Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0857

2019 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/857 dėl leidimo naudoti mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-1077 preparatą kaip pieninių avių ir pieninių ožkų pašarų priedą pratęsimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 226/2007 (leidimo turėtoja – bendrovė „Danstar Ferment AG“, kuriai atstovauja bendrovė „Lallemand SAS“) (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/3849

OJ L 140, 28.5.2019, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/857/oj

28.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/857

2019 m. gegužės 27 d.

dėl leidimo naudoti mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-1077 preparatą kaip pieninių avių ir pieninių ožkų pašarų priedą pratęsimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 226/2007 (leidimo turėtoja – bendrovė „Danstar Ferment AG“, kuriai atstovauja bendrovė „Lallemand SAS“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo arba jo pratęsimo pagrindas bei tvarka;

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 226/2007 (2) mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-1077 preparatą leista dešimt metų naudoti kaip pieninių ožkų ir pieninių avių pašarų priedą;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnį šio leidimo turėtojas pateikė prašymą pratęsti leidimą naudoti mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-1077 preparatą kaip pieninių ožkų ir pieninių avių pašarų priedą ir jį priskirti prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 2 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2018 m. liepos 5 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė duomenų, kuriais įrodoma, kad priedas atitinka leidimo sąlygas;

(5)

įvertinus mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-1077 preparatą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimo išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti pratęstas leidimas naudoti minėtą priedą;

(6)

pratęsus leidimą naudoti mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-1077 preparatą kaip pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis, Reglamentas (EB) Nr. 226/2007 turėtų būti panaikintas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas naudoti priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, pratęsiamas šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 226/2007 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2007 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 226/2007 dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 ir Levucell SC10 ME) kaip pašarų priedą (OL L 64, 2007 3 2, p. 26).

(3)  EFSA Journal 2018;16(7):5385.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1711

Bendrovė „Danstar Ferment AG“, kuriai atstovauja bendrovė „Lallemand SAS“

mielių Saccharomyces cerevisiae padermė CNCM I-1077

Priedo sudėtis

Mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-1077 preparatas, kurio koncentracija ne mažesnė kaip

1 × 1010 KSV/g priedo (dengta forma),

2 × 1010 KSV/g priedo (nedengta forma);

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-1077 gyvybingos bevandenės ląstelės

Analizės metodas  (1)

Apskaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant chloramfenikolio dekstrozės mielių ekstrakto agarą (EN15789:2009)

Identifikavimas: polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodas CEN/TS 15790:2008

Pieninės ožkos

5 × 108

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Pašarų priedo etiketėje nurodoma: Rekomenduojama dozė pieninėms ožkoms ir pieninėms avims: 4 × 109 KSV vienam gyvuliui per dieną

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos šiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2029 m. birželio 17 d.

Pieninės avys

1,2 × 109


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top