Asamblėjos Atstovų Rūmų Nuolatinio tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Nacionalinės Asamblėjos delegacijos ryšiams su Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja narys

Gimimo data: 1977 3 26

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Aleh Haidukevich yra Nacionalinės Asamblėjos Atstovų Rūmų Nuolatinio tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Nacionalinės Asamblėjos delegacijos ryšiams su Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja narys. Jis viešai pareiškė sveikinąs keleivinį skrydį FR4978 vykdžiusio orlaivio nukreipimą į Minską 2021 m. gegužės 23 d. Šis politiškai motyvuotas sprendimas buvo priimtas be tinkamo pagrindimo ir jo tikslas buvo areštuoti ir sulaikyti opozicijos žurnalistą Raman Pratasevich ir Sofia Sapega ir jis yra represijų prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją forma.

2021 6 21

 

 

 

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3260377A081PB9

Paso numeris: MP2663333

Be to, Aleh Haidukevich paskelbė viešų pareiškimų, suponuojančių, kad Baltarusijos opozicijos lyderiai gali būti sulaikomi užsienyje ir vežami į Baltarusiją „automobilio bagažinėje“, taip remdamas saugumo pajėgų vykdomą susidorojimą su Baltarusijos demokratine opozicija ir žurnalistais.

Todėl jis remia A. Lukashenka režimą.

 

▼M43

167.

Ihar Anatolevich KRUCHKOU

Igor Anatolevich KRIUCHKOV

Ігар Анатольевіч КРУЧКОЎ

Игорь Анатольевич КРЮЧКОВ

Valstybės sienos komiteto specialiųjų pajėgų Atskirosios aktyviųjų priemonių tarnybos (ASAM) vadovas

Gimimo data: 1976 4 13

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3130476M077PB6

Kaip Valstybės sienos komiteto specialiųjų pajėgų Atskirosios aktyviųjų priemonių tarnybos (ASAM) vadovas, Ihar Kruchkou yra atsakingas už jo vadovaujamų pajėgų, kurios dalyvauja fiziškai gabenant migrantus Baltarusijos viduje iki Baltarusijos ir Sąjungos valstybių narių sienos, veiksmus. ASAM iš migrantų, kurie nori kirsti sieną, atvežimą ima užmokestį. Tie veiksmai įgyvendinami kaip operacijos „Vartai“ dalis.

Todėl jis prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

168.

Anatol Piatrovich LAPO

Anatoliy Petrovich LAPPO

Анатоль Пятровіч ЛАПО/ ЛАППО

Анатолии Петрович ЛАППО

Generolas leitenantas, Baltarusijos Respublikos Valstybės sienos komiteto pirmininkas (paskirtas 2016 m. gruodžio 29 d.), vyriausiasis valstybės sienos įgaliotinis

Gimimo data: 1963 5 24

Gimimo vieta: Kulakovka, Mogiliavo sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Paso numeris: MP4098888

Asmens kodas: 3240563K033PB5

Kaip Valstybės sienos komiteto pirmininkas, Anatol Lapo yra atsakingas už jo vadovaujamų sienos kontrolės įstaigų, kurių sienos apsaugos pareigūnai, kaip dokumentuota, nukreipė, vedė ar vertė migrantus neteisėtai kirsti Baltarusijos ir Sąjungos valstybių narių sieną, ir kurioms tyčia nevykdant savo pareigų tinkamai sudaromos palankesnės sąlygos migrantų bandymams tą sieną kirsti.

Todėl jis yra atsakingas už A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas, organizavimą.

2021 12 2

169.

Kanstantsin Henadzevich MOLASTAU

Konstantin Gennadevich MOLOSTOV

Канстанцін Генадзьевіч МОЛАСТАЎ

Константин Геннадьевич МОЛОСТОВ

Pulkininkas, Gardino pasienio grupės, 2141-o karinio dalinio vadovas (paskirtas 2014 m. spalio 1 d.), valstybės sienos įgaliotinis

Gimimo data: 1970 5 30

Gimimo vieta: Krasnoarmeiskas, Saratovo sritis, Rusijos Federacija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Paso numeris: KH2479999

Asmens kodas: 3300570K025PB3

Kaip Gardino pasienio grupės vadovas, Kanstantsin Molastau yra atsakingas už jo vadovaujamų sienos apsaugos pareigūnų veiksmus. Gardino pasienio grupei tyčia nevykdant savo pareigų tinkamai, sudaromos palankesnės sąlygos migrantų bandymams kirsti sieną su Sąjungos valstybėmis narėmis.

Todėl jis prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

170.

Pavel Mikalaevich KHARCHANKA

Pavel Nikolaevich KHARCHENKO

Павел Мікалаевіч ХАРЧАНКА

Павел Николаевич ХАРЧЕНКО

Polocko pasienio rinktinės vadovas

Gimimo data: 1981 3 29

Gimimo vieta: Čita, buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip Polocko pasienio rinktinės vadovas, Pavel Kharchanka yra atsakingas už jo vadovaujamų sienos apsaugos pareigūnų veiksmus. Polocko pasienio rinktinei tyčia nevykdant savo pareigų tinkamai, sudaromos palankesnės sąlygos migrantų bandymams kirsti sieną su Sąjungos valstybėmis narėmis.

Todėl jis prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

171.

Ihar Mikalaevich GUTNIK

Igor Nikolaevich GUTNIK

Ігар Мікалаевіч ГУТНІК

Игорь Николаевич ГУТНИК

Bresto pasienio grupės vadovas, pulkininkas

Gimimo data: 1974 12 17

Gimimo vieta: Zabolotjės kaimas, Smolevičių rajonas, Minsko sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Adresas: Heroes of Defense of the Brest Fortress g. 90, 224018, Brestas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Paso numeris: BM1962867

Kaip Bresto pasienio grupės vadovas, 2018 m. tapęs Bresto srities tarybos deputatu kaip vienas iš A. Lukashenka lojalių kandidatų, Ihar Gutnik yra atsakingas už jo vadovaujamų sienos apsaugos pareigūnų veiksmus. Bresto pasienio grupei tyčia nevykdant savo pareigų tinkamai, sudaromos palankesnės sąlygos migrantų bandymams kirsti sieną su Sąjungos valstybėmis narėmis.

Todėl jis prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

172.

Aliaksandr Barysavich DAVIDZIUK

Aleksandr Borisovich DAVIDIUK

Аляксандр Барысавіч ДАВІДЗЮК

Александр Борисович ДАВИДЮК

Pulkininkas, Lydos pasienio rinktinės, 1234-o karinio dalinio vadovas (paskirtas 2016 m. rugsėjo 27 d.), valstybės sienos atstovas

Lydos rajono 28-ojo šaukimo deputatų tarybos narys (pradėjo eiti pareigas 2018 m. vasario 2 d.)

Gimimo data: 1973 5 4

Gimimo vieta: Novograd-Volynsky, Žitomiro sritis, buvusi SSSR (dabar Ukraina)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Paso numeris: KH2613034

Asmens kodas: 3040573E050PB7

Kaip Lydos pasienio rinktinės vadovas, Aliaksandr Davidziuk yra atsakingas už jo vadovaujamų sienos apsaugos pareigūnų veiksmus. Lydos pasienio rinktinei tyčia nevykdant savo pareigų tinkamai, sudaromos palankesnės sąlygos migrantų bandymams kirsti sieną su Sąjungos valstybėmis narėmis. Todėl jis prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

173.

Maksim Viktaravich BUTRANETS

Maxim Viktorovich BUTRANETS

Максім Віктаравіч БУТРАНЕЦ

Максим Викторович БУТРАНЕЦ

Smorgono pasienio grupės, 2044-o karinio dalinio vadovas (paskirtas 2018 m. kovo mėn.), valstybės sienos atstovas

Gimimo data: 1978 12 12

Gimimo vieta: Sverdlovskas, buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip Smorgono pasienio grupės vadovas, Maksim Butranets yra atsakingas už jo vadovaujamų sienos apsaugos pareigūnų veiksmus. Smorgono pasienio grupei tyčia nevykdant savo pareigų tinkamai, sudaromos palankesnės sąlygos migrantų bandymams kirsti sieną su Sąjungos valstybėmis narėmis. Maksim Butranets taip pat pareiškė, kad migrantų skaičius prie Baltarusijos ir Lietuvos sienos išliko įprasto lygio, nepaisant to, kad Lietuvos pusėje buvo pastebėtas žymus padidėjimas.Todėl jis prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

174.

Anatol Anatolyevich GLAZ

Anatoliy Anatolyevich GLAZ

Анатоль Анатольевіч ГЛАЗ

Анатолий Анатольевич ГЛАЗ

Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir skaitmeninės diplomatijos departamento vadovas (atstovas spaudai)

Gimimo data: 1982 7 31

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Anatol Glaz nuo 2018 m. birželio 11 d. yra Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir skaitmeninės diplomatijos departamento vadovas ir atstovas spaudai. Eidamas šias pareigas jis padarė keletą viešų pareiškimų, kuriais rėmė A. Lukashenka režimo politiką ir jo pastarojo meto bandymus sudaryti palankesnes sąlygas neteisėtai kirsti Sąjungos valstybių narių išorės sienas. Jis taip pat viešai gynė keleivinį skrydį FR4978 vykdžiusio orlaivio priverstinį nutupdymą 2021 m. gegužės 23 d. Minsko oro uoste be tinkamo pagrindimo. Šio politiškai motyvuoto sprendimo tikslas buvo areštuoti ir sulaikyti opozicijos žurnalistą Raman Pratasevich ir Sofia Sapega ir jis yra represijų prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją forma.

Todėl jis remia A. Lukashenka režimą.

2021 12 2

175.

Siarhei Aliaksandravich EPIKHAU

Sergei Aleksandrovich EPIKHOV

Сяргей Аляксандравіч ЕПІХАЎ

Сергей Александрович ЕПИХОВ

Minsko apygardos teismo teisėjas

Gimimo data: 1966 5 16

Adresas: Timoshenko g. 38–198, Minskas, Baltarusija;

L.Tolstoy g. 59–80, Vileika, Baltarusija;

Kedyshko g. 14–11, Minskas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3160566B046PB4

Kaip Minsko apygardos teismo teisėjas Siarhei Epikhau yra atsakingas už politiškai motyvuotus teismo sprendimus prieš opozicijos lyderius ir aktyvistus, visų pirma už Maria Kolesnikova ir Maksim Znak, kuriuos žmogaus teisių organizacijos laiko politiniais kaliniais, nuteisimą. Gauta pranešimų, kad jo prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2

176.

Ihar Viachaslavavich LIUBAVITSKI

Igor Viacheslavovich LIUBOVITSKI

Ігар Вячаслававіч ЛЮБАВІЦКІ

Игорь Вячеславович ЛЮБОВИЦКИЙ

Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėjas

Gimimo data: 1983 7 21

Adresas: Vogel 1K g., butas 17, Minskas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3210783C002PB2

Kaip Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Ihar Lyubovitski yra atsakingas už politiškai motyvuotus sprendimus prieš opozicijos lyderius, aktyvistus ir žurnalistus, visų pirma už opozicijos kandidato į prezidentus Viktar Babarika, kurį žmogaus teisių organizacijos laiko politiniu kaliniu, nuteisimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2

177.

Siarhei Siarheevich GIRGEL

Sergei Sergeevich GIRGEL

Сяргей Сяргеевіч ГIРГЕЛЬ

Сергей Сергеевич ГИРГЕЛЬ

Generalinės prokuratūros skyriaus vyresnysis prokuroras

Gimimo data: 1978 6 16

Adresas: Lidskaya g. 16–165, Minskas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3160678H018PB5

Kaip Generalinės prokuratūros Viešojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyresnysis prokuroras Siarhei Girgel atstovavo A. Lukashenka režimui politiškai motyvuotose bylose prieš opozicijos lyderius ir pilietinės visuomenės narius. Visų pirma jis patraukė baudžiamojon atsakomybėn opozicijos kandidatą į prezidentus Viktar Babarika, kurį žmogaus teisių organizacijos pripažino politiniu kaliniu. Siarhei Girgel nuolat prašė teisėjo skirti ilgo laisvės atėmimo bausmes.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2

178.

Valiantsina Genadzeuna KULIK

Valentina Gennadevna KULIK

Валянціна Генадзьеўна КУЛІК

Валентина Геннадьевна КУЛИК

Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėja

Gimimo data: 1960 1 15

Adresas: Angarskaya g. 54–48, Minskas, Baltarusija

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 4150160A119PB2

Kaip Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėja Valiantsina Kulik yra atsakinga už politiškai motyvuotus sprendimus prieš aktyvistus ir opozicijos lyderius. Visų pirma ji atmetė Viktar Babarika skundą pradėti civilinę bylą, grindžiamą jo skundais dėl Centrinės rinkimų komisijos sprendimo atsisakyti jį registruoti kandidatu į prezidentus.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2

179.

Andrei Andreevich PRAKAPUK

Andrey Andreevich PROKOPUK

Андрэй Андрэевіч ПРАКАПУК

Андрей Андреевич ПРОКОПУК

Baltarusijos Respublikos valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento direktoriaus pavaduotojas

Finansinės policijos pulkininkas

Gimimo data: 1973 7 22

Gimimo vieta: Kobrin, Bresto sritis, Baltarusija

Adresas: Mira g. 22–88, Priluki, Minsko regionas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3220773C061PB1

Kaip Baltarusijos Respublikos valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento direktoriaus pavaduotojas Andrei Prakapuk yra atsakingas už politiškai motyvuotas to departamento kampanijas prieš žurnalistus ir nepriklausomas Baltarusijos žiniasklaidos priemones. Jis asmeniškai patvirtino sprendimą atlikti kratą nepriklausomos žiniasklaidos priemonės „TUT.by“ patalpose ir iškėlė teismo bylą „TUT.by“ bei „TUT.by“ dirbantiems žurnalistams, taip pat blokavo prieigą prie interneto svetainės „TUT.by“.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, taip pat už didelį kenkimą teisinei valstybei.

2021 12 2

180.

Ihar Anatolevich MARSHALAU

Igor Anatolevich MARSHALOV

Ігар Анатольевіч МАРШАЛАЎ

Игорь Анатольевич МАРШАЛОВ

Valstybės kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento direktorius

Finansinės policijos generolas majoras

Gimimo data: 1972 1 12

Gimimo vieta: Shkolv (Šklovas), Mogiliovo sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Adresas: Shchukina g. 15, Minskas, Baltarusija;

Franciska g. 43A–41, Minskas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3120172H018PB4

Ihar Marshalau yra Baltarusijos valstybės kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas ir Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento direktorius. Dėl šių pareigų jis yra atsakingas už politiškai motyvuotos mokesčių slėpimo bylos žiniasklaidos priemonei „TUT.by“ iškėlimą, tariamai remiantis Baltarusijos Respublikos baudžiamojo kodekso 243 straipsniu, o tai kelia grėsmę žiniasklaidos laisvei Baltarusijoje. Jis taip pat atsakingas už 2021 m. gegužės mėn. atliktas kratas „TUT.by“ biure Minske, regioniniuose biuruose ir kelių „TUT.by“ darbuotojų namuose.

Jis taip pat atsakingas už Baltarusijos spaudos klubo narių sulaikymą 2020 m. gruodžio mėn., kratą ir poėmius Žmonių su negalia teisių biure, įskaitant smurtinę Aleh Hrableuski ir Syarhei Drazdouski apklausą 2021 m. sausio mėn., Koordinavimo tarybos narės Liliya Ulasava sulaikymą ir kaltinimus mokesčių slėpimu, taip pat už 2021 m. rugsėjo mėn. atliktas kratas ir sulaikymus, kuriais pakenkta programinės įrangos bendrovės „PandaDoc“ darbuotojams, vykdžiusiems iniciatyvą „Protect Belarus“.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, taip pat už didelį kenkimą teisinei valstybei.

2021 12 2

181.

Hanna Mikhailauna SAKALOUSKAYA

Anna Mikhaylovna SOKOLOVSKAYA

Ганна Міхайлаўна САКАЛОЎСКАЯ

Анна Михайловна СОКОЛОВСКАЯ

Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų teismų kolegijos teisėja

Gimimo data: 1955 9 18

Adresas: Surhanava g. 22–1, Minskas, Baltarusija

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 4180955A015P80

Kaip Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėja Hanna Sakalouskaya yra atsakinga už politiškai motyvuotą sprendimą likviduoti Baltarusijos pilietinės visuomenės organizaciją „Baltarusijos PEN centras“. Ji taip pat atsakinga už politiškai motyvuotą sprendimą, dėl kurio likviduotas Baltarusijos Helsinkio komitetas (BHK), nes 2021 m. rugsėjo 2 d. ji atmetė BHK skundą dėl Baltarusijos teisingumo ministerijos padaryto įspėjimo BHK atžvilgiu.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2

182.

Marat Siarheevich MARKAU

Marat Sergeevich MARKOV

Марат Сяргеевіч МАРКАЎ

Марат Сергеевич МАРКОВ

Valstybės kontroliuojamos televizijos kanalo ONT valdybos pirmininkas, programos „Markovas: nieko asmeniško“ vedėjas

Gimimo data: 1969 5 1

Gimimo vieta: Luninets (Luninecas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Marat Markau yra valstybės kontroliuojamos televizijos kanalo ONT valdybos pirmininkas ir programos „Markovas: nieko asmeniško“ vedėjas. Eidamas šias pareigas jis noriai Baltarusijos visuomenei teikė klaidingą informaciją apie rinkimų rezultatus, protestus ir represijas, kurias vykdė valstybės valdžios institucijos, taip pat apie aplinkybes, kuriomis 2021 m. gegužės 23 d. Minsko oro uoste buvo priverstinai nutupdytas keleivinį skrydį FR4978 vykdęs orlaivis. Jis yra tiesiogiai atsakingas už tai, kaip ONT kanalas pateikia informaciją apie padėtį šalyje, taigi reiškia paramą institucijoms, įskaitant A. Lukashenka. Todėl jis remia A. Lukashenka režimą.

M. Markov surengė pirmą prievartinį interviu su Raman Pratasevič po to, kai R. Pratasevič buvo sulaikytas ir, remiantis daugeliu pranešimų, kankinamas Baltarusijos valdžios institucijų. Be to, M. Markov grasino ONT darbuotojams, kurie streikavo po 2020 m. suklastotų prezidento rinkimų ir valdžios institucijų represijų, ir juos baugino. Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2

183.

