Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0321

2019 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/321 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1232

C/2019/1503

OJ L 55, 25.2.2019, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/321/oj

25.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/321

2019 m. vasario 18 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1232

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra (KN) būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su tam tikrų prekių klasifikavimu;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1232 (3) gaminys, pagamintas iš sferoidinio grafitinio ketaus (stipriojo ketaus, EN-GJS-500–7), buvo suklasifikuotas kaip kiti lietiniai gaminiai iš kaliojo ketaus priskiriant KN kodą 7325 99 10;

(3)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1232 nustatytas klasifikavimas buvo grindžiamas Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų KN kodo 7307 19 10 paaiškinimais, kuriuose apibrėžtas kalusis ketus ir pagal kuriuos žodis „kalusis“ apima sferoidinį grafitinį ketų;

(4)

Profit Europe (4) sujungtose bylose C-397/17 ir C-398/17 Teisingumo Teismas nusprendė, kad lietinės vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės iš sferoidinio grafitinio ketaus turi būti priskiriamos 7307 19 90 subpozicijai;

(5)

Teisingumo Teismo sprendimas buvo grindžiamas išvada, kad sferoidinis grafitinis ketus ir kalusis ketus skiriasi savo sudėtimi ir gamybos metodu ir nors sferoidinio grafitinio ketaus savybės yra panašios į kaliojo ketaus (EN-GJM) savybes, ketaus klasifikacijoje sferoidinis grafitinis ketus sudaro atskirą kategoriją (EN-GJS);

(6)

Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad tuose paaiškinimuose teigiant, kad žodis „kalusis“ apima sferoidinį grafitinį ketų, kaliojo ketaus sąvoka praplečiama taip, kad ji apima kitą ketaus kategoriją, todėl į juos reikėtų neatsižvelgti;

(7)

Teisingumo Teismo sprendimas pagal analogiją taikomas produktui, kuris patenka į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1232 taikymo sritį, nes tas produktas atitinka EN-GJS-500–7 standartą ir jo kaip gaminio iš kaliojo ketaus klasifikavimas buvo grindžiamas Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų KN kodo 7307 19 10 paaiškinimais, o jie, kaip nustatė Teisingumo Teismas, keičia KN 7307 19 10 subpozicijos aprėptį;

(8)

todėl gaminio, kuriam taikomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1232, klasifikavimas neatitinka Teisingumo Teismo sprendime sujungtose bylose C-397/17 ir C-398/17 pateiktų išvadų;

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1232 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1232 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. vasario 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(3)  2017 m. liepos 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1232 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 177, 2017 7 8, p. 23).

(4)  2018 m. liepos 12 d. Sprendimas Profit Europe, sujungtos bylos C-397/17 ir C-398/17, EU:C:2018:564.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Apvalus gaminys, apytiksliai 500 mm skersmens ir apytiksliai 23 kg svorio. Jis pagamintas iš sferoidinio grafitinio ketaus (stipriojo ketaus, EN-GJS-500–7). Gaminys nudažytas juodu bitumu, kad būtų apsaugotas nuo korozijos.

Gaminys sertifikuotas pagal EN 124 standartą (nutekamųjų griovių ir šulinių dangčiai, skirti transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo zonoms) ir naudojamas kaip kanalizacijos dangtis (pavyzdžiui, lietaus kanalizacijos sistemoms).

Žr. paveikslą (1).

7325 99 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 7325 , 7325 99 ir 7325 99 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys nelaikytinas kitais lietiniais gaminiais iš nekaliojo ketaus ir jam nepriskirtinas KN kodas 7325 10 00 , nes nekalusis ketus nesideformuoja gniuždomas, o sferoidinis ketus deformuojasi tiek tempiamas, tiek – iki tam tikro lygio – gniuždomas. Todėl sferoidinis grafitinis ketus nelaikytinas nekaliuoju ketumi (žr. pagal analogiją 2018 m. liepos 12 d. sprendimą Profit Europe sujungtose bylose C-397/17 ir C-398/17, EU:C:2018:564).

Be to, gaminys nelaikytinas kitu lietiniu gaminiu iš kaliojo ketaus ir jam nepriskirtinas KN kodas 7325 99 10 , nes sferoidinis grafitinis ketus ir kalusis ketus skiriasi savo sudėtimi ir gamybos metodu. Nors sferoidinio grafitinio ketaus savybės yra panašios į kaliojo ketaus (EN-GJM) savybes, sferoidinis grafitinis ketus sudaro atskirą kategoriją (EN-GJS) (žr. pagal analogiją 2018 m. liepos 12 d. sprendimą Profit Europe sujungtose bylose C-397/17 ir C-398/17).

Todėl gaminys laikytinas kitu lietiniu gaminiu iš kitos geležies ir jam priskirtinas KN kodas 7325 99 90 .

Image 1

(1)  Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.


Top