Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1622

2018 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1622 dėl tam tikrų biocidinių produktų veikliųjų medžiagų nepatvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/7001

OJ L 271, 30.10.2018, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1622/oj

30.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1622

2018 m. spalio 29 d.

dėl tam tikrų biocidinių produktų veikliųjų medžiagų nepatvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotuoju reglamento (ES) Nr. 1062/2014 (2) su pakeitimais, padarytais Deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/698 (3), II priede pateiktas veikliųjų medžiagų ir produktų tipų derinių, 2017 m. vasario 3 d. įtrauktų į biocidinių produktų esamų veikliųjų medžiagų peržiūros programą, sąrašas;

(2)

visi dalyviai laiku atsisakė rūpintis keleto į tą sąrašą įtrauktų veikliųjų medžiagų ir produktų tipų derinių patvirtinimu;

(3)

kai kurių in situ gaminamų veikliųjų medžiagų atveju tų veikliųjų medžiagų ir jų pirmtakų, kurių patvirtinimu yra rūpinamasi pagal peržiūros programą, pavadinimai buvo aiškiau patikslinti. Dėl to tam tikrais atvejais buvo nustatytas naujas veikliosios medžiagos tapatumas pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 13 straipsnį;

(4)

buvo paskelbtas pranešimas, kuriame kviečiami dalyvauti asmenys, norintys rūpintis veikliųjų medžiagų ir produktų tipų derinių, kurių tapatumas buvo iš naujo nustatytas ir kurių patvirtinimu šiuo metu nesirūpinama, patvirtinimu, įskaitant Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priede produktų tipų atžvilgiu išvardytų veikliųjų medžiagų in situ gamybą, kad būtų galima perimti dalyvio funkciją;

(5)

dėl kai kurių veikliųjų medžiagų ir produktų tipų derinių nebuvo pateikta jokio pranešimo arba pranešimas buvo pateiktas ir atmestas pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 17 straipsnio 4 arba 5 dalį;

(6)

pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 20 straipsnį šių veikliųjų medžiagų ir produktų tipų deriniai neturėtų būti patvirtinami naudoti biocidiniuose produktuose;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priede išvardytos veikliosios medžiagos nepatvirtinamos tame priede nurodytų produktų tipų atžvilgiu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 294, 2014 10 10, p. 1).

(3)  2017 m. vasario 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/698, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 103, 2017 4 19, p. 1)


PRIEDAS

Nepatvirtinti veikliųjų medžiagų ir produktų tipų deriniai, įskaitant visas nanomedžiagų formas:

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priede produktų tipų atžvilgiu išvardytų veikliųjų medžiagų in situ gamyba, išskyrus atvejus, kai veiklioji medžiaga gaminama iš pirmtako (-ų), nurodyto (-ų) to priedo lentelės įraše, skirtame atitinkamiems veikliosios medžiagos ir produktų tipų deriniams;

toliau lentelėje nurodyti veikliųjų medžiagų ir produktų tipų deriniai, įskaitant bet kokią šių veikliųjų medžiagų in situ gamybą naudojant bet kokį (-ius) pirmtaką (-us), kuris (-ie) nenurodyti Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priede:

Įrašo numeris Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priede

Cheminės medžiagos pavadinimas

Ataskaitą rengianti valstybė narė

EB numeris

CAS numeris

Produktų tipas (-ai)

60

Citrinų rūgštis

BE

201-069-1

77-92-9

1

172

Cetilpiridinio chloridas

UK

204-593-9

123-03-5

2

195

Natrio 2-bifeniliatas

ES

205-055-6

132-27-4

1, 2, 3

288

N-dichlorfluormetiltio-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamidas (dichlofluanidas)

UK

214-118-7

1085-98-9

7

365

Piridin-2-tiolio 1-oksidas, natrio druska (natrio piritionas)

SE

223-296-5

3811-73-2

3

401

Sidabras

SE

231-131-3

7440-22-4

9

405

Sieros dioksidas

DE

231-195-2

7446-09-5

4

424

Natrio bromidas

NL

231-599-9

7647-15-6

2, 11, 12

458

Amonio sulfatas

UK

231-984-1

7783-20-2

11,12

1016

Sidabro chloridas

SE

232-033-3

7783-90-6

10, 11

515

Amonio bromidas

SE

235-183-8

12124-97-9

11, 12

526

Kalio 2-bifenilatas

ES

237-243-9

13707-65-8

6, 9, 10, 13

529

Bromo chloridas

NL

237-601-4

13863-41-7

11

541

Natrio p-chlor-m-krezoliatas

FR

239-825-8

15733-22-9

1, 2, 3, 6, 9, 13

609

cis- ir trans-p-mentan-3,8 diolių mišinys (citriodiolis)

UK

Nėra

Nėra

19

620

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonio sulfatas (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

2

673

Didecildimetilamonio chloridas (DDAC (C8–10))

IT

270-331-5

68424-95-3

5

785

6-(ftalimido)peroksiheksano rūgštis (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

3, 4

792

Tetrachlordekaoksidų kompleksas (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

1

952

Bacillus sphaericus, išskyrus Bacillus sphaericus 2362, mikrobinę padermę ABTS-1743

IT

Mikroorganizmas

143447-72-7

18

955

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serologinis tipas H14, išskyrus mikrobinę padermę AM65–52 ir mikrobinę padermę SA3A

IT

Mikroorganizmas

Nėra

18

957

Bacillus subtilis

DE

Mikroorganizmas

Nėra

3

939

Aktyvusis chloras: gaunamas hipochlorito rūgšties ir natrio hipochlorito reakcijos būdu, gaminamas in situ

SK

Mišinys

Nėra

2, 3, 4, 5, 11, 12

824

Sidabro cinko ceolitas

SE

Nėra

130328-20-0

5

1013

Sidabro vario ceolitas

SE

Nėra

130328-19-7

5

835

Esfenvaleratas/(S)-α-cian-3-fenoksibenzil-(S)-2-(4-chlorfenil)-3-metilbutiratas (esfenvaleratas)

PT

Augalų apsaugos produktas

66230-04-4

18


Top