Dzmitry Siarheevich KARSIUK

Dmitriy Sergeevich KARSIUK

Дзмітрый Сяргеевіч КАРСЮК

Дмитрий Сергеевич КАРСЮК

Minsko miesto Centro rajono teismo teisėjas

Gimimo data: 1995 7 7

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip Minsko miesto Centro rajono teismo teisėjas Dzmitriy Karsiuk yra atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų prieš taikius protestuotojus, visų pirma už Yahor Viarshynin, Pavel Lukoyanov, Artsiom Sakovich ir Mikalai Shemetau, Baltarusijos žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ pripažintų politiniais kaliniais, nuteisimą. Jis nuteisė žmones atlikti bausmes baudžiamojoje kolonijoje, kalėjime ir taikant namų areštą už tai, kad jie dalyvavo taikiuose protestuose, skelbė įrašus socialinėje žiniasklaidoje, naudojo baltą-raudoną-baltą Baltarusijos vėliavą ir kitaip naudojosi pilietinėmis laisvėmis.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2

▼M35

B.   2 straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos

▼M45 

Pavadinimas

(Perraša iš baltarusių k.)

(Perraša iš rusų k.)

Pavadinimas

(rašyba baltarusių k.)

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adresas: Nezavisimosti pr. 86-B, Minskas, Baltarusija

Interneto svetainė: https://bte.by/

E. pašto adresas: mail@bte.by

„Beltechexport“ yra privatus subjektas, eksportuojantis Baltarusijos valstybės valdomų bendrovių pagamintus ginklus ir karinę įrangą į Afrikos, Pietų Amerikos, Azijos ir Artimųjų Rytų šalis. „Beltechexport“ yra glaudžiai susijusi su Baltarusijos gynybos ministerija.

Todėl „Beltechexport“ iš savo ryšių su A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimu gauna naudos ir remia šį režimą, pati būdama naudinga prezidento administracijai.

2020 12 17

2.

Dana Holdings

ТАА «Дана Холдынгз»

ООО «Дана Холдингз»

Adresas: Peter Mstislavets g.. 9, pom. 3 (4 kabinetas), 220076 Minskas, Belarusija

Registracijos numeris: 690611860

Interneto svetainės: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E. pašto adresas: info@bir.by

Tel.: +375 29 636-23-91

„Dana Holdings“ yra viena pagrindinių nekilnojamojo turto plėtotojų ir statytojų Baltarusijoje. Šiai bendrovei ir jos patronuojamosioms įmonėms buvo suteiktos žemės sklypų plėtojimo teisės ir ji pastatė kelis didelius gyvenamuosius kompleksus ir verslo centrus.

Asmenys, kurie, kaip pranešama, atstovauja „Dana Holdings“, palaiko artimus ryšius su prezidentu A. Lukashenka (A Lukašenka). Prezidento marti Liliya Lukashenka bendrovėje „Dana Astra“ užėmė aukštas pareigas.

„Dana Holdings“ Baltarusijoje vis dar vykdo ekonominę veiklą.

Todėl „Dana Holdings“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 12 17

3.

Dana Astra

ЗТАА «Дана Астра»

ИООО «Дана Астра»

Adresas: Peter Mstislavets g. 9, pom. 9-13, 220076 Minskas, Baltarusija

Registracijos numeris: 191295361

Interneto svetainės: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E. pašto adresas: PR@bir.by

Tel.: +375 17 269-32-60, +375 17 269-32-51

„Dana Astra“, anksčiau buvusi „Dana Holdings“ patronuojamoji įmonė, yra viena pagrindinių nekilnojamojo turto plėtotojų ir statytojų Baltarusijoje. Šiai bendrovei buvo suteiktos žemės sklypų plėtojimo teisės ir ji stato daugiafunkcį centrą „Minsk World“, kurį bendrovė reklamuoja kaip didžiausią tokio pobūdžio investiciją Europoje.

Asmenys, kurie, kaip pranešama, atstovauja „Dana Astra“, palaiko artimus ryšius su prezidentu A. Lukashenka (A Lukašenka). Prezidento marti Liliya Lukashenka bendrovėje užėmė aukštas pareigas.

Todėl „Dana Astra“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 12 17

4.

GHU – Main Economic Department of the Presidential Administration (prezidento administracijos Vyriausioji ūkio valdyba)

Главное хозяйственное управление

Adresas: Miasnikova g. 37, Minskas, Baltarusija

Interneto svetainė: http://ghu.by

E. pašto adresas: ghu@ghu.by

Prezidento administracijos Vyriausioji ūkio valdyba (GHU) yra didžiausia negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkos veikėja Baltarusijos Respublikoje ir kontroliuoja daug bendrovių.

Prezidentas Aliaksandr Lukashenka (Aliaksandras Lukašenka) paprašė Victor Sheiman, kuris tuomet eidamas Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovo pareigas tiesiogiai kontroliavo GHU, prižiūrėti 2020 m. prezidento rinkimų saugumą.

Todėl GHU iš savo ryšių su A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimu gauna naudos ir remia šį režimą.

2020 12 17

5.

RAB „SYNESIS“

ООО «Синезис»

Adresas: Platonova 20B, 220005 Minskas, Baltarusija; Mantulinskaya 24, 123100 Maskva, Rusija.

Registracijos numeris: 190950894 (Baltarusija); 7704734000/

770301001 (Rusija).

Interneto svetainė: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

E. pašto adresas: yuriy.serbenkov@synesis.by

Tel.: +375 (17) 240-36-50

RAB „Synesis“ teikia Baltarusijos institucijoms sekimo platformą, kuria galima gali atlikti paieškas pagal vaizdo įrašus, atlikti jų analizes ir naudoti veido atpažinimo programinę įrangą, todėl bendrovė yra atsakinga už Baltarusijos valstybės aparato vykdomas represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

„Synesis“ darbuotojams draudžiama bendrauti baltarusių kalba – tokiu būdu bendrovė remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo vykdomą diskriminacijos kalbos pagrindu politiką.

Baltarusijos valstybės saugumo komitetas (KGB) ir Vidaus reikalų ministerija yra nurodyti kaip „Synesis“ sukurtos sistemos naudotojai. Todėl ši bendrovė iš savo ryšių su A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimu gauna naudos ir remia šį režimą.

Buvęs „Synesis“ vadovas, steigėjas ir buvęs didžiausias akcininkas Alexander Shatrov viešai kritikavo protestuotojus prieš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą ir teigė, kad demokratijos trūkumas Baltarusijoje yra nereikšmingo masto.

2020 12 17

6.

AAB „AGAT electromechanical Plant“

Агат-электромеханический завод

Adresas: Nezavisimosti pr. 115, 220114 Minskas, Baltarusija

E. pašto adresas: marketing@agat-emz.by

Interneto svetainė: https://agat-emz.by/

Tel.:

+375 (17) 272-01-32

+375 (17) 570-41-45

AAB „AGAT Electromechanical Plant“ yra Baltarusijos Respublikos valstybinio karo pramonės komiteto (dar žinomo kaip SAMI, angl. State Military Industrial Committee) dalis; ji yra atsakinga už valstybės karo technikos politikos įgyvendinimą ir yra pavaldi Baltarusijos ministrų tarybai ir prezidentui.

Todėl AAB „AGAT electromechanical Plant“ iš savo ryšių su A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimu gauna naudos ir remia šį režimą.

Ši bendrovė gamina protestams suvaldyti skirtą užtvaros sistemą „Rubezh“, kuri buvo naudojama prieš taikias demonstracijas, vykusias po 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvykusių prezidento rinkimų, todėl bendrovė yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

7.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Interneto svetainė: 140zavod.org

„140 Repair Plant“ yra Baltarusijos Respublikos valstybinio karo pramonės komiteto (dar žinomo kaip SAMI, angl. State Military Industrial Committee) dalis; ji yra atsakinga už valstybės karo technikos politikos įgyvendinimą ir yra pavaldi Baltarusijos ministrų tarybai ir prezidentui. Todėl „140 Repair Plant“ iš savo ryšių su A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimu gauna naudos ir remia šį režimą.

Ši bendrovė gamina transportavimui skirtas ir šarvuotąsias transporto priemones, kurios buvo naudojamos prieš taikias demonstracijas, vykusias po 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvykusių prezidento rinkimų, todėl bendrovė yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

8.

MZKT (dar žinoma kaip VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Interneto svetainė: www.mzkt.by

„MZKT“ (dar žinoma kaip „VOLAT“) yra Baltarusijos Respublikos valstybinio karo pramonės komiteto (dar žinomo kaip SAMI, angl. State Military Industrial Committee) dalis; ji yra atsakinga už valstybės karo technikos politikos įgyvendinimą ir yra pavaldi Baltarusijos ministrų tarybai ir prezidentui. Todėl „MZKT“ (dar žinoma kaip „VOLAT“) iš savo ryšių su A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimu gauna naudos ir remia šį režimą.

„MZKT“ darbuotojai, protestavę Aliaksandr Lukashenka (Aliaksandro Lukašenkos) vizito į gamyklą metu ir pradėję streiką po 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimų, buvo atleisti, todėl bendrovė yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus.

2020 12 17

9.

Sohra Group / RAB „Sohra“

ООО «Сохра»

Adresas: Revolucyonnaya 17/19, biuro nr. 22, 220030 Minskas, Baltarusija

Registracijos numeris: 192363182

Interneto svetainė: http://sohra.by/

E. pašto adresas: info@sohra.by

Bendrovė „Sohra“ priklausė Aliaksandr Zaitsev, kuris yra vienas iš įtakingiausių Baltarusijos verslininkų, turi glaudžių ryšių su Baltarusijos politine valdžia ir yra artimas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) vyriausiojo sūnaus Viktor padėjėjas. „Sohra“ skatina Baltarusijos pramonės produktų pardavimą Afrikos šalyse ir Artimuosiuose Rytuose. Ji yra viena iš gynybos bendrovės „BSVT-New Technologies“, užsiimančios ginklų gamybos ir raketų modernizavimo veikla, steigėjų. „Sohra“, naudodamasi privilegijuota padėtimi, pasitarnauja kaip tarpininkė tarp Baltarusijos politinės valdžios bei valstybės valdomų įmonių ir užsienio partnerių Afrikoje bei Artimųjų Rytų šalyse. Ji taip pat dalyvauja aukso gavybos veikloje Afrikos šalyse naudodamasi A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gautomis koncesijomis.

Todėl „Sohra Group“ gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo.

2021 6 21

10.

Bremino Group, ribotos atsakomybės bendrovė (RAB)

ООО «Бремино групп»

Adresas: Niamiha 40, 220004 Minskas, Baltarusija; Bolbasovo kaimas, Zavodskaya 1k, Orsha (Oršos) sritis, Baltarusija

Registracijos numeris: 691598938

Interneto svetainė: http://www.bremino.by

E. pašto adresas: office@bremino.by; marketing@bremino.by

„Bremino Group“ yra specialiosios ekonominės zonos „Bremino-Orsha“ projekto pradininkė ir viena iš jo administratorių; šis projektas sukurtas prezidento Aliaksandr Lukashenka (Aliaksandro Lukašenkos) pasirašytu dekretu. Įmonė yra gavusi valstybės paramą zonos „Bremino-Orsha“ vystymui, taip pat ne vieną finansinę ir mokesčių lengvatą ir kitokių lengvatų. „Bremino Group“ savininkai – Aliaksandr Zaitsau, Mikalai Varabei ir Aliaksei Aleksin – priklauso vidiniam su A. Lukashenka (A. Lukašenka) susijusių verslininkų ratui ir palaiko glaudžius santykius su A. Lukashenka (A. Lukašenka) ir jo šeima.

Todėl „Bremino Group“ gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo.

„Bremino group“ yra Transporto ir logistikos centro (TLC) prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos („Bremino-Bruzgi“), kurį A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimas naudojo kaip prieglaudą migrantams, atvežtiems prie Baltarusijos ir Sąjungos sienos, kad šie ją neteisėtai kirstų, savininkė. „Bremino-Bruzgi TLC“ taip pat buvo ta vieta, kurioje A. Lukashenka (A. Lukašenka) apsilankė pas migrantus propagandos tikslais.

Todėl „Bremino group“ prisideda prie A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo veiksmų, kuriais palengvinamas neteisėtas Sąjungos išorės sienų kirtimas.

2021 6 21

11.

„Globalcustom Management“, ribotos atsakomybės bendrovė (RAB)

ООО «Глобалкастом-менеджмент»

Adresas: Nemiga 40/301, Minskas, Baltarusija

Registracijos numeris: 193299162

Interneto svetainė: https://globalcustom.by

E. pašto adresas: info@globalcustom.by

Įmonė „Globalcustom Management“ yra susijusi su Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato, kuriai anksčiau vadovavo Victor Sheiman, jau įtrauktas į Sąjungos sankcijų sąrašą nuo 2004 m. Įmonė yra įsitraukusi į prekių kontrabandą į Rusiją, o tai nebūtų įmanoma be A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo, kuris kontroliuoja sienos apsaugos pareigūnus ir muitinę, sutikimo. Privilegijuotą įmonės padėtį gėlių eksporto į Rusiją, iš kurio ji pelnosi, srityje taip pat lemia režimo parama. „Globalcustom Management“ buvo pirmoji „GardService“ – vienintelės privačios įmonės, kuriai A. Lukashenka (A. Lukašenka) leido naudoti ginklus, savininkė. Todėl „Globalcustom Management“ gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo.

2021 6 21

12.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / AAB „BELAZ“

Atviroji akcinė bendrovė „BELAZ“ – holdingo „BELAZ-HOLDING“ valdymo bendrovė

ААТ «БЕЛАЗ»

ОАО «БЕЛАЗ»

Adresas: 40 let Octyabrya g. 4, 222161, Zhodino (Žodzina), Minsko sritis, Baltarusija

Interneto svetainė: https://globalcustom.by

AAB BelAZ yra viena iš pagrindinių valstybės valdomų įmonių Baltarusijoje ir viena iš didžiausių didelių sunkvežimių ir didelių savivarčių sunkvežimių gamintojų pasaulyje. Tai reikšmingas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų šaltinis. A. Lukashenka (A. Lukašenka) pareiškė, kad vyriausybė visada rems šią įmonę; ją jis pavadino „Baltarusijos firminiu ženklu“ ir „nacionalinio paveldo dalimi“. AAB BelAZ suteikė patalpas ir įrangą rengiant politinį mitingą A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui palaikyti. Todėl AAB BelAZ gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo ir jį remia.

AAB BelAZ darbuotojams, dalyvavusiems streikuose ir taikiuose protestuose po suklastotų 2020 m. rugpjūčio mėn. rinkimų Baltarusijoje, įmonės vadovybė grasino atleidimu iš darbo ir jų atžvilgiu ėmėsi bauginimo veiksmų. Grupė darbuotojų buvo užrakinti AAB BelAZ patalpose siekiant jiems sutrukdyti prisijungti prie kitų protestuotojų. Įmonės vadovybė apie vykstantį streiką žiniasklaidai pranešė kaip apie darbuotojų susirinkimą. Todėl AAB BelAZ yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

2021 6 21

13.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / AAB „MAZ“

Atviroji akcinė bendrovė „Minsk Automobile Works“ – holdingo „BELAVTOMAZ“ valdymo bendrovė

ААТ «Мiнскi аўтамабiльны завод»

ОАО «Минский автомобильный завод»

Adresas: Socialisticheskaya 2, 220021 Minskas, Baltarusija

Interneto svetainė: http://maz.by/

Registracijos data: 1944 7 16

Tel.: +375 17 217 22 22; +8000 217 22 22

AAB „Minsk Automobile Plant“ („Minsko automobilių gamykla“) (MAZ) yra viena iš didžiausių valstybės valdomų automobilių gamintojų Baltarusijoje. A. Lukashenka (A. Lukašenka) ją apibūdino kaip „vieną iš svarbiausių šalies pramonės įmonių“. Ši įmonė yra vienas iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų šaltinių. AAB „MAZ“ suteikė patalpas ir įrangą rengiant politinį mitingą režimui palaikyti. Todėl AAB „MAZ“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

AAB „MAZ“ darbuotojų, dalyvavusių streikuose ir taikiuose protestuose po suklastotų 2020 m. rugpjūčio mėn. rinkimų Baltarusijoje, atžvilgiu įmonės vadovybė ėmėsi bauginimo veiksmų, o vėliau juos atleido iš darbo. Grupė darbuotojų buvo užrakinti AAB „MAZ“ patalpose siekiant jiems sutrukdyti prisijungti prie kitų protestuotojų. Todėl AAB „MAZ“ yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

2021 6 21

14.

Logex

TAA «Логекс»

ООО «Логекс»

Adresas: 24 Kommunisticheskaya g., biuras 2, Minskas, Baltarusija

Registracijos numeris: 192695465

Interneto svetainė: http://logex.by/

E. pašto adresas: info@logex.by

„Logex“ yra susijusi su Aliaksandr Shakutsin, A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui artimu verslininku, kuris jau įtrauktas į Sąjungos sankcijų sąrašus.

Įmonė yra įsitraukusi į gėlių eksportą į Rusijos Federaciją dempingo kainomis, o tai nebūtų įmanoma be režimo, kuris kontroliuoja sienos apsaugos pareigūnus ir muitinę, sutikimo. Privilegijuotą įmonės padėtį gėlių eksporto į Rusiją, iš kurio ji pelnosi, srityje taip pat lemia režimo parama. Pagrindiniai Baltarusijos skintų gėlių tiekėjai yra įmonės, glaudžiai susijusios su respublikos vadovybe.

Todėl „Logex“ gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo.

2021 6 21

15.

AB „NNK“ (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company (Naujoji naftos bendrovė)

ЗАТ «ННК» (Новая нафтавая кампанiя)

ЗАО «HНК» (Новая нефтяная компания)

Adresas: Rakovska g. 14W kabinetas 7, 5th floor, Minskas, Baltarusija

Registracijos numeris: 193402282

„Novaya Neftnaya Kompaniya“ (NNK), „New Oil company“ („Naujoji naftos bendrovė“) yra 2020 m. kovo mėn. įsteigtas subjektas. Tai vienintelė privati bendrovė, turinti teisę eksportuoti naftos produktus iš Baltarusijos; tai rodo, kad ji turi glaudžių ryšių su valdžios institucijomis ir naudojasi aukščiausio lygio valstybės privilegijomis. „NNK“ priklauso įmonei „Interservice“, kurios savininkas yra Mikalai Varabei, vienas iš įtakingų verslininkų, gaunančių naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo ir jį remiančių. Taip pat pranešama, kad „NNK“ yra susijusi su dar vienu žymiu Baltarusijos verslininku Aliaksei Aleksin, gaunančiu naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, būtent A. Aleksin yra „NNK“ steigėjas, šią įmonę jis įsteigė kartu su M. Varabei. Baltarusijos valdžios institucijos „NNK“ naudojosi ir tam, kad pritaikytų Baltarusijos ekonomiką prie Sąjungos nustatytų ribojamųjų priemonių.

