17.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 206/93


2019 m. balandžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Jakober/EUIPO (Puodelio forma)

(Byla T-262/19)

(2019/C 206/82)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Philip Jakober (Štutgartas, Vokietija), atstovaujamas advokato J. Klink

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: erdvinis Sąjungos prekių ženklas (Puodelio forma) — Registracijos paraiška Nr. 15 963 994

Ginčijamas sprendimas: 2019 m. vasario 11 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1153/2018-4

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

pakeisti ginčijamą sprendimą ir pripažinti apeliaciją pagrįsta bei patenkinti paraišką Nr. 15 963 994 įregistruoti erdvinį Sąjungos prekių ženklą Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos registre,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto ir (arba) 7 straipsnio 3 dalies pažeidimas.