Todėl „NNK“ gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo.

2021 6 21

16.

Belaeronavigatsia,

valstybės valdoma įmonė

Белаэранавiгацыя

Дзяржаўнае прадпрыемства

Белаэронавигация

Государственное предприятие

Adresas: 19 Korotkevich g., 220039 Minskas, Baltarusija

Registracijos data: 1996 m.

Interneto svetainė: http://www.ban.by/

E. paštas: office@ban.by

Tel.: +375 (17) 215 40 51

Faks.: +375 (17) 213 41 63

Valstybės valdoma įmonė „Belaeronavigatsia“ yra atsakinga už skrydžių valdymą Baltarusijoje. Todėl jai tenka atsakomybė už keleivinį skrydį FR4978 vykdžiusio orlaivio nukreipimą 2021 m. gegužės 23 d. į Minsko oro uostą be tinkamo pagrindimo. Šio politiškai motyvuoto sprendimo tikslas buvo areštuoti ir įkalinti opozicijos žurnalistą Raman Pratasevich ir Sofia Sapega, ir tai yra represijų prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją forma.

Todėl valstybės valdoma įmonė „Belaeronavigatsia“ yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 6 21

17.

Atviroji akcinė bendrovė „Belavia Belarusian Airlines“

ААТ «Авiякампанiя Белавiя»

ОАО «Авиакомпания «Белавиа»

Adresas: 14A Nemiga g., 220004 Minskas, Baltarusija

Registracijos data: 1996 1 4

Registracijos numeris: 600390798

AAB „Belavia Belarusian Airlines“ yra valstybės valdoma nacionalinė oro transporto bendrovė. Po to, kai Sąjunga nusprendė visiems Baltarusijos oro vežėjams uždrausti naudotis Sąjungos oro erdve ir patekti į Sąjungos oro uostus, Aliaksandr Lukashenka (Aliaksandras Lukašenka) pažadėjo, kad jo administracija teiks „Belavia“ visokeriopą paramą. Tuo tikslu jis ir Rusijos prezidentas Vladimir Putin (Vladimiras Putinas) susitarė dėl planų atverti įmonei „Belavia“ naujus oro maršrutus.

„Belavia“ vadovybė taip pat prisakė savo darbuotojams neprotestuoti prieš rinkimų pažeidimus ir masinius sulaikymus Baltarusijoje atsižvelgiant į tai, kad „Belavia“ yra valstybės valdoma įmonė.

Todėl „Belavia“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

„Belavia“ dalyvavo skraidinant migrantus iš Artimųjų Rytų į Baltarusiją. „Belavia“ vykdomais skrydžiais Sąjungos išorės sieną norintys kirsti migrantai skrido į Minską iš įvairių Artimųjų Rytų šalių, visų pirma Libano, JAE ir Turkijos. Kad sudarytų tam palankesnes sąlygas, „Belavia“ atvėrė naujus oro maršrutus ir padidino skrydžių jau esančiais maršrutais skaičių. Vietos kelionių operatoriai veikė kaip tarpininkai parduodami „Belavia“ bilietus galimiems migrantams ir tokiu būdu padėjo „Belavia“ neatkreipti į save dėmesio.

Todėl „Belavia“ prisideda prie A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo veiksmų, kuriais palengvinamas neteisėtas Sąjungos išorės sienų kirtimas.

2021 12 2

18.

Respublikinė unitarinė įmonė „TSENTRKURORT“

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства «ЦЭНТРКУРОРТ»

Республиканское унитарное предприятие «ЦЕНТРКУРОРТ»

Adresas: 39 Myasnikova g., 220030 Minskas, Baltarusija

Registracijos data: 2003 8 12

Registracijos numeris: 100726604

Valstybės valdoma turizmo įmonė „Tsentrkurort“ priklauso Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktoratui. Pranešama, kad „Tsentrkurort“ yra viena iš įmonių, koordinuojančių migrantų, kurie ketina kirsti Baltarusijos ir Sąjungos sieną, srautą. „Tsentrkurort“ padėjo bent 51 Irako piliečiui gauti vizas atvykti į Baltarusiją ir pasirašė sutartį dėl vežimo paslaugų su Baltarusijos įmone „Stroitur“, kuri teikia autobusų su vairuotojais nuomos paslaugas. „Tsentrkurort“ užsakytais autobusais migrantai, įskaitant vaikus, iš Minsko oro uosto buvo vežami į viešbučius.

Todėl „Tsentrkurort“ prisideda prie A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo veiksmų, kuriais palengvinamas neteisėtas Sąjungos išorės sienų kirtimas.

2021 12 2

19.

Ribotos atsakomybės bendrovė (RAB) „Oskartour“

ООО «Оскартур»

Adresas: 25 Karl Marx g., biuras 1n, Minskas, Baltarusija

Registracijos data: 2016 10 18

Registracijos numeris: 192721937

„Oskartour“ yra kelionių operatorius, padėjęs iš Irako atvykstantiems migrantams gauti vizas ir organizavęs jų tolesnę kelionę į Baltarusiją skrydžiais iš Bagdado į Minską. Tie migrantai iš Irako vėliau buvo nuvežti prie Baltarusijos ir Sąjungos sienos, kad ją neteisėtai kirstų. Dėl „Oskartour“ ir jos kontaktų su Irako oro transporto bendrovėmis, Baltarusijos valdžios institucijomis ir valstybės valdoma įmone „Tsentrkurort“, Irako oro vežėjas pradėjo reguliarius skrydžius iš Bagdado į Minską, kad į Baltarusiją atskraidintų daugiau asmenų, siekiančių neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas. „Oskartour“ dalyvavo šioje Baltarusijos saugumo tarnybų ir valstybės valdomų įmonių organizuotoje neteisėto sienos kirtimo schemoje.

Todėl „Oskartour“ prisideda prie A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo veiksmų, kuriais palengvinamas neteisėtas Sąjungos išorės sienų kirtimas.

2021 12 2

20.

Respublikinė patronuojamoji unitarinė įmonė „Hotel Minsk“

Гатэль «Мiнск»

Республиканское дочернее унитарное предприятие «Отель «Минск»

Adresas: 11 Nezavisimosti pr., Minskas, Baltarusija

Registracijos data: 2016 12 26 / 2017 4 3

Registracijos numeris: 192750964

Interneto svetainė: http://hotelminsk.by/

E. paštas: hotelminsk@udp.gov.by; marketing@hotelminsk.by

Tel. +375 (17) 209 90 61

Faks. +375 (17) 200 00 72

„Hotel Minsk“ yra Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato – valstybinės įstaigos, tiesiogiai atskaitingos prezidentui, patronuojamoji įmonė. „Hotel Minsk“ dalyvavo Baltarusijos saugumo tarnybų ir valstybės valdomų įmonių vykdomoje neteisėto sienos kirtimo schemoje. Migrantai buvo apgyvendinti šiame viešbutyje prieš nuvežant juos prie Baltarusijos ir Sąjungos sienos, kad jie ją neteisėtai kirstų. Migrantai iš Irako nurodė „Hotel Minsk“ kaip laikiną gyvenamąją vietą savo prašymuose išduoti Baltarusijos vizą, pateiktuose prieš pat jiems atvykstant į Baltarusiją.

Todėl „Hotel Minsk“ prisideda prie A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo veiksmų, kuriais palengvinamas neteisėtas Sąjungos išorės sienų kirtimas.

2021 12 2

21.

Atviroji akcinė bendrovė „Hotel Planeta“

ААТ «Гасцiнiца Планета»

OAO «Гостиница Планета»

Adresas: 31 Pobediteley pr., Minskas, Baltarusija

Registracijos data: 1994 2 1 / 2000 3 6

Registracijos numeris: 100135173

E paštas: planeta@udp.gov.by

Interneto svetainė: https://hotelplaneta.by/

Tel. +375 (17) 226 78 53

Faks. +375 (17) 226 78 55

AAB „Hotel Planeta“ yra Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato – valstybinės įstaigos, tiesiogiai atskaitingos prezidentui, patronuojamoji įmonė. „Hotel Planeta“ dalyvavo Baltarusijos saugumo tarnybų ir valstybės valdomų įmonių vykdomoje neteisėto sienos kirtimo schemoje. Migrantai buvo apgyvendinti šiame viešbutyje prieš nuvežant juos prie Baltarusijos ir Sąjungos sienos, kad jie ją neteisėtai kirstų. Bagdade veikiančiam kelionės agentui jie mokėjo po 1 000  USD už skrydį, turistinę vizą ir apgyvendinimą šiame viešbutyje.

Todėl „Hotel Planeta“ prisideda prie A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo veiksmų, kuriais palengvinamas neteisėtas Sąjungos išorės sienų kirtimas.

2021 12 2

22.

ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau)

OSAM (Otdiel’naya sluzhba aktivnykh mieropriyatiy)

Асобная служба актыўных мерапрыемстваў (АСАМ)

Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ)

Adresas: Baltarusijos Respublikos Valstybės sienos komitetas, 24 Volodarsky g., 220050, Minskas, Baltarusija

„ASAM“ (Atskiroji aktyviųjų priemonių tarnyba) yra specialusis Baltarusijos sienos apsaugos padalinys, kontroliuojamas Viktar Lukashenka (Viktaro Lukašenkos) ir vadovaujamas Ihar Kruchkou. „ASAM“ pajėgos, vykdydamos specialiąją operaciją „Vartai“, organizuoja neteisėtus sienos kirtimus iš Baltarusijos į Sąjungos valstybes nares ir tiesiogiai dalyvauja fiziškai perkeliant migrantus į kitą sienos pusę. Iš atvežtų migrantų „ASAM“ ima papildomą mokestį už sienos kirtimą.

Todėl „ASAM“ prisideda prie A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo veiksmų, kuriais palengvinamas neteisėtas Sąjungos išorės sienų kirtimas.

2021 12 2

23.

Cham Wings Airlines

 

Adresas: P.O. Box 30588 Damaskas, Sirija

Interneto svetainė: https://chamwings.com/

„Cham Wings Airlines“ yra užsakomųjų skrydžių iš Sirijos į Baltarusiją operatorius. Ši įmonė nuo 2021 m. vasaros padidino skrydžių iš Damasko į Minską skaičių, kad atskraidintų į Baltarusiją migrantus, ketinusius neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas. 2021 m. rudenį „Cham Wings Airlines“ taip pat atidarė du naujus biurus Minske, kad galėtų organizuoti skrydžius tarp Damasko ir Minsko.

Todėl „Cham Wings Airlines“ prisideda prie A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo veiksmų, kuriais palengvinamas neteisėtas Sąjungos išorės sienų kirtimas.

2021 12 2

24.

VIP Grub

 

Adresas: Büyükdere Cad., Nr:201, Stambulas, Turkija

„VIP Grub“ yra pasų ir vizų tarnyba Stambule (Turkijoje), kuri organizuoja keliones į Baltarusiją turėdama aiškų ketinimą – palengvinti migraciją į Sąjungą. „VIP Grub“ aktyviai reklamuoja migraciją į Sąjungą. Todėl „VIP Grub“ prisideda prie A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo veiksmų, kuriais palengvinamas neteisėtas Sąjungos išorės sienų kirtimas.

2021 12 2

25.

Atviroji akcinė bendrovė „Grodno Azot“

Įskaitant filialą „Khimvolokno Plant“ AB „Grodno Azot“

ААТ «Гродна Азот»

ОАО «Гродно Азот»

Фiлiял «Завод Хiмвалакно" ААТ "Гродна Азот»

Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»

Adresas: 100 Kosmonavtov pr., Grodno/Hrodna (Gardinas), Baltarusija

Registracijos data: 1965 m.

Registracijos numeris: 500036524

Interneto svetainė: https://azot.by/en/

Adresas: 4 Slavinskogo, g., 230026 Grodno/Hrodna (Gardinas), Baltarusija

Registracijos data: 2000 5 12

Registracijos numeris: 590046884

Interneto svetainė: www.grodno-khim.by

E. paštas: office@grodno-khim.by; market@grodno-khim.by; ppm@grodno-khim.by; tnp@grodno-khim.by

Telefonas / faksas: (+375152) 39 19 00, 39 19 44

AAB „Grodno Azot“ yra didelė valstybės valdoma azoto junginių gamintoja, įsikūrusi Grodno/Hrodna (Gardine). A. Lukashenka (A. Lukašenka) ją apibūdino kaip „labai svarbią strateginę įmonę“. „Grodno Azot“ taip pat priklauso „Khimvolokno Plant“, kuri yra didelė poliamido, poliesterio ir kompozitinių medžiagų gamintoja. „Grodno Azot“ ir jos filialas „Khimvolokno Plant“ yra vieni iš reikšmingų A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų šaltinių. Todėl „Grodno Azot“ remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

A. Lukashenka (A. Lukašenka) apsilankė šioje įmonėje, susitiko su jos atstovais ir aptarė įmonės modernizavimą ir įvairias valstybės paramos formas. A. Lukashenka (A. Lukašenka) taip pat pažadėjo, kad bus suteikta paskola tam, kad Grodno/Hrodna (Gardine) būtų pastatyta nauja azoto gamykla. Todėl „Grodno Azot“ gauna naudos iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo.

„Grodno Azot“ darbuotojai, įskaitant jos filialo „Khimvolokno Plant“ darbuotojus, dalyvavę taikiuose protestuose prieš režimą ir streikavę, buvo atleisti iš darbo, jų atžvilgiu buvo imtasi bauginimo veiksmų ir jiems grasino tiek „Grodno Azot“ vadovybė, tiek režimo atstovai. Todėl „Grodno Azot“ yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę.

2021 12 2

26.

Valstybinė gamybos asociacija „Belorusneft“

Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»

Государственное производственное объединение «Белоруснефть»

Adresas: 9 Rogachevskaya g., 246003 Gomel/Homyel (Gomelis), Baltarusija

Registracijos data: 1966 2 25

Registracijos numeris: 400051902

„Belorusneft“ yra valstybės valdoma įmonė, veikianti naftos chemijos sektoriuje. Darbuotojus, kurie streikavo, dalyvavo protestuose prieš režimą arba viešai palaikė tuos protestus, įmonės vadovybė atleido iš darbo. Todėl „Belorusneft“ yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę.

2021 12 2

27.

Atviroji akcinė bendrovė „Belshina“

AAT «Белшина»

ОАО «Белшина»

Adresas: 4 Minskoe Shosse g., 213824 Bobruisk (Bobruiskas), Baltarusija

Registracijos data: 1994 1 10

Registracijos numeris: 700016217

Interneto svetainė: http://www.belshinajsc.by/

AAB „Belshina“ yra viena iš pagrindinių valstybės valdomų įmonių Baltarusijoje ir didelė transporto priemonių padangų gamintoja. Atitinkamai ji yra reikšmingas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo pajamų šaltinis. Baltarusijos valstybė tiesiogiai gauna pelno iš to, ką uždirba „Belshina“. Todėl „Belshina“ remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

„Belshina“ darbuotojai, protestavę ir streikavę po 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimų, buvo atleisti iš darbo. Todėl „Belshina“ yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę.

2021 12 2

▼M3
II PRIEDAS

▼M4

Tinklavietės, kuriose pateikiama informacija apie 3 straipsnyje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje minėtas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

▼M49

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEKIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VOKIETIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

AIRIJA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KIPRAS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

VENGRIJA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NYDERLANDAI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENKIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIJA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDIJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgija

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M7
III PRIEDAS

1a ir 1b straipsniuose nurodytos įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, sąrašas

1. Šaunamieji ginklai, šaudmenys ir susiję jų priedai:

1.1. 

Šaunamieji ginklai, nekontroliuojami pagal Europos Sąjungos bendrojo karinės įrangos sąrašo ( 7 ) (toliau – bendrasis karinės įrangos sąrašas) ML 1 ir ML 2 dalis;

1.2. 

Šaunamiesiems ginklams, nurodytiems 1.1 punkte, specialiai sukurti šaudmenys ir specialiai sukurti jų komponentai;

1.3. 

Taikikliai, nekontroliuojami pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

2. Bombos ir granatos, nekontroliuojamos pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

3. Transporto priemonės:

3.1. 

Transporto priemonės su įmontuota vandens patranka, specialiai sukurtos ar pritaikytos riaušėms malšinti;

3.2. 

Transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos elektros srove atremti užpuolimus;

3.3. 

Transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos užtvaroms šalinti, įskaitant neperšaunamą statybos įrangą;

3.4. 

Transporto priemonės, specialiai sukurtos kaliniams ir (arba) sulaikytiesiems vežti ar pervežti;

3.5. 

Transporto priemonės, specialiai sukurtos kilnojamosioms kliūtims dislokuoti;

3.6. 

Transporto priemonių, nurodytų 3.1–3.5 punktuose, komponentai, specialiai sukurti riaušėms malšinti.

1 pastaba.   Pagal šį punktą nekontroliuojamos transporto priemonės, specialiai sukurtos gaisrams gesinti.

2 pastaba.   3.5 punkte transporto priemonės taip pat reiškia priekabas.

4. Sprogstamosios medžiagos ir susijusi įranga:

4.1. 

Įranga bei prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ar neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus bei detonavimo virvę, ir specialiai sukurti jų komponentai, išskyrus įrangą bei prietaisus, specialiai sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros viršįtampio iškrovikliai), arba palaikyti jų veikimą;

4.2. 

Linijiniai sprogstamieji užtaisai, nekontroliuojami pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą;

4.3. 

Kitos sprogstamosios medžiagos, nekontroliuojamos pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą, ir susijusios medžiagos:

a) 

amatolas;

b) 

nitroceliuliozė (kurios sudėtyje daugiau kaip 12,5 % azoto);

c) 

nitroglikolis;

d) 

pentaeritritolio tetranitratas (PETN);

e) 

pikrilchloridas;

f) 

2,4,6-trinitrotoluenas (TNT).

5. Apsauginė įranga, nekontroliuojama pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 13 dalį:

5.1. 

Neperšaunama ir (arba) neperduriama šarvuotė;

5.2. 

Neperšaunami ir (arba) nuo skeveldrų apsaugantys šalmai, apsauginiai šalmai, skydai gintis nuo riaušininkų ir neperšaunami skydai.

Pastaba. Pagal šį punktą nekontroliuojama:

— 
sportui specialiai sukurta įranga;
— 
darbo saugos reikalavimams vykdyti specialiai sukurta įranga.

6. Mokytis šaudyti iš šaunamųjų ginklų skirti simuliatoriai, nekontroliuojami pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 14 dalį, ir specialiai jiems sukurta programinė įranga.

7. Naktinio matymo ir terminio vaizdo įranga ir vaizdo stiprinimo elektroniniai vamzdeliai, išskyrus kontroliuojamuosius pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

8. Spygliuotoji viela.

9. Kariniai peiliai, kovos peiliai ir durtuvai, kurių ašmenys ilgesni kaip 10 cm.

▼M40

9a. Medžiagos riaušėms malšinti, kaip apibrėžta 2020 m. spalio 7 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/1749, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, 1A004 straipsnio a punkto 4 papunktyje.

▼M7

10. Gamybos įranga, specialiai sukurta šiame sąraše nurodytiems objektams gaminti.

11. Specialios technologijos, skirtos šiame sąraše nurodytiems objektams kurti, gaminti ar naudoti.

▼M40
IV PRIEDAS

1c IR 1d STRAIPSNIUOSE NURODYTA ĮRANGA, TECHNOLOGIJOS IR PROGRAMINĖ ĮRANGA

Bendroji pastaba

Nepaisant šio priedo turinio, jis netaikomas:

a) 

įrangai, technologijoms ir programinei įrangai, nurodytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 ( 8 ) I priede arba bendrajame karinės įrangos sąraše, arba

b) 

programinei įrangai, kuri sukurta įsirengti vartotojui be tolesnės esminės tiekėjo paramos ir kuri bendrai yra prieinama visuomenei ir parduodama viešai be apribojimų mažmeninės prekybos punktuose šiais būdais:

i) 

sudarant tiesioginius sandorius;

ii) 

sudarant pardavimo paštu sandorius;

iii) 

sudarant pardavimo elektroninėmis priemonėmis sandorius; arba

iv) 

sudarant pardavimo telefonu sandorius; arba

c) 

programinei įrangai, kuri yra viešo naudojimo.

A, B, C, D ir E kategorijos susijusios su kategorijomis, nurodytomis Reglamente (EB) Nr. 428/2009.

1c ir 1d straipsniuose nurodyta įranga, technologijos ir programinė įranga:

A. 

Įrangos sąrašas:

— 
išsamios duomenų paketo analizės (Deep Packet Inspection) įranga,
— 
tinklo perėmimo įranga, įskaitant perėmimo valdymo įrangą ir saugomų duomenų siejamosios analizės įrangą,
— 
radijo dažnių stebėjimo įranga,
— 
tinklo ir palydovinio ryšio trukdymo įranga,
— 
nuotolinė užkrėtimo įranga,
— 
kalbėtojo atpažinimo / apdorojimo įranga,
— 
IMSI ( 9 ), MSISDN ( 10 ), IMEI ( 11 ), TMSI ( 12 ) perėmimo ir stebėjimo įranga,

▼M44

— 
sistemos, įranga ir jų komponentai, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti įsilaužimo programinei įrangai gaminti, naudoti, valdyti arba tiekti, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/821 ( 13 ),

▼M40

— 
įranga, suprojektuota arba modifikuota kriptoanalitinėms funkcijoms atlikti,
— 
taktinė SMS ( 14 ) / GSM ( 15 ) / GPS ( 16 ) / GPRS ( 17 ) / UMTS ( 18 ) / CDMA ( 19 ) /PSTN ( 20 ) perėmimo ir stebėjimo įranga,
— 
DHCP ( 21 ) / SMTP ( 22 ), GTP ( 23 ) informacijos perėmimo ir stebėjimo įranga,
— 
modelių atpažinimo ir modelių profiliavimo įranga,,
— 
nuotolinės kriminalistikos įranga
— 
semantinio apdorojimo modulio įranga,
— 
WEP ir WPA kodų iššifravimo įranga,
— 
VoIP nuosavybinių ir standartinių protokolų perėmimo įranga.
B. 

Nenaudojama.

C. 

Nenaudojama.

D. 

„Programinė įranga“, reikalinga pirmiau A dalyje nurodytai įrangai „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, ir „programinė įranga“, turinti A punkte nurodytos įrangos charakteristikas arba atliekanti ar modeliuojanti jos funkcijas.

E. 

„Technologijos“, reikalingos A punkte nurodytai technologijai „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

Į šias kategorijas patenkanti įranga, technologijos ir programinė įranga patenka į šio priedo taikymo sritį tik tiek, kiek jos bendrai apibūdinamos kaip „internetas, telefono ir palydovinio ryšio perėmimo ir stebėjimo sistemos“.

Šiame priede „stebėjimas“ reiškia skambučių turinio arba tinklo duomenų įgijimą, išgavimą, iššifravimą, įrašymą, apdorojimą, analizę ir archyvavimą.

▼M46
V PRIEDAS

1e STRAIPSNIO 7 DALYJE, 1f STRAIPSNIO 7 DALYJE IR 1fa STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

Baltarusijos gynybos ministerija

▼M46
Va PRIEDAS

1f STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 1fa STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ PREKIŲ IR TECHNOLOGIJŲ SĄRAŠAS

Šiame priede taikomos Reglamento (ES) 2021/821 I priede pateiktos bendrosios pastabos, akronimai, santrumpos ir terminų apibrėžtys, išskyrus I dalies „Bendrosios pastabos, akronimai ir santrumpos ir sąvokų apibrėžtys“ I priedo bendrųjų pastabų 2 punktą.

Šiame priede vartojami Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše ( 24 ) apibrėžti terminai.

▼M47

Nedarant poveikio šio reglamento 1m straipsnio taikymui, į kontrolės sąrašą neįtrauktoms prekėms, kuriose yra vienas ar daugiau šiame priede išvardytų komponentų, netaikomos kontrolės priemonės pagal šio reglamento 1f ir 1fa straipsnius.

▼M46

I kategorija. Elektronika

X.A.I.001 

Elektroniniai įtaisai ir komponentai.

a. 

„Integriniai mikroprocesorių grandynai“, „integriniai mikrokompiuterių grandynai“ ir integriniai mikrovaldiklių grandynai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

ne mažesnis kaip 5 gigaflopų veikimo greitis ir aritmetinės logikos įtaisas, turintis ne siauresnę nei 32 bitų prieigą;

2. 

taktų dažnis, viršijantis 25 MHz, arba

3. 

daugiau nei viena duomenų ar komandų magistralė arba nuoseklusis ryšio prievadas, leidžiantys tiesiogiai išoriškai sujungti lygiagrečius „integrinius mikroprocesorių grandynus“ 2,5 MB/s perdavimo sparta.

b. 

Šie integriniai atmintinės grandynai:

1. 

elektra trinamos programuojamosios pastoviosios atmintinės (EEPROM), kurių talpa:

a. 

viršija 16 megabitų vienam moduliui, kai tai atmintuko tipo atmintinė, arba

b. 

viršija bet kurią iš toliau nurodytų ribų, kai tai kito tipo EEPROM:

1. 

viršija 1 megabitą vienam moduliui arba

2. 

viršija 256 kilobitus vienam moduliui, o maksimali kreipties trukmė mažesnė nei 80 ns;

2. 

statinės laisvosios kreipties atmintinės (SRAM), kurių talpa

a. 

viršija 1 megabitą vienam moduliui arba

b. 

viršija 256 kilobitus vienam moduliui, o maksimali kreipties trukmė mažesnė nei 25 ns.

c. 

Skaitmeniniai analogo keitikliai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

8 bitų ar didesnė, bet mažesnė nei 12 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 200 megaatskaitų per sekundę (MSPS);

2. 

12 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 105 megaatskaitų per sekundę (MSPS);

3. 

didesnė nei 12 bitų, bet ne didesnė nei 14 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 10 megaatskaitų per sekundę (MSPS), arba

4. 

didesnė nei 14 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 2,5 megaatskaitos per sekundę (MSPS).

d. 

Vartotojo programuojami loginiai įtaisai, kurių maksimalus nesimetrinių skaitmeninių įvadų / išvadų skaičius yra 200–700.

e. 

Sparčiosios Furjė transformacijos (FFT) procesoriai, kurių 1 024 taškų kompleksinės sparčiosios Furjė transformacijos vardinė vykdymo trukmė mažesnė kaip 1 ms.

f. 

Užsakomieji integriniai grandynai, kurių funkcija yra nežinoma arba įrangos, kurioje integriniai grandynai bus naudojami, kontrolės statusas gamintojui nėra žinomas, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

daugiau kaip 144 galinių įtaisų arba

2. 

mažesnė nei 0,4 ns tipinė „pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė“.

g. 

Šie impulsinės arba neslopstančiosios bėgančiosios bangos „vakuuminiai elektroniniai įtaisai“:

1. 

įtaisai su susietaisiais rezonatoriais arba jų atmainos;

2. 

įtaisai su spiralinio, lenktojo bangolaidžio ar sulankstytojo bangolaidžio schemomis arba jų atmainos, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

ne mažesnis kaip pusės oktavos „akimirkinis dažnių juostos plotis“ ir vidutinės galios (išreikštos kW) ir dažnio (išreikšto GHz) sandauga, didesnė kaip 0,2, arba

b. 

mažesnis kaip pusės oktavos „akimirkinis dažnių juostos plotis“ ir vidutinės galios (išreikštos kW) ir dažnio (išreikšto GHz) sandauga, didesnė kaip 0,4.

h. 

Lankstieji bangolaidžiai, suprojektuoti naudoti esant didesniam kaip 40 GHz dažniui.

i. 

Paviršinių akustinių bangų ir priepaviršinių tūrinių akustinių bangų įtaisai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

1 GHz viršijantis nešlio dažnis arba

2. 

ne didesnis kaip 1 GHz nešlio dažnis ir

a. 

„šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientas“, viršijantis 55 dB;

b. 

didžiausiosios vėlinimo trukmės (išreikštos mikrosekundėmis) ir dažnių juostos pločio (išreikšto MHz) sandauga, didesnė kaip 100, arba

c. 

dispersinio vėlinimo trukmė, didesnė kaip 10 mikrosekundžių.

Techninė pastaba. Taikant X.A.I.001 i punktą, ‚šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientas‘ yra didžiausia malšinimo koeficiento vertė, nurodyta duomenų lape.

j. 

Šie „elementai“:

1. 

„pirminiai elementai“, kurių „energijos tankis“ 293 K (20 °C) temperatūroje yra ne didesnis kaip 550 Wh/kg;

2. 

„antriniai elementai“, kurių „energijos tankis“ 293 K (20 °C) temperatūroje yra ne didesnis kaip 350 Wh/kg.

Pastaba. X.A.I.001 j punktas netaikomas baterijoms, įskaitant vieno elemento baterijas.

Techninė pastaba 

1. 

Taikant X.A.I.001 j punktą, energijos tankis (Wh/kg) apskaičiuojamas vardinę įtampą padauginus iš vardinės talpos ampervalandėmis (Ah), padalytos iš masės kilogramais. Jei vardinė talpa nenurodyta, tai energijos tankis apskaičiuojamas vardinę įtampą, pakeltą kvadratu, padauginus iš išsikrovimo trukmės valandomis, padalytos iš išsikrovimo krūvio omais ir masės kilogramais.

2. 

Taikant X.A.I.001 j punktą, „elementas“ yra elektrocheminis prietaisas, kuris sudarytas iš teigiamo ir neigiamo elektrodų ir elektrolito ir kuris yra elektros energijos šaltinis. Tai yra pagrindinė baterijos dalis.

3. 

Taikant X.A.I.001 j punkto 1 papunktį, „pirminis elementas“ yra „elementas“, kuris nėra suprojektuotas būti įkraunamas iš jokio kito šaltinio.

4. 

Taikant X.A.I.001 j punkto 2 papunktį‚ „antrinis elementas“ yra „elementas“, kuris yra suprojektuotas būti įkraunamas iš išorinio elektros šaltinio.

k. 

„Superlaidieji“ elektromagnetai ar solenoidai, kurie specialiai suprojektuoti visiškai įsikrauti arba išsikrauti greičiau nei per minutę ir kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

Pastaba. X.A.I.001 k punktas netaikomas „superlaidiesiems“ elektromagnetams ar solenoidams, specialiai suprojektuotiems magnetinio rezonanso vizualizavimo (MRI) medicinos įrangai.

1. 

didžiausias iškrovimo metu tiekiamos energijos kiekis, padalytas iš išsikrovimo trukmės, viršijantis 500 kJ per minutę;

2. 

didesnis kaip 250 mm vidinis srovės apvijos skersmuo ir

3. 

didesnė kaip 8 T vardinė magnetinė indukcija (magnetinio srauto tankis) arba didesnis kaip 300 A/mm2„visuminis srovės tankis“ apvijoje.

l. 

Elektromagnetinio energijos kaupimo grandynai arba sistemos, kuriuose yra komponentų, pagamintų iš „superlaidžiųjų“ medžiagų ir specialiai suprojektuotų veikti temperatūroje, žemesnėje nei bent vieno iš „superlaidininko“ sandų „kritinė temperatūra“, ir kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

1. 

1 MHz viršijantis rezonanso veikimo dažnis;

2. 

ne mažesnis kaip 1 MJ/m3 kaupiamos energijos tankis ir

3. 

mažesnė kaip 1 ms išsikrovimo trukmė.

m. 

Metalo keramikos konstrukcijos vandenilio ar vandenilio izotopų tiratronai, kurių vardinė pikinė srovė ne mažesnė kaip 500 A.

n. 

Nenaudojama;

o. 

Saulės elementai, elementų tarpusavio jungties stiklo dangtis (cell-interconnect-coverglass, CIC), saulės skydai, saulės gardelės, kurie yra „tinkami naudoti kosmose“ ir kuriems netaikomas 3A001 e punkto 4 papunktis ( 25 ).

X.A.I.002 

Bendrosios paskirties „elektroniniai mazgai“, moduliai ir įranga.

a. 

Elektroninė bandymo įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

b. 

Skaitmeniniai duomenų registravimo magnetofonai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

60 Mb/s viršijanti didžiausia skaitmeninio sietuvo perdavimo sparta ir sraigtinio skleidimo naudojimas;

2. 

120 Mb/s viršijanti didžiausia skaitmeninio sietuvo perdavimo sparta ir fiksuotųjų galvučių naudojimas arba

3. 

„tinkami naudoti kosmose“.

c. 

Įranga, kurios didžiausia skaitmeninio sietuvo perdavimo sparta viršija 60 Mb/s ir kuri suprojektuota skaitmeniniams vaizdo magnetofonams paversti skaitmeniniais duomenų registravimo magnetofonais.

d. 

Nemoduliniai analoginiai osciloskopai, kurių dažnių juostos plotis ne mažesnis kaip 1 GHz.

e. 

Modulinių analoginių osciloskopų sistemos, kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

centrinis blokas, kurio dažnių juostos plotis ne mažesnis kaip 1 GHz, arba

2. 

įdedamieji moduliai, kurių kiekvieno dažnių juostos plotis ne mažesnis kaip 4 GHz.

f. 

Analoginiai stroboskopiniai osciloskopai pasikartojantiems reiškiniams analizuoti, kurių efektyvusis dažnių juostos plotis didesnis kaip 4 GHz.

g. 

Skaitmeniniai osciloskopai ir pereinamųjų vyksmų (procesų) įrašytuvai, kuriuose taikomi analoginių signalų keitimo skaitmeniniais metodai ir kuriais galima išsaugoti pereinamųjų vyksmų parametrus nuosekliai nuskaitant vieninius įėjimo signalus vienas po kito einančiais mažesniais nei 1 ns intervalais (daugiau nei 1 gigaatskaita per sekundę (GSPS), kurių skaitmeninė skyra ne mažesnė kaip 8 bitų ir kurie išsaugo ne mažiau kaip 256 atskaitas.

Pastaba. X.A.I.002 taikomas šiems „specialiai suprojektuotiems“ analoginių osciloskopų komponentams:

1. 

įdedamiesiems moduliams;

2. 

išoriniams stiprintuvams;

3. 

priešstiprintuviams;

4. 

strobavimo įtaisams;

5. 

elektroniniams vamzdžiams.

X.A.I.003 

Specialioji apdorojimo įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

a. 

Dažnio keitikliai, galintys veikti 300–600 Hz dažnių diapazone, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

b. 

Masių spektrometrai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

c. 

Visi blyksniniai rentgeno aparatai arba jiems suprojektuotų impulsinių energijos sistemų komponentai, įskaitant Markso generatorius, didelio galingumo impulso formavimo tinklus, aukštos įtampos kondensatorius ir paleidiklius.

d. 

Impulsų stiprintuvai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

e. 

Ši elektroninė įranga delsai generuoti ar laiko intervalams matuoti:

1. 

skaitmeniniai delsos generatoriai, kurių skiriamoji geba per ne mažesnius kaip 1 mikrosekundės laiko intervalus yra ne didesnė kaip 50 nanosekundžių, arba

2. 

daugiakanalė (trijų ir daugiau kanalų) arba modulinė laiko intervalų matavimo ir chronometrinė įranga, kurios skiriamoji geba per ne mažesnius kaip 1 mikrosekundės laiko intervalus yra ne didesnė kaip 50 nanosekundžių.

f. 

Chromatografinės ir spektrometrinės analizės prietaisai.

X.B.I.001 

Elektroninių komponentų ir medžiagų gamybos įranga ir specialiai suprojektuoti jos komponentai ir pagalbiniai reikmenys.

a. 

Įranga, specialiai suprojektuota gaminti elektroninėms lempoms, optiniams elementams ir specialiai suprojektuotiems jų komponentams, kuriems taikomas 3A001 ( 26 ) arba X.A.I.001.

b. 

Įranga, specialiai suprojektuota gaminti puslaidininkiniams įtaisams, integriniams grandynams ir „elektroniniams mazgams“, kaip nurodyta toliau, ir sistemos, į kurias integruota tokia įranga arba kurios turi tokios įrangos charakteristikas:

Pastaba. X.B.I.001 b punktas taip pat taikomas įrangai, naudojamai arba modifikuotai naudoti kitiems įtaisams, tokiems kaip vizualizavimo įtaisai, elektrooptiniai įtaisai, akustinių bangų įtaisai, gaminti.

1. 

toliau nurodyta medžiagų, naudojamų X.B.I.001 b punkto antraštinėje dalyje nurodytiems įtaisams ir komponentams gaminti, apdorojimo įranga:

Pastaba. X.B.I.001 netaikomas kvarcinių krosnių vamzdžiams, krosnių išklojoms, mentėms, loveliams (išskyrus specialiai suprojektuotus skirtuvinius lovelius), barboteriams, kasetėms ar tigliams, specialiai suprojektuotiems apdorojimo įrangai, kuriai taikomas X.B.I.001 b punkto 1 papunktis.

a. 

įranga polikristaliniam siliciui ir medžiagoms, kurioms taikomas 3C001 ( 27 ), gaminti;

b. 

įranga, specialiai suprojektuota gryninti arba apdoroti III/V ir II/VI puslaidininkinėms medžiagoms, kurioms taikomas 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 arba 3C005 ( 28 ), išskyrus kristalų traukiamojo auginimo įrenginius, nurodytus X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio c papunktyje;

c. 

toliau nurodyti kristalų traukiamojo auginimo įrenginiai ir krosnys:

Pastaba. X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio c papunktis netaikomas difuzijos ir oksidavimo krosnims.

1. 

kita nei pastovios temperatūros krosnys atkaitinimo arba rekristalizacijos įranga, kuri pasižymi didele energijos perdavimo sparta ir kuria galima apdoroti plokšteles didesne nei 0,005 m2 per minutę sparta;

2. 

„pagal nustatytą programą valdomi“ kristalų traukiamojo auginimo įrenginiai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

įkraunami nepakeičiant tiglio talpyklos;

b. 

galintys veikti esant didesniam kaip 2,5 x 105 Pa slėgiui arba

c. 

galintys išauginti didesnio kaip 100 mm skersmens kristalus;

d. 

„pagal nustatytą programą valdoma“ epitaksinio auginimo įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

ja galima pagaminti vienodo storio silicio sluoksnį, kurio storio nuokrypis per ne mažesnį kaip 200 mm ilgį yra mažesnis kaip ± 2,5 %;

2. 

ja galima pagaminti vienodo storio bet kurios kitos medžiagos, išskyrus silicį, sluoksnį, kurio storio nuokrypis per plokštelę yra ne didesnis kaip ± 3,5 %, arba

3. 

apdorojimo metu vykdoma atskirų plokštelių rotacija;

e. 

molekulpluoščio epitaksinio auginimo įranga;

f. 

magnetiniu lauku spartinamo „dulkinimo“ įranga su specialiai suprojektuotais integruotais įkrovos fiksatoriais, leidžiančiais plokšteles perkelti į izoliuotą vakuuminę terpę;

g. 

specialiai suprojektuota jonų implantavimo, jonais arba šviesa skatinamos difuzijos įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

paveikslo sukūrimo galimybė;

2. 

200 keV viršijanti pluošto energija (spartinamoji įtampa);

3. 

optimizuota veikti esant mažesnei kaip 10 keV pluošto energijai (spartinamajai įtampai) arba

4. 

didelės energijos deguonies implantavimo į pakaitintą „padėklą“ galimybė;

h. 

toliau nurodyta „pagal nustatytą programą valdoma“ anizotropinio sausojo (pvz., plazminio) selektyvaus šalinimo (ėsdinimo) įranga:

1. 

„apdorojimo partijomis aparatai“, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

baigmės taško nustatymas kitu nei optinės emisijos spektroskopijos būdu arba

b. 

ne didesnis kaip 26,66 Pa reaktoriaus veikimo (ėsdinimo) slėgis

2. 

„pavienių plokštelių apdorojimo aparatai“, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

baigmės taško nustatymas kitu nei optinės emisijos spektroskopijos būdu

b. 

ne didesnis kaip 26,66 Pa reaktoriaus veikimo (ėsdinimo) slėgis arba

c. 

plokštelių manipuliavimo naudojant kasečių perkrovimo įtaisus ir įkrovos fiksatorius funkcija;

Pastabos.

 
1. 

„Apdorojimo partijomis aparatai“ yra aparatai, kurie nėra specialiai suprojektuoti pavienėms gaminamoms plokštelėms apdoroti. Tokiais aparatais galima vienu metu apdoroti dvi ar daugiau plokštelių pagal bendrus proceso parametrus, pvz., aukštadažnio signalo galią, temperatūrą, ėdžiųjų dujų rūšį, srauto spartą.

2. 

„Pavienių plokštelių apdorojimo aparatai“ yra aparatai, specialiai suprojektuoti pavienėms gaminamoms plokštelėms apdoroti. Šiuose aparatuose gali būti taikomi automatinio plokštelių manipuliavimo metodai atskirai plokštelei įdėti į apdorojimo įrangą. Apibrėžtis apima įrangą, į kurią galima įdėti ir ja apdoroti kelias plokšteles, bet kiekvienai iš jų atskirai nustatomi ėsdinimo parametrai, pvz., aukštadažnio signalo galia ar baigmės taškas.

i. 

„cheminio garinio nusodinimo“, pvz., plazma arba šviesa aktyvuoto cheminio garinio nusodinimo, įranga puslaidininkiniams įtaisams gaminti, turinti bet kurią iš toliau išvardytų savybių nusodinant oksidus, nitridus, metalus ar polikristalinį silicį:

▼M47

1. 

„cheminio garinio nusodinimo“ įranga, veikianti esant mažesniam kaip 105 Pa slėgiui, arba

▼M46

2. 

plazma aktyvuoto cheminio garinio nusodinimo įranga, veikianti esant mažesniam kaip 60 Pa slėgiui arba turinti automatinio plokštelių manipuliavimo naudojant kasečių perkrovimo įtaisus ir įkrovos fiksatorius funkciją;

Pastaba. X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio i papunktis netaikomas mažaslėgėms „cheminio garinio nusodinimo“ sistemoms arba reaktyviojo „dulkinimo“ įrangai.

j. 

elektronpluoštės sistemos, kurios specialiai suprojektuotos ar modifikuotos kaukėms gaminti ar puslaidininkiniams įtaisams apdoroti ir kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

elektrostatinis pluošto kreipimas;

2. 

kitokios formos nei Gauso pluošto profilis;

3. 

3 MHz viršijanti skaitmeninių signalų keitimo analoginiais sparta;

4. 

12 bitų viršijantis skaitmeninių signalų keitimo analoginiais tikslumas; arba

5. 

pluošto padėties pagal taikinio grįžtamąjį ryšį valdymas ne mažesniu kaip 1 mikrometro tikslumu;

Pastaba. X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio j papunktis netaikomas elektronpluoštėms nusodinimo sistemoms arba bendrosios paskirties rastriniams elektroniniams mikroskopams.

k. 

ši paviršiaus glotniojo apdirbimo įranga puslaidininkinėms plokštelėms apdoroti:

1. 

specialiai suprojektuota įranga plonesnių nei 100 mikrometrų plokštelių kitai pusei apdoroti ir joms vėliau atskirti arba

2. 

specialiai suprojektuota įranga, kuria pasiekiama, kad apdorotos plokštelės aktyviojo paviršiaus šiurkštis dviejų sigmų intervale būtų ne didesnis kaip 2 mikrometrai, nuskaičius visus rodmenis (TIR);

Pastaba. X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio k papunktis netaikomas vienpusio pritrynimo ir poliravimo įrangai plokštelių paviršiui glotninti.

l. 

sujungimo įranga, kurioje yra viena ar kelios įprastos vakuumo kameros, specialiai suprojektuotos bet kokiai įrangai, kuriai taikomas X.B.I.001, integruoti į sukomplektuotą sistemą;

m. 

„pagal nustatytą programą valdoma“ įranga, kurioje naudojami „lazeriai“„monolitiniams integriniams grandynams“ pataisyti ar paderinti ir kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

padėties nustatymo tikslumas mažesnis nei ± 1 mikrometras arba

2. 

taško matmuo (prapjovos plotis) mažesnis kaip 3 mikrometrai;

Techninė pastaba. Taikant X.B.I.001 b punkto 1 papunktį, ‚dulkinimas‘ – viršutinio sluoksnio formavimo procesas, kai teigiamųjų jonų judėjimą link taikinio (dengiamosios medžiagos) paviršiaus pagreitina elektrinis laukas. Smūgiuojančių jonų kinetinės energijos užtenka taikinio paviršiaus atomams išmušti ir jiems nusodinti ant padėklo. (Pastaba. Įprastos šio proceso atmainos yra triodinis, magnetroninis arba aukštadažnis dulkinimas dangos adhezijai sustiprinti ir nusėdimo spartai padidinti.)

2. 

toliau nurodytos kaukės, kaukių padėklai, kaukių gamybos įranga ir vaizdo perkėlimo įranga X.B.I.001 antraštinėje dalyje nurodytiems įtaisams ir komponentams gaminti:

Pastaba. Terminu „kaukės“ įvardijamos kaukės, naudojamos elektronpluoštėje litografijoje, rentgeninėje litografijoje ir ultravioletinėje litografijoje, taip pat įprastoje ultravioletinėje ir regimojoje fotolitografijoje.

a. 

gatavos kaukės, jų tarpiniai fotošablonai ir modeliai, išskyrus:

1. 

gatavas kaukes arba tarpinius fotošablonus integriniams grandynams, kuriems netaikomas 3A001 ( 29 ), gaminti arba

2. 

kaukes ir tarpinius fotošablonus, kuriems būdingos šios abi charakteristikos:

a. 

jų modelis grindžiamas 2,5 ar daugiau mikrometrų geometrija ir

b. 

modelis neturi specialių savybių, leidžiančių pakeisti numatomą paskirtį naudojant gamybos įrangą arba „programinę įrangą“;

b. 

šie kaukių padėklai:

1. 

kietąja paviršiaus danga (pvz., chromu, siliciu, molibdenu) dengti „padėklai“ (pvz., stiklo, kvarco, safyro) kaukėms, kurių matmenys didesni kaip 125 mm x 125 mm, ruošti arba

2. 

padėklai, specialiai suprojektuoti rentgeninės litografijos kaukėms;

c. 

kitokia nei bendrosios paskirties kompiuteriai įranga, specialiai suprojektuota puslaidininkinių įtaisų arba integrinių grandynų automatizuotajam projektavimui (CAD);

d. 

ši įranga ar aparatai kaukėms arba tarpiniams fotošablonams gaminti:

1. 

fotooptinės žingsninės kameros, kuriose galima pagaminti didesnes kaip 100 mm x 100 mm matricas arba vienu kartu eksponuoti daugiau kaip 6 mm x 6 mm vaizdo (t. y. židinio) plokštumoje, arba išvesti mažesnio kaip 2,5 mikrometrų pločio linijas „padėklo“ fotoreziste;

2. 

kaukių arba tarpinių šablonų gamybos įranga, kurioje naudojama jonpluoštė arba „lazerinė“ litografija ir kuria galima išvesti mažesnio kaip 2,5 mikrometrų pločio linijas, arba

3. 

įranga arba laikikliai kaukėms ar tarpiniams šablonams keisti arba plėvelėms uždėti siekiant pašalinti defektus;

Pastaba. X.B.I.001 b punkto 2 papunkčio d papunkčio 1 ir 2 papunkčiai netaikomi kaukių gamybos įrangai, kurioje naudojami fotooptiniai metodai ir kurią buvo galima įsigyti rinkoje iki 1980 m. sausio 1 d. arba kurios veikimo charakteristikos nėra geresnės nei tokios įrangos.

e. 

„pagal nustatytą programą valdoma“ įranga kaukėms, tarpiniams šablonams arba plėvelėms tikrinti, kurios:

1. 

skiriamoji geba yra 0,25 mikrometro ar geresnė ir

2. 

tikslumas ne mažesniu kaip 63,5 mm vienos ar dviejų koordinačių atstumu yra ne mažesnis kaip 0,75 mikrometro;

Pastaba. X.B.I.001 b punkto 2 papunkčio e papunktis netaikomas bendrosios paskirties rastriniams elektroniniams mikroskopams, išskyrus tuos, kurie specialiai suprojektuoti ir pritaikyti automatiniam paveikslų tikrinimui.

f. 

tapdinimo ir eksponavimo įranga plokštelėms gaminti naudojant fotooptinius ar rentgeno spinduliuotės metodus, pvz., litografijos įranga, įskaitant tiek projekcijos vaizdo perkėlimo įrangą, tiek žigsninio eksponavimo (tiesioginio žingsninio plokštelės eksponavimo) arba žingsninio multiplikavimo įrangą, kuria galima atlikti bet kurią iš toliau nurodytų funkcijų:

Pastaba. X.B.I.001 b punkto 2 papunkčio f papunktis netaikomas fotooptinio sąlytinio ir nesąlytinio kaukių tapdinimo ir eksponavimo įrangai arba sąlytinio vaizdo perkėlimo įrangai.

1. 

mažesnio kaip 2,5 mikrometrų dydžio paveikslo sukūrimas;

2. 

tapdinimas didesniu kaip ± 0,25 mikrometro (3 sigmų intervale) tikslumu;

3. 

ne geresnis kaip ± 0,3 mikrometro tapdinimas perkeliant iš vieno aparato į kitą arba

4. 

šviesos šaltinio, kurio bangos ilgis mažesnis kaip 400 nm, naudojimas;

g. 

elektronpluoštė, jonpluoštė arba rentgeninė projekcijos vaizdo perkėlimo įranga, kuria galima sukurti mažesnius kaip 2,5 mikrometro paveikslus;

Pastaba. Dėl sufokusuoto kreipiamojo pluošto sistemų (tiesioginio vaizdo sukūrimo sistemų) žr. X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio j papunktį.

h. 

įranga, kurioje naudojami „lazeriai“ vaizdui tiesiai plokštelėje sukurti ir kuria galima sukurti mažesnius kaip 2,5 mikrometro paveikslus;

3. 

ši įranga integriniams grandynams surinkti:

a. 

„pagal nustatytą programą valdomi“ lustų prijungtuvai, kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

1. 

specialiai suprojektuoti „hibridiniams integriniams grandynams“;

2. 

XY pozicionavimo slinktis, viršijanti 37,5 x 37,5 mm, ir

3. 

išdėliojimo XY plokštumoje tikslumas, didesnis nei ± 10 mikrometrų;

b. 

„pagal nustatytą programą valdoma“ įranga keliems lustams per vieną operaciją pagaminti (pvz., sijinių išvadų prijungtuvai, lusto laikiklio prijungtuvai, juostinio tiekiklio išvadų prijungtuvai);

c. 

pusiau automatiniai arba automatiniai karštojo gaubtelių sandarinimo aparatai, kuriais gaubtelis lokaliai įkaitinamas iki aukštesnės nei korpuse esančio objekto temperatūros, kurie specialiai suprojektuoti keraminiams grandynų, kuriems taikomas 3A001 ( 30 ), korpusams ir kuriais per minutę užsandarinamas ne mažiau kaip vienas korpusas;

Pastaba. X.B.I.001 b punkto 3 papunktis netaikomas bendrosios paskirties varžinio taškinio suvirinimo aparatams.

4. 

švariųjų patalpų filtrai, kuriais galima užtikrinti, kad ne didesnių kaip 0,3 mikrometro dalelių skaičius ore neviršytų 10 dalelių 0,02832 m3, ir tokių filtrų medžiagos.

Techninė pastaba. Taikant X.B.I.001, ‚valdomas pagal nustatytą programą‘ yra valdomas pagal elektroninėje atmintinėje saugomas komandas, kurias procesorius gali įvykdyti, kai norima atlikti iš anksto numatytas funkcijas. Įranga gali būti ‚valdoma pagal nustatytą programą‘, nepaisant to, ar elektroninė atmintinė yra įrangos viduje ar išorėje.

X.B.I.002 

Elektroninių komponentų ir medžiagų tikrinimo arba bandymo įranga ir specialiai suprojektuoti jos komponentai ir pagalbiniai reikmenys.

a. 

Įranga, specialiai suprojektuota tikrinti arba išbandyti elektroninėms lempoms, optiniams elementams ir specialiai suprojektuotiems jų komponentams, kuriems taikomas 3A001 ( 31 ) arba X.A.I.001.

b. 

Įranga, specialiai suprojektuota tikrinti arba išbandyti puslaidininkiniams įtaisams, integriniams grandynams ir „elektroniniams mazgams“, kaip nurodyta toliau, ir sistemos, į kurias integruota tokia įranga arba kurios turi tokios įrangos charakteristikas:

Pastaba. X.B.I.002 b punktas taip pat taikomas įrangai, naudojamai arba modifikuotai naudoti kitiems įtaisams, tokiems kaip vizualizavimo įtaisai, elektrooptiniai įtaisai, akustinių bangų įtaisai, tikrinti arba išbandyti.

1. 

„pagal nustatytą programą valdoma“ tikrinimo įranga, naudojama automatiškai aptikti defektams, klaidoms ar užtaršos dalelėms, ne didesnėms kaip 0,6 mikrometro, apdorojamose plokštelėse ir padėkluose arba ant jų, išskyrus spausdintines plokštes ar lustus, naudojant optinius vaizdo gavimo metodus paveikslams palyginti;

Pastaba. X.B.I.002 b 1 papunktis netaikomas bendrosios paskirties rastriniams elektroniniams mikroskopams, išskyrus tuos, kurie specialiai suprojektuoti ir pritaikyti automatiniam paveikslų tikrinimui.

2. 

toliau nurodyta specialiai suprojektuota „pagal nustatytą programą valdoma“ matavimo ir analizės įranga:

a. 

specialiai suprojektuota įranga deguonies arba anglies kiekiui puslaidininkinėse medžiagose matuoti;

b. 

įranga linijų pločiui matuoti, kurios skiriamoji geba yra 1 mikrometro ar geresnė;

c. 

specialiai suprojektuoti plokščio matuokliai, kuriais galima išmatuoti 10 mikrometrų ar mažesnius plokščio nuokrypius ir kurių skiriamoji geba yra 1 mikrometro ar geresnė;

3. 

„pagal nustatytą programą valdoma“ plokštelių zondavimo įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

padėties nustatymo tikslumas geresnis nei 3,5 mikrometro;

b. 

tinkama išbandyti įtaisams, turintiems daugiau kaip 68 išvadus, arba

c. 

tinkama atlikti bandymams esant didesniam kaip 1 GHz dažniui;

4. 

ši bandymo įranga:

a. 

„pagal nustatytą programą valdoma“ įranga, specialiai suprojektuota išbandyti diskretiesiems puslaidininkiniams įtaisams ir bekorpusiams lustams esant didesniam kaip 18 GHz dažniui;

Techninė pastaba. Diskretieji puslaidininkiniai įtaisai apima fotoelementus ir saulės elementus.

b. 

„pagal nustatytą programą valdoma“ įranga, kuri specialiai suprojektuota išbandyti integriniams grandynams ir jų „elektroniniams mazgams“ ir kuria galima atlikti funkcinius bandymus:

1. 

didesne nei 20 MHz „bandymo operacijų sparta“ arba

2. 

didesne nei 10 MHz, bet 20 MHz neviršijančia „bandymo operacijų sparta“ ir galima išbandyti korpusus, turinčius daugiau kaip 68 išvadus;

Pastabos. X.B.I.002 b punkto 4 papunkčio b papunktis netaikomas bandymo įrangai, specialiai suprojektuotai išbandyti:

1. 

atmintinėms;

2. 

buities ir pramogų įrenginių „mazgams“ ar „elektroniniams mazgams“ ir

3. 

elektroniniams komponentams, „elektroniniams mazgams“ ir integriniams grandynams, kuriems netaikomas 3A001 ( 32 ) arba X.A.I.001, jeigu į tokią bandymo įrangą neintegruota kompiuterijos įrenginių, kurie gali būti „programuojami vartotojo“.

Techninė pastaba. Taikant X.B.I.002 b punkto 4 papunkčio b papunktį, „bandymo operacijų sparta“ apibrėžiama kaip didžiausias bandymo įtaiso skaitmeninių operacijų dažnis. Taigi ji yra ekvivalentiška didžiausiai duomenų spartai, kurią gali užtikrinti bandymo įtaisas, veikdamas nemultipleksiniu režimu. Dar vadinama tikrinimo sparta, didžiausiuoju skaitmeniniu dažniu arba didžiausiąja skaitmenine sparta.

c. 

įranga, kuri specialiai suprojektuota židinio plokštumos matricų veikimui esant didesniam kaip 1 200  nm bangų ilgiui nustatyti atliekant „pagal nustatytą programą valdomą“ matavimą arba kompiuterizuotą vertinimą ir kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

skenuojamosios šviesos dėmės skersmuo mažesnis nei 0,12 mm;

2. 

suprojektuota šviesinio jautrio parametrams išmatuoti ir dažninei charakteristikai, moduliavimo funkcijai, jautrio vienodumui ar triukšmui įvertinti arba

3. 

suprojektuota įvertinti matricoms, tinkamoms kurti paveikslams su daugiau kaip 32 x 32 linijiniais elementais;

5. 

elektronpluoštės bandymo sistemos, suprojektuotos veikti esant ne daugiau kaip 3 keV, arba „lazerio“ pluošto sistemos, kurios skirtos nesąlytiniam įjungtų puslaidininkinių įtaisų zondavimui ir kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

stroboskopinė funkcija atliekant arba pluošto temdymą, arba detektoriaus strobavimą;

b. 

elektronų spektrometras įtampai matuoti, kurio skiriamoji geba yra mažesnė kaip 0,5 V, arba

c. 

elektrinių bandymų pagalbinės priemonės integrinių grandynų veikimui analizuoti;

Pastaba. X.B.I.002 b punkto 5 papunktis netaikomas rastriniams elektroniniams mikroskopams, išskyrus tuos, kurie specialiai suprojektuoti ir pritaikyti nesąlytiniam įjungtų puslaidininkinių įtaisų zondavimui.

6. 

„pagal nustatytą programą valdomos“ daugiafunkcės sufokusuoto jonų pluošto sistemos, kurios specialiai suprojektuotos kaukėms arba puslaidininkiniams įtaisams gaminti bei taisyti, jų fiziniam išdėstymui analizuoti ir jiems išbandyti, kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

pluošto padėties pagal taikinio grįžtamąjį ryšį valdymas ne mažesniu kaip 1 mikrometro tikslumu arba

b. 

12 bitų viršijantis skaitmeninių signalų keitimo analoginiais tikslumas;

7. 

dalelių matavimo sistemos, kuriose naudojami „lazeriai“, kurios suprojektuotos dalelių dydžiui ir koncentracijai ore matuoti ir kurioms būdingos šios abi charakteristikos:

a. 

jomis galima išmatuoti ne didesnes kaip 0,2 mikrometro daleles, kai srautas per minutę yra ne mažesnis kaip 0,02832 m3, ir

b. 

jomis galima nustatyti, ar oras atitinka 10-ą ar geresnę oro švarumo klasę.

Techninė pastaba. Taikant X.B.I.002, „valdomas pagal nustatytą programą“ yra valdomas pagal elektroninėje atmintinėje saugomas komandas, kurias procesorius gali įvykdyti, kai norima atlikti iš anksto numatytas funkcijas. Įranga gali būti „valdoma pagal nustatytą programą“, nepaisant to, ar elektroninė atmintinė yra įrangos viduje ar išorėje.

X.C.I.001 

Puslaidininkinių įtaisų litografijai skirti pozityviniai rezistai, specialiai modifikuoti (optimizuoti) naudoti esant 193–370 nm bangų ilgiui.

X.D.I.001 

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota elektroniniams įtaisams arba komponentams, kuriems taikomas X.A.I.001, bendrosios paskirties elektroninei įrangai, kuriai taikomas X.A.I.002, arba gamybos ir bandymo įrangai, kuriai taikomi X.B.I.001 ir X.B.I.002, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“; arba „programinė įranga“, specialiai suprojektuota įrangai, kuriai taikomi 3B001 g ir h punktai ( 33 ), „naudoti“.

X.E.I.001 

„Technologija“, skirta elektroniniams įtaisams arba komponentams, kuriems taikomas X.A.I.001, bendrosios paskirties elektroninei įrangai, kuriai taikomas X.A.I.002, gamybos ir bandymo įrangai, kuriai taikomas X.B.I.001 arba X.B.I.002, arba medžiagoms, kurioms taikomas X.C.I.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

II kategorija. Kompiuteriai

Pastaba. II kategorija netaikoma prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.A.II.001 

Kompiuteriai, „elektroniniai mazgai“ ir susijusi įranga, kuriems netaikomas nei 4A001, nei 4A003 punktas ( 34 ), ir specialiai suprojektuoti jų komponentai.

Pastaba. „Skaitmeninių kompiuterių“ ir su jais susijusios įrangos, nurodytos X.A.II.001, kontrolės statusas yra nustatomas pagal kitos įrangos ar sistemų kontrolės statusą, tik jei:

a. 

„skaitmeniniai kompiuteriai“ arba su jais susijusi įranga turi lemiamą reikšmę kitos įrangos arba sistemų veikimui;

b. 

„skaitmeniniai kompiuteriai“ arba su jais susijusi įranga nėra kitos įrangos arba sistemų „pagrindinis elementas“ ir

N.B.1 „Signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įrangos, specialiai suprojektuotos kitai įrangai, kurios funkcijas riboja reikalavimai tai įrangai, kontrolės statusas yra nustatomas pagal kitos įrangos kontrolės statusą, netgi jei tai viršija „pagrindinio elemento“ parametrus.

N.B.2 Dėl „skaitmeninių kompiuterių“ arba su jais susijusios įrangos, skirtos telekomunikacijų įrangai, kontrolės statuso žr. 5 kategorijos 1 dalį (Telekomunikacijos) ( 35 ).

c. 

„skaitmeninių kompiuterių“ ir su jais susijusios įrangos „technologija“ nustatoma 4E ( 36 ).

a. 

Elektroniniai kompiuteriai ir su jais susijusi įranga, „elektroniniai mazgai“ ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, skirti veikti aukštesnėje nei 343 K (70 °C) aplinkos temperatūroje;

b. 

„skaitmeniniai kompiuteriai“, apimantys „signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įrangą, turintys „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), lygią 0,0128 svertinio teraflopo (WT) arba didesnę;

c. 

„elektroniniai mazgai“, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti atlikimo efektyvumui pagerinti sujungiant procesorius:

1. 

suprojektuoti taip, kad į konfigūracijas būtų galima sujungti 16 ar daugiau procesorių;

2. 

nenaudojama;

1 pastaba. X.A.II.001 c punktas taikomas tik „elektroniniams mazgams“ ir programuojamoms sujungimo grandinėms, kurių „koreguota didžiausia sparta“ neviršija X.A.II.001 b punkte nurodytų ribų, kai jie tiekiami kaip neintegriniai „elektroniniai mazgai“. Šis punktas netaikomas „elektroniniams mazgams“, kuriuos naudoti kaip susijusią įrangą, kuriai taikomas X.A.II.001 k punktas, dėl jiems būdingo projektavimo galimybės ribotos.

2 pastaba. .A.II.001 c punktas netaikomas „elektroniniams mazgams“, specialiai suprojektuotiems gaminiui arba gaminių šeimai, kurios didžiausioji konfigūracija neviršija X.A.II.001 b punkte nurodytų ribų.

d. 

nenaudojama;

e. 

nenaudojama;

f. 

„signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įranga, turinti „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), lygią 0,0128 svertinio teraflopo (WT) arba didesnę;

g. 

nenaudojama;

h. 

nenaudojama;

i. 

įranga, apimanti „galinį sąsajos įrenginį“, kuris viršija X.A.III.101 nurodytas ribas;

Techninė pastaba. Taikant X.A.II.001 i punktą, „galinis sąsajos įrenginys“ – įrenginys, per kurį informacija patenka į telekomunikacijų sistemą arba iš jos išeina, pvz., telefonas, duomenų perdavimo įtaisas, kompiuteris ir t. t.

j. 

specialiai suprojektuota įranga, skirta „skaitmeninių kompiuterių“ arba su jais susijusios įrangos išoriniam sujungimui, kurios duomenų perdavimo sparta viršija 80 MB/s;

Pastaba. X.A.II.001 j punktas netaikomas įrangai su vidiniais sujungimais (pvz., sisteminėms plokštėms, magistralėms), įrangai su pasyviaisiais sujungimais, „tinklų prieigos valdikliams“ arba „ryšių kanalų valdikliams“.

Techninė pastaba. Taikant X.A.II.001 j punktą, „ryšių kanalo valdiklis“ – sietuvas, valdantis sinchroninės arba asinchroninės skaitmeninės informacijos srautą. Tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacijų įrangą.

k. 

„hibridiniai kompiuteriai“, „elektroniniai mazgai“ ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, turintys skaitmeninius analogo keitiklius, kuriems būdingos visos toliau išvardytos charakteristikos:

1. 

32 ar daugiau kanalų ir

2. 

14 bitų (pliuso ženklo bitas) ar didesnė skiriamoji geba, kai keitimo sparta yra ne mažesnė kaip 200 000  Hz.

X.D.II.001 

„Programos“ tikrinimo ir patvirtinimo „programinė įranga“, „pirmines programas“ automatiškai kurianti „programinė įranga“ ir operacinės sistemos „programinė įranga“, specialiai suprojektuota „tikralaikio apdorojimo“ įrangai.

a. 

„Programos“ tikrinimo ir patvirtinimo „programinė įranga“, taikanti matematinius bei analitinius metodus ir suprojektuota arba modifikuota „programoms“, apimančioms daugiau nei 500 000 „pirminės programos“ komandų;

b. 

„pirmines programas“ automatiškai kurianti „programinė įranga“, kuri jas kuria naudodama internetu iš išorinių jutiklių, aprašytų Reglamente (ES) 2021/821, gautus duomenis, arba

c. 

operacinės sistemos „programinė įranga“, specialiai suprojektuota „tikralaikio apdorojimo“ įrangai, kuri užtikrina, kad „visiškosios pertraukties gaišties laikas“ neviršytų 20 mikrosekundžių.

Techninė pastaba. Taikant X.D.II.001, ‚visiškosios pertraukties gaišties laikas‘ – laikas, kurio kompiuterinei sistemai reikia pertraukčiai dėl įvykio atpažinti ir apdoroti, taip pat kontekstui persijungti, kad būtų vykdoma pakaitinė atmintyje išsaugota užduotis, laukusi prieš pertrauktį.

X.D.II.002 

„Programinė įranga“, išskyrus įrangą, kuriai taikomas 4D001 ( 37 ), specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, kuriai taikomi 4A101 ( 38 ) ir X.A.II.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.II.001 

Įrangai, kuriai taikomas X.A.II.001, arba „programinei įrangai“, kuriai taikomas X.D.II.001 arba X.D.II.002, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ skirta „technologija“.

X.E.II.001 

Įrangai, suprojektuotai ‚daugiasraučiui duomenų apdorojimui‘, „kurti“ arba „gaminti“ skirta „technologija“.

Techninė pastaba. Taikant X.E.II.001, „daugiasrautis duomenų apdorojimas“ – mikroprograma ar įrangos architektūros technika, kurią taikant vienu metu gali būti apdorojamos dvi ar daugiau duomenų sekų, valdomų viena ar daugiau komandų sekų, pavyzdžiui:

1. 

viensraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (SIMD) architektūros, tokios kaip vektoriniai arba matriciniai procesoriai;

2. 

daugiasrautės viensraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (MSIMD) architektūros;

3. 

daugiasraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (MIMD) architektūros, apimančios tas, kurios yra stipriai, vidutiniškai arba silpnai susijusios, arba

4. 

apdorojimo elementų struktūruotos matricos, įskaitant sistolines matricas.

III kategorija. 1 dalis. Telekomunikacijos

Pastaba. III kategorijos 1 dalis netaikoma prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.A.III.101 

Telekomunikacijų įranga.

a. 

Bet kokios rūšies telekomunikacijų įranga, kuriai netaikomas 5A001 a punktas ( 39 ), specialiai suprojektuota veikti žemesnėje nei 219 K (-54 °C) ir aukštesnėje nei 397 K (124 °C) temperatūroje.

b. 

Telekomunikacijų perdavimo įranga ir sistemos, taip pat specialiai suprojektuoti komponentai ir pagalbiniai reikmenys, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų, funkcijų ar savybių:

Pastaba. Telekomunikacijų perdavimo įranga:

a. 

Skirstoma į toliau nurodytas kategorijas arba jų derinius:

1. 

Radijo įrenginiai (pvz., siųstuvai, imtuvai ir siųstuvai-imtuvai);

2. 

Galinė linijos įranga;

3. 

Tarpinė stiprintuvo įranga;

4. 

Retransliavimo įranga;

5. 

Regeneravimo įranga;

6. 

Perkodavimo įtaisai (kodo keitikliai);

7. 

Tankinimo (multiplex) įranga (įskaitant statistinį tankinimą);

8. 

Moduliatoriai / demoduliatoriai (modemai);

9. 

Transformuojanti tankinimo (transmultiplex) įranga (žr. CCITT Rec. G701);

10. 

„Pagal nustatytą programą valdoma“ skaitmeninio kryžminio sujungimo įranga;

11. 

„Tinklų sietuvai“ ir tiltai;

12. 

„Medijų prieigos įrenginiai“, ir

b. 

Suprojektuota naudoti vienkanalei arba daugiakanalei komunikacijai bet kuriuo iš šių būdų:

1. 

laidu (linija);

2. 

bendraašiu kabeliu;

3. 

optiniu skaiduliniu kabeliu;

4. 

elektromagnetine spinduliuote arba

5. 

akustinių bangų sklidimu po vandeniu.

1. 

Kurioje naudojami skaitmeniniai metodai, įskaitant analoginių signalų skaitmeninį apdorojimą, ir kuri suprojektuota veikti didžiausiu tankinimo laipsniu: 45 Mb/s viršijančia „skaitmeninio perdavimo sparta“ arba 90 Mb/s viršijančia „visumine skaitmeninio perdavimo sparta“;

Pastaba. X.A.III.101.b.1 punktas netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai taip, kad ją būtų galima integruoti į bet kurią civiliniam naudojimui skirtą palydovinę sistemą ir joje naudoti.

2. 

Modemai, naudojantys „vieno toninio dažnio kanalo juostos plotį“, kurių „duomenų perdavimo sparta“ viršija 9 600 bitų per sekundę;

3. 

Kuri yra „pagal nustatytą programą valdoma“ skaitmeninė kryžminio ryšio įranga, kurios vieno prievado „skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 8,5 Mb/s.

4. 

Įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

„tinklo prieigos valdikliai“ ir su jais susijusi bendroji informacinė terpė, kurios „skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 33 Mb/s, arba

b. 

„ryšių kanalo valdikliai“, kurių skaitmeninė išvesties „duomenų perdavimo sparta“ viršija 64 000 bitų/s vienam kanalui;

Pastaba. Jeigu bet kurioje nevaldomoje įrangoje yra „tinklo prieigos valdiklis“, joje negali būti jokios rūšies telekomunikacijų sąsajos, išskyrus tokią, kuri aprašyta X.A.III.101 b punkto 4 papunktyje, tačiau kuris jai netaikomas.

5. 

Kurioje naudojamas „lazeris“ ir kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

1 000  nm viršijantis perdavimo bangos ilgis; arba

b. 

kurioje naudojami analoginiai metodai ir kurioje naudojamas 45 MHz viršijantis dažnių juostos plotis;

c. 

kurioje naudojama koherentinio optinio perdavimo arba koherentinės optinės detekcijos technika (dar vadinama optinio heterodino arba homodino technika);

d. 

kurioje naudojami tankinimo pagal bangos ilgį metodai; arba

e. 

kuri atlieka „optinį stiprinimą“;

6. 

Radijo įranga, veikianti įėjimo ir išėjimo dažniais, viršijančiais:

a. 

31 GHz palydovinio ryšio žemės stočių reikmėms arba

b. 

26,5 GHz kitoms reikmėms;

Pastaba. X.A.III.101 b punkto 6 papunktis netaikomas civiliniam naudojimui skirtai įrangai, atitinkančiai Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) paskirtą 26,5–31 GHz dažnių juostą.

7. 

Radijo įranga, kurioje naudojamas bet kuris iš šių metodų:

a. 

aukštesnio nei 4 lygio kvadratūrinės amplitudės moduliacijos (QAM) metodai, jei „visuminė skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 8,5 Mb/s;

b. 

aukštesnio nei 16 lygio QAM metodai, jei „visuminė skaitmeninio perdavimo sparta“ ne didesnė kaip 8,5 Mb/s;

c. 

kiti skaitmeninio moduliavimo būdai, kurių „spektrinis našumas“ viršija 3 bit/s/Hz arba

d. 

veikianti 1,5 MHz – 87,5 MHz dažniu ir turinti prisitaikomąsias technines priemones, galinčias numalšinti trukdantį signalą daugiau kaip 15 dB.

Pastabos. 

1. 

X.A.III.101.b.7 punktas netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai taip, kad ją būtų galima integruoti į bet kurią civiliniam naudojimui skirtą palydovinę sistemą ir joje naudoti.

2. 

X.A.III.101 b punkto 7 papunktis netaikomas radijo ryšio retransliavimo įrangai, skirtai veikti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) paskirtoje juostoje:

a. 

kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

neviršija 960 MHz; arba

2. 

kurių „visuminė skaitmeninio perdavimo sparta“ neviršija 8,5 Mb/s ir

b. 

kurių „spektrinis našumas“ neviršija 4 bit/s/Hz.

c. 

„Pagal nustatytą programą valdoma“ perjungimo įranga ir susijusios signalizavimo sistemos, kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų, funkcijų arba savybių, ir specialiai suprojektuoti komponentai ir pagalbiniai reikmenys:

Pastaba. Intelektiniai laikiniai tankintuvai (statistical multiplexers) su skaitmeniniais įvadais ir išvadais, kurie užtikrina perjungimą, laikomi ‚pagal nustatytą programą valdomais‘ perjungikliais.

1. 

„Duomenų (pranešimų) perjungimo“ įranga arba sistemos, suprojektuotos „veikti paketiniu režimu“ ir jų elektroniniai mazgai bei komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

2. 

Nenaudojama;

3. 

„Datagramų“ paketų maršruto parinkimas arba perjungimas;

Pastaba. X.A.III.101 c punkto 3 papunktis netaikomas tinklams, kurie gali naudoti tik „tinklo prieigos valdiklius“, arba patiems „tinklo prieigos valdikliams“.

4. 

Nenaudojama;

5. 

Daugiapakopis prioritetinis ir pirmenybinis kanalų perjungimas;

Pastaba. X.A.III.101 c punkto 5 papunktis netaikomas vienpakopiam iškvietos pirmumo nustatymui.

6. 

suprojektuota automatiškai perduoti korines radijo iškvietas į kitus korinius perjungiklius arba automatiškai prisijungti prie centralizuotos abonentų duomenų bazės, kuri yra bendra daugiau nei vienam perjungikliui;

7. 

turinti „pagal nustatytą programą valdomą“ skaitmeninę kryžminio ryšio įrangą, kurios vieno prievado „skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 8,5 Mb/s.

8. 

„Bendrasis signalizavimo kanalas“, veikiantis nesusietuoju arba iš dalies susietuoju režimu;

9. 

„Dinaminis adaptyvusis maršruto parinkimas“;

10. 

Kurie yra duomenų paketų perjungikliai, kanalo perjungikliai ir maršruto parinktuvai, kurių prievadai arba linijos viršija bet kurią iš šių charakteristikų:

a. 

‚Ryšių kanalo valdiklio‘ vieno kanalo „duomenų perdavimo sparta“ – 64 000 bit/s, arba

Pastaba. X.A.III.101.c.10.a punktas netaikomas sudėtinėms tankinimo jungtims, sudarytoms tik iš ryšių kanalų, kuriems atskirai X.A.III.101.b.1 netaikomas.

b. 

„Tinklo prieigos valdikliui“ ir susijusioms bendrosioms medijoms taikoma 33 Mb/s „skaitmeninio perdavimo sparta“;

Pastaba. X.A.III.101.c.10 punktas netaikomas duomenų paketų perjungikliams arba maršruto parinktuvams, kurių prievadai arba linijos neviršija X.A.III.101.c.10 punkte nurodytų ribų.

11. 

„Optinis perjungimas“;

12. 

Naudojami „asinchroninio persiuntimo veikos“ („ATM“) metodai.

d. 

Ilgesnės kaip 50 m optinės skaidulos ir optiniai skaiduliniai kabeliai, suprojektuoti vienmodžiam veikimui;

e. 

Centralizuota tinklo kontrolė, kuriai būdingos visos šios charakteristikos:

1. 

gauna duomenis iš mazgų, ir

2. 

apdoroja šiuos duomenis siekiant valdyti eismą, kuriam nereikia operatoriaus sprendimų, ir taip užtikrinti „dinaminį adaptyvųjį maršruto parinkimą“;

1 pastaba. X.A.III.101.e punktas neapima maršruto parinkimo pagal išankstinę informaciją.

2 pastaba. X.A.III.101.e punktu nedraudžiamas eismo valdymas kaip prognozuojamų statistinių eismo sąlygų funkcija.

f. 

Fazuotosios gardelinės antenos, veikiančios virš 10,5 GHz dažniais, turinčios aktyviuosius elementus ir paskirstytuosius komponentus, suprojektuotos elektroniniu būdu valdyti pluošto sudarymą ir nukreipimą, išskyrus tūpimo sistemas su Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartus atitinkančiais prietaisais (mikrobanginės tūpimo sistemos (MLS)).

g. 

Judriojo ryšio įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, jos elektroniniai mazgai ir komponentai; arba

h. 

Radijo ryšio retransliavimo įranga, suprojektuota naudoti ne mažesniais kaip 19,7 GHz dažniais, ir jos komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

Techninė pastaba. Taikant X.A.III.101:

1) 

„Asinchroninio persiuntimo veika“ („ATM“) – persiuntimas informaciją suskirstant į fragmentus; persiuntimas yra asinchroninis dėl to, kad fragmentų pasikartojimo dažnis priklauso nuo reikalaujamosios arba akimirkinės bitų perdavimo spartos.

2) 

„Vieno toninio dažnio kanalo juostos plotis“ – duomenų perdavimo įranga, suprojektuota veikti vienu 3 100  Hz toninio dažnio kanalu, apibrėžtu CCITT rekomendacijoje G.151.

3) 

„Ryšių kanalo valdiklis“ – fizinis sietuvas, valdantis sinchroninės arba asinchroninės skaitmeninės informacijos srautą. Tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacijų įrangą.

4) 

„Datagrama“ – tai savarankiškas, nepriklausomas duomenų subjektas, kuriuo perduodama informacija, pakankama maršrutui nuo šaltinio iki paskirties galinės duomenų įrangos, nesiremiant ankstesniais šio šaltinio ir paskirties galinės duomenų įrangos ir transportavimo tinklo informacijos mainais.

5) 

„Sparčioji atranka“ – virtualiajai iškvietai taikoma priemonė, leidžianti galinei duomenų apdorojimo įrangai išplėsti galimybę perduoti duomenis sujungimo kūrimo ir nutraukimo „paketais“, viršijant pagrindines virtualiosios iškvietos galimybes.

6) 

„Tinklų sietuvas“ – funkcinis įtaisas, kurį sudaro bet koks fizinės įrangos ir „programinės įrangos“ derinys, keičiantis vienoje sistemoje informacijai pateikti, apdoroti ar perduoti naudojamus protokolus į atitinkamus, tačiau skirtingus kitoje sistemoje naudojamus protokolus.

7) 

„Skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas“ (ISDN) – tai suvienytasis ištisinis skaitmeninis tinklas, kuriame visomis komunikacijos rūšimis (pvz., balso, teksto, duomenų, nejudamu ir judamu vaizdu) gaunami duomenys iš vieno stoties (perjungiklio) prievado (terminalo) perduodami abonentui viena prieigos linija ir gaunami iš jo.

8) 

„Paketas“ – dvejetainių skaitmenų grupė, įskaitant duomenis ir iškvietos valdymo signalus, kuri perjungiama kaip sudėtinė visuma. Duomenys, iškvietos valdymo signalai ir galima klaidų kontrolės informacija išdėstyti nustatytu formatu.

9) 

„Bendras signalizavimo kanalas“ – kontrolinės informacijos perdavimas (signalizavimas) atskiru kanalu nei tas, kuris naudojamas pranešimams. Signalizavimo kanalas paprastai kontroliuoja kelis pranešimų kanalus.

10) 

„Duomenų perdavimo sparta“ – sparta, apibrėžta ITU rekomendacijoje 53-36, atsižvelgiant į tai, kad nebinarinio moduliavimo atveju bodų ir bitų per sekundę skaičiai nesutampa. Kodavimo, tikrinimo ir sinchronizavimo funkcijoms turi būti nurodyti bitai.

11) 

„Dinaminis adaptyvusis maršruto parinkimas“ – automatinis pranešimų srauto maršruto pakeitimas remiantis faktinių esamų tinklo sąlygų nustatymu ir analize.

12) 

„Medijų prieigos įrenginys“ – įrenginys, kuriame yra viena ar daugiau ryšių sąsajų („tinklo prieigos valdiklis“, „ryšių kanalo valdiklis“, modemas arba kompiuterio magistralė), skirtas galiniams įrenginiams prijungti prie tinklo.

13) 

„Spektrinis našumas“ – „skaitmeninio perdavimo sparta“ [bits/s] / 6 dB spektro juostos plotis, Hz.

14) 

„Valdomas pagal nustatytą programą“ – valdomas pagal elektroninėje atmintinėje saugomas komandas, kurias procesorius gali vykdyti, kai norima atlikti iš anksto numatytas funkcijas. Pastaba. Įranga gali būti „valdoma pagal nustatytą programą“, nepaisant to, ar elektroninė atmintinė yra įrangos viduje ar išorėje.

X.B.III.101 

Telekomunikacijų bandymo įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.C.III.101 

Stiklo arba bet kurios kitos medžiagos, optimizuotos optinėms skaiduloms gaminti, ruošiniai, kuriems taikomas X.A.III.101.

X.D.III.101 

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ įrangą, kuriai taikomi X.A.III.101 ir X.B.III.101 punktai, ir dinaminė adaptyvioji maršruto parinkimo programinė įranga:

a. 

„Programinė įranga“, kitokia nei pateikiama mašininio vykdymo pavidalu, specialiai suprojektuota „dinaminiam adaptyviajam maršruto parinkimui“.

b. 

Nenaudojama;

X.E.III.101 

Įrangai, kuriai taikomas X.A.III.101 arba X.B.III.101, arba „programinei įrangai“, kuriai taikomas X.D.III.101, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ skirta „technologija“ arba ši kita „technologija“:

a. 

Šios specialiosios „technologijos“:

1. 

„Technologija“, skirta apdoroti optinių skaidulų dangas, specialiai suprojektuota taip, kad ji būtų tinkama naudoti po vandeniu;

2. 

„Technologija“, skirta „kurti“ įrangai, kurioje naudojama „sinchroninė skaitmeninė hierarchija“ („SDH“) arba „sinchroninis optinis tinklas“ („SONET“).

Techninė pastaba. Taikant X.E.III.101:

1) 

„Sinchroninė skaitmeninė hierarchija“ (SDH) – skaitmeninė hierarchija, teikianti įvairių formų skaitmeninio srauto valdymo, tankinimo ir prieigos prie jo priemonių naudojant sinchroninio perdavimo formatą skirtingų rūšių laikmenose. Formatas grindžiamas sinchroninio perdavimo moduliu (STM), apibrėžtu CCITT rekomendacijose G.703, G.707, G.708, G.709 ir kitose dar nepaskelbtose rekomendacijose. „SDH“ pirmojo lygio sparta yra 155,52 Mb/s.

2) 

„Sinchroninis optinis tinklas“ (SONET) – tinklas, teikiantis įvairių formų skaitmeninio srauto valdymo, tankinimo ir prieigos prie jo priemonių naudojant sinchroninio perdavimo formatą optinėse skaidulose. Šis formatas yra „SDH“ Šiaurės Amerikos variantas, jame taip pat naudojamas sinchroninio perdavimo modulis (STM). Tačiau jame naudojamas sinchroninio perdavimo signalas (STS) kaip pagrindinis perdavimo modulis, kurio pirmojo lygio sparta yra 51,81 Mb/s. SONET standartai integruojami į „SDH“ standartus.

III kategorija. 2 dalis. Informacijos saugumas

Pastaba. III kategorijos 2 dalis netaikoma prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.A.III.201 

Ši įranga:

a. 

Nenaudojama;

b. 

Nenaudojama;

c. 

Prekės, klasifikuojamos kaip masinio vartojimo rinkos šifravimo programinė įranga pagal Kriptografijos pastabą (5 kategorijos 2 dalies 3 pastaba ( 40 ).

X.D.III.201 

Ši „informacijos saugumo“„programinė įranga“:

Pastaba. Šis įrašas netaikomas „programinei įrangai“, suprojektuotai ar modifikuotai apsaugoti nuo tyčinės žalos kompiuteriui, pvz., virusų, kai „kriptografija“ naudojama tik autentiškumui nustatyti, skaitmeniniam parašui ir (arba) duomenų ar rinkmenų iššifravimui.

a. 

Nenaudojama;

b. 

Nenaudojama;

c. 

„Programinė įranga“, pagal Kriptografijos pastabą (5 kategorijos 2 dalies 3 pastaba) klasifikuojama kaip masinio vartojimo rinkos šifravimo programinė įranga ( 41 ).

X.E.III.201 

Ši „informacijos saugumo“„technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba:

a. 

Nenaudojama;

b. 

„Technologija“, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta „naudoti“ masinio vartojimo rinkos prekėms, kurioms taikomas X.A.III.201 c punktas, arba masinio vartojimo rinkos „programinei įrangai“, kuriai taikomas X.D.III.201 c punktas.

IV kategorija. Jutikliai ir lazeriai

X.A.IV.001 

Jūrų ar antžeminė akustinė įranga, galinti aptikti povandeninius objektus ar elementus arba nustatyti jų buvimo vietą arba nustatyti antvandeninių laivų ar povandeninių transporto priemonių padėtį; ir specialiai suprojektuoti komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.A.IV.002 

Šie optiniai jutikliai:

a. 

Šie vaizdo skaisčio stiprintuvai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai:

1. 

Vaizdo skaisčio stiprintuvai, kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

a. 

didžiausias atsakas atitinka bangų ilgio diapazoną, viršijantį 400 nm, bet neviršijantį 1 050  nm;

b. 

kurių elektroninio vaizdo stiprinimo mikrokanalinės plokštelės skylučių tarpas (atstumas tarp jų centrų) yra mažesnis kaip 25 mikrometrai ir

c. 

kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

S-20, S-25 arba daugiašarmis fotokatodas, arba

2. 

GaAs arba GaInAs fotokatodas;

2. 

specialiai suprojektuotos mikrokanalinės plokštelės, kurioms būdingos abi šios charakteristikos:

a. 

15 000 ar daugiau tuščiavidurių vamzdelių vienoje plokštelėje, ir

b. 

skylučių tarpas (atstumas tarp jų centrų) mažesnis kaip 25 mikrometrai.

b. 

Tiesioginio matymo vizualizavimo įranga, veikianti regimojoje ar infraraudonojoje spektro srityse, kurioje integruoti vaizdo skaisčio stiprintuvai ir kuriai būdingos X.A.IV.002.a.1 punkte nurodytos charakteristikos.

X.A.IV.003 

Šios kameros:

a. 

Kameros, atitinkančios A003 b punkto 4 papunkčio ( 42 ) 3–6 pastabų kriterijus.

b. 

Nenaudojama;

X.A.IV.004 

Ši optika:

a. 

Optiniai filtrai:

1. 

kurių bangos ilgis didesnis kaip 250 nm, sudaryti iš daugiasluoksnių optinių dangų, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

Juostos pločiai, ne didesni kaip 1 nm visos trukmės tarp pusinio intensyvumo (Full Width Half Intensity, FWHI) lygis, o didžiausias pralaidumas ne mažesnis kaip 90 %, arba

b. 

dažnių juostos plotis, ne mažesnis kaip 0,1 nm FWHI, ir didžiausias pralaidumas ne mažesnis kaip 50 %;

Pastaba. X.A.IV.004 netaikomas optiniams filtrams su fiksuotais oro tarpais arba Lyoto filtrams.

2. 

kurių bangos ilgis didesnis kaip 250 nm ir kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

a. 

derinami 500 nm ar didesniame spektro intervale;

b. 

ne didesnė kaip 1,25 nm momentinė filtro pralaidumo juosta;

c. 

bangos ilgis atkuriamas 0,1 ms ribose 1 nm ar didesniu tikslumu derinamo spektro intervale, ir

d. 

pavienis didžiausias pralaidumas ne mažesnis kaip 91 %;

3. 

Optiniai neskaidrumo jungikliai (filtrai), kurių regos laukas yra 30° arba platesnis, o atsako trukmė ne ilgesnė kaip 1 ns;

b. 

„Fluorido pluošto“ kabeliai ar jų optinės skaidulos, kurių silpimas mažesnis kaip 4 dB/km bangų ilgių diapazone, viršijančiame 1 000  nm, bet neviršijančiame 3 000  nm.

Techninė pastaba. Taikant X.A.IV.004 b punktą, „fluorido skaidulos“ – skaidulos, pagamintos iš nesupakuotų birių fluorido junginių.

X.A.IV.005 

Šie „lazeriai“:

a. 

anglies dioksido (CO2) „lazeriai“, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

kurių nuolatinės veikos (CM) išėjimo galia viršija 10 kW,

2. 

kurių išėjimo spinduliuotės „impulso trukmė“ viršija 10 μs, ir

a. 

vidutinė išėjimo galia viršija 10 kW, arba

b. 

kurių „didžiausioji impulsinė galia“ viršija 100 kW arba

3. 

kurių išėjimo spinduliuotės „impulso trukmė“ yra ne ilgesnė kaip 10 μs ir

a. 

kurių vieno impulso energija viršija 5 J, o „didžiausioji galia“ viršija 2,5 kW arba

b. 

vidutinė išėjimo galia viršija 2,5 kW,

b. 

Šie puslaidininkiniai lazeriai:

1. 

pavieniai vienos skersinės modos puslaidininkiniai „lazeriai“, kuriems būdinga:

a. 

vidutinė išėjimo galia viršija 100 mW, arba

b. 

bangos ilgis viršija 1 050  nm;

2. 

Pavieniai daugelio skersinių modų puslaidininkiniai „lazeriai“ arba pavienių puslaidininkinių „lazerių“ matricos, kurių bangos ilgis viršija 1 050  nm;

c. 

rubino „lazeriai“, kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 20 J;

d. 

„nederinamieji“„impulsiniai lazeriai“, kurių išėjimo bangos ilgis viršija 975 nm, bet neviršija 1 150  nm, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

„impulso trukmė“ yra ne mažesnė kaip 1 ns, bet ne didesnė kaip 1 μs, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

turi vienos skersinės modos išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

„sienos jungties našumas“ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 10 W, ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz, arba

2. 

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 20 W, arba

b. 

turi daugelio skersinių modų išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

„sienos jungties našumas“ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W,

2. 

„didžiausioji galia“ viršija 200 MW, arba

3. 

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W, arba

2. 

kurių „impulso trukmė“ viršija 1 μs ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

turi vienos skersinės modos išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

„sienos jungties našumas“ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 10 W, ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz, arba

2. 

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 20 W, arba

b. 

turi daugelio skersinių modų išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

„sienos jungties našumas“ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W, arba

2. 

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 500 W,

e. 

„nederinamieji“ nuolatinės veikos (CW) „lazeriai“, kurių išėjimo bangos ilgis viršija 975 nm, bet neviršija 1 150  nm, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

turi vienos skersinės modos išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

„sienos jungties našumas“ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 10 W, ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz, arba

b. 

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W, arba

2. 

turi daugelio skersinių modų išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

„sienos jungties našumas“ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W, arba

b. 

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 500 W,

Pastaba. X.A.IV.005 e punkto 2 papunkčio b papunktis netaikomas daugelio skersinių modų pramoniniams „lazeriams“, kurių išėjimo galia neviršija 2 kW ir kurių bendra masė yra didesnė nei 1 200  kg. Taikant šią pastabą bendra masė apima visus komponentus, reikalingus „lazerio“ veikimui, pvz., „lazerį“, maitinimo šaltinį, šilumokaitį, tačiau neapima išorinės optikos, skirtos spindulio reguliavimui ir (arba) siuntimui.

f. 

„nederinamieji“„lazeriai“, kurių bangos ilgis viršija 1 400  nm, bet neviršija 1 555  nm ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

išėjimo vieno impulso energija viršija 100 mJ, o „didžiausioji impulsinė galia“ viršija 1 W, arba

2. 

kurių vidutinė arba CW išėjimo galia viršija 1 W,

g. 

laisvaelektroniai „lazeriai“.

Techninė pastaba. Taikant X.A.IV.005, „sienos jungties našumas“ apibrėžiamas kaip „lazerio“ išėjimo galios (ar „vidutinės išėjimo galios“) ir visos elektros energijos įėjimo galios, kurios reikia, kad „lazeris“ veiktų, įskaitant energijos tiekimą / kondicionavimą ir terminį kondicionavimą / šilumos keitiklį, santykis.

X.A.IV.006 

Šie „magnetometrai“, „superlaidieji“ elektromagnetiniai jutikliai ir specialiai suprojektuoti komponentai:

a. 

„Magnetometrai“, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, kurių „jautris“ mažesnis (geresnis) kaip 1,0 nT/Hz1/2.

Techninė pastaba. Taikant X.A.IV.006 a punktą, „jautris“ (triukšmo lygis) – vidutinė kvadratinė prietaisu ribojamo minimalaus triukšmo lygio, kuris yra mažiausias išmatuojamas signalas, vertė.

b. 

„superlaidieji“ elektromagnetiniai jutikliai, komponentai, pagaminti iš „superlaidžiųjų“ medžiagų:

1. 

kurie skirti veikti mažesnėse temperatūrose mažiausiai už vieno iš „superlaidžiųjų“ sandų „kritinę temperatūrą“ (įskaitant Džozefsono įtaisus arba „superlaidžiuosius“ kvantinius interferencinius įtaisus (SQUIDS)),

2. 

kurie skirti aptikti elektromagnetinio lauko pokyčiams, esant ne didesniems kaip 1 KHz dažniams, ir

3. 

kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

turi įtaisytų plonasluoksnių SQUIDS, kurių mažiausiasis topologinio elemento matmuo yra mažesnis kaip 2 μm, ir susietųjų įėjimo ir išėjimo ryšio grandinių,

b. 

skirti veikti, esant didžiausiajai magnetinio lauko srauto kitimo spartai, viršijančiai 1 x 106 magnetinio srauto kvantų per sekundę,

c. 

skirti veikti be magnetinio ekranavimo nuo Žemės magnetinio lauko, arba

d. 

turi temperatūrinį koeficientą, mažesnį kaip 0,1 magnetinio srauto kvanto/K.

X.A.IV.007 

Šie gravimetrai (laisvojo kritimo pagreičio matuokliai), skirti antžeminiam naudojimui, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a. 

kurių statinis tikslumas yra mažesnis (geresnis) kaip 100 μGal arba

b. 

kurie yra kvarcinio (Vordeno) tipo.

X.A.IV.008 

Šios radarinės sistemos, įranga ir pagrindiniai komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai:

a. 

Orlaivių radarinė įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai.

b. 

„Tinkamas naudoti kosmose“„lazerinis“ radaras arba šviesos aptikimo ir nuotolio nustatymo įrenginiai (lidarai), specialiai suprojektuoti meteorologiniam stebėjimui.

c. 

Milimetrinių bangų skatinamos matymo radarinės vizualizavimo sistemos, specialiai suprojektuotos sukasparniams ir kurioms būdingos visos šios charakteristikos:

1. 

Veikimo dažnis – 94 GHz;

2. 

Vidutinė išėjimo galia yra mažesnė nei 20 mW;

3. 

Radaro pluošto plotis – 1 laipsnis ir

4. 

Veikimo diapazonas lygus 1 500  m arba didesnis.

X.A.IV.009 

Toliau nurodyta specialioji apdorojimo įranga

a. 

Seisminė aptikimo įranga, kuriai netaikomas X.A.IV.009.c punktas.

b. 

Jonizuojančiajai spinduliuotei atsparios TV kameros, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

c. 

Seisminės įsilaužimo aptikimo sistemos, kuriomis nustatoma, klasifikuojama ir apibūdinama aptikto signalo šaltinio būklė.

X.B.IV.001 

Įranga, įskaitant įrankius, štampus, tvirtiklius ar matuoklius, ir kiti jai specialiai suprojektuoti komponentai ir pagalbiniai reikmenys, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti bet kuriam iš šių tikslų:

a. 

Gaminti arba tikrinti:

1. 

Laisvaelektronių „lazerių“ kintamo erdvinio periodiškumo magnetus;

2. 

Laisvaelektronių „lazerių“ fotoinjektorius;

b. 

Koreguoti laisvaelektronių „lazerių“ išilginį magnetinį lauką pagal leidžiamąsias nuokrypas.

X.C.IV.001 

Optinės matavimo skaidulos, struktūriškai modifikuotos taip, kad jų „mūšos ilgis“ būtų mažesnis kaip 500 mm (didelis dvejopas lūžimas), arba optinių jutiklių medžiagos, neaprašytos 6C002.b ( 43 ), ir kuriose cinko kiekis sudaro ne mažiau kaip 6 % „molinės frakcijos“.

Techninė pastaba. Taikant X.C.IV.001:

1) 

„Molinė frakcija“ yra apibrėžiama kaip kristalą sudarančių ZnTe molių santykis su CdTe ir ZnTe molių suma.

2) 

„Mūšos ilgis“ – atstumas, kurį turi praeiti du ortogonaliai poliarizuoti signalai, kurių pradinė fazė yra vienoda, kad būtų pasiektas 2 Pi radianų fazių skirtumas.

X.C.IV.002 

Optinės medžiagos, išvardytos toliau:

a. 

Mažos optinės sugerties medžiagos, išvardytos toliau:

1. 

Nesupakuoto biraus fluorido junginiai, kuriuos sudaro 99,999 % ar geresnio grynumo sudedamosios dalys, arba

Pastaba. X.C.IV.002.a.1 punktas taikomas cirkonio arba aliuminio fluoridams ir jų atmainoms.

2. 

Nesupakuoto biraus fluorido stiklas, pagamintas iš junginių, kuriems taikomas 6C004.e.1 punktas ( 44 );

b. 

„Optinių skaidulų ruošiniai“, pagaminti iš nesupakuoto biraus fluorido junginių, kuriuos sudaro 99,999 % ar geresnio grynumo sudedamosios dalys, „specialiai sukurti“„fluorido skaiduloms“, kurioms taikomas X.A.IV.004 b punktas, gaminti.

Techninė pastaba. Taikant X.C.IV.002:

1) 

„Fluorido skaidulos“ – skaidulos, pagamintos iš nesupakuotų birių fluorido junginių.

2) 

„Optinių skaidulų ruošiniai“ – strypai, luitai ar virbai iš stiklo, plastiko ar kitų medžiagų, specialiai apdorotų, kad jas būtų galima naudoti optinių skaidulų gamyboje. Ruošinio charakteristikomis nustatomi pagrindiniai gaunamų optinių skaidulų parametrai.

X.D.IV.001 

„Programinė įranga“, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, specialiai suprojektuota prekėms, kurioms taikomi 6A002, 6A003 ( 45 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 arba X.A.IV.008, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.D.IV.002 

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota įrangai, kuriai taikomi X.A.IV.002, X.A.IV.004 arba X.A.IV.005, „kurti“ arba „gaminti“.

X.D.IV.003 

Kita „programinė įranga“, išvardyta toliau:

a. 

Skrydžių valdymo (ATC) „programinės įrangos“ taikomosios „programos“, naudojamos pagrindiniuose bendrosios paskirties kompiuteriuose, esančiuose ATC centruose, ir galinčios automatiškai perduoti pirminio radaro taikinio duomenis (jei jie nėra susiję su antrinio apžvalgos radaro (SSR) duomenimis) iš pagrindinio ATC centro į kitą ATC centrą.

b. 

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota seisminėms įsilaužimo aptikimo sistemoms, nurodytoms X.A.IV.009.c.

c. 

„Pirminis kodas“, specialiai suprojektuotas seisminėms įsilaužimo aptikimo sistemoms, nurodytoms X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 

„Technologija“, skirta įrangai, kuriai taikomi X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 arba X.A.IV.009.c, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.IV.002 

„Technologija“, skirta įrangai, medžiagoms arba „programinei įrangai“, kuriai taikomi X.A.IV.002, X.A.IV.004 arba X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 arba X.D.IV.003, „kurti“ arba „gaminti“.

X.E.IV.003 

Kitos „technologijos“, išvardytos toliau:

a. 

Optinės gamybos technologijos, skirtos serijinei optinių komponentų gamybai didesne nei 10 m2 paviršiaus ploto sparta per metus ant vieno suklio ir turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1. 

Plotas viršija 1 m2 ir

2. 

Paviršiaus konfigūracija, viršijanti λ/10 (rms), esant pasirinktam bangos ilgiui;

b. 

„Technologija“, skirta optiniams filtrams, kurių dažnių juostos plotis yra ne didesnis kaip 10 nm, žvalgos zona (FOV) viršija 40°, o skiriamoji geba viršija 0,75 linijų porų miliradianui;

c. 

„Technologija“, skirta kameroms, kurioms taikomas X.A.IV.003, „kurti“ arba „gaminti“;

d. 

„Technologija“, reikalinga norint „kurti“ ar „gaminti“ ne triašio magnetinio zondo „magnetometrus“ arba ne triašio magnetinio zondo „magnetometrų“ sistemas, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

„Jautris“ yra mažesnis (geresnis) kaip 0,05 nT/Hz1/2, esant mažesniems kaip 1 Hz dažniams, arba

2. 

„Jautris“ yra mažesnis (geresnis) kaip 1 × 10–3 nT/Hz1/2, esant 1 Hz arba didesniems dažniams.

e. 

„Technologija“, reikalinga aukštinamojo infraraudonosios spinduliuotės dažnio keitimo įtaisams, kuriems būdingos visos išvardytos charakteristikos, „kurti“ ar „gaminti“:

1. 

Fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 700 nm, bet neviršijančią 1 500  nm, ir

2. 

Infraraudonųjų spindulių fotodetektoriaus, organinio šviesos diodo (OLED) ir nanokristalo derinys infraraudonajai šviesai paversti regimąja šviesa.

Techninė pastaba. Taikant X.E.IV.003, „jautris“ (triukšmo lygis) – vidutinė kvadratinė prietaisu ribojamo minimalaus triukšmo lygio, kuris yra mažiausias išmatuojamas signalas, vertė.

V kategorija. Navigacija ir avionika

X.A.V.001 

Orlaivių komunikacijų įranga, visos „orlaivių“ inercinės navigacijos sistemos ir kita avionikos įranga, įskaitant komponentus, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

1 pastaba. X.A.V.001 netaikomas ausinėms ar mikrofonams.

2 pastaba. X.A.V.001 netaikomas prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.B.V.001 

Kita įranga, specialiai suprojektuota navigacijos ir avionikos įrangai bandyti, tikrinti ar „gaminti“.

X.D.V.001 

„Programinė įranga“, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta navigacijos, orlaivių komunikacijų ir kitai avionikos įrangai „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.V.001 

„Technologija“, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta navigacijos, orlaivių komunikacijų ir kitai avionikos įrangai „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

VI kategorija. Jūrininkystė

X.A.VI.001 

Laivai, laivybos sistemos arba įranga ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai, komponentai ir pagalbiniai reikmenys:

a. 

Šios povandeninio matymo sistemos:

1. 

Televizijos sistemos (apimančios kameras, apšvietimo, stebėjimo ir signalų perdavimo įrangą), kurių ribinė skiriamoji geba darbo ore sąlygomis didesnė kaip 500 linijų ir kurios specialiai suprojektuotos ar modifikuotos per atstumą valdyti povandeninius aparatus, arba

2. 

Povandeninės televizijos kameros, kurių ribinė skiriamoji geba darbo ore sąlygomis didesnė kaip 700 linijų.

Techninė pastaba. Ribinė skiriamoji geba televizijoje yra horizontaliosios skyros matas, paprastai išreiškiamas didžiausiuoju linijų, išskiriamų bandomosios lentelės vaizdo aukštyje, naudojant IEEE standartą 208/1960 ar jam lygiavertį standartą, skaičiumi.

b. 

Fotodiapozityvinės kameros, specialiai suprojektuotos arba modifikuotos naudoti po vandeniu, kurių juostos formatas yra ne mažesnis kaip 35 mm, ir turinčios automatinio fokusavimo arba nuotolinio fokusavimo funkciją, „specialiai suprojektuotą“ ar modifikuotą naudoti po vandeniu;

c. 

Stroboskopinės šviesos sistemos, specialiai suprojektuotos arba modifikuotos naudoti po vandeniu, kurių išėjimo šviesos impulso (blyksnio) energija didesnė kaip 300 J;

d. 

Kita povandeninių kamerų įranga, nenurodyta Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

e. 

nenaudojama;

f. 

Laivai (antvandeniniai ar povandeniniai), įskaitant pripučiamas valtis, visų pirma jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

Pastaba. X.A.VI.001 f punktas netaikomas laikinai plaukiojantiems laivams, naudojamiems privačiam transportui arba keleiviams ir prekėms vežti iš Sąjungos muitų teritorijos arba per Sąjungos muitų teritoriją.

g. 

Jūriniai varikliai (bortiniai ar užbortiniai) ir povandeninių laivų varikliai bei jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

h. 

Izoliuojamieji povandeniniai kvėpavimo aparatai (nardymo įranga) ir jiems skirti pagalbiniai reikmenys, nenurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

i. 

Gelbėjimosi liemenės, nardymo balionai, nardymo kompasai ir nardymo kompiuteriai;

Pastaba. X.A.VI.001 i punktas netaikomas fizinių asmenų asmeninėms reikmėms naudojamoms prekėms.

j. 

Povandeniniai prožektoriai ir varomoji įranga;

Pastaba. X.A.VI.001 j punktas netaikomas fizinių asmenų asmeninėms reikmėms naudojamoms prekėms.

k. 

Oro kompresoriai ir filtravimo sistema, specialiai suprojektuoti oro balionams pripildyti;

X.D.VI.001 

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, kuriai taikomas X.A.VI.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.D.VI.002 

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota nepilotuojamiems povandeniniams aparatams, naudojamiems naftos ir dujų pramonėje, eksploatuoti.

X.E.VI.001 

„Technologija“, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VI.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

VII kategorija. Oro erdvė ir varomoji jėga

X.A.VII.001 

▼M47

Dyzeliniai varikliai ir traktoriai bei jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:;

▼M46

a. 

Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821 nenurodyti dyzeliniai varikliai, skirti sunkvežimiams, traktoriams ir automobiliams, kurių išėjimo galia yra ne mažesnė kaip 298 kW.

b. 

Nemagistraliniai ratiniai vilkikai, kurių krovumas yra ne mažesnis kaip 9 t; pagrindiniai komponentai ir pagalbiniai reikmenys, nenurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

c. 

Kelių vilkikai, pritaikyti puspriekabėms traukti, kurių pavienės arba sudvejintos galinės ašys skirtos ne mažesniam kaip 9 t svoriui, ir specialiai suprojektuoti pagrindiniai komponentai.

Pastaba. X.A.VII.001 b ir c punktai netaikomi transporto priemonėms, laikinai naudojamoms privačiam transportui arba keleiviams ir prekėms vežti iš Sąjungos muitų teritorijos arba per Sąjungos muitų teritoriją.

X.A.VII.002 

Dujų turbininiai varikliai bei komponentai, nenurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

a. 

Nenaudojama;

b. 

Nenaudojama;

c. 

▼M47

Lėktuvų dujų turbininiai varikliai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai.

▼M46

Pastaba. X.A.VII.002 c punktas netaikomas lėktuvų dujų turbininiams varikliams, kurie skirti naudoti civiliniuose „orlaiviuose“ ir kurie naudojami bona fide civiliniuose „orlaiviuose“ daugiau nei aštuonerius metus. Jei tokie varikliai naudojami bona fide civiliniuose „orlaiviuose“ daugiau nei aštuonerius metus, žr. XI PRIEDĄ.

d. 

Nenaudojama;

e. 

Specialiai hermetinei orlaivių kvėpavimo įrangai suprojektuoti komponentai, nenurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.B.VII.001 

Specialiai vibracijos bandymų įrangai suprojektuoti komponentai, nenurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

Pastaba. X.B.VII.001 taikomas tik įrangai, skirtai „kurti“ ir „gaminti“. Jis netaikomas būklės stebėjimo sistemoms.

X.B.VII.002 

Specialiai suprojektuota dujų turbinų menčių, kreipiamųjų ar antgalių gaubtų liejinių gamybos ar matavimo „įranga“, įrankiai arba tvirtikliai:

a. 

Automatinė įranga, kuria ne mechaniniais metodais matuojamas aerodinaminio profilio sienelės storis;

b. 

įrankiai, tvirtikliai ar matavimo įranga, skirti kiaurymių gręžimo „lazerio“ spinduliu, vandens srove ar ECM/EDM procesams, kuriems taikomas 9E003 c punktas ( 46 );

c. 

keraminių šerdžių šalinimo įranga;

d. 

keraminių šerdžių gamybos įranga ar įrankiai;

e. 

keraminių apvalkalų vaškinių modelių paruošimo įranga;

f. 

keraminių apvalkalų išdegimo įranga.

X.D.VII.001 

„Programinė įranga“, nenurodyta Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.001 arba X.B.VII.001, „kurti“ ar „gaminti“.

X.D.VII.002 

„Programinė įranga“, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.002 arba X.B.VII.002, „kurti“ ar „gaminti“.

X.E.VII.001 

„Technologija“, nenurodyta Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.001 arba X.B.VII.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.VII.002 

„Technologija“, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.002 arba X.B.VII.002, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.VII.003 

Kita „technologija“, neaprašyta 9E003 punkte ( 47 ):

a. 

Menčių galų ortarpių kontrolės sistemos, kuriose naudojama aktyviojo kompensavimo apvalkalo „technologija“, numatyta tik projektavimo ir kūrimo duomenų bazėje, arba

b. 

turbininių variklių rotorinėms sąrankoms skirti dujiniai guoliai.
Vb PRIEDAS

1e STRAIPSNIO 4 DALYJE, 1f STRAIPSNIO 4 DALYJE IR 1fc STRAIPSNIO 4 DALYJE NURODYTŲ ŠALIŲ PARTNERIŲ SĄRAŠAS

[…]
Vc PRIEDAS

A.   Pavyzdinės tiekimo, perdavimo ar pranešimo apie eksportą, prašymo ir leidimo formos

(nurodytos šio reglamento 1fb straipsnyje)

Eksporto leidimas galioja visose Europos Sąjungos valstybėse narėse iki jo galiojimo pabaigos dienos.